Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форм статистичних звітів N 1-е, 3, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 35 та Інструкції щодо їх заповнення

Страница 3характеру, відображають відповідно в рядках 1, 2 графи 7 розділу
В.
   4.33. У графі 1 розділу Г обліковуються особи, щодо яких є
залишок з попереднього звітного року нерозглянутих апеляцій, що
надійшли безпосередньо до суду, у графі 2 - кількість апеляцій, що
надійшла за звітний період, у тому числі апеляцій, що подані
прокурорами, - у графі 3.
   4.34. Кількість осіб, стосовно яких апеляції задоволено, у
тому числі частково, зазначається в графі 7 та ще й у графі 8,
якщо апеляцію подано прокурором.
   4.35. У графі 9 відображається кількість осіб, стосовно яких
розглянуто апеляції понад триденний термін з моменту надходження
апеляції до суду (ст. 382 КПК України ( 1003-05 ).
   4.36. Кількість осіб, щодо яких на кінець звітного періоду
апеляції залишилися нерозглянутими, обліковується в графі 10.
   4.37. У рядку 1 розділу Г відображаються особи, стосовно яких
подано апеляцію на постанову судді про відмову в задоволенні
скарги на постанову органу дізнання чи слідчого про відмову в
застосуванні  заходів  безпеки; у рядку 2 - про відмову в
задоволенні скарги на постанову органу дізнання чи слідчого про
скасування заходів безпеки; у рядку 3 - про відмову в обранні
запобіжного заходу у вигляді взяття під варту; у рядку 4 - про
обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту; у рядку 5 -
про продовження строку тримання під вартою; у рядку 6 - про
відмову в продовженні строку тримання під вартою; в рядку 7 - про
відмову в проведенні обшуку; у рядку 8 - про відмову в направленні
обвинуваченого  на стаціонарну експертизу; у рядку 9 - про
направлення обвинуваченого на стаціонарну експертизу.
 
 
    5. Форма 22 "Звіт апеляційної інстанції про розгляд
             цивільних справ"
   5.1. Звіт  за  формою  N  22  складається  на  основі
обліково-статистичних карток на цивільні апеляційні справи, що
заповнюються на кожну апеляційну справу.
   5.2. Розділ А "Провадження справ" містить дані про всі
справи, що у звітному періоді надійшли до апеляційного суду за
апеляційними скаргами і поданнями, та залишок нерозглянутих справ
з попереднього звітного року.
   5.3. Справа, в якій подано апеляційне подання і апеляційну
скаргу, обліковується як така, що надійшла за поданням.
   5.4. У  рядку  1 відображаються справи, що надійшли до
апеляційного суду для перегляду рішень та додаткових рішень,
винесених місцевими судами; у рядку 2 - ухвал про відмову в
прийнятті позовних заяв (заяв, скарг); рядку 3 -  закриття
провадження в справі (ст. 227 ЦПК ( 1502-06 ); у рядку 4 - ухвал
про залишення заяви без розгляду (ст. 229). Справи, в яких подано
апеляційні скарги, апеляційні подання на всі інші ухвали суду,
відображаються в рядку 5, зокрема це апеляційні скарги  та
апеляційні подання на ухвали:
   - про відмову забезпечити докази (ст. 39 ЦПК ( 1501-06 );
щодо визначення ціни позову; з питань, пов'язаних із судовими
витратами (ст. 81 ЦПК; про відмову зняти штраф або зменшити його
розмір (ст. 83 ЦПК); про відмову поновити пропущений строк (ст. 89
ЦПК); з питань забезпечення позову (ст. 157 ЦПК ( 1502-06 ); про
зупинення провадження у справі (ст. 223 ЦПК); про внесення
виправлень у рішенні (ст. 213 ЦПК); про відмову постановити
додаткове рішення (ст. 214 ЦПК); про роз'яснення рішення (ст. 215
ЦПК); про відмову в задоволенні заяви про перегляд рішення або
ухвали суду у звСязку з нововиявленими обставинами (ст. 347-7
ЦПК ( 1503-06 ); з питань поновлення строку для пред'явлення
виконавчого документа до виконання (ст. 350 ЦПК); про відстрочку
чи розстрочку виконання, зміну способу і порядку виконання рішення
(ст. 351 ЦПК); з питань видачі дубліката виконавчого листа (ст.
353 ЦПК); про тимчасове влаштування дитини до дитячого або
лікувального закладу (ст.354 ЦПК); з питання оголошення розшуку
боржника або дитини (ст. 355 ЦПК); з питань повороту виконання
(ст. 421 ЦПК) тощо.
   5.5. У графі  1  обліковуються  справи,  що  залишилися
нерозглянутими в попередньому звітному році.
   5.6. Кількість справ, що в звітному періоді надійшла до суду
за апеляційними скаргами,  відображається  в  графі  2,  за
апеляційними поданнями - у графі 3, а загальна кількість справ за
апеляційними скаргами та апеляційними поданнями - у графі 4.
   5.7. Загальна кількість справ, що повернута до місцевих
судів, у т.ч. у зв'язку з невиконанням вимог, передбачених ст.
137, 138 ЦПК України ( 1502-06 ), чи неоплатою державного мита,
обліковується в графі 5, з них кількість справ, що повернута
ухвалою судді, який готував справу до розгляду в суді апеляційної
інстанції у зв'язку з відкликанням апеляційних скарг, апеляційних
подань, - у графі 6.
   5.8. У  графі  8  відображається  кількість  відмов від
апеляційних подань, що подана суду, а в графі 9 - кількість
відмов, що прийнята судом, про що винесено ухвалу про закриття
апеляційного провадження.
   5.9. У графі 10  відображається  кількість  відмов  від
апеляційних скарг, що подані суду, а в графі 11 - кількість
відмов, що прийняті судом, про що винесено ухвалу про закриття
апеляційного провадження.
   5.10. Кількість справ, в яких винесено ухвали про закінчення
підготовчих дій у термін понад 10 днів з моменту надходження
справи до суду, обліковуються в графі 12.
   5.11. У графі 13 відображаються справи, що призначені до
розгляду в судовому засіданні на дату, пізнішу місячного строку з
дня закінчення необхідних підготовчих дій.
   5.12. Кількість справ, в яких переглянуто за апеляційними
поданнями прокурора рішення, ухвали місцевих судів, обліковується
в графі 14, за апеляційними скаргами інших осіб - у графі 15, а
загальна кількість переглянутих апеляційною інстанцією рішень,
ухвал - у графі 16.
   5.13. У графах 17, 18 зазначаються справи, в яких апеляційні
скарги, апеляційні подання задоволено, у тому числі частково:
скасовано рішення або ухвалу (повністю, частково) і передано
справу на новий судовий розгляд; провадження в справі закрито;
заяву залишено без розгляду; змінено рішення чи ухвалу; ухвалено
нове рішення або ухвалу.
   5.14. У графі 19 обліковуються  справи,  що  залишилися
нерозглянутими на кінець періоду, за який подається звіт.
   5.15. У розділі Б відображаються результати розгляду справ за
апеляційними скаргами і поданнями щодо рішень, винесених місцевими
судами.  У  цьому розділі, як виняток, також відображаються
постанови в справах про стягнення аліментних платежів.
   5.16. Визначаючи  категорію  цивільних  справ,   слід
дотримуватися таких правил:
   - у рядках звіту, де зазначена загальна кількість справ
(усього), вказуються не лише справи, перераховані "у тому числі",
але і всі інші, що належать до даної категорії;
   - у рядку 1 "Справи, що виникають з трудових правовідносин"
обліковуються справи про спори, що регулюються законодавством про
працю незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої
приналежності підприємства, установи, організації, за винятком
спорів  деяких категорій працівників, особливості праці яких
визначаються статутами і чинним законодавством (члени кооперативів
та їх об'єднань, селянських (фермерських) господарств з іноземними
інвестиціями, працівники орендних та спільних підприємств, члени
громадських та інших об'єднань громадян, звільнені від виборної
платної посади за рішенням органів, що їх обрали, тощо). Проте, у
випадку  вирішення  спорів згаданої категорії працівників на
підставі положень Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) та
прийнятих відповідно до нього актів законодавства України, ці
спори відображаються в рядках 1 - 6;
   - у рядку 3 "Про виплату заробітної плати" враховуються
справи про оплату вимушеного прогулу;
   - у рядку 5 "Про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної
працівниками підприємству, установі, організації" враховуються
позови юридичних осіб, прокурорів до працівників, а також позови в
порядку регресу;
   - у рядку 10 "Справи про стягнення аліментів на утримання
дітей" відображаються справи, розглянуті  в  місцевому  суді
одноособово та колегіальним складом суду як з винесенням постанов,
так і рішень. Справи про стягнення аліментів на інших осіб
обліковуються в рядку 7;
   - у рядку 13 "Справи з житлових правовідносин", а також у
рядках 16-19 у розділі "Спори про право власності" не враховуються
спори про спадкове право, що обліковуються в рядку 40 "Інші справи
позовного  провадження". У рядку 17 обліковуються спори про
визнання права власності на майно: про витребування майна з чужого
незаконного  володіння, про усунення перешкод у користуванні
майном, про визнання і зміну часток у спільній власності. Спори
між подружжям щодо права на майно, нажите в період шлюбу,
обліковуються в рядку 7;
   - у  розділі "Спори про відшкодування шкоди, заподіяної
ушкодженням здоров'я чи смертю громадянина" враховуються  як
первинні позови фізичних осіб та в їх інтересах позови прокурорів,
так і позови в порядку регресу;
   - у  розділі  "Спори  про  паювання землі" враховуються
результати розгляду судом справ не тільки пов'язаних із земельною
часткою (паєм),а й майнових паїв. Зокрема, спори щодо отримання
(видачі) сертифіката на право на земельну частку (пай); про
відведення  земельної ділянки в натурі, у рахунок погашення
належних громадянам майнових паїв; про порушення умов договору
оренди як земельної, так і майнової частки паю та інші;
   - у рядку 40 "Інші справи позовного провадження" враховуються
всі інші категорії справ позовного провадження, не враховані в
рядках 1-39. Це спори про спадкове майно, про поділ майна,
невиконання або неналежне виконання угод та інші;
   - у рядку 41 "Спори, що виникають з порушення законодавства
про об'єднання громадян" обліковуються лише спори, що регулюються
Законом від 16.06.92 "Про об'єднання громадян" ( 2460-12 ), а
спори стосовно релігійних організацій обліковуються в рядку 42
"Провадження в справах, що виникають з адміністративно-правових
відносин";
   - у рядку 42 розділу "Провадження в справах, що виникають з
адміністративно-правових відносин"  відображаються  скарги  на
рішення щодо релігійних організацій, заяви про розшук боржників та
заяви органів міліції про стягнення коштів за розшук боржників,
заяви про видачу дубліката виконавчого листа тощо;
   - у рядку 43 враховуються скарги на неправильності в списках
виборців та в списках громадян, які мають право брати участь у
референдумі; скарги на рішення і дії територіальної, окружної
(територіальної) виборчої комісії з виборів депутатів і голів
сільських, селищних, районних, міських, районних  у  містах,
обласних рад і заяви про скасування рішень виборчої комісії;
скарги на рішення і дії Центральної та окружної виборчих комісій з
виборів  Президента  України та заяви про скасування рішень
Центральної виборчої комісії; скарги на відмову зареєструвати
претендента кандидатом у Президенти України; заяви про скасування
рішення окружної виборчої комісії про реєстрацію кандидата в
народні  депутати  України;  заяви про дострокове припинення
повноважень народного депутата України в разі невиконання ним
вимог щодо несумісності депутатської діяльності з іншими видами
діяльності;
   - у рядку 44 обліковуються скарги на дії органів і службових
осіб у зв'язку з накладенням адміністративних стягнень;
   - у рядку 45 відображаються скарги громадян (у тому числі
скарги іноземців та осіб без громадянства, що перебувають у країні
на законних підставах, - іммігрантів, осіб, які працюють, прибули
на її територію в установленому порядку на певний час тощо) на
рішення, дії або бездіяльність державних органів, юридичних чи
службових осіб у сфері управлінської діяльності, що надійшли до
суду відповідно до ст. 55 Конституції України ( 254к/96-вр ),
Закону України "Про звернення громадян" ( 393/96-вр ) та глави
31-А ЦПК України ( 1502-06 ).
   Не відображаються в даному рядку скарги про оскарження актів,
перевірку  конституційності  яких  віднесено  до  повноважень
Конституційного Суду України або щодо яких передбачено інший
порядок судового оскарження. Під останнім слід розуміти порядок,
спеціально встановлений відповідними законами. Зокрема, оскарження
рішення, дії чи бездіяльності службових осіб органів дізнання,
досудового слідства, суду, прокуратури;
   - у рядку 48 "Справи про стягнення з громадян недоїмки по
податках" обліковуються справи щодо самооподаткування сільського
населення і державного обов'язкового страхування; про стягнення
недоїмки по податках, зборах (обов'язкових платежах), пред'явлених
згідно із Законом України "Про систему оподаткування" ( 1251-12 );
   - у  розділі  "Справи  окремого провадження" (рядок 50)
обліковуються справи про визнання громадянина обмежено дієздатним
чи недієздатним; про визнання громадянина безвісно відсутнім чи
про оголошення громадянина померлим; про усиновлення дітей, які
проживають на території України, громадянами України та іноземними
громадянами; про встановлення неправильності запису в  актах
громадянського стану; про встановлення фактів, що мають юридичне
значення (про встановлення факту участі в роботах з ліквідації
аварії на Чорнобильській АЕС і її наслідків тощо); про відновлення
прав на втрачені цінні папери на пред'явника; про оскарження
нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні тощо.
   5.17. У графі 1 зазначаються справи, в яких апеляційні
скарги, апеляційні подання прокурора відхилені, а рішення місцевих
судів залишені без змін.
   5.18. Справи обліковуються у графах 2-16, якщо рішення,
винесені місцевими судами, скасовано апеляційною інстанцією, а
саме:
   - у графі 2 - усі скасовані рішення;
   - у графах 3-7 - скасовані рішення з направленням справи на
новий судовий розгляд у зв'язку з розглядом справи неповноважним
суддею (графа 3); ухваленням чи підписанням рішення не тим суддею,
який розглядав справу (графа 4); розглядом справи за відсутністю
будь-кого з осіб, які беруть участь у справі, не повідомлених про
час і місце судового розгляду (графа 5); вирішенням судом питання
про права і обов'язки осіб, які не були притягнуті до участі в
справі (графа 6); з інших підстав (графа 7);
   - у графах 8-11 - скасовані рішення із закриттям провадження
в справі у зв'язку з непідляганням розгляду справи в судах (графа
8); затвердженням судом укладеної сторонами мирової угоди (графа
9); укладенням між сторонами договору про передачу даного спору на
вирішення третейського суду (графа 10); з інших підстав (графа
11);
   - у графах 12-15 - скасовані рішення із залишенням заяв без
розгляду у зв'язку з поданням заяви недієздатною особою (графа
12); поданням заяви від імені заінтересованої особи особою, яка не
має повноважень на ведення справи (графа 13); повторною неявкою в
судове засідання позивача чи обох сторін (графа 14); з інших
підстав (графа 15).
   5.19. У графі 16 зазначаються справи, в яких скасовано
рішення в апеляційному порядку і ухвалено нове рішення у зв'язку з
неповним з'ясуванням судом обставин справи, що мають значення для
справи; недоведеністю обставин справи, що мають значення для
справи, які суд вважає встановленими; невідповідністю висновків
суду обставинам справи; порушенням або неправильним застосуванням
судом норм матеріального права.
   5.20. Загальна кількість справ, в яких переглянуто рішення
місцевих судів (рішення залишено без змін, скасовано чи змінено),
відображається в графі 18.
   5.21. Суми  державного  мита  за  апеляційними  скаргами
обліковуються в графі 19, у гривнях без урахування копійок. У
даній графі відображаються  тільки  ті  суми,  що  сплачені
добровільно.
   5.22. Результати  апеляційного  розгляду  справи, в якій
пред'явлено декілька позовних вимог, обліковуються за основним
позовом. Якщо апеляційною інстанцією основний позов залишено без
змін, а додатковий (неосновний) позов скасовано, то таку справу,
як виняток, слід облікувати за додатковим (неосновним) позовом.
   Наприклад, у справі про розлучення та поділ майна рішення в
частині поділу майна скасовано. Справа обліковуватиметься тільки в
рядку 7 розділу Б "справи, що виникають із сімейних правовідносин"
та у графі рішення скасовано.
   5.23. У п.1 довідки до розділу Б зазначається кількість
справ, в яких в апеляційній інстанції судовий процес фіксувався
технічними засобами, а в п. 2 - за станом на час складання звіту
кількість суддів, які не мали в звітному періоді скасованих
рішень.
   5.24. Кількість справ, в яких переглянуто ухвали (постанови),
винесені місцевими судами, відображаються в розділі В.
   5.25. У рядку 1 даного розділу обліковуються справи, в яких
перевірялися ухвали про відмову в прийнятті позовних заяв (заяв,
скарг), у рядку 2 - про закриття провадження в справі; у рядку 3 -
про залишення позовної заяви (заяви, скарги) без розгляду; у рядку
4 - всі інші ухвали, що зазначені в ч.2 п.5.4.
   5.26. У графі 1 зазначається кількість справ, в яких ухвали
місцевих судів залишені без змін; у графі 2 - кількість справ, в
яких ухвали скасовано, з них з передачею питання на розгляд суду
першої інстанції - у графі 3, з вирішенням питання по суті - в
графі 4; а кількість ухвал, що змінена, - у графі 5.
 
  6. Звіт за формою N 30 "Звіт про розгляд кримінальних справ
    судом касаційної інстанції (порушених за статтями
      Кримінального кодексу України 1960 року)"
           ( 2001-05, 2002-05 )
   Звіт за формою N 30 складається за статтями Кримінального
кодексу України 1960 року ( 2001-05, 2002-05 ), за правилами,
наведеними в п.7.1 - 7.47 даної Інструкції.
 
  7. Звіт за формою N 31 "Звіт про розгляд кримінальних справ
          судом касаційної інстанції"
   7.1. Первинні статистичні звіти за даною формою складають
судова палата Верховного Суду України з кримінальних справ та
військова судова палата Верховного Суду України.
   7.2. У  Верховному  Суді  України на підставі первинних
статистичних  звітів  судових  палат  складається  зведений
статистичний звіт про розгляд кримінальних справ судом касаційної
інстанції.
   7.3. За достовірність та своєчасне подання звіту несуть
відповідальність  голови судових палат, а також безпосередні
виконавці звітів. Указані особи підписують звіт. За достовірність
документів первинного обліку несуть відповідальність особи, які їх
заповнюють.
   7.4. Звіт складається накопичувальним підсумком даних за
відповідні звітні періоди (квартал, півріччя, дев'ять місяців і
рік).
   Залишки нерозглянутих  справ  на  початок  звітного року
вказуються за станом на 1 січня звітного періоду. Залишки на
кінець звітного періоду вказуються за станом на останнє число
кожного звітного періоду.
   7.5. Звіт за формою N 31 складається автоматично підсистемою
"Статистика  ВСУ" на основі внесеної в інформаційно-пошукову
систему КАРС інформації з кожної справи.
   7.6. Розділ А "Рух справ у суді касаційної інстанції" містить
дані про кількість справ (за Кримінальним кодексом України 2001
року ( 2341-14 ), що надійшли до Верховного Суду України за
касаційними поданнями прокурорів та касаційними скаргами інших
осіб. У сумі ці дані відображають загальну кількість  усіх
кримінальних справ із закінченим провадженням за звітний період та
їх залишок.
   7.7. У рядку 1 розділу А відображається загальна кількість
справ, що надійшла до суду касаційної інстанції для перегляду
вироків, ухвал та постанов апеляційного суду, що постановлені ним
як судом першої інстанції (п. 1 ч. 1 ст. 383 КПК України
( 1003-05 ), з них у рядку 2 - справи, в яких перевіряються вироки
суду, у рядку 3 - ухвали суду, у рядку 4 - постанови суду.
   7.8. У рядках 5 - 7 обліковуються справи, що надійшли до суду
для  перегляду  вироків  та  постанов апеляційного суду, що
постановлені в апеляційному порядку (п. 2 ч. 1 ст. 383 КПК
України ( 1003-05 ), а саме: в рядку 5 - загальна кількість справ,
у рядку 6 - тільки справи, в яких перевіряються вироки суду, в
рядку 7 - постанови.
   7.9. Справи, що надійшли за касаційними скаргами, касаційними
поданнями прокурорів для перегляду вироків і постанов районного
(міського),  міжрайонного (окружного) судів, військових судів
гарнізонів, ухвал апеляційного суду, винесених щодо цих вироків та
постанов, відображаються в рядках 8 - 11, з них у рядку 8 -
загальна кількість, у рядку 9 - справи, в яких переглядаються
вироки суду, в рядку 10 - постанови суду, у рядку 11 - ухвали
апеляційного суду.
   7.10. У рядку 12 зазначаються всі справи, в яких касаційною
інстанцією переглянуто судові рішення, зазначені в ст. 383 КПК
України ( 1003-05 ).
   7.11. Справа, в якій одночасно подано касаційне подання
прокурора та касаційну скаргу інших осіб, обліковується один раз
як така, що надійшла за касаційним поданням прокурора.
   7.12. Кількість справ, що залишилася не розглянутою  на
початок  звітного  періоду  з  попереднього  звітного  року,
зазначається в графі 1 даного розділу.
   7.13. У графах 2 - 4 указується кількість справ, що надійшла
в звітному періоді для перегляду вироків, ухвал, постанов: у графі
2 - загальна кількість справ, у графі 3 - справи, що надійшли за
касаційними поданнями прокурорів, у графі 4 - за касаційними
скаргами інших осіб.
   7.14. Загальна кількість справ, що знаходилася в провадженні
суду в звітному періоді, відображається в графі 5.
   7.15. Справи, повернуті в зв'язку з відкликанням касаційних
скарг чи касаційних подань прокурора, обліковуються в графі 6.
   7.16. Кількість  справ,  в  яких  касаційною  інстанцією
перевірено вироки, ухвали та постанови, зазначається в графах 9 -
10, а саме загальна кількість справ - у графі 9, а справи, в яких
касаційні скарги чи касаційні подання прокурора задоволено (у тому
числі частково), - у графі 10.
   7.17. У графі 11 обліковуються справи, розглянуті понад
терміни, встановлені ст. 392 КПК України ( 1003-05 ).
   7.18. Залишок кримінальних справ, не розглянутих на кінець
звітного періоду, зазначається в графі 12.
   7.19. Розділ Б містить дані про результати вирішення питання
щодо витребування справ, в яких касаційні скарги, касаційні
подання прокурора на судові рішення, зазначені в ч. 2 ст. 383 КПК
України ( 1003-05 ), подаються безпосередньо до касаційного суду.
   7.20. У рядку 1 розділу Б зазначаються дані про вирішення
питання щодо витребування справ, в яких оскаржуються вироки
районного (міського), міжрайонного (окружного) судів, військових
судів гарнізонів, у рядку 2 - постанови зазначених судів, у рядку
3  - ухвали апеляційного суду, постановлені щодо вироків і
постанов, винесених указаними судами.
   7.21. Залишок на початок звітного періоду касаційних скарг,
касаційних подань прокурора, щодо яких не вирішено питання про
витребування справ, зазначається в графі 1.
   7.22. У графах 2 - 4 відображаються касаційні  скарги,
касаційні подання прокурорів, що надійшли в звітному періоді, а
саме: в графі 2 - загальна кількість, у графі 3 - касаційні
подання прокурора, у графі 4 - касаційні скарги інших осіб.
   7.23. Касаційні  скарги,  касаційні  подання  прокурора,
повернуті в зв'язку з їх відкликанням, зазначаються в графі 5.
   7.24. У графі 6 відображається кількість постанов суддів
касаційного суду про витребування справ, а в графі 7 - про відмову
у витребуванні справ з різних підстав.
   7.25. Кількість  касаційних  скарг,  касаційних  подань
прокурора, в яких питання про витребування справ вирішено в термін
понад 15 діб з часу їх надходження до суду, зазначається в графі
8.
   7.26. У  пункті  1 довідки до розділу А відображається
кількість окремих ухвал, винесених судом касаційної інстанції (ст.
400-2 КПК України ( 1003-05 ), з них кількість окремих ухвал щодо
порушень, допущених місцевими та апеляційними судами, зазначається
в п. 2. Кількість осіб, яка звільнена з-під варти за результатами
перегляду касаційною інстанцією судових рішень, обліковується в п.
3 зазначеної довідки.
   7.27. У розділі В указуються особи, щодо яких переглянуто за
касаційними скаргами, касаційними поданнями прокурора вироки, та
результати перегляду цих вироків. У даному розділі обліковуються
особи, стосовно яких подавалися та розглядалися касаційні скарги,
касаційні подання прокурора, та особи, щодо яких касаційні скарги,
касаційні подання прокурора не подавалися, але судом касаційної
інстанції прийнято рішення на їх користь (ч. 2 ст. 395 КПК
України ( 1003-05 ).
   7.28. Визначаючи вид злочину, за яким обліковуються особи в
розділі В, потрібно дотримуватися таких правил:
   - при вчиненні особою декількох злочинів облік ведеться за
статтею, санкція якої передбачає більш суворе покарання;
   - якщо санкції статей рівні, облік ведеться за найбільш
поширеними злочинами.
   7.29. Із загальної кількості осіб, які обліковані в рядку 21
"Усього осіб", окремими рядками виділяються неповнолітні (рядок
22), особи, щодо яких переглядалися вироки в справах про злочини,
вчинені організованими групами (рядок 23), у справах про злочини,
вчинені злочинними організаціями (рядок 24), особи, які вчинили
тяжкі злочини (рядок 25), особи, які вчинили особливо тяжкі
злочини (рядок 26). Зазначені особи відображаються не тільки в
рядках 22-26, але й у відповідних рядках розділу В за статтямиПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка