Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок надання державними архівними установами допомоги юридичним особам і громадянам, які є власниками документів Національного архівного фонду, в поліпшенні умов зберігання, реставрації, консервації, створенні страхового


  ГОЛОВНЕ АРХІВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 40 від 06.08.97          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   9 жовтня 1997 р.
                   за N 465/2269
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
                      комітету архівів
    N 32 ( z0457-02 ) від 25.04.2002 )
  Про затвердження Положення про порядок надання державними
  архівними  установами  допомоги  юридичним  особам і
  громадянам, які є власниками документів Національного
  архівного  фонду,  в  поліпшенні  умов  зберігання,
  реставрації, консервації, створенні страхового фонду і
         фонду користування документів
 
   Відповідно до ст.25 Закону України "Про Національний архівний
фонд і архівні установи" ( 3814-12 ) та Положення про Головне
архівне управління при Кабінеті Міністрів України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1995 року
N 853 ( 853-95-п ), Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  Положення  про порядок надання державними
архівними установами допомоги юридичним особам і громадянам, які є
власниками документів Національного архівного фонду, в поліпшенні
умов зберігання, реставрації, консервації, створенні страхового
фонду і фонду користування документів (додається).
   2. Положення  направити  центральним  державним  архівам,
держархівам Автономної Республіки Крим, областей, мм.Києва і
Севастополя.
   3. Редакції журналу "Архіви України" опублікувати Положення у
найближчому номері.
 
 Начальник Головного управління           Н.В.Киструська
                        Затверджено
                    наказом Головархіву України
                    від 06.08.97 N 40
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   9 жовтня 1997 р.
                   за N 465/2269
              Положення
  про порядок надання державними архівними установами допомоги
  юридичним особам і громадянам, які є власниками документів
  Національного архівного фонду, в поліпшенні умов зберігання,
  реставрації, консервації, створенні страхового фонду і фонду
           користування документів
   1. Відповідно до Закону України "Про Національний архівний
фонд і архівні установи" ( 3814-12 ) держава гарантує умови для
зберігання, примноження і використання документів Національного
архівного фонду (НАФ).
   2. Юридичні особи і громадяни, які є власниками документів
НАФ (далі - власники документів НАФ), на підставі зазначеного
Закону зобов'язані забезпечувати схоронність архівних фондів і
колекцій,  утримувати  в  належному стані архівні споруди і
приміщення, підтримувати в них необхідний технологічний режим,
проводити реставрацію документів, створювати до них страхові копії
і фонди користування.
   3. Державні архівні установи, виконуючи покладені на них
завдання щодо перевірки архівних підрозділів і  надання  їм
науково-методичної допомоги, повинні звертати увагу керівників
підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності,
на  необхідність забезпечення архівних установ, що зберігають
документи НАФ, відповідними будівлями і приміщеннями, технічним
обладнанням і матеріальними ресурсами.
   4. Державні архівні установи, як методичні центри у галузі
архівної справи, надають власникам документів НАФ консультації з
питань технічних вимог щодо архівних споруд і робочих приміщень
архівів,  їхньої  пожежної  безпеки, температурно-вологісного,
світлового, санітарно-гігієнічного режимів зберігання документів,
організації реставрації й консервації, створення страхових копій і
фонду користування, транспортування тощо.
   5. Власники  документів  НАФ,  які  не  мають умов для
реставрації, консервації документів, створення страхового фонду і
фонду  користування,  можуть зробити замовлення на виконання
вказаних видів робіт у державних архівних установах.
Примітка. У випадку створення страхового фонду копій унікальних
     документальних пам'яток, що знаходяться у власників
     документів НАФ, державній архівній установі надається
     право використання страхових копій з дозволу власника.
   6. Передача документів до державної архівної установи для
проведення  вказаних  вище робіт  оформляється  "замовленням"
(додаток N 1) у 2-х примірниках, один з яких залишається у
замовника.
   Дозвіл на проведення робіт дає керівник державної архівної
установи.
   7. Про виготовлення страхового фонду і фонду користування,
інші зміни умов зберігання документів у результаті проведення
робіт, зазначених у п.5 даного Положення, власник документів
повідомляє державну архівну установу, яка оформила йому свідоцтво
про державну реєстрацію документів НАФ, і надає їй свідоцтво для
внесення відповідних змін. Аналогічні зміни вносяться до облікових
документів державної архівної установи.
                            Додаток N 1
 
Замовник                Дозволено до виконання
_____________________________     Керівник державної архівної
(юридична особа, громадянин -     установи
власники документів          ___________________________
Національного архівного             (підпис)
фонду)                 "___" _____________ 199_ р.
              Замовлення N
 
Просимо виконати _________________________________________________
                  (вид роботи)
зазначених нижче документів:
————————————————————————————————————————————————————————————————
|N п/п|Назва документа|Кількість аркушів, |Особливості|Примітка|
|   |        |негативів, фотовід-|фізичного |    |
|   |        |битків, рулонів та |стану доку-|    |
|   |        |інше        |мента   |    |
|—————+———————————————+———————————————————+———————————+————————|
|   |        |          |      |    |
————————————————————————————————————————————————————————————————
Здав ________________________ Прийняв ____________________________
       (підпис)            (посада, підпис)
Замовлення виконано і здано замовнику:
Відреставровано _________________________________________ аркушів;
               (кількість)
Виготовлено ________________ кадрів мікрофільмів страхового фонду;
        (кількість)
Виготовлено ___________________________ кадрів фонду користування;
          (кількість)
Виконано _________________________________________________________
            (інші види робіт, їх обсяги)
Відмітка про оплату ______________________________________________
          (N рахунка, вартість, підпис бухгалтера, дата)
Здав ________________________  Прийняв _________________________
     (посада, підпис)            (підпис)
"___" _______________ 199_ р.  "___" ___________________ 199_ р.
                       Форма А4 (210 х 297)
 
 "Офіційний вісник України" 1997, число 42, стор.129
 Код нормативного акта: 4135/1997
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка