Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про порядок ввезення на територію України засобів вимірювань


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
         від 4 листопада 1993 р. N 908
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 314 ( 314-98-п ) від 17.03.98 )
   
        Про порядок ввезення на територію
          України засобів вимірювань
 
   Відповідно до статті 20 Декрету Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 1993 р. N 40-93 "Про забезпечення  єдності
вимірювань" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Затвердити Положення про порядок ввезення на  територію
України засобів вимірювань, що додається.
   Державному комітетові по стандартизації, метрології  та
сертифікації і Державному митному комітетові прийняти рішення щодо
забезпечення реалізації зазначеного Положення.
 
   Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України          Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
      Міністр
   Кабінету Міністрів України         І. ДОЦЕНКО
   Інд.31
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
              постановою Кабінету Міністрів України
                від 4 листопада 1993 р. N 908
              ПОЛОЖЕННЯ
        про порядок ввезення на територію
          України засобів вимірювань
 
   1. Це Положення поширюється на засоби вимірювань, перелічені
в додатку, що закуповуються та поставляються до України за
імпортом одиницями, партіями, а також у складі комплектного
устаткування (надалі - засобів вимірювань).
   2. Підприємства, установи і організації незалежно від форм
власності та виду діяльності, а також громадяни - суб'єкти
підприємницької діяльності, що діють на території України, та
виробники (експортери) зарубіжних країн здійснюють ввезення на
територію України засобів вимірювань на  підставі  дозволів
(ліцензій).
   Порядок  видачі  дозволів  (ліцензій)  встановлюється
Держстандартом.
   3. Одержувачі, виготівники, імпортери засобів вимірювань з
метою отримання  зазначеного  дозволу  (ліцензії)  подають
Держстандарту документацію, яка вміщує дані про технічні (в тому
числі метрологічні) характеристики, та (або)  експлуатаційну
документацію і зразки засобів  вимірювань  для  проведення
експертизи, визначення можливості їх метрологічного забезпечення і
проведення державних приймальних випробувань.
   Представники Держстандарту в разі потреби можуть брати участь
у переговорах із іноземними виготівниками і імпортерами засобів
вимірювань з підготовки документів для їх поставки, у проведенні
експертизи документації для вирішення питання віднесення технічних
засобів до засобів вимірювань.
   4. Відповідно до міжнародних договорів України  можуть
визнаватися результати державних випробувань,  проведених  у
зарубіжних країнах, з подальшим занесенням засобів вимірювань до
Державного реєстру засобів вимірювань, допущених до застосування в
Україні.
   5. Державні приймальні випробування  або  метрологічна
атестація засобів вимірювань за кордоном, які  здійснюються
працівниками підприємств і організацій, що входять до сфери
управління Держстандарту, проводяться  за  рахунок  коштів
одержувачів, виготівників (імпортерів) цих засобів вимірювань (з
урахуванням витрат, пов'язаних з відрядженнями працівників за
кордон). Розрахунки у іноземній валюті провадяться відповідно до
валютного законодавства України.
   6. Дозвіл (ліцензія) на ввезення засобів вимірювань до
України видається Держстандартом у термін до 30 днів з моменту
одержання позитивних  результатів  приймальних  випробувань
(метрологічної атестації) засобів вимірювань.
   7. Якщо засоби вимірювань, що плануються до ввезення на
територію країни (пропонуються для імпорту), не  забезпечені
методами і засобами повірки у країні, Держстандарт видає дозвіл
(ліцензію) на їх ввезення за таких умов:
   одержувач, виготівник  (імпортер)  засобів  вимірювань
передбачає одночасно і закупівлю (поставку) взірцевих засобів
вимірювань для проведення повірки засобів  вимірювань,  що
закуповуються (плануються до поставки). Номенклатура та кількість
взірцевих  засобів  вимірювань  повинна  узгоджуватися  з
Держстандартом;
   одержувач, виготівник (імпортер) засобів вимірювань подає
Держстандарту документи, які свідчать про те,  що  засоби
вимірювань, які ввозяться,  будуть  забезпечені  необхідним
повірочним устаткуванням.
   8. Оплата проведення експертизи і державних приймальних
випробувань (метрологічної атестації) здійснюється на договірній
основі з урахуванням фактичних витрат.
   9. В окремих випадках, за взаємною згодою,  одержувач,
виготівник (імпортер) засобів вимірювань передбачає  передачу
Держстандарту одного зразка засобу вимірювань для проведення
порівняльних випробувань та оцінки експлуатаційних якостей.
 
 
                     Додаток
               до Положення про порядок ввезення на
               територію України засобів вимірювань
 
               ПЕРЕЛІК
        засобів вимірювань, ввезення яких на
        територію України здійснюється за
        дозволом (ліцензією) Держстандарту*
 
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
       Найменування товарів      |  Код ТН ЗЕД
       (засобів вимірювань)      |
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
                         
 Обладнання для зважування товарів        8423, 901600
                         
 Апаратура радіолокаційна            8526 10 
                         
 Компаси для визначення напрямку, інші      9014
 навігаційні прилади та інструменти
                         
 Прилади та інструменти геодезичні        9015
                         
 Мікрометри, штангенциркулі, нутрометри,     9017 30
 калібри, щупи та інструменти інші        9017 80 
                         
 Електрокардіографи та апаратура інша      9018 11 000
                         9018 19 000 
                         
 Прилади і пристрої офтальмологічні       9018 50 
 
 Прилади і обладнання для вимірювання      9018 90 100
 кров'яного тиску
                         
 Машини і прилади для випробувань на твер-    9024
 дість, міцність, розтяг, стиск і еластич-
 ність, інші механічні властивості мате-
 ріалів
                         
 Ареометри і аналогічні прилади, які діють    9025
 при занурюванні у рідину, термометри, пі-
 рометри, барометри, гігрометри і псіхро-
 метри
                         
 Прилади і апаратура для вимірювання і      9025
 контролю витрат, рівня, тиску та інших
 перемінних характеристик рідин або газів
                         
 Прилади і апаратура для фізичного і хіміч-   9027
 ного аналізу, прилади і апаратура для ви-
 мірювання і контролю в'язкості, пористості,
 розширення, поверхневого натягнення, прила-
 ди і апаратура для вимірювання і контролю
 кількості тепла, звуку або світла
                         
 Лічильники подачі або виробництва газу,     9028
 рідини і електроенергії
                         
 Лічильники кількості обертів і кількості    9029
 продукції, таксометри, мілеометри, кроко-
 міри та інші прилади, спідометри і тахо-
 метри
                         
 Осцилоскопи, спектрометри, прилади і апара-   9030
 тура для вимірювання і контролю електрич-
 них величин, виявлення і вимірювання
 альфа-, бета-, гамма-, рентгенівського,
 космічного та інших іонізуючих випроміню-
 вань
                         
 Прилади і пристрої вимірювальні та       9031 40 000 
 контрольні оптичні інші
                         
 Прилади, пристрої та машини вимірювальні    9031 80
 і контрольні інші
                         
 Апаратура для реєстрації часу доби і апа-    9106
 ратура для вимірювання, реєстрації та
 індикації інтервалів часу
 ———————————————
 * Перелік може уточнюватися Держстандартом.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка