Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про План реалізації Програми інтеграції України до ЄС в галузі транспорту у 2002 р.


         МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 915 від 29.12.2001
 
   Про План реалізації Програми інтеграції України до ЄС в
          галузі транспорту у 2002 р.
 
   З метою належного виконання Програми інтеграції України до
Європейського Союзу, затвердженої Указом Президента України від
14.09.2000 р. N 1072/2000 ( 1072/2000 ), Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  План  дій  на  2002  р. щодо реалізації
пріоритетних положень  Програми  інтеграції  України  до  ЄС
( 1072/2000 ) в галузі транспорту.
   2. Керівникам  Державних  департаментів,  Укрзалізниці,
Державної служби автомобільних доріг, департаментів, самостійних
управлінь міністерства прийняти План до неухильного виконання та
щоквартально до 25 числа останнього місяця кварталу надавати до
Департаменту зовнішніх зв'язків за формою, що додається, звіти про
виконання запланованих заходів.
   3. Начальнику   Департаменту   зовнішніх    зв'язків
(Бобровнікова А.Л.) щоквартально до 5 числа місяця, що настає за
звітним кварталом, аналізувати та узагальнювати надані пропозиції
та подавати узагальнений звіт про виконання заходів Плану дій
Програми інтеграції України до ЄС ( 1072/2000 ) до Української
частини Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря Вислоуха О.В.
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   наказом Мінтрансу України
                   від 29.12.2001 р. N 915
                План
    дій на 2002 р. щодо реалізації пріоритетних положень
     Програми інтеграції України до ЄС ( 1072/2000 )
            в галузі транспорту
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
|  Назва  |Назва пріоритету | Заходи, спрямовані на |  Термін  | Відповідальний |
| підрозділу |         |впровадження пріоритету | виконання  | за виконання  |
| Програми  |         |            |       |        |
|-------------+-----------------+------------------------+-------------+----------------|
|Транспортний |Адаптація    |Розроблення проекту   |2002 - II кв.|ДТП ДНПЗ    |
|сектор в   |національного  |Закону України "Про   |2003 року  |        |
|цілому    |законодавства в |транспортно-експедиційну|       |        |
|       |галузі транспорту|діяльність"       |       |        |
|       |до норм та вимог |            |       |        |
|       |Європейського  |            |       |        |
|       |Союзу      |            |       |        |
|-------------+-----------------+------------------------+-------------+----------------|
|       |Розвиток     |1. Реалізація кредитного|Протягом   |Укрзалізниця  |
|       |транспортної   |проекту ЄБРР "Розвиток |року     |ДТП       |
|       |інфраструктури за|залізничних шляхів   |       |        |
|       |напрямками    |України"        |       |        |
|       |міжнародних   |            |       |        |
|       |коридорів, що  |            |       |        |
|       |проходять через |            |       |        |
|       |територію    |            |       |        |
|       |України     |            |       |        |
|-------------+-----------------+------------------------+-------------+----------------|
|       |         |2. Реалізація кредитного|Протягом   |Державна служба |
|       |         |проекту ЄБРР      |року     |автомобільних  |
|       |         |"Відновлення      |       |доріг, ДТП   |
|       |         |автомагістралі М-06 та |       |        |
|       |         |реформа фінансування  |       |        |
|       |         |дорожнього сектору"   |       |        |
|-------------+-----------------+------------------------+-------------+----------------|
|       |         |3. Реалізація проекту  |Протягом   |Державна служба |
|       |         |міжнародної технічної  |року     |автомобільних  |
|       |         |допомоги ЄС TACIS    |       |доріг, ДТП   |
|       |         |"Реабілітація      |       |        |
|       |         |автомобільного пункту  |       |        |
|       |         |пропуску Ягодин -    |       |        |
|       |         |Дорогуськ" (Прикордонне |       |        |
|       |         |співробітництво).    |       |        |
|-------------+-----------------+------------------------+-------------+----------------|
|Автомобільний|Приведення    |1. Приєднання України до|IV кв. 2002р.|Укравтотранс  |
|транспорт  |національного  |Європейської угоди   |       |ДБТТП ДЗЗ    |
|       |законодавства в |стосовно роботи екіпажів|       |        |
|       |галузі      |транспортних засобів, що|       |        |
|       |автомобільного  |виконують міжнародні  |       |        |
|       |транспорту у   |автомобільні перевезення|       |        |
|       |відповідність з |(ЄСТР) від 1 липня 1970 |       |        |
|       |міжнародними   |року          |       |        |
|       |стандартами   |            |       |        |
|-------------+-----------------+------------------------+-------------+----------------|
|       |         |2. Проведення      |Протягом   |ДЗЗ       |
|       |         |переговорів по     |року     |Укравтотранс  |
|       |         |узгодженню       |       |        |
|       |         |взаємоприйнятних текстів|       |        |
|       |         |проектів в рамках    |       |        |
|       |         |підготовки до      |       |        |
|       |         |підписання:       |       |        |
|       |         |- Угоди між       |       |        |
|       |         |Кабінетом Міністрів   |       |        |
|       |         |України та Урядом    |       |        |
|       |         |Республіки Австрія про |       |        |
|       |         |міжнародні автомобільні |       |        |
|       |         |перевезення пасажирів в |       |        |
|       |         |нерегулярному      |       |        |
|       |         |сполученні;       |       |        |
|       |         |- Угоди між       |       |        |
|       |         |Кабінетом Міністрів   |       |        |
|       |         |України та Урядом    |       |        |
|       |         |Великого Герцогства   |       |        |
|       |         |Люксембург в сфері   |       |        |
|       |         |автомобільних перевезень|       |        |
|       |         |пасажирів і вантажів;  |       |        |
|       |         |- Угоди між Кабінетом  |       |        |
|       |         |Міністрів України та  |       |        |
|       |         |Урядом Португальської  |       |        |
|       |         |Республіки про     |       |        |
|       |         |міжнародні автомобільні |       |        |
|       |         |перевезення       |       |        |
|-------------+-----------------+------------------------+-------------+----------------|
|Залізничний |Вступ до ОТІФ  |1. Погодження проекту  |2002-2003 рр.|Укрзалізниця  |
|транспорт  |         |Закону України про   |       |ДЗЗ       |
|       |         |приєднання України до  |       |        |
|       |         |Конвенції про міжнародні|       |        |
|       |         |залізничні перевезення |       |        |
|       |         |2. Подання пакета    |       |        |
|       |         |документів на розгляд до|       |        |
|       |         |Верховної Ради України |       |        |
|-------------+-----------------+------------------------+-------------+----------------|
|Морський та |Адаптація    |Розроблення проекту   |IV кв. 2002р.|Укрморрічфлот  |
|річковий   |національного  |Закону України "Про   |       |ДНПЗ ДБТТП   |
|транспорт  |законодавства в |внутрішній водний    |       |        |
|       |галузі      |транспорт України" з  |       |        |
|       |внутрішнього   |врахуванням Директив ЄС |       |        |
|       |водного     |N 87/540/ЄЕЕ від 9   |       |        |
|       |транспорту до  |листопада 1987 р. щодо |       |        |
|       |норм та вимог  |перевезень вантажів   |       |        |
|       |Європейського  |внутрішніми водними   |       |        |
|       |Союзу      |шляхами та взаємного  |       |        |
|       |         |визнання сертифікаційних|       |        |
|       |         |свідоцтв та N 82/714/ЄЕЕ|       |        |
|       |         |від 4 жовтня 1982 р.  |       |        |
|       |         |щодо специфікації суден |       |        |
|       |         |внутрішнього водного  |       |        |
|       |         |транспорту       |       |        |
|-------------+-----------------+------------------------+-------------+----------------|
|Повітряний  |1. Адаптація   |Розроблення Повітряного |2002-2003 рр.|Укравіація ДНПЗ |
|транспорт  |національного  |кодексу України (нової |       |        |
|       |законодавства в |редакції)        |       |        |
|       |галузі      |            |       |        |
|       |авіаційного   |            |       |        |
|       |транспорту до  |            |       |        |
|       |норм та вимог  |            |       |        |
|       |Європейського  |            |       |        |
|       |Союзу      |            |       |        |
|-------------+-----------------+------------------------+-------------+----------------|
|       |2. Вступ до   |Виконання процедур по  |2002-2003 рр.|Укравіація ДЗЗ |
|       |Європейської   |ратифікації в Україні  |       |        |
|       |організації із  |пакета         |       |        |
|       |забезпечення   |міжнародно-правових   |       |        |
|       |безпеки     |актів, якими на цей час |       |        |
|       |аеронавігації  |регулюється діяльність |       |        |
|       |(Євроконтроль)  |Євроконтролю      |       |        |
|-------------+-----------------+------------------------+-------------+----------------|
|       |3. Модернізація |1. Проведення      |2002-2003 рр.|Укравіація   |
|       |системи     |внутрішньодержавних   |       |        |
|       |аеронавігаційного|процедур щодо узгодження|       |        |
|       |обслуговування  |проекту постанови КМУ  |       |        |
|       |України     |"Про Програму розбудови |       |        |
|       |         |державної системи    |       |        |
|       |         |використання повітряного|       |        |
|       |         |простору України на 2001|       |        |
|       |         |- 2005 роки"      |       |        |
|       |         |2. Подання проекту   |       |        |
|       |         |до КМУ         |       |        |
|-------------+-----------------+------------------------+-------------+----------------|
|Дорожнє   |Приведення    |Відновлення та     |Протягом   |Державна служба |
|господарство |національної   |будівництво       |року     |автомобільних  |
|       |мережі      |автомобільних та    |       |доріг      |
|       |міжнародних   |залізничних шляхів за  |       |Укрзалізниця  |
|       |транспортних   |напрямками міжнародних |       |        |
|       |коридорів у   |транспортних коридорів |       |        |
|       |відповідність до |III, V та IX відповідно |       |        |
|       |норм та     |до норм та стандартів  |       |        |
|       |стандартів ЄС  |ЄС           |       |        |
-----------------------------------------------------------------------------------------
   Скорочення:
   ДТП - Департамент транспортної політики;
   ДБТТП - Департамент безпеки транспорту та технічної політики;
   ДНПЗ - Департамент нормативно-правового забезпечення;
   ДЗЗ - Департамент зовнішніх зв'язків.
                   Додаток
                   до наказу Мінтрансу України
                   від 29.12.2001 р. N 915
                Звіт
     про виконання заходів Плану дій щодо реалізації
   пріоритетних положень Програми інтеграції України до ЄС
     в галузі транспорту за ______ квартал 2002 р.
 
---------------------------------------------------------------------------------
| Назва  |Заплановані заходи|Стан виконання запланованих|  Стан  | Зміни у|
|підрозділу|(по пріоритетах) | заходів, сума фактичних | досягнення |поточній|
|Програми |         |витрат з позначенням джерел|пріоритетів*|ситуації|
|     |         |   фінансування (по   |      |    |
|     |         |    підрозділах)    |      |    |
---------------------------------------------------------------------------------
_____________
   * У разі несвоєчасного виконання заходів: надавати пояснення
щодо зриву термінів та обгрунтовані пропозиції стосовно подальшого
вирішення ситуації, що склалася.
 
 "Транспорт України", N 1, 15 січня 2002 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка