Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Порядок визначення категорій осіб, які працювали за межами зони відчуження під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
         від 27 листопада 1993 року N 970
                Київ
 
  ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
   N 1391 ( 1391-96-п ) від 15.11.96 )
  ( Дія Постанови призупинена на підставі Постанови КМ
   N 1056 ( 1056-93-п ) від 18.12.93 )
       Про Порядок визначення категорій осіб,
       які працювали за межами зони відчуження
       під час ліквідації наслідків аварії на
            Чорнобильській АЕС
 
 
 
  ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
   N 1391 ( 1391-96-п ) від 15.11.96 )
  ( Дія Постанови призупинена на підставі Постанови КМ
   N 1056 ( 1056-93-п ) від 18.12.93 )
   Відповідно до Закону України "Про внесення доповнень до
статті 14 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 3328-12 )
і постанови  Верховної Ради України  від 29 червня 1993 р.
( 3329-12 ) про введення цього Закону в дію Кабінет Міністрів
України  п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Порядок визначення  категорій  осіб,  які
працювали за межами зони відчуження під час ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС (додається).
   Установити, що  особам  зазначених  категорій  видаються
посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС або потерпілого від Чорнобильської катастрофи за зразками,
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня
1992 року N 501 ( 501-92-п ).
   2. Внести до  Порядку  видачі  посвідчень  особам,  які
постраждали внаслідок  Чорнобильської катастрофи, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1992 р. N 501
( 501-92-п ) (ЗП України, 1992 р., N 10, ст.245; 1993 р., N 9,
ст.177), такі зміни:
   а) у пункті 5:
   в абзаці першому виключити  слова  "на  діючих  пунктах
санітарної обробки населення да дезактивації техніки не менше 14
календарних днів у 1986 році";
   абзац другий виключити, у зв'язку з чим абзац третій вважати
абзацом другим;
   б) у підпункті "г" пункту 10 виключити слова "а також у
роботах на діючих пунктах санітарної обробки людей і дезактивації
техніки".
 
   Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України           Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
   Міністр Кабінету Міністрів
       України                І.ДОЦЕНКО
   Інд.33
  ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
   N 1391 ( 1391-96-п ) від 15.11.96 )
  ( Дія Постанови призупинена на підставі Постанови КМ
   N 1056 ( 1056-93-п ) від 18.12.93 )
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
                від 27 листопада 1993 р. N 970
               ПОРЯДОК
    визначення категорій осіб, які працювали за межами
    зони відчуження під час ліквідації наслідків аварії
           на Чорнобильській АЕС
 
   1. Цей Порядок визначає умови віднесення громадян, які брали
участь у роботах з особливо шкідливими умовами праці, пов'язаних з
ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися
за урядовими  завданнями  у  1986-1990 роках за межами зони
відчуження, до  учасників  ліквідації  наслідків  аварії  на
Чорнобильській АЕС або до потерпілих від їх впливу, а також
перелік місць, де виконувалися зазначені  роботи  і  перелік
відповідних виробництв, видів робіт, професій і посад згідно з
додатками N 1 і 2.
   2. До учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС -  категорія 3, на яких поширюються пільги, передбачені
статтями 22, 26, 49, 51, абзацами четвертим, п'ятим і шостим
пункту 1 статті 55 та пунктом другим статті 56 Закону України "Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи", належать особи, які:
   не менше 14 календарних днів з моменту аварії до 1 липня
1986 р. (пункти 1-5 розділу I додатка N 1) або не менше трьох
місяців протягом 1986 року (пункти 3 і 4 розділу I додатка N 1)
надавали у складі спеціальних підрозділів (відділень, відділків,
загонів, бригад) при медичних закладах першу медичну, невідкладну
та протирадіаційну допомогу громадянам, евакуйованим із зони
відчуження, і особам, які брали участь у ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС у зоні відчуження, провадили їх
санітарне оброблення;
   не менше 14 календарних днів з моменту аварії до 1 липня 1986
р. або не менше трьох місяців протягом 1986 року провадили
спеціальне оброблення  (переробку),  утилізацію,  дослідження,
дезактивацію забруднених  радіонуклідами тварин, вовни, льону,
вивезених із зони відчуження ( пункти 13-18 розділу II додатка N
1), регулювали дорожній рух і виконували дозиметричне обстеження
автотранспорту  на  дорогах,  що  вели  безпосередньо  до
Чорнобильської АЕС (пункти 19-23 розділу III додатка N 1);
   не менше 5 календарних днів з моменту аварії до 1 липня 1986
р. або 14 календарних днів протягом 1986 року (пункти 42, 64-66
розділу IV додатка N 1), чи які не менше 14 календарних днів
змоменту аварії до 1 липня 1986 р. або не менше 30 календарних
днів протягом 1986 року (пункти 35-41, 43-47 розділу IV додатка N
1) провадили на спеціалізованих пунктах дозиметричне обстеження
або дезактивацію  авіаційного,  автомобільного,  залізничного,
річкового транспорту, будівельної дорожньо-гірничої та  іншої
техніки, що використовувалася на різних роботах у зоні відчуження;
   не менше 5 календарних днів у 1986-1987 роках або не менше 14
календарних днів протягом 1988 - 1990 років брали участь у гасінні
лісових пожеж,    проводили    залісення,    залуження
сільськогосподарських угідь у Поліському районі Київської області,
Народицькому районі Житомирської області на територіях з рівнями
забруднення грунтів цезієм-137 від 80 Кі/кв.км і вище.
 
  ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
   N 1391 ( 1391-96-п ) від 15.11.96 )
  ( Дія Постанови призупинена на підставі Постанови КМ
   N 1056 ( 1056-93-п ) від 18.12.93 )
   3. До потерпілих від Чорнобильської катастрофи, на яких
поширюються пільги, передбачені статтею 24 та абзацами сьомим,
восьмим і дев'ятим пункту 2 статті 55 Закону України "Про статус
і соціальний  захист  громадян,  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 3328-12 ) належать особи, які:
   від 5 до 13 календарних днів з моменту аварії до 1 липня 1986
р. (пункти 1-5 розділу I додатка N 1) або не менше 30 календарних
днів протягом 1986 року (пункти 3 і 4 розділу I додатка N 1) чи не
менше 14 календарних днів з моменту аварії до 1 липня 1986 р. або
не менше трьох місяців протягом 1986 року (пункти 6-12 розділу I
додатка N 1) надавали у складі спеціальних підрозділів (відділень,
відділків, загонів, бригад) при медичних закладах першу медичну,
невідкладну та протирадіаційну допомогу евакуйованим із зони
відчуження, і особам, які брали участь у ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС у зоні  відчуження, провадили їх
санітарне оброблення;
   від 5 до 13 календарних днів з моменту аварії до 1 ліпня 1986
р. або не менше 30 календарних днів протягом 1986 року провадили
спеціальне оброблення  (переробку),  утилізацію,  дослідження,
дезактивацію забруднених  радіонуклідами тварин, вовни, льону,
вивезених із зони відчуження ( пункти 13-18 розділу II додатка N
1);
   від 5 до 13 календарних днів з моменту аварії до 1 липня 1986
р. або не менше 30 календарних днів протягом 1986 року (пункти
19-23 розділу III додатка N 1) чи не менше 14 календарних днів з
моменту аварії до 1 липня 1986 р. або не менше трьох місяців
протягом 1986  року (пункти 24-34 розділу III додатка N 1)
регулювали на  контрольно-дозиметричних  регулювальних  постах
державної та військової автоінспекції дорожній рух і виконували
дозиметричне обстеження автотранспорту на  дорогах,  що  вели
безпосередньо до Чорнобильської АЕС ;
   від 1 до 4 календарних днів з моменту аварії до 1 липня 1986
р. або від 5 до 13 календарних днів протягом 1986 року (пункти 42,
64-66 розділу IV додатка N 1)  чи від 5 до 13 календарних днів з
моменту аварії до 1 липня 1986 р. або від 14 до 29 календарних
днів протягом 1986 року (пункти 35-41, 43-47 розділу IV додатка N
1) чи не менше 14 календарних днів з моменту аварії до 1 липня
1986 р. або не менше 30 календарних днів протягом 1986 року
(пункти  48-63,  67  розділу IV додатка N 1) провадили на
спеціалізованих пунктах дозиметричне обстеження або дезактивацію
авіаційного, автомобільного, залізничного, річкового транспорту,
будівельної  дорожньо-гірничої  та  іншої  техніки,   що
використовувалася на різних роботах у зоні відчуження;
   від 1 до 4 календарних днів у 1986-1987 роках або не менше 5
календарних днів протягом 1988 - 1990 років брали участь у гасінні
лісових пожеж,    проводили    залісення та  залуження
сільськогосподарських угідь у Поліському районі Київської області,
Народицькому районі Житомирської області на територіях з рівнями
забруднення грунтів цезієм-137 від 80 Кі/кв.км і вище;
 
   не менше 14 календарних днів з моменту аварії до 1 липня 1986
р. або не менше трьох місяців протягом 1986-1987 років виконували
науково-дослідні роботи, радіологічне обстеження лісів, проводили
проектно-розвідувальні роботи, підготовку будівельних майданчиків
і трас під газопровід, дороги, електролінії у лісових масивах
Коростенського, Лугинського,  Народицького,  Овруцького районів
Житомирської області, Поліського району Київської області  на
територіях з  рівнями  радіоактивного забруднення грунтів, що
перевищують 15 Кі/кв.км за цезієм - 137, або 3 Кі/кв.км за
стронцієм - 90, або 0.1 Кі/кв.км за плутонієм - 239;
 
   не менше 5 календарних днів протягом 1986-1987 років або не
менше 14 календарних днів протягом 1988-1990 років брали участь у
гасінні лісових пожеж у Коростенському, Лугинському, Народицькому,
Овруцькому районах  Житомирської  області,  Поліському  районі
Київської області  на  територіях  з  рівнями  радіоактивного
забруднення грунтів, що перевищують 15 Кі/кв.км за цезієм - 137,
або 3 Кі/кв.км за стронцієм - 90, або 0.1 Кі/кв.км за плутонієм -
239;
 
   не менше 14 календарних днів з моменту аварії до 1 липня 1986
р. або не менше 30 календарних днів протягом 1986 року переробляли
деревину, вивезену із зони відчуження, для потреб ліквідації
наслідків  аварії  на  Чорнобильській  АЕС,   виконували
днопоглиблювальні роботи на акваторії північно-західної частини
Київського водосховища - від північної межі с.Страхолісся за
широтою 51 гр.04' північної широти до судового ходу, а далі на
північ за довготою 30 гр.35' східної довготи до східної околиці
с.Теремці;
 
   не менше трьох місяців з моменту аварії протягом 1986 року
брали участь у будівництві поблизу смт Гостомель пункту санітарної
обробки населення, дезактивації техніки;
 
   не менше 30 календарних днів з моменту аварії до 1 липня 1986
р. виконували лабораторні аналітичні дослідження високоактивних
зразків грунту та аерозолів, відібраних у межах зони відчуження
(пункти 68-76 розділу V додатка N 1).
 
  ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
   N 1391 ( 1391-96-п ) від 15.11.96 )
  ( Дія Постанови призупинена на підставі Постанови КМ
   N 1056 ( 1056-93-п ) від 18.12.93 )
   4. Особам, зазначеним у пункті 2 цього Порядку, видаються
посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС зеленого кольору, серія А, а зазначеним у пункті 3, - рожевого
кольору, серія Г.
 
   Ці посвідчення  видаються згідно з переліком, визначеним
додатком N 2 до цього Порядку на підставі одного з  таких
документів:
 
   а) посвідчення  про  відрядження  для  виконання  робіт,
пов'язаних з  ліквідацією  наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС,або довідка про підвищену оплату праці за ці роботи із
зазначенням кількості  днів  і  населеного пункту та довідки
підприємства (установи, організації) про роботу, пов'язану  з
ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (додаток N 3 до
цього Порядку);
 
   б) військовий квиток і довідка командира військової частини
про участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС із
зазначенням кількості днів і населеного пункту;
 
   в) рішення суду про встановлення факту безпосередньої участі
в роботах,  пов'язаних  з  ліквідацією  наслідків  аварії на
Чорнобильській АЕС.
 
   5. Видача посвідчень провадиться Радою Міністрів Республіки
Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями  за місцем проживання громадян відповідно до
подання міністерств, відомств, районних державних адміністрацій.
 
 
  ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
   N 1391 ( 1391-96-п ) від 15.11.96 )
  ( Дія Постанови призупинена на підставі Постанови КМ
   N 1056 ( 1056-93-п ) від 18.12.93 )
 
                   Додаток N 1
              до Порядку визначення категорій осіб,
              які працювали  за  межами   зони
              відчуження під час ліквідації наслідків
              аварії на Чорнобильській АЕС
               ПЕРЕЛІК
      місць за межами зони відчуження, де за
       урядовими завданнями у 1986-1990 роках
     виконувались роботи в особливо шкідливих умовах,
        пов'язаних з ліквідацією наслідків
      Чорнобильської катастрофи, що дає право на
    пільги та компенсації відповідно до Закону України
     "Про статус і соціальний захист громадян, які
     постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
 
   I. Заклади, при яких було розгорнуто спеціальні підрозділи
для надання першої медичної, невідкладної та протирадіаційної
допомоги громадянам, евакуйованим із зони відчуження, і особам,
які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС у зоні відчуження
             Київська область
   1. Бородянська центральна районна лікарня
   2. Вишгородська -"-
   3. Іванківська -"-
   4. Поліська -"-
            Чернігівська область
   5. Медичний пункт на залізничній станції м.Чернігова
              місто Київ
   6. Київська обласна клінічна лікарня
   7. Київська клінічна лікарня N 14
   8. Київська клінічна лікарня N 25
   9. Центральна поліклініка МВС
   10. Головний військовий клінічний госпіталь Міноборони
   11. Центральний госпіталь Служби безпеки
   12. Центральна поліклініка Служби безпеки
   II. Підприємства та населені пункти, де виконувалися роботи
із спеціального оброблення (переробки), утилізації, дослідження,
дезактивації забруднених  радіонуклідами тварин, вовни, льону,
вивезених із зони відчуження, працівники яких можуть належати до
категорій осіб,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи
            Житомирська область
   13. Житомирський м'ясокомбінат
   14. Коростенський -"-
   15. Новоград-Волинський -"-
   16. с.Березина (Житомирський район)
             Київська область
   17. Поліський льонокомбінат
            Чернігівська область
   18. Чернігівська фабрика первинного оброблення вовни
  ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
   N 1391 ( 1391-96-п ) від 15.11.96 )
  ( Дія Постанови призупинена на підставі Постанови КМ
   N 1056 ( 1056-93-п ) від 18.12.93 )
   III. Головні  дороги та населені пункти за межами зони
відчуження, де  були  розташовані  контрольно-дозиметричні  та
регулювальні пости державної та військової автоінспекції
             Київська область
   19. Діброва - Поліське - Вільча
   20. Дитятки - Оране - Іванків
   21. Дитятки - Горностайпіль - Страхолісся
   22. Старі Соколи - Мусійки - Термахівка
   23. Старі Соколи - Русаки - Іванків
            Житомирська область
   24. Народичі - Нова Радча - Вільча (Київська область)
   25. Овруч - Борутине - Мозир (Республіка Білорусь)
             Київська область
            Броварський район
   26. с.Зазим'я
            Вишгородський район
   27. с. Демидів
   28. с. Новосілки
            Ірпінська міськрада
   29. смт Гостомель
          Києво-Святошинський район
   30. с.Білогородка
   31. с.Гореничі
              місто Київ
   32. Биковня
   33. Діагностична станція державної автоінспекції
   34. Дніпровська водозабірна станція
 
  ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
   N 1391 ( 1391-96-п ) від 15.11.96 )
  ( Дія Постанови призупинена на підставі Постанови КМ
   N 1056 ( 1056-93-п ) від 18.12.93 )
   IV. Населені пункти і підприємства, де були розгорнуті пункти
дезактивації та    станції    знебруднення   авіаційного,
автомобільного, залізничного, річкового транспорту, будівельної
дорожньо-гірничої та іншої техніки, що  використовувалася  на
різних роботах у зоні відчуження
             Київська область
            Бородянський район
   35. смт Бородянка (екскаваторний завод)
   36. с.Красний Ріг
   37. смт Пісківка (Тетерівське перехрестя)
            Вишгородський район
   38. с.Демидів
   39. смт Димер
            Іванківський район
   40. смт Іванків
   41. с. Сукачі
   42. с. Термахівка
            Ірпінська міськрада
   43. смт Гостомель
   44. м.Ірпінь
             Поліський район
   45. с. Луговики
   46. с. Мар'янівка
   47. смт Поліське
            Броварський район
   48. АТП 13209, м.Бровари
          Києво-Святошинський район
   49. с. Гореничі
   50. с. Білогородка
   51. Полігон Київського інституту автоматики у с.Мила
              місто Київ
   52. Аеропорт Жуляни
     Автотранспортні підприємства:
   53. 13029
   54. 13030
   55. 13033
   56. 13055
   57. 273901 Київміськшляхуправління
   58. Биковня
   59. Київметробуд
   60. Південтеплоенергомонтаж
   61. Річковий порт (о.Ольгинський)
   62. Спеціалізоване АТП 1007
   63. Теремки -1
            Чернігівська область
            Чернігівський район
   Аеродроми Чернігівського вищого авіаційного училища:
   64. смт Гончарівське
   65. с. Малійки
   66. с. Півці
            місто Чернігів
   67. Локомотивне  депо  станції Чернігів Південно-Західної
залізниці
   V. Організації, де в квітні-червні 1986 р. виконувалися
лабораторні аналітичні дослідження високоактивних зразків грунту
та аерозолів, відібраних у межах зони відчуження
   68. Інститут ядерних досліджень Академії наук
   69. Київська міська санітарно-епідеміологічна станція
   70. Київська обласна санітарно-епідеміологічна станція
   71. Київська обласна проектно-розвідувальна станція хімізації
   72. Український науковий гігієнічний центр
   73. Центральна  республіканська  санітарно-епідеміологічна
     станція
   74. Республіканський центр спостережень за станом природного
     середовища Держкомгідромету
   75. Центральна   санітарно-епідеміологічна   лабораторія
     Міноборони
   76. Житомирська обласна санітарно-епідеміологічна станція
  ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
   N 1391 ( 1391-96-п ) від 15.11.96 )
  ( Дія Постанови призупинена на підставі Постанови КМ
   N 1056 ( 1056-93-п ) від 18.12.93 )
 
                   Додаток N 2
              до Порядку визначення категорій осіб,
              які працювали  за  межами   зони
              відчуження під час ліквідації наслідків
              аварії на Чорнобильській АЕС
               ПЕРЕЛІК
     виробництв, видів робіт, професій та посад осіб,
     які виконували у 1986-1990 роках за урядовими
     завданнями роботи з особливо шкідливими умовами
      праці, пов'язаними з ліквідацією наслідків
      Чорнобильської катастрофи, що дають право на
    пільги та компенсації відповідно до Закону України
     "Про статус і соціальний захист громадян, які
     постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
 
   1. На м'ясокомбінатах:
   директор              тюківник
   головний інженер          розбірник субпродуктів
   інженер-радіолог          апаратник термічного
   лікар-радіолог           оброблення субпродуктів
   санітарний лікар          обробники субпродуктів
   лаборант              виготовлювач ковбасних
   технолог              оболонок
   ветеринарний лікар         забільник
   дозиметрист            збірник
   обліковець             подрібнювач м'яса
   приймальник худоби         клеймувальник м'яса
   дезінфектор            кормач
   майстер              вагар холодильника
   забійник худоби          комірник холодильника
   роздільник туш           ліфтер холодильника
   навалозгінник           просівальник технічної
   обвальник голів (туш)       продукції
   обробник шкур (туш, щетини)    кастелянша
   контролер шкур           водій автонавантажувача
   тузлуківник            прибиральник
   сортувальник шкур (щетини)     вантажник
   засольник шкур
   2. У разі проведення ветеринарного, дезактиваційного  та
санітарного оброблення худоби:
   директор райветлабораторії     ветеринарний фельдшер
   начальник ветеринарного      ветеринарний санітар
   загону
   начальник дезінфекційного     ветеринарний технік
   відділення             ветеринарний лаборант
   завідуючий ветеринарною      дозиметрист
   дільницею             робітник
   ветеринарний інспектор       вантажник
   ветеринарний лікар         водій
   3. На вовнообробному підприємстві:
   технолог              приймальник
   майстер              мийник
   завідуючий радіологічною      вантажник
   лабораторією
   комірник              прибиральник
   обробник              дозиметрист
   сортувальник            водій
 
   4. На пунктах санітарного оброблення та дезактивації:
   дозиметрист            водій спеціалізованої
                    машини
   мийник
   слюсар-ремонтник          компресорник
   електрик              механік
                    машиніст
   на полігоні Київського інституту автоматики
   науковий співробітник
   інженер
   технік
   5. У приймальних, спеціалізованих і спеціально створених
відділеннях   медичних   і   науково-дослідних   установ,
перепрофільованих медичних закладах, виїзних бригадах (загонах):
   головний лікар           медична сестра
   завідуючий відділом        лаборант
   завідуючий відділенням       препаратор
   завідуючий лабораторією      технік
   керівник підрозділу        інженер-фізик
   (науково-дослідної установи,    санітар
   навчального медичного закладу)   прибиральник
   викладач              дозиметрист
   лікар               дезінфектор
   лікар-лаборант           водій санітарної машини
   науковий співробітник       студент (учень,курсант,
   фельдшер              слухач) медичного
                    навчального закладу
 
  ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
   N 1391 ( 1391-96-п ) від 15.11.96 )
  ( Дія Постанови призупинена на підставі Постанови КМ
   N 1056 ( 1056-93-п ) від 18.12.93 )
   6. На роботах, пов'язаних із залуженням відчужених угідь:
   бригадир              дозиметрист
   тракторист             робітник
   причіплювач            вантажник
   сівач               агроном
   7. У разі залісення земель, підготовки  майданчиків  та
прорубки трас, заготівлі забрудненої деревини для огородження
30-кілометрової зони:
   директор              обрубник сучків
   головний лісничий         розмітник хлистів
   головний інженер          розкряжувальник
   начальник цеху           маркувальник
   начальник дільниці         стропальник
   інженер              вздимник
   лісничий              конюх
   помічник лісничого         робітник (залучений до
   майстер              роботи по залісенню земель,
   лісник               підготовці майданчиків,
                    прорубці трас)
   механік (головний механік)
   бригадир тракторної бригади    тракторист на трелюванні
   тракторист-машиніст        лісу
   вальник лісу            штабелювальник
   машиніст-кранівник         водій
   машиніст трелювальних машин    рамник
   навальник-звальник лісоматеріалів верстатник-деревооброб-
                    лювач
                    слюсар-ремонтник
                    електрозварювальник-
                    ремонтник
                    дозиметрист
   8. На роботах, пов'язаних із гасінням лісових пожеж:
   начальник пожежно-хімічної     головний лісничий
   станції              головний інженер
   майстер пожежно-хімічної      пожежник (робітник,
   станції              залучений до гасіння
   боєць пожежно-хімічної       пожежі)
   станції              водій
   десантник-пожежник         інженер
   інструктор пожежно-десантної    лісничий
   служби               помічник лісничого
   пожежний сторож          майстер лісу
   директор              лісник
                    дозиметрист
   9. У  разі  радіологічного  обстеження  лісів, виконання
науково-дослідних і проектно-розвідувальних робіт:
   завідуючий лабораторією      інженер-таксатор
   науковий співробітник       технік-таксатор
   інженер-радіолог          лісничий
   начальник лісовпорядчої партії   помічник лісничого
   інженер-дозиметрист        майстер лісу
   лаборант              лісник
   водій-дозиметрист         дозиметрист
   інженер по охороні та
   захисту лісу
   10. У разі будівництва пунктів  санітарного  оброблення,
дезактивації техніки:
   будівельник            бульдозерист
   монтажник             електрозварювальник
   наладчик              газозварювальник
   інженер              різноробочий
   майстер              бригадир
   прораб               помічник прораба
   кранівник             геодезист
   такелажник             дозиметрист
   водій               тракторист
   слюсар               екскаваторник
   електрик              механік
   вантажник             буровий майстер
 
   11. У разі виконання лабораторних аналітичних досліджень
високоактивних зразків грунту та аерозолів, відібраних у межах
зони відчуження:
   начальник лабораторії       науковий співробітник
   інженер-радіохімік         інженер-радіометрист
   технік-радіохімік         технік-радіометрист
   лаборант              дозиметрист
   У науково-дослідних інститутах гігієнічного профілю та на
санітарно-епідеміологічних станціях:
   санітарний лікар
   лікар-лаборант
   інженер-фізик
   водій-дозиметрист
   препаратор
   12. На льонокомбінаті:
   сортувальник волокна        укладальник сировини
   знімач волокна           транспортувальник сиро-
   пресувальник волокна        вини
   лаборант              подавальник сировини
   робітник              сушильник сировини
   трясильник             розкладник сировини
   завідуючий лабораторії       завантажувач сировини
   оператор сушильного обладнання   сортувальник сировини
   оператор потокової лінії      нормувальник
                    майстер (сировинної бази,
   наладчик технологічного      змінний, контрольний)
   обладнання
   13. На  регулювальних  постах  державної  та  військової
автоінспекції:
   дозиметрист
   інспектор державної (військової) автоінспекції
   міліціонер (військовослужбовець) патрульно-постової служби
  ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
   N 1391 ( 1391-96-п ) від 15.11.96 )
  ( Дія Постанови призупинена на підставі Постанови КМ
   N 1056 ( 1056-93-п ) від 18.12.93 )
                    Додаток N 3
              до Порядку визначення категорій осіб,
              які працювали  за  межами   зони
              відчуження при ліквідації наслідків
              аварії на ЧАЕС
 
              ДОВІДКА N
        про роботу, пов'язану з ліквідацією
           наслідків аварії на ЧАЕС
 
 Видана ______________________________________________________
        прізвище, ім'я, по батькові
 
 (ким) _______________________________________________________
       підприємство (установа, організація)
 
 в тому, що він (вона) згідно з ______________________________
                наказом, розпорядженням
 
 _____________________________________________________________
   постановою органа державної виконавчої влади
 
 від _________________, N ___________,
 
 за наказом підприємства (установи, організації) від _____,N__
 
 виконував обов'язки__________________________________________
             професія, функції
 
 на___________________________________________________________
         місце роботи
 
 в____________________________________________________________
    назва населеного пункту
 протягом_______________________________________днів (місяців)
 
 з___________________ по_______________________
 з___________________ по_______________________
 з___________________ по_______________________
   Довідка дійсна при пред'явленні документа, що посвідчує
особу.
   М.П.                  Підпис
                   керівника підприємства
                   (організації, установи)
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка