Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форм статистичних звітів N 1-е, 3, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 35 та Інструкції щодо їх заповнення

Страница 1
        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
           ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
          МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 504/189/70/5 від 25.12.2001    Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 грудня 2001 р.
                   за N 1071/6262
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
                     комітету статистики
    N 206/90/44/5 ( z0461-02 ) від 27.05.2002 )
      Про затвердження форм статистичних звітів
     N 1-е, 3, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 35 та
         Інструкції щодо їх заповнення
 
   Відповідно до статті 14 Закону  України  "Про  державну
статистику" ( 2614-12 ) та у зв'язку з набранням чинності з 1
вересня 2001 року новим Кримінальним кодексом України ( 2341-14 )
і  прийняттям  Законів  України  "Про  внесення  змін  до
Кримінально-процесуального кодексу  України"  від  21.06.2001
( 2533-14 ) та від 12.07.2001 ( 2670-14), Н А К А З У Є М О:
   1. Затвердити форми статистичних звітів N 1-е "Звіт про
роботу касаційної інстанції Верховного Суду України з розгляду
кримінальних справ щодо осіб, засуджених до довічного позбавлення
волі", N 3 "Звіт про розгляд судами першої інстанції кримінальних
справ (порушених за статтями Кримінального кодексу України 2001
року)" ( 2341-14 ), N 20 "Звіт апеляційного суду про розгляд
апеляцій  в  кримінальних  справах  (порушених  за  статтями
Кримінального кодексу України 1960 року)" ( 2001-05, 2002-05 ), N
21 "Звіт апеляційного суду про розгляд апеляцій в кримінальних
справах", N 22 "Звіт апеляційної інстанції про розгляд цивільних
справ", N 30 "Звіт про розгляд кримінальних справ судом касаційної
інстанції (порушених за статтями Кримінального кодексу України
1960 року)" ( 2001-05, 2002-05 ), N 31 "Звіт про  розгляд
кримінальних справ судом касаційної інстанції", N 32 "Звіт про
перегляд судових рішень у кримінальних  справах  у  порядку
виключного провадження", N 33 "Звіт про розгляд цивільних справ
судом касаційної інстанції", N 34 "Звіт про результати перегляду
рішень,  ухвал,  що  набрали  законної  сили,  у зв'язку з
нововиявленими та винятковими обставинами", N 35 "Звіт  про
результати перегляду постанов Вищого господарського суду України в
касаційному порядку Верховним Судом України", що додаються.
   2. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форм статистичних
звітів N 1-е, 3, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 35, що додається.
   3. Головам місцевих судів до 5-го числа наступного місяця
після звітного періоду подавати Головному управлінню юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній  Республіці  Крим,
обласним,  Київському і Севастопольському міським управлінням
юстиції статистичні звіти за формами N 3, 34.
   4. Головам військових місцевих судів гарнізонів до 5-го числа
наступного  місяця після звітного періоду  подавати  головам
військових апеляційних судів регіонів та Військово-Морських Сил
статистичні звіти за формами N 3, 34.
   5. Головам апеляційних судів до 8-го числа наступного місяця
після звітного періоду подавати Міністерству юстиції України
статистичні звіти за формами N 3, 20, 21, 22, 32, 34.
   6. Головам  військових  апеляційних  судів  регіонів  та
Військово-Морських Сил до 15-го числа наступного місяця після
звітного  періоду  подавати  Міністерству  юстиції  України
статистичний звіт за формами N 3, 34 як по регіону, так і зведений
звіт щодо роботи судів гарнізонів; звіти щодо роботи судів регіону
та Військово-Морських Сил за формами N 20, 21, 22, 32.
   7. Голові Верховного Суду України до 15-го числа наступного
місяця  після звітного періоду подавати Міністерству юстиції
України та Державному комітету статистики України статистичні
звіти за формами N 1-е, 30, 31, 32, 33, 34.
   8. Голові Верховного Суду України до 15-го числа наступного
місяця після звітного періоду подавати  Державному  комітету
статистики України статистичний звіт за формою N 35, копію -
Міністерству юстиції України.
   9. Начальникам Головного управління юстиції  Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського
і Севастопольського міських управлінь юстиції до 15-го числа
наступного місяця після звітного періоду подавати Міністерству
юстиції України зведений статистичний звіт за формою N 3, 34.
   10. Збирання, зведення статистичних даних про роботу судів
загальної юрисдикції (крім господарських судів) та контроль за
достовірністю  наданої  статистичної  звітності,  забезпечення
бланками форм звітності покласти на Міністерство юстиції України.
   11. Міністерству юстиції України до 30-го числа наступного
місяця після звітного періоду надсилати Державному комітетові
статистики України зведені статистичні звіти про роботу судів
загальної юрисдикції (крім господарських судів) за встановленими
формами.
   12. Директору департаменту адміністрування судів Міністерства
юстиції України (Юрченку В.В.) довести зазначений наказ до відома
начальників Головного управління юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського і
Севастопольського міських управлінь юстиції, голів апеляційних
судів, у тому числі військових.
   13. Контроль за виконання зазначеного наказу покласти на
заступника  Голови  Державного  комітету  статистики  України
Н.С.Власенко,  заступника  Голови  Верховного  Суду  України
В.Т.Маляренка, заступника Державного секретаря О.М.Пасенюка.
 
 Голова Державного комітету
 статистики України                 О.Г.Осауленко
 
 Голова Верховного Суду України           В.Ф.Бойко
 
 Міністр юстиції України               С.Р.Станік
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   статистики України,
                   Верховного Суду України,
                   Міністерства юстиції України
                   25.12.2001 N 504/189/70/5
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 грудня 2001 р.
                   за N 1071/6262
              ІНСТРУКЦІЯ
   щодо заповнення форм статистичних звітів N 1-е "Звіт про
   роботу касаційної інстанції Верховного Суду України з
   розгляду кримінальних справ щодо осіб, засуджених до
   довічного позбавлення волі", N 3 "Звіт про розгляд
   судами першої інстанції кримінальних справ(порушених за
   статтями Кримінального  кодексу  України 2001 року)"
   ( 2341-14 ), N 20 "Звіт апеляційного суду про розгляд
   апеляцій у кримінальних справах (порушених за статтями
   Кримінального кодексу України 1960 року)" ( 2001-05,
   2002-05 ), N 21 "Звіт апеляційного суду про розгляд
   апеляцій у кримінальних справах", N 22 "Звіт апеляційної
   інстанції про розгляд цивільних справ", N 30 "Звіт про
   розгляд кримінальних справ судом касаційної інстанції
   (порушених за статтями Кримінального кодексу України
   1960 року)" ( 2001-05, 2002-05 ), N 31 "Звіт про розгляд
   кримінальних справ судом касаційної інстанції", N 32
   "Звіт про перегляд судових рішень у кримінальних справах
   у порядку виключного провадження", N 33 "Звіт про
   розгляд цивільних справ судом касаційної інстанції", N
   34 "Звіт про результати перегляду рішень, ухвал, що
   набрали законної сили, у зв'язку з нововиявленими та
   винятковими обставинами", N 35 "Звіт про результати
   перегляду постанов Вищого господарського суду України в
      касаційному порядку Верховним Судом України"
 
 1. Звіт за формою N 1-е "Звіт про роботу касаційної інстанції
   Верховного Суду України з розгляду кримінальних справ щодо
     осіб, засуджених до довічного позбавлення волі"
   1.1. Даний  звіт  автоматично  складається  підсистемою
"Статистика ВСУ" на основі введеної в  інформаційно-пошукову
систему  КАРС інформації щодо кожної справи. У цьому звіті
відображається кількість осіб, засуджених до довічного позбавлення
волі.
   1.2. У рядку 1 відображається за різними  статистичними
показниками (у графах) загальна кількість осіб, засуджених до
позбавлення волі; рядки 2 - 11 подають інформацію про вказаних
осіб за відповідними статтями Кримінального кодексу України.
   1.3. Число осіб за справами, що розглядалися у касаційному
порядку відображено у графах 1 - 6. Зокрема, у графі 1 наводиться
кількість осіб, відносно яких вироки залишено без змін.
   1.4. У графах 2, 3 обліковуються особи,  яким  довічне
позбавлення волі замінено позбавленням волі на певний строк. Так,
у графі 2 відображаються особи, яким довічне позбавлення волі
замінено позбавленням волі на певний строк з перекваліфікацією
злочину; у графі 3 - особи, яким довічне позбавлення волі замінено
позбавленням волі на певний строк без перекваліфікації злочину.
   1.5. У графі 4 подається число осіб, щодо яких вироки
скасовано. У графі 5 обліковується кількість осіб, стосовно яких
вироки скасовано із закриттям справи.
   1.6. У графі 6 відображається загальна кількість осіб, справи
яких розглядалися у касаційному порядку.
   1.7. Число осіб за справами, що розглядалися у порядку
виключного провадження відображено у графах 7 - 12. Зокрема, у
графі 7 наводиться кількість осіб, щодо яких вироки залишено без
змін.
   1.8. У  графах  8, 9 обліковуються особи, яким довічне
позбавлення волі замінено позбавленням волі на певний строк. Так,
у графі 8 відображаються особи, яким довічне позбавлення волі
замінено позбавленням волі на певний строк з перекваліфікацією
злочину; у графі 9 - особи, яким довічне позбавлення волі замінено
позбавленням волі на певний строк без перекваліфікації злочину.
   1.9. У графі 10 подається число осіб, щодо яких вироки
скасовано. У графі 11 обліковується кількість осіб, стосовно яких
вироки скасовано із закриттям справи.
   1.10. У графі 12 відображається загальна кількість осіб,
справи яких розглядалися у порядку виключного провадження.
   1.11. У  графі  13  подається  число  осіб, помилуваних
Президентом України.
   1.12. У такому самому порядку заповнюється форма N 1-е щодо
осіб, засуджених до довічного позбавлення волі за Кримінальним
кодексом України 1960 року.
   2. Звіт за формою N 3 "Звіт про розгляд судами першої
    інстанції кримінальних справ (порушених за статтями
   Кримінального кодексу України 2001 року)" ( 2341-14 )
   2.1. Первинні статистичні звіти за даною формою складають
апеляційні суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя,  військові  апеляційні  суди  регіонів   та
Військово-Морських Сил, місцеві суди, у тому числі військові.
   2.2. У Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київському та
Севастопольському  міських  управліннях  юстиції  на підставі
статистичних звітів місцевих судів, крім військових, складається
зведений  звіт про роботу судів Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя; на підставі статистичних
звітів військових місцевих судів гарнізонів складається зведений
статистичний звіт у військових апеляційних судах регіонів та
Військово-Морських Сил.
   2.3. У Міністерстві юстиції України на підставі статистичних
звітів апеляційних судів складається зведений статистичний звіт
про розгляд кримінальних справ цими судами в першій інстанції; на
підставі зведених статистичних звітів, отриманих із Головного
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських
управлінь  юстиції,  військових  апеляційних  судів регіонів,
Військово-Морських Сил - зведений статистичний звіт про розгляд
кримінальних справ місцевими судами України. На підставі зведеного
статистичного звіту про розгляд кримінальних справ апеляційними
судами в першій інстанції та зведеного статистичного звіту про
розгляд кримінальних справ місцевими судами складається зведений
статистичний звіт про розгляд кримінальних справ судами першої
інстанції.
   2.4. За достовірність та своєчасне подання звіту несуть
відповідальність голови судів усіх рівнів, начальники управлінь
юстиції, а також безпосередні виконавці звітів. Указані особи
підписують звіт. За достовірність документів первинного обліку
несуть відповідальність особи, які їх заповнюють.
   2.5. Звіт складається накопичувальним підсумком даних за
відповідні звітні періоди (квартал, півріччя, дев'ять місяців і
рік).
   2.6. Залишки нерозглянутих справ на початок звітного року
вказуються за станом на 1 січня звітного періоду. Залишки на
кінець звітного періоду вказуються за станом на останнє число
кожного звітного періоду.
   2.7. У статистичному звіті за 2001 рік залишки на початок
звітного періоду вказуються за станом на 1 вересня 2001 року.
   2.8. Звіт  за  формою  N  3  складається  на  основі
обліково-статистичних   карток   на   кримінальні  справи;
обліково-статистичних карток на подання в порядку  виконання
вироку, ухвали, постанови; журналу реєстрації подань органів
дізнання та досудового слідства; журналу реєстрації постанов про
вирішення   питання  щодо  звільнення  від  кримінальної
відповідальності, передбачених інструкцією з діловодства в судах.
   2.9. Розділ А "Провадження справ" містить дані про кількість
справ (за Кримінальним кодексом України 2001 року ( 2341-14 ) та
осіб, стосовно яких справи були на розгляді в суді, щодо яких
рішення суду (вироки, постанови, ухвали) набрали і не набрали
законної сили. У сумі ці дані відображають загальну кількість усіх
кримінальних справ із закінченим провадженням за звітний період та
їх залишок.
   2.10. Справи після надходження до  суду  з  прокуратури
повторно, у тому числі після додаткового розслідування, після
скасування вироків в апеляційній чи касаційній інстанціях з
направленням справ на новий судовий розгляд, скасування постанов
(ухвал) про направлення на додаткове розслідування, а також, що
надійшли до суду за підсудністю, реєструються як такі, що надійшли
вперше.
   2.11. Справи, що надходять до суду від прокурорів в порядку
ст. 418 КПК України ( 1003-05 ) для вирішення питання про
застосування примусових заходів медичного характеру, реєструються
в день надходження на обліково-статистичних картках на кримінальну
справу, скаргу приватного обвинувачення, передбачених інструкцією
з діловодства в судах.
   2.12. З  метою  належного  обліку  скарг  потерпілих  у
кримінальних справах, що порушуються не інакше як за скаргою
потерпілого (у порядку ст. 27 КПК України ( 1001-05 ), необхідно
ці скарги реєструвати на  обліково-статистичних  картках  на
кримінальну справу, скаргу приватного обвинувачення з моменту їх
надходження до суду. На таких картках робляться відмітки "скарга
потерпілого".
   2.13. Кримінальні справи та особи розподіляються в усіх
рядках та графах 1-18 за статтями Кримінального кодексу України
( 2341-14  ) згідно з обвинувальними висновками, постановами
слідчого про направлення справи до суду для вирішення питання про
застосування примусових заходів медичного характеру та постановами
суддів за справами в порядку ст. 27 КПК України ( 1001-05 ).
   2.14. При визначенні виду злочину, за яким обліковуються в
звіті справи і особи, необхідно дотримуватися таких правил:
   а) при вчиненні декількох злочинів облік ведеться за статтею,
санкція якої передбачає більш суворе покарання;
   б) якщо санкції статей рівні, облік ведеться за найбільш
поширеними злочинами.
   2.15. У розділі А скарги потерпілих у справах приватного
обвинувачення  відображаються  тільки  у  випадку  порушення
кримінальної справи.
   2.16. Скарги потерпілих у справах приватного обвинувачення,
(ст. 27 КПК України ( 1001-05 ), залишені без розгляду і повернуті
особам, які їх подали; скарги, надіслані за належністю прокурору;
скарги, в яких відмовлено в порушенні кримінальної справи, не
обліковуються в розділі А. Постанови про залишення скарги без
розгляду, про надіслання за належністю прокурору, про відмову в
порушенні кримінальної справи відображаються тільки в довідці до
розділу А (відповідно в пунктах 2, 3, 4).
   2.17. Якщо на одну особу надходять дві кримінальні справи, не
об'єднані в одне провадження, вони обліковуються, як і результати
їх розгляду, окремо.
   2.18. У разі об'єднання декількох кримінальних справ в одну
(якщо справи надійшли в одному звітному році) у даному звіті
результати розгляду цих справ відображаються як однієї і особа
обліковується один раз.
   2.19. Якщо об'єднуються декілька кримінальних справ,  що
надійшли до суду в різні звітні роки, то результати їх розгляду
зазначаються за кожною справою окремо, як вони були зареєстровані
до об'єднання, і особа обліковується в звіті за кількістю справ.
   2.20. Справа, виділена в окреме провадження, обліковується в
звіті як така, що надійшла вперше.
   2.21. У графі 8 відображаються всі кримінальні справи, що
повернуті  на  додаткове  розслідування,  у  тому числі при
попередньому розгляді справи; у графі 9 - справи, повернуті
прокуророві на підставі ст. 249-1 КПК України ( 1003-05 ).
   2.22. При обчисленні строків, зазначених у графах 12, 13 та
16, не беруться до уваги ті дні, від яких починається строк.
   2.23. У графі 12 відображаються справи, що не були призначені
до попереднього розгляду протягом десяти діб, а в разі складності
справи - протягом тридцяти діб з дня їх надходження до суду.
   2.24. У графі 13 обліковуються справи, що не були призначені
до розгляду в суді протягом десяти діб, а у в разі складності
справ - протягом двадцяти діб з дня попереднього розгляду.
   2.25. Якщо справа була в провадженні суду понад 6 місяців,
вона обліковується в графі 16. Тривалість провадження справи
обліковується з дня надходження справи,  скарги  в  справах
приватного обвинувачення, по день винесення остаточного рішення.
   2.26. Шестимісячний строк закінчується у відповідне число
останнього місяця. Строк з моменту зупинення провадження в справі
до  його відновлення не враховується в шестимісячний термін
перебування справи в провадженні суду.
   2.27. Кримінальні  справи   про   вчинення   злочинів
неповнолітніми, що надійшли до суду з обвинувальними висновками і
щодо яких суд прийняв рішення про звільнення їх від кримінальної
відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного
характеру, обліковуються в звіті за даною формою як закриті, а
також у статистичному звіті за формою N 12-А "Звіт судів щодо
застосування  до  неповнолітніх  примусових заходів виховного
характеру", затвердженою Державним комітетом статистики України,
Верховним Судом України, Міністерством юстиції України.
   2.28. Кримінальні  справи,  направлені  для  проведення
досудового  слідства  чи дізнання, у тому числі справи, що
порушуються не інакше як за скаргою потерпілого (ст. 27 КПК
України ( 1001-05 ), відображаються в графі  повернутих  на
додаткове розслідування.
   2.29. Справи із зупиненим провадженням у випадку розшуку
обвинуваченого або підсудного  (ст.  249,  280  КПК  України
( 1003-05 ) обліковуються як залишок на кінець звітного періоду
(графа 14), і як такі, провадження в яких зупинено (графа 15), та
в довідці до розділу А (пункт 5).
   2.30. Особи, справи щодо яких розглянуто в звітному періоді
(графи 19-26 розділу А), розподіляються за статтями КК України
( 2341-14 ) за вироками і постановами (ухвалами), винесеними
судом, за правилами п.2.14. Відомості про кожну особу вказуються
окремо. Особа обліковується у звіті як виправдана тільки при
повному  її  виправданні  за  всіма  статтями  пред'явленого
обвинувачення. Особа відображається в графі 22 тільки тоді, коли
справу стосовно неї закрито за всіма статтями пред'явленого
обвинувачення.
   2.31. Якщо до обвинуваченого, підсудного було застосовано
правила Дисциплінарного статуту Збройних Сил України ( 551-14 ),
справа обліковується в графі закритих справ, а особи - в графі 22.
   2.32. Із загальної кількості справ, що обліковані в рядку 77
"Усього справ усіх категорій", окремими рядками виділяються справи
приватного обвинувачення (рядок 78), справи щодо неповнолітніх
(рядок 79), справи про злочини, вчинені організованими групами
(рядок 80), справи про злочини, вчинені злочинними організаціями
(рядок 81). Справи  приватного  обвинувачення,  справи  щодо
неповнолітніх, щодо злочинів, учинених організованими групами чи
злочинними організаціями, відображаються не тільки в рядках 78,
79, 80, 81, але й у відповідних рядках розділу А за статтями КК
України ( 2341-14 ).
   2.33. У рядку 78 відображаються кримінальні справи,  що
порушені судом за скаргою потерпілого.
   2.34. У рядку 79 відображаються всі кримінальні справи про
злочини, вчинені неповнолітніми, у т.ч. у групі з дорослими. У
графах 3, 4, 17-26 даного рядка обліковуються тільки неповнолітні
особи.
   2.35. У рядках 80, 81 відображаються результати розгляду
справ про злочини, вчинені організованими групами чи злочинними
організаціями. У даних рядках відображаються тільки особи, яким
пред'являлося  обвинувачення  у  вчиненні  злочину  в складі
організованої групи чи злочинної організації.
   2.36. Особи, що скоїли злочин у складі організованої групи чи
злочинної організації, відображаються в графах 3, 4, 17, 18, 19,
21-26 розділу А, якщо про це вказано в обвинувальному висновку. У
графі 19 обліковуються всі засуджені особи, яким пред'являлося
обвинувачення у вчиненні злочинів у складі організованої групи чи
злочинної організації, а в графі 20 цього розділу - коли суд
визнав, що особа вчинила злочин у складі організованої групи чи
злочинної організації (як за диспозицією статті чи її частини, що
передбачає вчинення злочину в складі організованої групи, так і
відповідно до ст. 67 КК України ( 2341-14 ). У рядках 80 і 81
графа 3 дорівнює 4, а графа 17 дорівнює 18.
   2.37. Відомості про число справ, відкликаних із суду в
порядку ст. 232 КПК України ( 1002-05 ), обліковуються тільки в
п.1 довідки до розділу А. Можуть бути відкликані лише справи, в
яких попередній розгляд ще не відбувся.
   2.38. Якщо кримінальна справа була показана в звіті за рік як
залишок, а в періоді, за який подається  звіт,  відкликана
прокурором у порядку ст. 232 КПК України ( 1002-05 ), то її
необхідно відображати тільки в довідці до розділу А. Залишки
нерозглянутих кримінальних справ на початок звітного періоду
показуються без урахування зазначеної справи, а до звіту додається
пояснювальна записка про причини зміни залишків нерозглянутих
справ.
   2.39. Кількість осіб, звільнених з-під варти і взятих під
варту, відображається в п. 6, 7 довідки до розділу А згідно з
остаточним рішенням суду.
   2.40. У п. 8 довідки до розділу А відображається число осіб,
звільнених під заставу тільки судом, у п. 9 - сума внесеної
застави в кримінальних справах, незалежно від того, хто прийняв
рішення про звільнення (орган досудового слідства чи суд), що
надійшли на розгляд до суду в зазначений період, у п. 10 - сума
застави, зверненої судом на користь держави, якщо підозрюваний,
обвинувачуваний, підсудний порушив узяті на себе зобов'язання
незалежно від того, хто прийняв рішення про звільнення особи під
заставу.
   2.41. Сума застави, звернена судом на виконання вироку в
частині майнових стягнень, у п. 10  не  відображається,  а
обліковується в розділі В звіту за формою N 4-А " Звіт щодо
звернення до виконання рішень судів у частині майнових стягнень",
затвердженою Державним комітетом статистики України, Верховним
Судом України, Міністерством юстиції України, згідно з заповненою
суддею карткою обліку сум матеріальних і моральних збитків,
завданих злочином.
   2.42. Загальна кількість окремих ухвал (постанов), винесених
судом,  відображається в п. 13. Якщо в одній справі судом
виноситься дві і більше окремі ухвали (постанови) різного змісту,
то в звіті обліковується кожна з них окремо. Якщо одна й та сама
ухвала направляється різним адресатам, вона відображається в звіті
лише один раз.
   2.43. Повідомлення про вжиті заходи за окремими ухвалами
обліковуються в п. 16 аналогічно. Повідомлення обліковуються як за
даний звітний період, так і за попередній, за датою надходження.
   2.44. Засуджені особи, відображені в графі 19 рядка 77
розділу А, розподіляються в розділі Б.
   2.45. У рядку 1 розділу Б необхідно відображати кількість
осіб, засуджених до сплати штрафу, у рядку 2 - загальну суму
штрафу, присуджену судом до стягнення, у рядку 3 - загальну суму
штрафу, сплачену засудженими добровільно до звернення вироку в цій
частині до виконання. Усі суми відображаються в гривнях, без
урахування копійок.
   2.46. У рядку 13 розділу Б необхідно відображати кількість
осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк, а осіб,
засуджених до довічного позбавлення волі, - тільки в рядку 15
цього розділу.Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка