Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про стан та перспективи розвитку космічних досліджень в НАН України


      ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 213 від 11.07.2001
   м. Київ
 
      Про стан та перспективи розвитку космічних
           досліджень в НАН України
 
   Заслухавши та обговоривши доповідь академіка НАН України
Я.С. Яцківа, Президія  НАН  України відзначає високий рівень
фундаментальних і прикладних робіт в галузі  дослідження  і
використання космічного простору, які виконуються в наукових
установах НАН України.
   Цілеспрямованими космічними  дослідженнями  в НАН України
займаються понад 30 наукових установ, серед яких, в першу чергу,
слід відзначити інститути кібернетики ім. В.М. Глушкова, космічних
досліджень, технічної механіки, Головну астрономічну обсерваторію,
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна,
Центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук та
інститути електрозварювання  ім.  Є.О. Патона і ботаніки ім.
М.Г. Холодного.
   Визнаними результатами  діяльності  вчених НАН України у
космічній галузі є: дослідження гравічутливості рослин в умовах
космічного  польоту,  створення  наземного імітатора факторів
космічного впливу на властивості матеріалів  і  конструкцій,
розробка технологій та обладнання для з'єднання конструкцій у
космосі, створення і використання радіолокатора бокового огляду
поверхні Землі, розробка нових композитних матеріалів.
   Про високий авторитет українських вчених  у  дослідженні
космосу свідчить їх участь у реалізації кількох міжнародних
проектів.
   В межах українсько-російського співробітництва виконуються
проекти "Коронас-Ф" (дослідження Сонця), "Фотон",  "Інтербол"
(магніто-  та  іоносферні  дослідження), здійснюється спільне
використання космічних апаратів "Океан-О" і "Січ-ІМ" (дослідження
поверхні Землі) та участь у науково-технічному супроводженні
програми "Морський старт", створення конверсійної ракети "Дніпро".
Ведеться  підготовка  перспективних  космічних  проектів типу
"Спектр",  "Інтербол-3"  та  ін.  Українські  вчені  успішно
співробітничають з вченими США в галузях біології, позаатмосферної
астрономії та дослідженні іоносфери.
   В НАН  України накопичено певний досвід участі наукових
установ в реалізації двох перших національних космічних програм.
За  участю  вчених  НАН  України  розроблено проект третьої
Національної космічної програми на 2002-2006 рр., що передбачає
виконання 22 масштабних наукових проектів, головними виконавцями
яких є установи НАН України.
   Координацію космічних досліджень в НАН України до 1995 року
здійснювала  Комісія  космічних  досліджень, а з 1998 року -
Координаційний  комітет з наукових досліджень і технологічних
експериментів на орбітальних  космічних  станціях,  створений
спільним наказом НКАУ та НАН України. Комітет сформував пропозиції
українських вчених, щодо проведення наукових експериментів на
борту Міжнародної космічної станції (МКС). З них понад 40 проектів
було рекомендовано до фінансування з  боку  США  в  рамках
українсько-американського   меморандуму  про  співпрацю  в
аерокосмічній   галузі.   Пропозиції   щодо   виконання
українсько-російських проектів на борту Російського сегменту МКС
передані на погодження російській стороні.
   Разом з тим координація діяльності наукових установ НАН
України в галузі фундаментальних космічних досліджень потребує
суттєвого поліпшення, в тому числі й на міжгалузевому рівні. Ще
недостатньою мірою використовується інтелектуальний та технічний
потенціал установ НАН України щодо формування та реалізації
перспективних космічних проектів.
   Враховуючи вищенаведене,    Президія   НАН   України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
   1. Доповідь академіка НАН України Я.С. Яцківа взяти до
відома.
   2. Відзначити  плідну діяльність установ НАН України та
Координаційного комітету з наукових досліджень і технологічних
експериментів  на  орбітальних  космічних  станціях в галузі
дослідження і використання космічного простору.
   3. Вважати  дослідження  космосу  пріоритетним  напрямом
діяльності установ НАН України.
   4. У  зв'язку  з завершенням Координаційним комітетом з
наукових досліджень і технологічних експериментів на орбітальних
космічних станціях своїх завдань звернутися до Національного
космічного агентства України з пропозицією щодо  доцільності
подальшої діяльності цього комітету.
   5. З метою координації космічної діяльності в НАН України
створити Раду з космічних досліджень НАН України.
   6. Затвердити персональний склад Ради з космічних досліджень
НАН України (додаток).
   7. Раді з космічних досліджень НАН України у своїй діяльності
приділити  особливу  увагу  реалізації Національної космічної
програми на 2002-2006 рр. та Міжвідомчої програми впровадження
космічних технологій, координації спільної діяльності з провідними
зарубіжними центрами у галузі космічних досліджень, а також
недержавними міжнародними організаціями, в тому числі Міжнародною
астронавтичною федерацією, Міжнародною академією астронавтики,
КОСПАР тощо.
   8. Схвалити співробітництво НАН України  з  Національним
космічним  агентством  України, Російською академією наук та
Російським авіакосмічним агентством.
   9. Доручити Інституту космічних досліджень НАН України та
НКАУ підготувати до 01.11.2001 пропозиції щодо проведення щорічних
конференцій з розгляду перспективних космічних проектів.
   10. Відмітити роботу Центру аерокосмічних досліджень Землі
Інституту геологічних наук НАН України зі створення серії атласів
тематично дешифрованих  космознімків  з  українсько-російських
апаратів "Січ-1", "Океан-0" та ін.
   11. Доручити заступнику голови Ради з космічних досліджень
НАН  України академіку НАН України Я.С. Яцківу до 01.09.2001
підготувати до затвердження в установленому  порядку  проект
Положення про Раду та пропозиції щодо забезпечення умов її
діяльності.
   12. Контроль  за  виконанням цієї постанови покласти на
Науково-організаційний відділ Президії НАН України.
 
 Т.в.о. президента Національної академії
 наук України
 академік НАН України              А.П. Шпак
 
 Т.в.о. головного вченого
 секретаря Національної академії
 наук України
 к.т.н.                     В.О. Цибань
                   Додаток
                   до постанови Президії НАН
                   України
                   від 11 липня 2001 р. N 213
               Склад
       Ради з космічних досліджень НАН України
 
 1. Патон Б.Є.    - академік НАН України, голова Ради
 2. Яцків Я.С.    - академік НАН України, заступник голови
            Ради
 3. Горбулін В.П.   - академік НАН України
 4. Довгий С.О.    - член-кореспондент НАН України
 5. Драновський В.Й. - д.т.н.,  головний конструктор КБ-3 ДКБ
            "Південне"
 6. Івченко В.М.   - д.ф.-м.н., зав. кафедрою КНУ ім. Тараса
            Шевченка
 7. Ільченко М.Ю.   - член-кореспондент НАН України
 8. Конюхов С.М.   - академік НАН України
 9. Корепанов В.Є.  - д.ф,-м.н,  заст. директора  Львівського
            центру ІКД НАН України та НКАУ
 10. Кордюм Є.Л.    - член-кореспондент НАН України
 11. Кунцевич В.М.   - академік НАН України
 12. Литвиненко Л.М.  - академік НАН України
 13. Лобанов Л.М.   - академік НАН України
 14. Лялько В.І.    - член-кореспондент НАН України
 15. Негода О.О.    - д.т.н., генеральний директор НКАУ
 16. Немошкаленко В.В. - академік НАН України
 17. Пилипенко В.В.  - академік НАН України
 18. Сєдих С.М.    - к.т.н.,  вчений  секретар  СФТМН  НОВ
            Президії НАН України
 19. Скороход В.В.   - академік НАН України
 20. Стешенко Н.В.   - академік НАН України
 21. Федоров О.П.   - д.ф.-м.н., начальник управління НКАУ
 22. Вавілова І.Б.   - к.ф.-м.н., учений секретар Ради
 
 Т.в.о. головного вченого секретаря
 Національної академії наук України
 к.т.н.                     В.О. Цибань
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка