Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Змін та доповнень до Порядку проведення органами державної податкової служби прощення (списання) і розстрочення (відстрочення) податкової заборгованості платників податків при укладенні мирової угоди у справі про банкрутство


       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
N 524 від 28.12.2001
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   22.01.2002 р. за N 52/6340
 
        Про затвердження Змін та доповнень
       до Порядку проведення органами державної
       податкової служби прощення (списання)
         і розстрочення (відстрочення)
      податкової заборгованості платників податків
    при укладенні мирової угоди у справі про банкрутство
 
   Відповідно до  Закону  України  "Про  порядок  погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" ( 2181-14) , Закону України "Про державну
податкову службу в Україні" ( 509-12 ) Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Зміни та доповнення до Порядку проведення
органами  державної  податкової служби прощення (списання) і
розстрочення (відстрочення) податкової заборгованості платників
податків при укладенні мирової угоди у справі про банкрутство,
затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України
від 21 листопада 2000 року N600 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 6 грудня 2000 року за N893/5114 ( z0893-00 ) (далі
- зміни та доповнення до Порядку), що додаються.
   2. Начальнику  Головного  управління стягнення податкової
заборгованості Ріжку І.М. подати зазначений наказ до Міністерства
юстиції України для державної реєстрації.
   3. Начальнику Управління справами Коваленку В. В. у 3-денний
термін після державної реєстрації змін та доповнень до Порядку
забезпечити їх тиражування та надсилання державним податковим
адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Кальніченка І.В.
 
 
Голова                         М.Я.Азаров
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної податкової
                   адміністрації України
                   28.12.2001 N 524
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   22.01.2002 р. за N 52/6340
 
            Зміни та доповнення
       до Порядку проведення органами державної
       податкової служби прощення (списання)
         і розстрочення (відстрочення)
     податкової заборгованості платників податків
    при укладенні мирової угоди у справі про банкрутство
 
   1. Назву Порядку викласти в такій редакції:
   "Порядок проведення органами державної податкової  служби
прощення (списання) і розстрочення (відстрочення) податкового
боргу платників податків на підставі укладеної мирової угоди у
справі про банкрутство".
   2. У  тексті  Порядку слова "заборгованості", "податкова
заборгованість" замінити  словами  "податковий  борг";  слово
"арбітражного" замінити словом "господарського".
   3. Підпункт 1.2 пункту 1 викласти в такій редакції:
   "1.2. Дія  цього  Порядку  поширюється  на  суб'єктів
підприємницької діяльності, що мають податковий борг, щодо якого
господарським судом затверджено мирову угоду".
   4. У пункті 3:
   4.1. Підпункт 3.1 викласти в такій редакції:
   "3.1. Визначення сум податкового боргу за податками, зборами
(обов'язковими платежами), які надходять до бюджетів та державних
цільових фондів, переліченими в пункті 2 цього Порядку, що
підлягають прощенню (списанню) і розстроченню (відстроченню),
здійснюється за даними особових рахунків платників податків, що
ведуться в органах державної  податкової  служби  згідно  з
інструкцією про порядок ведення органами державної податкової
служби оперативного обліку податків і  зборів  (обов'язкових
платежів), що надходять до бюджетів та до державних цільових
фондів, затвердженою наказом  Головної  державної  податкової
інспекції  України  від  12.05.1994  N37  (  z0114-94 ) та
зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 25.05.1994  за
N114/323 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації
України від 03.09.2001 N342 ( z0887-01 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 18.10.2001 за N887/6078)".
   4.2. У підпункті 3.2 слова "передував двом повним календарним
рокам" замінити на слова "передував трьом повним календарним
рокам".
   4.3. Підпункт 3.3 викласти в такій редакції:
   "3.3. Прощенню  (списанню) чи розстроченню (відстроченню)
підлягають нараховані, але не сплачені на дату укладення мирової
угоди у справі про банкрутство суми податкового боргу, перелічені
у пункті 2 Порядку, які виникли  протягом  трьох  останніх
календарних років перед днем подання заяви про порушення справи
про банкрутство до господарського суду".
   4.4. Підпункт 3.6 викласти в такій редакції:
   "3.6. Від дня підписання ухвали про порушення провадження у
справі про банкрутство та введення мораторію на задоволення вимог
кредиторів до дня прийняття керівником (заступником) державного
податкового  органу  рішення  про прощення (списання) та/або
розстрочення (відстрочення) податкового боргу (згідно з ухвалою
господарського  суду  про  затвердження  мирової  угоди)  не
нараховуються неустойка (штраф, пеня) та фінансові санкції за
невиконання  чи  неналежне  виконання грошових зобов'язань і
зобов'язань щодо  сплати  податків  і  зборів  (обов'язкових
платежів)".
   5. Пункт 5 Порядку викласти в такій редакції:
   "5. Прийняття  рішення  про  розстрочення  (відстрочення)
податкової заборгованості
   5.1. На підставі ухвали господарського суду про затвердження
мирової угоди керівник органу державної податкової служби (або
його заступник), за  місцем  реєстрації  платника  податків,
зобов'язаний прийняти рішення про розстрочення (відстрочення) сум
податкового боргу протягом трьох днів з дня отримання вказаної
ухвали.
   5.2. Рішення про розстрочення (відстрочення) сум податкового
боргу реєструється підрозділом стягнення податкового боргу органу
державної податкової служби в Журналі за формою згідно з додатком
2 до Порядку розстрочення та відстрочення податкових зобов'язань
платників податків, який затверджено наказом Державної податкової
адміністрації України від 18.09.2001  N378  (  z0912-01  ),
зареєстровано  в  Міністерстві юстиції України 29.10.2001 за
N912/6103, який ведеться в електронному вигляді.
   5.3. Відомості про визначені до розстрочення (відстрочення)
суми  податкового  боргу  автоматично переносяться до картки
особового рахунку платника податків.
   Після цього паперовий витяг із журналу передається підрозділу
обліку і звітності для проведення звірки повноти та правильності
відображення розстрочених (відстрочених) сум у картах особового
рахунку.
   Визначені до розстрочення (відстрочення) суми податкового
боргу розносяться у картках особових рахунків платників податків,
відкритих за кодом основного платежу, датою прийняття рішення про
розстрочення  (відстрочення)  боргу,  прийнятого  керівником
(заступником)  органу  державної податкової служби за місцем
реєстрації боржника, згідно з графіком погашення податкового
боргу, який оформляється за формою згідно з додатком 3 до цього
Порядку.
   5.4. У картках особових рахунків (графа 2) записується зміст
операції: "Розстрочено (відстрочено) згідно з Законом України "Про
відновлення  платоспроможності  боржника  або  визнання  його
банкрутом" за рішенням N____".
   6. Пункт 6 вилучити.
   7. У зв'язку з цим пункт 7 вважати пунктом 6 і викласти в
такій редакції:
   "6. Відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності
   Суб'єкти підприємницької діяльності несуть відповідальність
за своєчасність внесення розстрочених (відстрочених) сум або їх
частин  до  бюджетів  у  порядку,  встановленому  чинним
законодавством".
 
Начальник Головного управління
стягнення податкової заборгованості           І.М.Ріжок
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка