Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про розгляд листа


      ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 18-112/11-630 від 05.11.96
                   на N 424 від 21.10.96
                   Генеральному директору
                   ВТП "КиївавтоЗАЗ
                   техобслуговування"
                   В.С. Логінову
                   255202, Київська область,
                   Києво-Святошинський р-н,
                   с. С.Боріщгівка,
                   вул. Толстого, 2
 
 
 
   Головна державна податкова інспекція України розглянула лист
від 21.10.96 N 424 щодо віднесення основних фондів до виробничих
та порядку обчислення по них податку на добавлену вартість і
роз'яснює.
   Відповідно до пп.4.14 і  4.15  Інструкції  про  порядок
заповнення  форм  річного бухгалтерського звіту підприємства,
затвердженої наказом Мінфіну України від 18.08.95 р. N 139
( z0321-95 ) і зареєстрованої Мінюстом України 01.09.95 N 321/857,
з урахуванням змін і доповнень, внесених наказом Мінфіну України
від 23.01.96 N 13 ( z0045-96 ), до виробничих основних засобів
основного виду діяльності  підприємства  відносяться  засоби,
використання яких пов'язане з виробництвом та збутом продукції
(робіт, послуг), яка є предметом діяльності цього підприємства, а
до  виробничих  основних  засобів  інших  галузей діяльності
підприємства - виробничі  основні  засоби  підрозділів,  які
відносяться до інших галузей сфери матеріального виробництва
(будівництво,  транспорт,  торгівля,  громадське  харчування,
виробничі види побутового обслуговування населення і т.д.).
   Виходячи з  цього,  приміщення  виробничо-торгівельного
комплексу, в якому розміщено торгівельний відділ, відділ з надання
побутових послуг населенню та інші підрозділи, пов'язані  з
виробничо-торгівельною діяльністю  підприємства, відноситься до
основних виробничих фондів.
   Щодо віднесення цього приміщення до переліку груп фондів,
визначених пунктом 6 Положення про порядок визначення амортизації
та віднесення амортизаційних відрахувань на витрати виробництва
(обігу), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
06.09.96 р. N 1075 ( 1075-96-п ), яке вводиться в дію з 1 січня
1997 року, повідомляємо, що згідно пункту 7 цього Положення
( 1075-96-п  )  вказаний  перелік буде встановлено Кабінетом
Міністрів України. Враховуючи те, що приміщення вводиться в
експлуатацію  в  листопаді  1996  року,  віднесення його до
відповідного виду основних виробничих фондів з метою нарахування
амортизаційних відрахувань, проводиться на підставі листа Мінфіну
України і Мінекономіки України від 25.01.91 р. NN 04-503-3
( v03-3201-01 ), 21-31/31 "Про нарахування амортизації".
   Одночасно повідомляємо, що відповідно до п.4 вищевказаної
постанови роз'яснення щодо її застосування надаються Міністерством
економіки та Міністерством фінансів України.
   Щодо порядку обчислення податку на добавлену вартість у
випадку  введення  в експлуатацію основних виробничих фондів
повідомляємо, що згідно п.2 статті 7 Декрету Кабінету Міністрів
України від 26.12.92 р. "Про податок на добавлену вартість"
( 14-92 ) та п.38 Інструкції про порядок обчислення і сплати
податку на добавлену вартість, затвердженої наказом ГДПІ України
від 10.02.93 N 3 ( z0018-93 ) і зареєстрованої Мінюстом України
31.03.93 N 18, сума податку на добавлену вартість за придбані і
введені в експлуатацію основні виробничі фонди відноситься на
розрахунки з бюджетом. При цьому, враховуючи те, що підприємство
одночасно   з   виробничою   діяльністю   займається   і
торговельно-посередницькою діяльністю,  згідно  п.39  вказаної
Інструкції ( z0018-93 ) обчислення ПДВ проводиться окремо по
кожній діяльності (з поданням окремих декларацій, визначених у
додатках N 1 і N 2).
   Крім того, відповідно до цього пункту Інструкції проводиться
розподіл сум ПДВ по придбаних та введених в експлуатацію основних
виробничих фондах, які використовуються одночасно для здійснення
вказаних видів діяльності, виходячи з питомої ваги виробничої
(торговельно-посередницької) діяльності  в  загальному  обсязі
реалізації товарів (робіт, послуг) власного виробництва та сум
валового доходу (сум різниці між цінами реалізації товарів та
цінами їх придбання) від реалізації покупних товарів за звітний
місяць, в якому було введено в експлуатацію основні виробничі
фонди з кінцевим перерахунком за поточний рік (інший звітний
період - в разі припинення діяльності підприємства протягом року)
та відображенням результатів розподілу у декларації за грудень
(інший) місяць поточного року.
   Якщо при заповненні відповідних декларацій (за формою N 1 і
N 2) за звітний період суми ПДВ, що сплачені або підлягають сплаті
постачальникам  за виконані роботи, надані послуги, придбані
матеріальні ресурси, паливо, придбані і введені в експлуатацію
основні виробничі фонди та взяті на облік нематеріальні активи,
перевищують суми податку, одержані від покупців за реалізовані
товари (роботи, послуги), то різниця між ними з бюджетів не
відшкодовується (крім випадків, зазначених у підпунктах "а" - "д"
пункту 31 цієї Інструкції ( z0018-93 ), а сума перевищення податку
враховується в наступних звітних періодах при визначенні платежів
до бюджету та відображається у декларації відповідної форми.
 
 Заступник начальника                  В.В.Зайцев
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка