Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо оподаткування часток від страхових сум та страхових відшкодувань, сплачених перестраховиками


       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 8417/6/15-1416 від 29.12.2001
 
      Щодо оподаткування часток від страхових сум
        та страхових відшкодувань, сплачених
             перестраховиками
 
   Державна податкова адміністрація України розглянула лист Ліги
страхових організацій від 08.11.2001 р. N 1129/III-5 з питання
оподаткування часток від страхових сум та страхових відшкодувань,
сплачених перестраховиками, і повідомляє.
   Відповідно до п. 3.7  статті  3  Закону  України  "Про
оподаткування   прибутку підприємств" у редакції від 28.12.94 р.
N 334/94-ВР ( 334/94-ВР ), прибуток від страхової діяльності
визначався  шляхом  зменшення  доходу,  одержаного у вигляді
зароблених страхових платежів за договорами  страхування  та
перестрахування, комісійних винагород за перестрахування, частки
від  страхових  сум  та  страхових  відшкодувань,  сплаченої
перестраховиками, повернутих сум із централізованих страхових
резервних фондів за обов'язковими видами страхування на суму
виплат страхових сум та страхових відшкодувань, відрахувань до
централізованих страхових резервних фондів за обов'язковими видами
страхування, витрат на проведення страхування та інших витрат, що
включаються до собівартості страхових послуг.
   Законом України  "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ) у редакції від 22.05.97 р. N 283/97-ВР ( 283/97-ВР )
(зі змінами і доповненнями) з 1 липня 1997 року встановлено
особливий порядок оподаткування страхової діяльності. Так, згідно
з пп. 7.2.1 п. 7.2 статті 7 цього Закону, валові доходи від
страхової діяльності оподатковуються за ставкою 3 %. При цьому під
валовим  доходом  від  страхової діяльності розуміється сума
отриманих (нарахованих) страхових платежів, за винятком суми
страхових платежів, переданих у перестрахування.
   Зазначимо, що, згідно зі статтями 9 та 10 Закону України "Про
страхування" ( 85/96-ВР ) в редакції від 04.10.2001 р. N 2745-III
( 2745-14 ), страховий платіж (страховий внесок, страхова премія)
- це плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести
страховику  згідно  з  договором  страхування,  а  страхове
відшкодування - це страхова виплата, яка здійснюється страховиком
у межах страхової суми за договорами майнового страхування і
страхування відповідальності у разі настання страхового випадку.
Крім того, перестрахування - це страхування одним страховиком
(цедентом, перестрахувальником) на визначених договором умовах
ризику виконання всіх або частини  своїх  обов'язків  перед
страхувальником у іншого страховика (перестраховика) резидента або
нерезидента, який має статус страховика або перестраховика, згідно
з законодавством країни, в якій він зареєстрований (стаття 12
цього ж Закону).
   З наведеного випливає, що джерелом сплати перестраховиками зі
страхових резервів при настанні страхової події зазначених часток
від страхових сум та страхових відшкодувань є саме страхові
платежі, тобто така операція є виключно страховою діяльністю.
   Підпунктом 7.2.3  п.  7.2 статті 7 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) у редакції від
22.05.97 р. ( 283/97-ВР ) встановлено також, що у разі коли
страховик одержує доходи з інших джерел, ніж сума страхових
платежів, такі доходи оподатковуються на загальних підставах,
тобто за ставкою 30 відсотків. При цьому до категорії валових
витрат, пов'язаних з отриманням таких доходів, не включаються
витрати, понесені страховиком  при  здійсненні  операцій  зі
страхування (перестрахування).
   Такі доходи з інших джерел, ніж сума страхових платежів,
тобто  від  діяльності  не  пов'язаної  зі  страхуванням
(перестрахуванням), перелічені у п. 4 Порядку складання декларації
про доходи страховика, затвердженого наказом ДПА України від
16.01.98 р. N 22 ( z0092-98 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 10.02.98 р. за N 92/2532, і до цього переліку
частки від страхових сум та страхових відшкодувань, що сплачені
перестраховиками, наведеним Порядком не включено.
   З урахуванням викладеного, оскільки суми у вигляді часток від
страхових  сум  та  страхових  відшкодувань,  що  сплачені
перестраховиком страховику (перестрахувальнику), не є доходами з
інших джерел, ніж сума страхових платежів, і вони були раніше
оподатковані на етапі надходження (нарахування) страхових платежів
за ставкою 3 %, такі суми не оподатковуються, але в межах суми
страхової виплати, яка здійснюється страховиком страхувальнику
відповідно до умов договору страхування при настанні страхового
випадку.
   Одночасно зазначимо, що наведені частки від страхових сум та
страхових відшкодувань, сплачені перестраховиками, слід відрізняти
від повернутих сум страхових відшкодувань (або  їх  частин)
страхувальником страховику за договорами майнового страхування, у
разі якщо таке повернення є реалізацією права вимоги (регресу)
страховика до страхувальника або іншої особи, відповідальної за
завданий збиток. Такі повернуті суми страхових відшкодувань (або
їх частин) страхувальником страховику оподатковуються на загальних
підставах за ставкою 30 %.
 
 Заступник Голови ДПА                  Г.Оперенко
 
 "Галицькі контракти - Дебет-Кредит",
 N 4, 28 січня 2002 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка