Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо порядку відображення в бухгалтерському обліку операцій з отримання короткострокових кредитів в комерційних банках


       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 37-27-12/10057 від 12.11.2001
                  Міністерству агропромислового
                  комплексу АР Крим
                  Головним управлінням сільського
                  господарства і продовольства
                  облдержадміністрацій
                  Департаментам, об'єднанням,
                  організаціям при Міністерстві
                  (за списком)
 
 
 
   У зв'язку з чисельними запитаннями з місць щодо порядку
відображення в бухгалтерському обліку операцій  з  отримання
короткострокових  кредитів в комерційних банках та часткової
компенсації із бюджету відсотків  за  кредитами,  отриманими
сільськогосподарськими товаровиробниками та іншими підприємствами
агропромислового комплексу у 2001 році згідно з  постановою
Кабінету  Міністрів  України від  27 січня 2001 року N 59
( 59-2001-п ), Міністерство аграрної політики України відповідно
до пункту 6 статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. N 996-XIV
( 996-14 ) надсилає для використання в роботі Рекомендації про
порядок  відображення  в  бухгалтерському  обліку  отримання
короткострокових кредитів та часткової компенсації із бюджету
сплачених відсотків за кредитами, отриманими в комерційних банках.
   Просимо довести вказані Рекомендації до підприємств, яким
відшкодовувались із бюджету сплачені відсотки за користування
кредитами, отриманими в комерційних банках відповідно до постанови
Кабінету   Міністрів  України  N 59  (  59-2001-п  )  від
27 січня 2001 року.
 
 В.о. Державного секретаря                Ю.Я.Лузан
                     Додаток
                     до листа Мінагрополітики
                     України
                     від 12 листопада 2001 р.
                     N 37-27-12/10057
 
              Рекомендації
    з відображення в бухгалтерському обліку отримання
   короткострокових кредитів банку і часткової компенсації
     із бюджету суми відсотків за кредитами, виданими
            сільгоспвиробникам
 
   Бюджетні кошти по частковій компенсації відсотків по кредиту
не зараховуються на спеціальний рахунок підприємства в банку, а
безпосередньо із бюджету перераховується банку-кредитору.
 
-----------------------------------------------------------------------
N |   Зміст операції  |   Дебет    | Кредит    |Сума,
п/п|            |         |        |грн.*
---+-----------------------+------------------+----------------+-------
1 |На поточний рахунок у |311        |601       |
  |банку зараховано    |"Поточні рахунки в|"Короткострокові|100000
  |короткостроковий кредит|національній   |кредити банків у|
  |банку         |валюті"      |національній  |
  |            |         |валюті"     |
---+-----------------------+------------------+----------------+-------
2 |При здійсненні     |371        |601       |
  |попередньої оплати   |"Розрахунки    |"Короткострокові|100000
  |рахунків постачальників|за виданими    |кредити банків у|
  |ТМЦ за рахунок кредиту |авансами"     |національній  |
  |банку з позичкового  |         |валюті"     |
  |рахунка, відкритого  |         |        |
  |підприємству по    |         |        |
  |кредитній угоді    |         |        |
  |            |         |        |
---+-----------------------+------------------+----------------+-------
3 |Відображений податковий|641        |644       |16660
  |кредит з ПДВ      |"Розрахунки за  |"Податковий   |
  |            |податками"    |кредит"     |
---+-----------------------+------------------+----------------+-------
4 |Оприбутковано ТМЦ   |20        |631       |83340
  |            |"Виробничі    |"Розрахунки з  |
  |            |запаси"      |вітчизняними  |
  |            |         |постачальниками"|
---+-----------------------+------------------+----------------+-------
5 |Відображення розрахунку|644        |631       |16660
  |за податковим кредитом |"Податковий    |"Розрахунки з  |
  |з ПДВ         |кредит"      |вітчизняними  |
  |            |         |постачальниками"|
---+-----------------------+------------------+----------------+-------
6 |Проведено зарахування |631        |371       |100000
  |виданого авансу    |"Розрахунки з   |"Розрахунки за |
  |            |вітчизняними   |виданими    |
  |            |постачальниками" |авансами"    |
---+-----------------------+------------------+----------------+-------
  |Нараховані банку    |         |        |
  |відсотки по отриманому |         |        |
  |кредиту (при      |         |        |
  |використанні рахунків |         |        |
  |класу 8 і 9)      |         |        |
---+-----------------------+------------------+----------------+-------
  |а) на повну величину  |85        |684       |20000
  |кредитної ставки    |"Інші затрати"  |"Розрахунки за |
  |            |         |нарахованими  |
  |            |         |відсотками"   |
---+-----------------------+------------------+----------------+-------
  |одночасно       |951        |85       |20000
  |            |"Відсотки за   |"Інші затрати" |
  |            |кредит"      |        |
  |            |         |        |
---+-----------------------+------------------+----------------+-------
7 |б) на суму зменшення  |684        |48       |10000
  |відсотків банку в   |"Розрахунки за  |"Цільове    |
  |результаті часткової  |нарахованими   |фінансування і |
  |сплати сум за рахунок |відсотками"    |цільове     |
  |бюджетного       |         |призначення",  |
  |відшкодування (50 %)  |         |субрахунок   |
  |            |         |"Часткове    |
  |            |         |бюджетне    |
  |            |         |відшкодування  |
  |            |         |відсотків за  |
  |            |         |кредит"     |
---+-----------------------+------------------+----------------+-------
  |При невикористанні   |951        |684       | 20000
  |рахунків класу 8    |"Відсотки за   |"Розрахунки за |
  |нарахування відсотків |кредит"      |нарахованими  |
  |банку буде відображено |         |відсотками"   |
  |(операція 7.б     |         |        |
  |повторюється)     |         |        |
---+-----------------------+------------------+----------------+-------
8 |Відображено      |48        |718       | 10000
  |використання      |"Цільове     |"Одержані гранти|
  |сум цільового     |фінансування і  |та субсидії"  |
  |фінансування (часткової|цільове      |        |
  |сплати відсотків за  |призначення",   |        |
  |кредит) при визнанні їх|субрахунок    |        |
  |доходом        |"Часткове     |        |
  |            |бюджетне     |        |
  |            |відшкодування   |        |
  |            |відсотків за   |        |
  |            |кредит"      |        |
---+-----------------------+------------------+----------------+-------
9 |Відображено визначення |         |        |
  |результату від     |         |        |
  |фінансових операцій з |         |        |
  |кредитування      |         |        |
---+-----------------------+------------------+----------------+-------
  |а) списано нараховані |792        |951       | 20000
  |відсотки за кредит в  |"Результат    |"Відсотки за  |
  |повному розмірі на   |фінансових    |кредит"     |
  |зменшення доходу від  |операцій"     |        |
  |фінансових операцій  |         |        |
---+-----------------------+------------------+----------------+-------
  |б) списано відсотки за |718        |792       | 10000
  |кредит, які      |"Одержані гранти |"Результат   |
  |компенсовано із    |та субсидії"   |фінансових   |
  |бюджету на збільшення |         |операцій"    |
  |доходу від фінансових |         |        |
  |операцій        |         |        |
---+-----------------------+------------------+----------------+-------
10 |Повернено підприємством| 601       |311       | 100000
  |кредит банку      | "Короткострокові |"Поточні рахунки|
  |            | кредити банків у |в національній |
  |            | національній   |валюті"     |
  |            | валюті"     |        |
---+-----------------------+------------------+----------------+-------
11 |Погашено заборгованість| 684       |311       | 10000
  |(в сумі %, що сплачує | "Розрахунки за  |"Поточні рахунки|
  |підприємство) перед  | нарахованими   |в національній |
  |банком за відсотками по| відсотками"   |валюті"     |
  |кредиту        |         |        |
-----------------------------------------------------------------------
 
* Цифрові показники умовні.
 
 Начальник Управління організації
 і методології бухгалтерського
 обліку та фінансової звітності            Л.Лавріненко
 
 "Все про бухгалтерський облік", N 22, 08.03.2002 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка