Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форм статистичних звітів N 1-е, 3, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 35 та Інструкції щодо їх заповнення

Страница 2   2.47. У рядку 14 обліковуються всі особи, які були звільнені
від відбування покарання з випробуванням згідно зі статтями 75,
79, 104 КК України ( 2341-14 ).
   2.48. У рядку 16 відображаються засуджені особи, звільнені
від покарання з різних підстав (крім у порядку виконання вироку).
Особи, звільнені від покарання в зв'язку з актом амністії,
відображаються ще й у рядку 17.
   2.49. У розділі В відображаються фізичні та юридичні особи,
справи щодо яких розглянуто з винесенням вироку і яким злочином
заподіяно фізичної, моральної чи майнової шкоди, незалежно від
того, набрав вирок законної сили чи ні.
   2.50. Потерпілий, якому злочином завдано фізичної (життю,
здоров'ю), майнової чи моральної шкоди, обліковується один раз за
однією з цих ознак у залежності від тяжкості шкоди. У рядку 1
відображається кількість потерпілих тільки фізичних осіб. Юридичні
особи, визнані цивільними позивачами, обліковуються тільки в графі
8 рядків 2, 3, 4.
   2.51. У справах про злочини, внаслідок яких настала смерть
потерпілого, його близькі родичі, визнані в установленому порядку
потерпілими, і сам потерпілий відображаються в першому, третьому
чи четвертому рядках розділу В: усі - у графах 1-4, у графі 5 -
потерпілий, який загинув унаслідок злочину, інші потерпілі - у
графі 7.
   2.52. Визнані судом суми завданої юридичним і фізичним особам
шкоди,  вказуються в графі 9 цього розділу в гривнях, без
урахування копійок.
   2.53. Результати розгляду кримінальних справ, що надійшли до
суду без обвинувальних висновків, а з постановами прокурора чи
слідчого за згодою прокурора, про звільнення обвинувачених від
кримінальної відповідальності відображаються в розділі Г. У графах
1-5 відображається кількість постанов, а в графах 6, 7 - кількість
осіб,  щодо яких судом вирішено питання про звільнення від
кримінальної відповідальності чи відмову у звільненні. У графах 6,
7 рядка 8 відомості будуть відсутні.
   2.54. У  рядку 2 даного розділу обліковуються постанови
прокурора чи слідчого за згодою прокурора, що надійшли до суду для
вирішення питання про звільнення від кримінальної відповідальності
внаслідок зміни обстановки; у рядку 3 - у зв'язку з дійовим
каяттям; у рядку 4 - у зв'язку з примиренням обвинуваченого з
потерпілим; у рядку 6 - у зв'язку з передачею особи на поруки
колективу підприємства, установи чи організації.
   2.55. У  рядку  5  відображаються справи за постановами
прокурора чи слідчого за згодою прокурора про направлення справи
до суду для вирішення питання про звільнення неповнолітнього від
кримінальної  відповідальності  у  зв'язку  із  застосуванням
примусових заходів виховного характеру, передбачених ст. 105 КК
України (  2341-14  ).  Із  графи 6 даного рядка кількість
неповнолітніх  осіб,  яких  звільнили  від  кримінальної
відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного
характеру, відображаються і в статистичному звіті за формою 12-А
"Звіт судів щодо застосування до неповнолітніх примусових заходів
виховного характеру", затвердженою Державним комітетом статистики
України, Верховним Судом України, Міністерством юстиції України.
   2.56. Результати  розгляду  справ  про  звільнення  від
кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків
давності облікуються в рядку 7 - щодо встановлених осіб, які
вчинили злочини, а в рядку 8 - щодо невстановлених осіб, які
вчинили злочини.
   2.57. Усі інші постанови прокурорів, слідчих за  згодою
прокурорів,  що надійшли до суду для вирішення питання про
звільнення від кримінальної відповідальності, у тому числі згідно
з актом амністії, відображаються в рядку 9.
   2.58. У рядку 1 розділу Ґ відображається розгляд усіх заяв і
повідомлень про загрозу  безпеці  особи  (потерпілого,  його
представника у кримінальній справі; підозрюваного, обвинуваченого,
їх захисників чи законних представників; цивільного позивача,
цивільного  відповідача,  їх  представників  у  справі  про
відшкодування шкоди, завданої злочином;  свідків;  експертів,
спеціалістів,  перекладачів,  понятих; особи, яка заявила до
правоохоронюваного органу про злочин або в іншій формі брала
участь у виявленні, запобіганні, припиненні і розкритті злочину чи
сприяла цьому; членів сімей чи близьких родичів вищезазначених
осіб). У цьому рядку не облікуються скарги на постанови органів
дізнання та слідчих про відмову в застосуванні заходів безпеки або
про їх скасування, такі скарги обліковуються в рядку 12 даного
розділу.
   2.59. Подання прокурора, органу дізнання, слідчих за згодою
прокурора про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під
варту відображаються в рядку 2; про продовження строку тримання
під вартою - у рядку 3.
   2.60. У рядку 4 обліковуються подання слідчих, що надійшли до
суду за погодженням з прокурором, про проведення обшуку житла чи
іншого володіння особи, а в рядку 5 - про примусову виїмку із
житла чи іншого володіння особи.
   2.61. У рядку 6 відображаються подання слідчих за погодженням
з прокурором до голови апеляційного суду про накладення арешту на
кореспонденцію чи зняття інформації з каналів зв'язку.
   2.62. Результати розгляду справ  про  огляд  та  виїмку
кореспонденції  та  дослідження інформації, знятої з каналів
зв'язку, обліковуються в рядку 7.
   2.63. Справи за  поданнями  слідчого,  що  погоджені  з
прокурором,  про  направлення  обвинуваченого  на стаціонарну
експертизу відображаються в рядку 8.
   2.64. Скарги на дії слідчих органів відображаються в рядку 12
розділу Ґ.
   2.65. Розділ Д "Провадження за поданнями та клопотаннями в
порядку виконання вироків, ухвал і постанов" заповнюється за
кількістю осіб.
   2.66. У рядку 1 даного розділу відображаються справи за
заявами засуджених, поданнями прокурорів чи органів, що відають
відбуванням покарання, про звільнення засуджених, які виконали
покладені на них обов'язки та не вчинили нових злочинів, від
відбування покарання в зв'язку з закінченням іспитового строку.
   2.67. У рядку 3 обліковуються справи за поданнями органів
виконання покарання (щодо неповнолітніх - за спільними поданнями
органів, що відають відбуванням покарання та службами у справах
неповнолітніх) про скасування звільнення від відбування покарання
з випробуванням щодо засуджених, які не виконали покладених на них
обов'язків або систематично вчинювали правопорушення, що потягли
за  собою  адміністративні  стягнення. Справи про скасування
звільнення від відбування  покарання  з  випробуванням  щодо
неповнолітніх обліковуються ще й у рядку 4.
   2.68. Подання органів кримінально-виконавчої системи щодо
звільнення від покарання засуджених жінок, які мають дітей віком
до  семи  років, у зв'язку з закінченням іспитового строку
відображаються в рядку 5, а подання про направлення таких осіб
після закінчення іспитового строку для відбування покарання,
призначеного вироком суду, - в рядку 6.
   2.69. Подання органів кримінально-виконавчої системи  про
направлення для відбування покарання засуджених жінок, які мають
дітей віком до семи років, у зв'язку з відмовою жінки від дитини,
передачею  дитини в дитячий будинок, із зникненням з місця
проживання, ухилянням від виховання дитини, догляду за нею,
невиконанням  покладених  на  засуджену судом обов'язків або
систематичним вчиненням правопорушення, що потягли за  собою
адміністративні стягнення, відображаються в рядку 7.
   2.70. У рядку 8 відображаються спільні подання органів, що
відають відбуванням покарання, та спостережних  комісій  про
звільнення від відбування покарання у вигляді обмеження волі або
позбавлення волі жінок, які стали вагітними або народили дітей під
час відбування покарання, крім засуджених до позбавлення волі на
строк більше п'яти років за умисні тяжкі та особливо тяжкі
злочини.
   2.71. Подання  органів кримінально-виконавчої системи про
звільнення від покарання або заміну його більш м'яким жінкам, які
були звільнені від відбування покарання у зв'язку з вагітністю,
або жінкам, які мали дітей віком до трьох років, після досягнення
дитиною трирічного віку або смерті дитини відображаються в рядку
9.
   2.72. У  рядку  10  обліковуються  подання  органів
кримінально-виконавчої  системи про скасування звільнення від
відбування покарання і направлення для відбування покарання жінок,
які  були  звільнені  від відбування покарання у зв'язку з
вагітністю, або жінок, які мали дітей віком до трьох років, у
зв'язку з відмовою засудженої від дитини, передачею дитини в
дитячий будинок, зникненням з місця проживання, ухилянням від
виховання дитини, догляду за нею, або систематичним учиненням
правопорушення, що потягли за собою адміністративні стягнення,
тощо.
   2.73. Справи за спільними поданнями органів, що відають
відбуванням покарання, і спостережної комісії або служби у справах
неповнолітніх про умовно-дострокове звільнення засуджених від
відбування покарання у вигляді виправних робіт, службових обмежень
для  військовослужбовців,  обмеження  волі,  тримання  в
дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, позбавлення волі
відображаються в рядку 11, а щодо неповнолітніх ще й у рядку 12. У
рядку 11 обліковуються також справи за поданнями командування
дисциплінарного батальйону про умовно-дострокове звільнення від
відбування покарання і заміну невідбутої частини покарання більш
м'яким щодо осіб, які відбувають покарання в дисциплінарному
батальйоні.
   2.74. У рядку 13 обліковуються справи за спільними поданнями
органів, що відають відбуванням покарання, і спостережної комісії
про заміну невідбутої частини покарання у вигляді обмеження або
позбавлення волі більш м'яким.
   2.75. Висновки лікарських комісій та подання установ, які
відають відбуванням покарання, про звільнення від покарання за
хворобою засуджених осіб, які під час його відбування покарання
захворіли  на  психічну  хворобу,  що  позбавляє  можливості
усвідомлювати  свої  дії  (бездіяльність) або керувати ними,
відображаються в рядку 14.
   2.76. Результати   розгляду   подань   адміністрацій
виправно-трудових установ про застосування примусового лікування
до засуджених, які є алкоголіками чи наркоманами і відбувають
покарання у виправно-трудових установах, якщо примусове лікування
не було їм призначене за вироком суду, обліковуються в рядку 15.
   2.77. Справи про припинення  примусового  лікування  від
алкоголізму  чи наркоманії, призначеного судом, за поданнями
адміністрації виправно-трудової установи або медичного закладу, де
засуджені перебувають на лікуванні, відображаються в рядку 16.
   2.78. Справи  про звільнення від відбування покарання у
зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального
вироку обліковуються в рядку 17, а щодо осіб, які були засуджені
до довічного позбавлення волі, - і в рядку 18.
   2.79. Подання органів, що відають відбуванням покарання, або
клопотання колективів про заміну штрафу громадськими роботами,
виправних робіт штрафом, обмеження чи позбавлення волі службовим
обмеженням,  позбавлення  волі  триманням  у  дисциплінарному
батальйоні, відображаються в рядку 19.
   2.80. У рядку 20 обліковуються всі справи про застосування
амністії, у тому числі про повне або часткове звільнення від
покарання, про заміну покарання або його невідбутої частини більш
м'яким покаранням.
   2.81. Справи за клопотаннями осіб, які відбули покарання, і
колективу підприємства, установи чи організації про дострокове
зняття судимості відображаються в рядку 21.
   2.82. Клопотання  осіб, які відбули покарання у вигляді
виправних робіт, про включення до загального трудового стажу часу
відбування виправних робіт облікуються в рядку 22.
   2.83. Усі інші справи, що розглядаються судами в порядку
виконання вироку, ухвали, постанови, у тому числі і про приведення
вироків щодо осіб, які відбувають покарання, у відповідність до
нового Кримінального Кодексу України ( 2341-14 ), який звільняє
від покарання або пом'якшує покарання, відображаються в рядку 23.
  3. Звіт за формою N 20 "Звіт апеляційного суду про розгляд
   апеляцій у кримінальних справах (порушених за статтями
      Кримінального кодексу України 1960 року)"
           ( 2001-05, 2002-05 )
   Звіт за формою N 20 складається за статтями Кримінального
кодексу України 1960 року ( 2001-05, 2002-05 ), за правилами,
наведеними в п.4.1 - 4.37 даної Інструкції.
    4. Форма N 21 "Звіт апеляційного суду про розгляд
         апеляцій у кримінальних справах"
   4.1. Звіт  за  формою  N  21  складається  на  основі
обліково-статистичних карток на кримінальні справи за апеляціями,
що заповнюються на кожну особу  в  справі,  відносно  яких
перевіряється рішення суду першої інстанції, незалежно від того,
оскаржував  він  вирок  (ухвалу,  постанову)  чи  ні,  та
обліково-статистичних карток на апеляції, передбачених інструкцією
з діловодства в судах.
   4.2. Розділ А "Провадження справ" містить дані про всі справи
(за Кримінальним кодексом України 2001 року ( 2341-14 ), що
надійшли за звітний період за апеляціями. Розгляд справ за
апеляціями, що подаються безпосередньо до апеляційного суду (ч. 5
ст. 349 КПК України ( 1003-05 ) і розглядаються за правилами,
встановленими ст. 382 КПК України, відображаються тільки в розділі
Г даного звіту.
   4.3. У рядку 1 розділу А відображаються справи, що надійшли
до апеляційного суду для перегляду вироків; у рядку 2 - постанов
про застосування чи незастосування примусових заходів виховного
характеру; у рядку 3 - постанов про застосування чи незастосування
примусових заходів медичного характеру, винесених у порядку глави
34 КПК України; у рядку 4 - ухвал чи постанов про закриття
провадження в справах; у рядку 5 - ухвал чи постанов про
направлення справ на додаткове розслідування. Кількість справ, в
яких подано апеляції на окремі ухвали, обліковуються в рядку 6.
Справи, в яких подано апеляції на всі інші ухвали суду чи
постанови суддів, відображаються в рядку 7, зокрема, це апеляції
на:
   - постанови в справах, що розглядаються в порядку виконання
вироків, ухвал, постанов (щодо умовно-дострокового звільнення від
відбування покарання - ч. 6 ст. 407 КПК України ( 1003-05 );
заміни невідбутої частини покарання більш м'яким - ч. 6 ст. 407
КПК України; звільнення від покарання за хворобою - ч. 4 ст. 408
КПК України; скасування звільнення від відбування покарання з
випробуванням - ч. 3 ст. 408-2 КПК України; скасування звільнення
від відбування покарання жінок, які мають дітей віком до трьох
років - ч. 3 ст.408-3 КПК України; заміни штрафу громадськими
роботами, виправних робіт штрафом, обмеження чи позбавлення волі
службовим обмеженням, позбавлення волі триманням у дисциплінарному
батальйоні - ч. 5 ст. 410 КПК України; застосування судом
примусового  лікування до засуджених, які є алкоголіками чи
наркоманами, і його припинення - ч. 5 ст. 411-1 КПК України;
зняття судимості - ч. 5 ст. 414 КПК України; включення часу
відбування виправних робіт до загального трудового стажу - ч. 5
ст. 414-1 КПК України тощо);
   - постанови суддів у справах щодо оскарження дій слідчого і
прокурора (про скасування постанови прокурора, слідчого, органу
дізнання про відмову в порушенні кримінальних справ чи про
залишення скарги без задоволення - ч. 4 ст. 236-2 КПК України
( 1002-05 ); про скасування постанови прокурора, слідчого, органу
дізнання про закриття кримінальних справ чи про залишення скарги
без задоволення - ч. 4 ст. 236-6 КПК України);
   - інші постанови місцевих судів у випадках, передбачених
Кримінально-процесуальним кодексом України ( 1001-05, 1002-05,
1003-05 ).
   4.4. Справа, в якій одночасно подано апеляцію прокурора та
апеляцію інших осіб, обліковується один раз як така, що надійшла
за апеляцією прокурора.
   4.5. У графах 4 - 18 зазначаються результати попереднього
розгляду справ, якщо він проводився.
   4.6. Кількість справ, в яких відмовлено в прийнятті апеляцій
до свого розгляду (якщо апеляція подана особою, яка не мала на це
права), відображається в графі 4.
   4.7. Якщо при попередньому розгляді провадження в справі
зупинили в зв'язку із захворюванням підсудного, справу обліковують
у графі 5, а з інших підстав - у графі 6.
   4.8. У графах 8 - 12 відображаються справи, що повернуті до
суду першої інстанції з різних підстав, зокрема, у графі 8 - якщо
головуючим чи секретарем судового засідання не підписано протоколу
судового засідання; у графі 9 - у випадку нерозгляду судом першої
інстанції зауважень на протокол судового засідання чи ненадання,
передбаченої ст.  349  КПК  України ( 1003-05 ), можливості
ознайомлення з матеріалами справи; у графі 10 - якщо не вручено
засудженому чи виправданому копії вироку; в інших випадках - у
графі 11.
   4.9. У разі винесення судом ухвали про закриття апеляційного
розгляду справи у зв'язку з відмовою апелянта від своїх вимог (ч.
4 ст. 359 КПК України ( 1003-05 ), справу відображають у графі 19.
У даній графі, як виняток, обліковують і справи, в яких винесено
ухвали про закриття апеляційного провадження при апеляційному
розгляді справи в суді, у разі відмови особи, яка подала апеляцію,
від своїх вимог (ст. 364 КПК України).
   4.10. Кількість  справ  із  закінченим   провадженням
відображаються в графі 20. У даній графі обліковують справи, в
яких за апеляціями переглянуто вироки  (ухвали,  постанови),
відмовлено в прийнятті апеляції (графа 4), повернуто до суду
першої інстанції (графа 12), закрито провадження у зв'язку з
відмовою апелянта від своїх вимог (графа 19).
   4.11. У графі 23 обліковуються справи, в яких апеляції
задоволено повністю або частково (скасовано чи змінено вирок,
ухвалу, постанову), незалежно від того, щодо якого числа осіб
прийнято таке рішення.
   4.12. У графі 25 розділу А обліковуються справи, розгляд яких
був перенесений з підстав, не зазначених у ст. 360 КПК України або
зазначених у ст. 360 КПК України ( 1003-05 ), але на термін, що
перевищує 30 діб.
   4.13. Кримінальна справа повинна бути розглянута апеляційним
судом у день, визначений місцевим судом.
   4.14. У пункті 1 довідки до розділу А зазначається кількість
осіб,  яких  звільнено з-під варти за результатами розгляду
апеляції, у пункті 2 - кількість окремих ухвал,  винесених
апеляційною інстанцією (ст.380 КПК України ( 1003-05 ); з них
кількість окремих ухвал щодо порушень закону, допущених судами
першої інстанції, відображаються в пункті 3. Кількість вироків,
ухвал і постанов, що  скасовано  за  апеляціями  прокурора,
обліковуються в пункті 4, а кількість вироків, ухвал і постанов,
що змінені, - у пункті 5.
   4.15. Кількість суддів, які не мали у звітному періоді
скасованих вироків, відображаються в пункті 6 довідки до розділу
А. Це число в звітному періоді, за який подається звіт, протягом
року повинно бути меншим або дорівнювати числу, вказаному за
попередній звітний період.
   4.16. У розділі Б зазначається кількість осіб, щодо яких
переглянуто за апеляціями вироки, та результати перегляду вироків.
У даному розділі обліковуються особи, відносно яких подавалися та
розглядалися  апеляції, та особи, відносно яких апеляції не
подавалися, але судом прийнято рішення на їх користь (ст. 365 КПК
України ( 1003-05 ).
   4.17. Визначаючи вид злочину, за яким обліковуються особи в
розділі Б, потрібно дотримуватися таких правил:
   - при вчиненні особою декількох злочинів облік ведеться за
статтею, санкція якої передбачає більш суворе покарання;
   - якщо санкції статей рівні, облік ведеться за найбільш
поширеними злочинами.
   4.18. Із загальної кількості осіб, які обліковані в рядку 21
"Усього осіб", окремими рядками виділяються неповнолітні (рядок
23), особи, відносно яких переглядалися  вироки  в  справах
приватного обвинувачення (рядок 22), у справах про злочини,
вчинені організованими групами (рядок 24), у справах про злочини,
вчинені злочинними організаціями (рядок 25). Зазначені особи
відображаються не тільки в рядках 22-25, але й у відповідних
рядках розділу  Б  за статтями Кримінального кодексу України
( 2341-14 ).
   4.19. У графі 1 зазначеного розділу обліковуються особи, щодо
яких вироки залишені без змін.
   4.20. Крім того, в цій графі зазначаються особи, щодо яких:
   - вирок скасовано в частині цивільного позову з направленням
справи на новий судовий розгляд у порядку цивільного судочинства;
   - скасовано  рішення про направлення особи на примусове
лікування;
   - справу направлено на новий судовий розгляд для вирішення
питань, пов'язаних із виконанням вироку.
   4.21. У графі 2 розділу Б обліковуються особи, щодо яких
скасовано вироки (обвинувальні чи виправдувальні).
   4.22. У  графі 3 обліковуються особи, щодо яких вироки
скасовано з направленням  справи  прокуророві  на  додаткове
розслідування, а в графі 4 - з направленням справи на новий
судовий розгляд до суду першої інстанції.
   4.23. У випадках, коли особу засуджено за вчинення декількох
злочинів, кожен з яких кваліфіковано за окремою статтею, і
апеляційна інстанція направила справу прокуророві на додаткове
розслідування лише за однією із статей, в іншій частині залишивши
вирок без змін, особа облікується двічі - у графі 3 та в графі 1.
   4.24. У графах 5 - 8 даного розділу обліковуються особи, щодо
яких справи закрито, зокрема за відсутністю події або складу
злочину (п. 1, 2 ст. 6 КПК України ( 1001-05 ) - у графі 5; у
зв'язку із зміною обстановки - у графі 6; внаслідок акту амністії,
якщо він усуває застосування покарання за вчинене діяння, - у
графі 7, а в графі 8 - з інших підстав (у зв'язку зі смертю
обвинуваченого;  з  дійовим  каяттям;  із  застосуванням  до
неповнолітнього примусових заходів виховного характеру в порядку,
передбаченому ст. 447 КПК України ( 1003-05 ); з передачею особи
на поруки колективу підприємства, установи чи організації; у
зв'язку з примиренням винного з потерпілим; із закінченням строків
давності тощо).
   4.25. Якщо особу було засуджено за  вчинення  декількох
злочинів, кожен з яких кваліфіковано за окремою статтею КК
України ( 2341-14 ), і апеляційною інстанцією за однією із статей
скасовано вирок з закриттям справи, а в іншій частині вирок
залишено без змін, то така особа обліковується в графі 14.
   4.26. Загальна кількість осіб, щодо яких скасовано вироки
місцевих судів з винесенням нового вироку, обліковуються в графі
9, у тому числі в графі 10 - стосовно яких вироки скасовано у
зв'язку з необхідністю застосування закону про більш тяжкий злочин
чи збільшення обсягу обвинувачення, за умови, що засудженому було
пред'явлено обвинувачення у вчиненні такого злочину чи у вчиненні
злочину в такому обсязі і від цього обвинувачення він захищався в
суді першої інстанції; у графі 11 - у зв'язку з необхідністю
застосування більш суворого покарання; у графі 12 - у зв'язку з
необхідністю скасування необгрунтованого виправдувального вироку
суду першої інстанції; у графі 13 - у зв'язку з неправильним
звільненням засудженого від покарання.
   4.27. У графах 14 - 18 обліковуються особи, щодо яких вироки
змінено, зокрема у графі 15 - із зміною кваліфікації злочину без
пом'якшення міри покарання; у графі 16 - із зміною кваліфікації
злочину із пом'якшенням міри покарання; у графі  17  -  з
пом'якшенням призначеного покарання без зміни кваліфікації. Крім
цього, в графі 14 зазначаються й особи,  яких  апеляційною
інстанцією звільнено від покарання з випробуванням; яких суд
першої  інстанції  звільнив  від  відбування  покарання  з
випробуванням, а апеляційною інстанцією знижено міру покарання; з
вироку виключено додаткову міру покарання;  з  обвинувачення
виключено окремі епізоди без зміни кваліфікації злочину; інші
випадки, коли зміна вироку не погіршує становища засудженого.
   4.28. Загальна кількість осіб, щодо яких за  апеляціями
переглянуто вироки (залишено без змін, змінені та скасовані),
відображається в графі 19.
   4.29. Кількість осіб, щодо яких  переглянуто  постанови,
винесені в порядку ст. 52-5, 165-2, 165-3, 177, 205 КПК України
( 1001-05,  1002-05 ), обліковується в розділі Г, усі інші
постанови та ухвали - у розділі В.
   4.30. У рядку 1 розділу В зазначаються особи, стосовно яких
переглянуто  постанови  про  застосування  чи  незастосування
примусових заходів виховного характеру; у рядку 2 - особи, щодо
яких переглянуто постанови про застосування чи незастосування
примусових заходів медичного характеру; у рядку 3 - особи,
стосовно яких переглянуто ухвали чи постанови про  закриття
провадження в справах; у рядку 4 - особи, щодо яких переглянуто
ухвали чи постанови про направлення справи  прокуророві  на
додаткове  розслідування; у рядку 5 - особи, стосовно яких
переглянуто всі інші постанови, зазначені в абзацах 2-4 п.4.3.
   4.31. У рядку 2 розділу В відображаються особи, які вчинили
суспільно-небезпечні діяння у стані неосудності чи злочини в стані
обмеженої осудності, чи злочини в стані осудності, але захворіли
на психічну хворобу до винесення вироку і до яких застосовано (не
застосовано) примусові заходи медичного характеру на підставі
розділу XIV  загальної  частини Кримінального кодексу України
( 2341-14 ).
   4.32. Осіб,  до яких судом першої інстанції застосовано
примусові заходи виховного чи медичного характеру, а апеляційною
інстанцією    стосовно    них   змінено   кваліфікацію
суспільно-небезпечного діяння і застосовано статті Кримінального
кодексу ( 2341-14 ), що передбачає відповідальність за менш тяжке
діяння, або пом'якшено вид примусового виховного чи медичногоПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка