Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Болгарія про взаємні поїздки громадян


               Угода
         між Кабінетом Міністрів України
          і Урядом Республіки Болгарія
          про взаємні поїздки громадян
      ( Угоду затверджено Постановою КМ
       N 566 ( 566-2002-п ) від 26.04.2002 )
 
   Кабінет Міністрів України і Уряд Республіки Болгарія, які
надалі іменуються "Договірні Сторони",
   виходячи з бажання  подальшого  розвитку  і  поглиблення
співробітництва між двома державами,
   з метою врегулювання питань щодо в'їзду, виїзду, транзитного
пересування і тимчасового перебування на території України і
Республіки Болгарія громадян обох держав,
   плануючи полегшити  режим взаємних поїздок громадян обох
держав,
   домовилися про наступне:
               Стаття 1
   1. Громадяни держави однієї Договірної Сторони в'їжджають,
прямують транзитом і перебувають на території держави іншої
Договірної  Сторони,  виїжджають з дотриманням формальностей,
регламентованих законодавством цієї Договірної  Сторони,  при
наявності одного з документів, зазначених у Додатку до цієї Угоди,
а також візи, за винятком випадків, передбачених положеннями
Статей 6-9 цієї Угоди.
   2. Громадяни держави однієї Договірної Сторони в'їжджають на
територію і виїжджають з території держави іншої Договірної
Сторони через пункти пропуску через державні кордони Договірних
Сторін, відкриті для міжнародного сполучення.
               Стаття 2
   1. Громадяни  держави однієї Договірної Сторони під час
перебування на території держави іншої Договірної Сторони повинні
дотримуватися її законодавства.
   2. Громадяни держави однієї Договірної Сторони, які під час
перебування порушили положення цієї Угоди або правила перебування
на території держави іншої Договірної Сторони, або  зробили
порушення,  несуть  відповідальність  у  відповідності  до
законодавства приймаючої держави.
               Стаття 3
   1. Громадяни держави однієї Договірної Сторони, для одержання
візи  держави  іншої  Договірної  Сторони повинні подати до
дипломатичного представництва або консульської установи останньої
запрошення в оригіналі, за винятком випадків, передбачених Статтею
4 цієї Угоди.
   2. Запрошення, згадане в пункті 1 цієї Статті, повинне бути
оформлене відповідно  до  внутрішнього  законодавства  держав
Договірних Сторін.
               Стаття 4
   Запрошення, згадане в Статті 3 цієї Угоди, не потрібне в
наступних випадках:
   а) при наявності документа про туристичну поїздку (ваучера),
виданого організованим туристам  болгарською  чи  українською
туристичною організацією й оформленого відповідно до внутрішнього
порядку, встановленого в приймаючій державі;
   б) при  наявності  документа,  що підтверджує попередньо
оплачений відпочинок у пансіоні, будинку відпочинку, санаторії або
іншій лікувально-профілактичній установі, оформленого відповідно
до внутрішнього порядку, встановленого у приймаючій державі;
   в) при наявності документа, який підтверджує право власності
громадянина держави однієї Договірної Сторони на нерухоме майно,
що знаходиться на території держави іншої Договірної Сторони;
   г) при наявності документа, що підтверджує право громадянина
держави  однієї Договірної Сторони на одержання спадщини на
території держави іншої Договірної Сторони;
   д) при наявності законного шлюбу між громадянами держави
однієї Договірної Сторони і громадянами держави іншої Договірної
Сторони, незалежно від місця їхнього проживання;
   е) у випадках, передбачених Статтею 12 цієї Угоди.
               Стаття 5
   Поїздки дітей у віці до 16 років здійснюються по документах,
зазначених у Додатку до цієї Угоди, або на підставі паспортних
документів батьків або осіб, які їх супроводжують, із внесеними до
цих документів у встановленому порядку відомостями про них тільки
разом з особами, які їх супроводжують
               Стаття 6
   1. Громадяни держав Договірних Сторін, які володіють дійсними
дипломатичними і службовими паспортами, виданими Міністерствами
закордонних справ, в'їжджають, прямують транзитом, перебувають і
виїжджають з території держави іншої Договірної Сторони, без віз
на термін не більш 90 (дев'яноста) днів на кожне перебування.
   2. Термін перебування, зазначений у пункті 1 цієї Статті,
може бути продовжений відповідно до законодавства приймаючої
держави.
               Стаття 7
   1. Громадяни  держави  однієї  Договірної  Сторони,  які
користуються дійсними дипломатичними або іншими національними
паспортами і є працівниками дипломатичного представництва або
консульської   установи,   міжнародної   організації   або
торгово-економічних місій у складі дипломатичних представництв, що
знаходиться на території держави іншої Договірної Сторони, можуть
в'їжджати, перебувати і виїжджати з території держави іншої
Договірної Сторони без віз на повний термін своєї акредитації
після того, як вони зареєструються відповідно до внутрішнього
порядку приймаючої держави та при наявності  документа,  що
підтверджує їхній офіційний статус.
   2. Для першого в'їзду на територію приймаючої сторони осіб,
згаданих у пункті 1 цієї Статті, видаються безкоштовні одноразові
візи з правом перебування до 30 (тридцяти) днів.
   3. Положення пунктів 1 і 2 цієї Статті поширюються на членів
родини згаданих громадян (чоловік, дружина, неодружені діти у віці
до 21 року або неодружені діти у віці до 25 років, які стаціонарно
навчаються в навчальних закладах приймаючої сторони, батьки, а
також інші особи, які знаходяться на їхньому утриманні), які
проживають разом з ними під час їхнього офіційного перебування.
               Стаття 8
   1. Громадяни держави однієї Договірної Сторони, акредитовані
як  журналісти  в  державі іншої Договірної Сторони, можуть
в'їжджати, перебувати і виїжджати з території держави іншої
Договірної Сторони без візи на повний термін своєї акредитації при
наявності документа, що підтверджує їх офіційний статус.
   2. Особам, перерахованим у пункті 1 цієї Статті, для першого
в'їзду на територію приймаючої держави видаються одноразові візи з
правом перебування до 30 (тридцяти) днів.
               Стаття 9
   Договірні Сторони застосовують безвізовий режим в'їзду на
свої території до наступних категорій осіб:
   а) члени морських екіпажів, при наявності дійсного документа,
зазначеного в підпункті "д" пункту 1 і підпункті "в" пункту 2
Додатка до цієї Угоди, а також при наявності суднової ролі або
виписки з неї;
   б) члени екіпажів повітряних суден цивільної авіації, при
наявності дійсного документа, зазначеного в підпункті "е" пункту 1
і підпункті "а" пункту 2 Додатка до цієї Угоди, а також при
наявності запису в генеральній декларації (польотному завданні).
              Стаття 10
   Громадяни держави однієї Договірної Сторони, які мають дозвіл
на перебування або постійне місце проживання на території держави
іншої Договірної Сторони, виїжджають та в'їжджають на територію
держави свого постійного місця проживання без віз при наявності
дійсного документа, що підтверджує право на перебування або
постійне  місце  проживання на території держави відповідної
Договірної Сторони, що визначається внутрішнім законодавством
кожної з Договірних Сторін.
              Стаття 11
   1. Дипломатичні представництва і консульські установи держав
Договірних Сторін видають на умовах  взаємності  безкоштовні
багаторазові візи на термін до 1 (одного) року і тривалістю
кожного перебування до 30 (тридцяти) днів наступним категоріям
осіб:
   а) членам поїзних, рефрижераторних, локомотивних  бригад,
телеграфно-поштовим  службовцям  та  супроводжуючим  вантажів
міжнародних потягів, які перетинають території держав Договірних
Сторін;
   б) особам, які здійснюють на підставі двосторонніх угод
регулярні  поїздки  для  перевезення  пасажирів  і  товарів
автомобільним транспортом, та прямують визначеними маршрутами по
території Договірних Сторін.
   2. Візи, відповідно до пункту 1 цієї Статті Угоди, видаються
з оплатою особам, які підтримують постійні ділові відносини з
фізичними та юридичними особами держави іншої Договірної Сторони і
які займаються торговельною діяльністю відповідно до її чинного
внутрішнього законодавства.
              Стаття 12
   Дипломатичні представництва і консульські установи держав
Договірних Сторін видають безкоштовні візи громадянам держав
Договірних Сторін у термін 24 (двадцять чотири) години у випадках:
   а) відвідування  важко  хворого  члена родини, участі в
похоронах члена родини або близького родича, супроводу небіжчика,
при представленні офіційного документа, що підтверджує цей факт;
   б) супроводу вантажу гуманітарної допомоги при наявності
відповідно оформлених документів;
   в) відвідування місць поховання і могил близьких родичів на
території Договірних Сторін при наявності документів, що це
підтверджують (кожне відвідування на термін до 7 (семи) днів, але
не більше 3 (трьох) поїздок протягом календарного року);
   г) відвідування, у разі потреби, для участі в досудовому або
судовому розслідуванні на території держави іншої Договірної
Сторони, при наявності підтверджуючого документа.
              Стаття 13
   1. Дипломатичні представництва і консульські установи держав
Договірних Сторін видають безкоштовні візи без наявності умов,
зазначених у Статті 3 цієї Угоди, громадянам держави іншої
Договірної Сторони при наявності укладеного законного шлюбу з
громадянином держави своєї Договірної Сторони незалежно від місця
їхнього проживання, а також їх дітям у віці до 18 років, які
народилися під час шлюбу, при наданні документа, що підтверджує
наявність законного шлюбу.
   2. Дипломатичні представництва і консульські установи держав
Договірних Сторін видають безкоштовні візи при представленні
відповідним чином оформлених запрошень наступним категоріям осіб:
   а) учасникам  культурних  заходів  і спортивних змагань,
організованих через центральні державні відомства по культурі і
спорту;
   б) особам у віці понад 60 (шістдесят) років;
   в) особам у віці до 16 (шістнадцяти) років;
   г) учасникам курсів по спеціалізації, організованих вищими
навчальними  установами  або іншими навчальними чи науковими
організаціями і установами через центральні державні відомства по
науці та освіті.
   3. Дипломатичні представництва і консульські установи держав
Договірних Сторін видають візи без оплати консульського збору за
їхнє оформлення громадянам держав Договірних Сторін при наявності
умов, зазначених у пунктах а) і б) Статті 4 цієї Угоди.
              Стаття 14
   Договірні Сторони  негайно  інформують  одна  одну  по
дипломатичних каналах про введення нових або внесення змін в чинні
документи,  що  використовуються  для  поїздок  за кордон у
відповідності до цієї Угоди, і надсилають їхні зразки.
              Стаття 15
   1. У разі потреби Договірні Сторони дипломатичними каналами
обмінюються інформацією і консультуються з питань, пов'язаних із
застосуванням цієї Угоди.
   2. За взаємною згодою Договірних Сторін до цієї Угоди шляхом
обміну дипломатичними нотами можуть бути  внесені  зміни  і
доповнення,  які  набувають  чинність відповідно до порядку,
передбаченого пунктом 1 Статті 19 цієї Угоди.
              Стаття 16
   Кожна Договірна Сторона може відмовити у в'їзді або припинити
перебування на території своєї держави громадянину держави іншої
Договірної Сторони, яких вона вважає неприйнятними чи небажаними,
без пояснення мотивів такого рішення.
              Стаття 17
   Громадяни держави однієї Договірної Сторони, які загубили
свій паспорт або інший документ, що його замінює, для в'їзду і
перебування на території держави іншої Договірної Сторони під час
свого перебування в останній, зобов'язані негайно повідомити про
це місцеві компетентні органи, які видають їм документ, що
підтверджує  їхню  заяву.  На  цій  підставі  дипломатичне
представництво або консульська установа держави, громадянином якої
є особа, видає цим особам новий документ для поїздки, з яким вони
можуть виїхати з території приймаючої держави відповідно до її
законодавства.
              Стаття 18
   1. Кожна з Договірних Сторін може повністю чи частково
припинити дію цієї Угоди у виключних випадках - стихійні лиха,
епідемії, міркування національної безпеки та суспільного порядку -
про що негайно повідомить дипломатичними каналами іншій Договірній
Стороні. Припинення дії угоди набирає сили в день одержання іншою
Договірною Стороною зазначеного повідомлення.
   2. Договірна Сторона, що запровадила заходи, зазначені в
пункті 1 цієї Статті, дипломатичними каналами вчасно повідомляє
іншу Договірну Сторону про їхнє скасування.
              Стаття 19
   1. Ця Угода укладається на невизначений термін і набуває
чинності на 30-й (тридцятий) день з дня одержання дипломатичними
каналами останнього  письмового  повідомлення  про  виконання
Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття
чинності цією Угодою.
   2. Кожна з Договірних Сторін може припинити дію цієї Угоди,
поінформувавши про це іншу Договірну Сторону  дипломатичними
каналами в письмовій формі. У такому випадку Угода втрачає
чинність через 90 (дев'яносто) днів з дати одержання такого
повідомлення.
   Вчинено в м.Києві 15 листопада 2001 року в двох примірниках
українською та болгарською мовами, причому обидва тексти  є
автентичними.
 
 За Кабінет Міністрів України     За Уряд Республіки Болгарія
 
            Додаток до Угоди
         між Кабінетом Міністрів України
          і Урядом Республіки Болгарія
          про взаємні поїздки громадян
   Дійсними документами, відповідно до цієї Угоди є:
   1. Для громадян України:
   а) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
   б) проїзний документ дитини;
   в) дипломатичний паспорт;
   г) службовий паспорт;
   д) посвідчення особи моряка;
   е) посвідчення члена екіпажу;
   ж) свідоцтво на повернення в Україну.
   2. Для громадян Республіки Болгарія:
   а) паспорт;
   б) дипломатичний паспорт;
   в) паспорт моряка;
   г) тимчасовий паспорт для повернення в Республіку Болгарія
або тимчасовий проїзний документ.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка