Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Умов обов"язкового державного страхування життя і здоров"я народних депутатів України та порядку виплати їм і членам їхніх сімей страхових сум


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
         від 27 листопада 1993 р. N 969
                Київ
     Про затвердження Умов обов'язкового державного
     страхування життя і здоров'я народних депутатів
     України та порядку виплати їм і членам їхніх
            сімей страхових сум
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 206 ( 206-95-п  ) від 22.03.95
      N 1606 ( 1606-2001-п ) від 29.11.2001 )
 
   Відповідно до статті 30 Закону України "Про статус народного
депутата України" ( 2790-12  )  Кабінет  Міністрів  України
п о с т а н о в л я є: 
( Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1606 ( 1606-2001-п ) від 29.11.2001 )
   Затвердити Умови обов'язкового державного страхування життя і
здоров'я народних депутатів України та порядок виплати їм і членам
їхніх сімей страхових сум, що додаються.
 
    Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України            Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
        Міністр
   Кабінету Міністрів України           І.ДОЦЕНКО
   Інд.18
                     ЗАТВЕРДЖЕНІ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 27 листопада 1993 р. N 969
                УМОВИ
      обов'язкового державного страхування життя
      і здоров'я народних депутатів України та
      порядок виплати їм і членам їхніх сімей
              страхових сум
   1. Життя і здоров'я народного депутата України підлягають
обов'язковому державному  страхуванню  за  рахунок  бюджетних
призначень, передбачених на забезпечення діяльності Верховної Ради
України, на суму його десятирічного грошового утримання. ( Абзац
перший пункту 1 в редакції Постанови КМ N 1606 ( 1606-2001-п ) від
29.11.2001 )
   Народні депутати України вважаються застрахованими на випадок
загибелі (смерті) або втрати працездатності в період терміну
повноважень, а також після припинення повноважень на випадок
насильницької смерті, каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я,
вчиненого щодо народних депутатів в зв'язку з їх попередньою
депутатською діяльністю (надалі - застраховані).
   2. Страхові платежі з обов'язкового державного страхування
життя і здоров'я народних депутатів України, включаючи витрати
Національної акціонерної страхової компанії "Оранта" на його
проведення в розмірі 6 відсотків загальної суми цих платежів,
перераховуються Управлінням справами Верховної  Ради  України
(надалі - страхувальник) на спеціальний рахунок Національної
акціонерної страхової компанії "Оранта".
   3. Розміри  страхових  платежів  установлюються  щорічно
Національною  акціонерною  страховою  компанією  "Оранта"  за
погодженням з Мінфіном під час формування державного бюджету на
наступний  рік.  ( Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 206
( 206-95-п ) від 22.03.95 )
   4. Страхові платежі сплачуються страхувальником щомісячно до
25 числа в розмірі 1/12 річної суми.
   5. Страхові платежі, не використані в поточному році на
виплату страхових сум, підлягають зарахуванню в рахунок чергових
платежів, а кошти, яких не вистачає на виплату страхових сум,
доплачуються страхувальником.
   6. Національна акціонерна страхова компанія "Оранта" виплачує
страхові суми:
   а) у разі загибелі (смерті) застрахованого спадкоємцям - у
розмірі  десятирічного грошового утримання народного депутата
України на день виплати страхової суми; ( Підпункт "а" пункту 6 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1606 ( 1606-2001-п )
від 29.11.2001 )
   б) у  разі втрати застрахованим працездатності внаслідок
каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я застрахованому - у розмірі
залежно від ступеня втрати працездатності, що визначається у
відсотках від десятирічного грошового утримання народного депутата
України на день встановлення втрати працездатності. ( Підпункт "б"
пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1606
( 1606-2001-п ) від 29.11.2001 )
   Виплата страхових сум, зазначених у підпунктах "а" і "б"
цього пункту, у зв'язку із загибеллю (смертю) або  втратою
працездатності  (надалі  - страховий випадок) провадиться за
вирахуванням раніше виплачених страхових сум за  цей  самий
страховий випадок. При цьому страхова сума виплачується незалежно
від виплат за іншими видами державного соціального страхування та
виплат соціального забезпечення у порядку відшкодування збитків.
( Абзац пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1606 ( 1606-2001-п ) від 29.11.2001 )
   7. З вимогою про виплату страхової суми застрахований або
його спадкоємці можуть звернутись до Національної акціонерної
страхової компанії "Оранта" протягом трьох років з дня настання
страхового випадку.
   8. Виплата страхових сум провадиться в семиденний термін з
дня одержання Національною  акціонерною  страховою  компанією
"Оранта" всіх необхідних документів від застрахованого або його
спадкоємців.
   У разі відмови у  виплаті страхової  суми  Національна
акціонерна страхова компанія "Оранта" в семиденний термін письмово
повідомляє про це застрахованого або його спадкоємців і Управління
справами Верховної Ради України із зазначенням причин відмови.
   Спори між застрахованим (його спадкоємцями) і Національною
акціонерною страховою компанією "Оранта" щодо виплати страхової
суми вирішуються в установленому законодавством порядку.
   9. У разі настання страхових випадків, передбачених пунктом 6
цих  Умов,  виплата  страхових  сум провадиться Національною
акціонерною страховою компанією "Оранта" за місцем проживання
застрахованого  шляхом їх перерахування на особистий рахунок
одержувача в установі банку, видачі чека або поштового переказу за
рахунок страхувальника.
   Неповнолітньому спадкоємцю виплата страхової суми провадиться
шляхом перерахування на його особистий рахунок в установі банку за
місцем проживання з одночасним повідомленням про це відповідного
органу опіки і піклування.
   10. Страхові суми не виплачуються, якщо страховий випадок:
   а) настав у зв'язку з вчиненням застрахованим навмисного
злочину або є наслідком вчинення застрахованим дій у стані
алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння;
   б) є наслідком навмисно вчинених собі тілесних ушкоджень.
   11. У разі загибелі або смерті застрахованого для отримання
спадкоємцями свідоцтва про право на спадщину Управління справами
Верховної Ради України видає спадкоємцям довідку за встановленою
формою (додаток N 1) для подання нотаріальній конторі.
   12. Для визначення права на виплату страхових сум у випадках,
передбачених пунктом 6 цих  Умов,  застрахований  або  його
спадкоємець оформляють в Управлінні справами Верховної  Ради
України та подають Національній акціонерній страховій компанії
"Оранта" заяву за встановленою формою (додаток N 2), а також
пред'являють документ, що засвідчує особу.
   Крім цього подаються:
   а) у разі смерті застрахованого - копія свідоцтва про смерть
застрахованого, свідоцтво про право на спадщину;
   б) у разі втрати застрахованим працездатності - копія довідки
медико-соціальної  експертної  комісії  про  ступінь  втрати
працездатності, засвідчена в нотаріальному порядку.
   У разі насильницької смерті, каліцтва чи іншого ушкодження
здоров'я,  вчиненого  щодо  народних депутатів України після
припинення  повноважень  - докази причинного зв'язку між їх
попередньою депутатською діяльністю і діями, що призвели до
смерті, каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я. ( Абзац пункту 12
із  змінами,  внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N 1606
( 1606-2001-п ) від 29.11.2001 )
   13. Національна акціонерна страхова компанія "Оранта" в разі
потреби може звертатися до Управління справами Верховної Ради
України з запитами про обставини страхових випадків, що необхідні
для вирішення питання про виплату страхових сум.
 
 
                   Додаток N 1
           до Умов обов'язкового державного страхування
           життя і здоров'я народних депутатів України
           та порядку виплати їм і членам їхніх сімей
                   страхових сум
              Д О В І Д К А
   Видана про те, що ___________________________________________
був застрахований за обов'язковим державним страхуванням життя і
здоров'я народних депутатів України.
   Страхова сума  підлягає  виплаті  спадкоємцям  загиблого
(померлого) на підставі підпункту "а" пункту 6 Умов обов'язкового
державного страхування життя і здоров'я народних депутатів України
та порядку виплати їм і членам їхніх сімей страхових сум,
затверджених   постановою   Кабінету   Міністрів   України
від 27 листопада 1993 р. N 969.
   Довідка видана для подання до нотаріальної контори.
 
   М.П.                   ___________________
                          (підпис)
 
                   Додаток N 2
           до Умов обов'язкового державного страхування
           життя і здоров'я народних депутатів України
           та порядку виплати їм і членам їхніх сімей
                   страхових сум
           Національній акціонерній страховій компанії
                   "Оранта"
           від ________________________________________
                (прізвище, ім'я, по батькові та
           ____________________________________________
                  місце проживання)
               З А Я В А
          про виплату страхової суми
   Прошу видати мені страхову суму у зв'язку з тим, що _________
                             (вказу-
__________________________________________________________________
          ється страховий випадок)
Раніше одержував (не одержував) страхову суму ____________________
                      (розмір страхової суми)
у зв'язку з цим випадком.
   До заяви додаю такі документи:
   1.
   2.
   3.
   4.
 
 
 "___" ______________ 19 __ р.          _________________
                         (підпис заявника)
__________________________________________________________________
   Відмітка Управління справами Верховної Ради України
 
___________________________________   є (був) народним депутатом
   (прізвище, ім'я, по батькові)
 
України, термін його повноважень з "___" _______________19__ р. до
"___" ________________19 __ р.
   Місячне грошове утримання депутата становило ________________
                          (сума вказу-
_________________________________________________ карбованців.
      ється прописом)
 
Страховий випадок стався:  - в період терміну повноважень
-------------------------   депутата;
 (непотрібне закреслити)  - після припинення терміну повноважень
               депутата
   М.П.           _____________________________
                    (підпис)
 "___" ______________ 19__ р.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка