Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про умови оплати праці начальницького складу Держфельдслужби України при Міністерстві зв"язку


       МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
          МІНІСТЕРСТВО ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 831/257 від 04.12.96        Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   9 грудня 1996 р.
 vd961204 vn831/257          за N 701/1726
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
             комітету зв'язку та інформатизації
    N 95/454 ( z0491-02 ) від 21.05.2002 )
      Про умови оплати праці начальницького складу
     Держфельдслужби України при Міністерстві зв'язку
      ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС
       N 618/42 ( z0563-99 ) від 10.08.99 )
 
   На виконання Указу Президента України від 4 жовтня 1996 року
N 926/96 "Про умови грошового забезпечення осіб рядового  і
начальницького складу  та  оплати  праці  працівників органів
внутрішніх справ", Н А К А З У Є М О:
   1. ( Пункт 1 втратив чинність в такі терміни: у м.Києві - з 1
липня  1999  року;  в Автономній Республіці Крим та містах
Дніпропетровську, Донецьку, Львові, Луганську, Одесі, Харкові,
Севастополі - з 1 вересня 1999 року; в інших обласних центрах - з
1 січня 2000 року на підставі Наказу МВС N 618/42 ( z0563-99 ) від
10.08.99  )  Затвердити  схеми  посадових  окладів  особам
начальницького складу Держфельдслужби України і ввести в дію з 1
грудня 1996 року (додаються).
   2. Поширити умови оплати праці, передбачені зазначеним Указом
Президента України,  на  начальницький   склад   Державної
фельд'єгерської служби України при Міністерстві зв'язку, який
перебуває в кадрах Міністерства внутрішніх справ України.
   3. Начальнику Головного управління Держфельдслужби України та
керівникам підпорядкованих підрозділів:
   3.1. За рішенням атестаційних комісій (у межах кошторису на
1996 рік та фонду грошового утримання на наступні роки) встановити
та оголосити наказом особам начальницького  складу  конкретні
розміри посадових окладів у межах мінімальних і максимальних
розмірів згідно з додатками до цього наказу, з  урахуванням
професійної підготовки працівника, його відношення до службових
обов'язків, обсягу і характеру роботи, яка виконується, та її
результатів.
   3.2. Здійснити    заходи    щодо    впорядкування
організаційно-штатної структури Держфельдслужби України з метою
досягнення оптимальної чисельності особового складу та економії
бюджетних коштів.
   4. Із введенням в дію нових умов грошового забезпечення
зберігаються і  інші  діючі  умови  грошового  забезпечення
(підвищення, надбавки, доплати), за винятком норм, скасованих
Указом Президента України (вище згаданим).
   4.1. Преміювання  особового складу та встановлення надбавки
за особливі умови служби, кваліфікацію, професійний ризик та
виконання  особливо важливих завдань здійснювати за окремими
рішеннями керівників і тільки в межах фонду грошового утримання, з
урахуванням  особистого  внеску  до  загальних  результатів
оперативно-службової діяльності. ( Пункт 4 доповнено підпунктом
4.1 згідно з Наказом МВС N 618/42 ( z0563-99 ) від 10.08.99 )
   4.2. Надбавка  за  особливі  умови служби, кваліфікацію,
професійний ризик та  виконання  особливо  важливих  завдань
установлюється  особам начальницького складу до 50 відсотків
окладів грошового утримання - персонально, з розрахунку посадового
окладу за основною штатною посадою та окладу за спеціальним
званням, і запроваджується з 12 липня 1999 року. ( Пункт 4
доповнено  підпунктом  4.2  згідно  з Наказом МВС N 618/42
( z0563-99 ) від 10.08.99 )
   5. Покласти на перших керівників Держфельдслужби України
персональну відповідальність за витрачання фонду заробітної плати.
   6. Скасувати накази Міністерства внутрішніх справ України і
Мінзв'язку України  від  20 квітня 1993 року N 216/53 та від
12 квітня 1994 року N 195/47.
   7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
начальника Головного   управління  Держфельдслужби  України,
начальника відділу по роботі з особовим складом Шерстюка І.В. та
на начальника  фінансово-економічного  відділу  -  головного
бухгалтера Головного  управління   Держфельдслужби   України
Комаринську М.Й., по напрямках діяльності очолюваних ними служб.
   8. Наказ оголосити особовому складу Держфельдслужби України.
 
 Міністр внутрішніх справ України
 генерал-лейтенант міліції              Ю.Ф.Кравченко
 
 Міністр зв'язку України                Д.А.Худолій
                        Додаток N 1
                     до наказу МВС України та
                     Мінзв'язку України від
                     04.12.1996 р. N 831/257
  ( Схема втратила чинність в такі терміни: у м.Києві - з 1
   липня 1999 року; в Автономній Республіці Крим та містах
   Дніпропетровську, Донецьку, Львові, Луганську, Одесі,
   Харкові, Севастополі - з 1 вересня 1999 року; в інших
   обласних центрах - з 1 січня 2000 року на підставі
   Наказу МВС N 618/42 ( z0563-99 ) від 10.08.99 
               Схема
  посадових окладів начальницького складу Головного управління
   Держфельдслужби України при Міністерстві зв'язку України
——————————————————————————————————————————————————————————————————
|        Найменування посад         |Посадовий |
|                          |оклад (у  |
|                          |гривнях)  |
|————————————————————————————————————————————————————+———————————|
|             1             |   2   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Начальник Головного управління Держфельдслужби Ук-       |
|раїни з виконанням обов'язків Керівника Служби дип-       |
|ломатичних кур'єрів України               155  |
|Перший заступник начальника Головного управління     150  |
|Заступник начальника Головного управління        145  |
|Начальник управління в складі Головного управління,       |
|керівник служби дипломатичних кур'єрів України, на-       |
|чальник фінансово-економічного відділу - Головний        |
|бухгалтер                       130-140 |
|Заступник начальника управління в складі головного       |
|управління, заступник керівника служби дипломатич-       |
|них кур'єрів України                  127-137 |
|Начальник відділу у складі Головного управління і        |
|управління, начальник штабу              125-135 |
|Заступник начальника відділу у складі Головного уп-       |
|равління, управління, заступник начальника           |
|штабу, заступник начальника фінансово-економічного       |
|відділу - заступник Головного бухгалтера        120-130 |
|Начальник: відділення, чергової частини        120-125 |
|Старший інспектор з особливих доручень, помічник        |
|начальника відділу по роботі з особовим складом         |
|з організаційно-штатної роботи             115-120 |
|Старший дипломатичний кур'єр              100-110 |
|Старші: інспектор, інспектор-ревізор, інспектор-        |
|черговий, інженер, інженер-економіст, психолог,         |
|юрисконсульт; дипломатичний кур'єр           95-105 |
|Старший офіцер фельдзв'язку для особливих доручень   90-95  |
|Інспектор, інженер, старший офіцер фельдзв'язку     85-95  |
|Офіцер фельдзв'язку                   80-85  |
|Молодший інспектор охорони, фельд'єгер,             |
|фельд'єгер-водій                     80  |
|Начальник канцелярії                   76  |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
                        Додаток N 2
                     до наказу МВС України та
                     Мінзв'язку України від
                     04.12.1996 р. N 831/257
  ( Схема втратила чинність в такі терміни: у м.Києві - з 1
   липня 1999 року; в Автономній Республіці Крим та містах
   Дніпропетровську, Донецьку, Львові, Луганську, Одесі,
   Харкові, Севастополі - з 1 вересня 1999 року; в інших
   обласних центрах - з 1 січня 2000 року на підставі
   Наказу МВС N 618/42 ( z0563-99 ) від 10.08.99 
               Схема
 посадових окладів начальницького складу управління, відділів,
  відділень Державної фельд'єгерської служби України в Криму,
          областях та м.Севастополі
——————————————————————————————————————————————————————————————————
|  Найменування посад  |   Посадовий оклад (у гривнях)   |
|            |———————————————————————————————————————|
|            |     По групах підрозділів     |
|            |———————————————————————————————————————|
|            |поза групою та |I група |II група та |
|            |Республіка Крим |    |м.Севастополь|
|————————————————————————+————————————————+————————+—————————————|
|      1      |    2    |  3  |   4   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Начальники: управління,                     |
|самостійного відділу     125-130   123-125  118-120  |
|Заступники начальників:                     |
|управління, самостійного                    |
|відділу            120-125   118-120  113-115  |
|Начальник відділу                        |
|управління          110-115              |
|Заступник начальника                      |
|відділу управління,                       |
|начальник самостійного                     |
|відділення          107-112   107-112  107-112  |
|Начальника відділення                      |
|у складі управління,                      |
|відділу            105-110   105-110  105-110  |
|Старший інспектор       80-90    80-90   80-90  |
|Старший офіцер                         |
|фельдзв'язку для особли-                    |
|вих доручень          75-85    75-85   75-85  |
|Інспектор, інженер,                       |
|старший офіцер фельд-                      |
|зв'язку            70-80    70-80   70-80  |
|Офіцер фельдзв'язку      70-75    70-75   70-75  |
|Фельд'єгер, фельд'єгер-                     |
|водій              70      70     70   |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Примітка: Групи за оплатою праці встановлюються відповідно до
     показників, затверджених постановою Кабінету Міністрів
     України від 10 червня 1992 р. N 320 ( 320-92-п ) "Про
     віднесення областей та міст до груп за оплатою праці". 
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка