Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 25 серпня 1992 р. N 501
                Київ
       Про Порядок видачі посвідчень особам, які
        постраждали внаслідок Чорнобильської
              катастрофи
    ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
     N 574 ( 574-92-п ) від 09.10.92
     N 739 ( 739-92-п ) від 31.12.92
     N 218 ( 218-93-п ) від 25.03.93
     N 970 ( 970-93-п ) від 27.11.93
     N 51 ( 51-94-п ) від 01.02.94
     N 191 ( 191-94-п ) від 30.03.94 
     N 404 ( 404-95-п ) від 08.06.95 
     N 51 ( 51-97-п ) від 20.01.97 )
 
 
   Відповідно до статті 65 Закону України "Про статус  і
соціальний захист  громадян,  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) (у редакції від 19 грудня
1991 р. із змінами і доповненнями від 1 липня 1992 р.) Кабінет
Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
   1. ( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 51
( 51-97-п ) від 20.01.97 ) Затвердити Порядок видачі посвідчень
особам, які постраждали внаслідок  Чорнобильської  катастрофи
(додається).
   2. ( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 51
( 51-97-п ) від 20.01.97 ) Затвердити зразки посвідчень, що
видаються особам, які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи (додаються).
 
   Дозволити використовувати для  видачі  громадянам  уже
виготовлені бланки посвідчень (без вкладишів до них) за зразками,
затвердженими постановою Кабінету Міністрів УРСР від 18 червня
1991 р. N 44 "Про затвердження Порядку видачі посвідчень особам,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (ЗП УРСР,
1991 р., N 8, ст. 60).
   3. Державному комітетові по пресі виготовити за заявкою
Міністерства у справах захисту населення від наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС додаткову кількість бланків посвідчень кожної
категорії та серії, Міністерству економіки забезпечити Комітет
необхідними матеріалами, а Міністерству фінансів внести  до
Кабінету Міністрів України пропозиції про виділення коштів для
покриття пов'язаних з цим витрат.
   4. Міністерству у справах захисту населення від наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС, Раді Міністрів Республіки Крим,
обласним, Київській і  Севастопольській  міським  державним
адміністраціям забезпечити у тримісячний строк видачу посвідчень
особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
   5. Установити, що посвідчення учасника ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС, видані відповідно до постанови Ради
Міністрів УРСР і Укрпрофради від 2 липня 1990 р. N 148 "Про заходи
щодо поліпшення  медичного  обслуговування  і  соціального
забезпечення осіб, які брали участь у роботах по ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС", дійсні до 28 лютого 1993
року. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 739
( 739-92-п ) від 31.12.92 )
   6. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів УРСР від 18 червня 1991 р. N 44 ( 44а-91-п ) "Про
затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" (ЗП УРСР, 1991 р., N 8,
ст.60).
   Прем'єр-міністр України               В. ФОКІН
   Заступник Міністра
   Кабінету Міністрів України              І. ЄМЕЦЬ
   Інд.29
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 25 серпня 1992 р. N 501
 
    ( Порядок втратив чинність на підставі Постанови КМ 
     N 51 ( 51-97-п ) від 20.01.97 )
               ПОРЯДОК
       видачі посвідчень особам, які постраждали
        внаслідок Чорнобильської катастрофи
   1. Цей Порядок регулює правила видачі посвідчень учасника
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і потерпілого
внаслідок Чорнобильської катастрофи.
   2. Посвідчення є документом, що підтверджує статус громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та надає
право користуватися пільгами й компенсаціями,  встановленими
Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 )
(у редакції від 19 грудня 1991 р. із змінами і доповненнями від 1
липня 1992 р.), іншими актами законодавства України.
   3. Інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС і потерпілим від Чорнобильської катастрофи,
щодо яких встановлено причинний  зв'язок  інвалідності  з
Чорнобильською катастрофою, хворим  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи на променеву хворобу, віднесеним до категорії 1, а
також учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,
які працювали у зоні відчуження з моменту аварії до 1 липня 1986
р. - незалежно від кількості робочих днів, з 1 липня до 31 грудня
1986 р. - не менше 5, а у 1987 році - не менше 14 календарних
днів, віднесених до категорії 2, видаються посвідчення синього
кольору, серія А.
   4. Потерпілим від Чорнобильської катастрофи  з  числа
евакуйованих у 1986 році із зони відчуження і особам, які постійно
проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту
аварії до прийняття рішення про відселення (розпорядження Ради
Міністрів УРСР від 28 червня 1989 р. N 224), віднесеним до
категорії 2, видаються посвідчення сірого кольору, серія Б.
   5. Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС, які працювали у зоні відчуження з 1 липня до 31 грудня 1986
р. від 1 до 5 календарних днів, у 1987 році - від 1 до 14, у 1988
- 1990 роках - не менше 30 календарних днів, віднесеним до
категорії 3, видаються посвідчення зеленого кольору, серія А.
( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 970
( 970-93-п ) від 27.11.93 )
   ( Абзац другий пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ 
N 970 ( 970-93-п ) від 27.11.93 ) До пунктів дезактивації техніки
і санітарної обробки населення належать пункти у межах сіл
Діброва Поліського, Дитятки і Старі Соколи Іванківського районів,
на аеродромах села Малійки Чернігівського району, Чернігівського
вищого військового училища льотчиків  і  пункт  дезактивації
транспорту на на станції Вільча Поліського району.
   Потерпілим від Чернобильської катастрофи (не віднесеним до
категорії 2), які постійно проживали на теріторіях зон безумовного
(обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення на день
аварії або які за станом на 1 січня 1993 р. прожили у зоні
безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а на
території зони гарантованого добровільного відселення - не менше
трьох років і відселені або самостійно переселилися з  цих
територій, а також постійно проживають або постійно працюють у
зонах безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного
відселення за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 р. прожили
або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не
менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення
- не менше трьох років, і віднесеним до категорії 3, видаються
посвідчення зеленого кольору, серія Б.
   6. Громадянам, які постійно проживають або постійно працюють
на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови,
що вони за станом на 1 січня 1993 р. прожили або відпрацювали у
цій зоні не менше чотирьох років, і віднесеним до категорії 4,
видається посвідчення коричневого кольору, серія В.
   7. Громадянам, які тимчасово працювали з моменту аварії до 1
липня 1986 р. не менше 14 календарних днів або не менше трьох
місяців протягом 1986 і 1987 років на території зони безумовного
(обов'язкового) відселення, за умови, що їх було направлено в цю
зону за розпорядженнями міністерств,  відомств,  виконавчих
комітетів обласних Рад народних депутатів, видаються посвідчення
рожевого кольору, серія Г, на підставі довідки встановленого
зразка (додаток N 1).
   8. Неповнолітнім дітям, які належать до потерпілих від
Чорнобильської катастрофи, видаються посвідчення жовтого кольору,
серія Д.
    ( Порядок втратив чинність на підставі Постанови КМ 
     N 51 ( 51-97-п ) від 20.01.97 )
   9. Членам сімей померлих громадян, віднесених до категорії 1,
2 або 3, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою,
видаються довідки встановленого зразка (додаток N 2).
   10. Видача посвідчень провадиться:
   народним депутатам України, керівним  і  відповідальним
працівникам Секретаріату Верховної Ради України, Адміністрації
Президента України, Верховного  Суду  України,  Генеральної
Прокуратури, Вищого Арбітражного Суду, Кабінету Міністрів, а також
керівникам центральних органів державної  виконавчої  влади,
представникам Президента України в областях і містах Києві та
Севастополі, працівникам підприємств і організацій, розташованих в
зоні відчуження - Міністерством у справах захисту населення від
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
   іншим потерпілим і учасникам  ліквідації  аварії  на
Чорнобильській АЕС - Радою Міністрів Республіки Крим, обласним,
Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями
за поданням районних державних адміністрацій за місцем проживання.
   Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
посвідчення видаються на підставі одного з таких документів:
   а) посвідчення про відрядження в зону відчуження;
   б) військовий квиток і довідка командира військової частини
про участь в ліквідації наслідків аварії в зоні відчуження;
   в) довідка про підвищену оплату праці в зоні відчуження (із
зазначенням кількості днів і населеного пункту);
   г) ( Підпункт "г" пункту 10 виключено на підставі Постанови
КМ N 404 ( 404-95-п ) від 08.06.95 ) рішення  суду  про
встановлення факту безпосередньої участі в будь-яких роботах за
певний період, пов'язаних з усуненням самої аварії, її наслідків
у зоні відчуження, в тому числі проведенні евакуації людей і
майна з цієї зони; ( Підпункт "г" пункту 10 із змінами, внесеними
згідно з Постановами КМ N 218 ( 218-93-п ) від 25.03.93; N 970
( 970-93-п ) від 27.11.93 )
   інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС і потерпілим від Чорнобильської катастрофи,
віднесеним до категорії 1, щодо яких встановлено причинний зв'язок
інвалідності з Чорнобильською катастрофою, - на підставі довідки
МСЕК про встановлення інвалідності відповідної групи, пов'язаної з
наслідками Чорнобильської катастрофи;
   хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на  променеву
хворобу - на підставі висновку експертної медичної ради і акта
форми N Н-1;
   потерпілим від Чорнобильської катастрофи з числа евакуйованих
у 1986 році із зони відчуження і особам, які постійно проживали у
зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до
прийняття рішення Уряду про відселення, - на підставі довідки,
виданої Київським чи Житомирським облвиконкомом (додаток N 3 або
4);
   громадянам, які постійно проживали на  територіях  зон
безумовного (обов'язкового) та  гарантованого  добровільного
відселення на день аварії або які за станом на 1 січня 1993 р.
прожили у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше
двох років, а на території зони гарантованого добровільного
відселення - не менше трьох років та відселені або самостійно
переселилися з цих територій, - на підставі довідки встановленого
зразка (додаток N 5);
   громадянам, які постійно проживають або працюють у зонах
безумовного (обов'язкового) та  гарантованого  добровільного
відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 р. прожили
або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення -
не менше трьох років, - на підставі довідки встановленого зразка
(додаток N 6);
   громадяни, які постійно проживають або постійно працюють на
території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що
вони за станом на 1 січня 1993 р. прожили або відпрацювали у цій
зоні не менше чотирьох років, - на підставі довідки встановленого
зразка (додаток N 7).
   Дітям, які потерпіли  від  Чорнобильської  катастрофи,
посвідчення видаються на підставі довідок, передбачених пунктом 12
цього Порядку;
   громадянам інших держав,  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської катастрофи, у разі переїзду на постійне місце
проживання в Україну посвідчення видаються відповідно до чинного
законодавства України.
   Рішення про  видачу  або  відмову у видачі посвідчення
приймається у місячний термін з дня  надходження  необхідних
документів до органу, що видає посвідчення. ( Пункт 10 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 191 ( 191-94-п ) від 30.03.94 )
    ( Порядок втратив чинність на підставі Постанови КМ 
     N 51 ( 51-97-п ) від 20.01.97 )
   11. Посвідчення є документом суворого обліку та звітності.
   У разі  втрати  посвідчення видається його дублікат на
підставі раніше поданих документів, зазначених у пункті 10 цього
Порядку, а також особистої заяви (з поясненням обставин втрати або
псування посвідчення і зазначенням його номера і дати видачі) та
публікації в пресі його визнання недійсним втраченого посвідчення.
   Дублікат видається органом, який видав посвідчення. При цьому
угорі ліворуч посвідчення ставиться штамп або робиться чорним
чорнилом надпис - Дублікат. Видано замість посвідчення серії...
N....
   У разі коли втрачене посвідчення буде найдено, воно підлягає
обов'язковій здачі  для  знищення органові, яким видано його
дублікат. 
( Пункт 11 доповнено абзацами згідно з Постановою КМ  N 191 
( 191-94-п ) від 30.03.94 )
   12. До видачі посвідчень відповідного зразка підставою для
надання пільг, передбачених Законом України "Про статус  і
соціальний захист  громадян,  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) (у редакції від 19 грудня
1991 р. із змінами і доповненнями від 1 липня 1992 р.), є:
   для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС, віднесених до категорії 1 або 2, а також для учасників
ліквідації зазначених наслідків у 1986 - 1988 роках, віднесених до
категорії 3, - посвідчення, видані відповідно до постанови Ради
Міністрів УРСР і Укрпрофради від 2 липня 1990 р. N 148;
   для учасників ліквідації наслідків аварії, віднесених до
категорії 3 (крім зазначених у абзаці другому цього пункту), -
довідка за встановленим зразком (додаток N 8);
   для дітей, які народилися після 26 квітня 1986 р. від батька,
який на час настання вагітності матері має підстави належати до
категорії постраждалих, чи матері, яка на час настання вагітності
або під час вагітності має підстави належати до  категорії
постраждалих, - довідка за встановленим зразком (додатком N 9);
   для дітей, які проживають або проживали на момент аварії або
не менше двох років у зоні гарантованого добровільного відселення,
а у зоні посиленого радіоекологічного контролю - не менше трьох
років, - довідка за встановленим зразком (додаток N 10);
   для інших категорій громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, встановлених статтею 14 Закону України
"Про статус і соціальний захист громадян, які  постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" (у редакції від 19 грудня
1991 р. із змінами і доповненнями від 1 липня 1992 р.), - довідки,
вказані у пунктах 8 і 10 цього Порядку.
   для дітей, які одержали дозу опромінення щитовидної залози
внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  яка  перевищує рівні,
встановлені Міністерством охорони здоров'я України, довідка за
встановленим зразком (додаток N 11). ( Пункт 12 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 51 ( 51-94-п ) від 01.02.94 )
   13. Спірні питання визначення статусу осіб, які брали участь
у проведенні робіт по евакуації людей і майна із зони відчуження,
розглядаються комісіями при Київській і Житомирській обласних
державних адміністраціях на підставі  відповідних  письмових
підтверджень, виданих керівниками організацій чи підприємств, які
направляли на роботу до зони відчуження,  або  керівниками
рай(міськ)виконкомів за місцем виконання робіт.
   Спірні питання визначення статусу громадян, які евакуйовані
із зони відчуження в 1986 році, розглядаються  відповідними
комісіями Київської  і  Житомирської  обласних  державних
адміністрацій на підставі довідок та інших документів,  що
засвідчують факт перебування в населеному пункті, віднесеному до
зони відчуження, виданих державними установами й організаціями.
   Спірні питання визначення статусу осіб, які брали участь у
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, вирішуються
комісією при Міністерстві у справах захисту населення  від
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, до складу якої крім
спеціалістів указаного Міністерства  включаються  спеціалісти
Міністерства охорони здоров'я, Міністерства праці, Міністерства
юстиції, Державного комітету по гідрометеорології та Київської
обласної державної адміністрації за поданням Ради  Міністрів
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій.
   Рішення вказаних комісій є підставою для видачі посвідчень
відповідної категорії. ( Пункт 13 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 574 ( 574-92-п ) від 09.10.92 )
   14. Розподіл бланків посвідчень між  Радою  Міністрів
Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими
державними адміністраціями покладається на Міністерство у справах
захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
   ( Додаток N 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ 
    N 51 ( 51-97-п ) від 20.01.97 )
                    Додаток N 1
             до Порядку видачі посвідчень особам, які
             постраждали внаслідок Чорнобильської
             катастрофи
               ДОВІДКА
   Видана ____________________________________________________,
         (прізвище, ім'я, по батькові)
   який (яка) працював(ла) з " "___________19 р. по____19 р.
   у населеному пункті_______________________________________,
   віднесеному до зони безумовного (обов'язкового) відселення.
   Довідка є підставою для видачі посвідчень особам,  які
тимчасово працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 р. не менше
14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986- 1987
років на території зони безумовного (обов'язкового) відселення, за
умови, що їх було направлено в цю зону за розпорядженнями
міністерств, відомств, виконавчих комітетів обласних Рад народних
депутатів, і дає право на пільги, передбачені статтею 24 Закону
України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" (у редакції від 19 грудня
1991 р., із змінами і доповненнями від 1 липня 1992 р.).
   Довідка дійсна при прид'явленні документа, що посвідчує
особу.
       Керівник
   міністерства, іншого органу
   державної виконавчої влади
   М. П.                 " "____________19 р.
   ( Додаток N 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ 
    N 51 ( 51-97-п ) від 20.01.97 )
                    Додаток N 2
             до Порядку видачі посвідчень особам, які
             постраждали внаслідок Чорнобильської
             катастрофи
               ДОВІДКА
   Видана_____________________________________________________,
         (прізвище, ім'я, по батькові)
   який (яка) є членом сім'ї померлого_________________________
                     (прізвище, ім'я
   ________________ ______________ категорії.
   по батькові     (літерами)
   Довідка є підставою для надання пільг, передбачених статтею
__________ _ Закону України "Про статус і соціальний звхист
(літерами) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи" ( 796-12 ) (у редакції від 19 грудня 1991 р., із
змінами і доповненнями від 1 липня 1992 р.).
   Довідка дійсна при пред'явленні документа, що посвідчує
особу.
   Заступник глави
   держадміністрації             Підпис
   ( Додаток N 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ 
    N 51 ( 51-97-п ) від 20.01.97 )
                   Додаток N 3
             до Порядку видачі посвідчень особам, які
             постраждали внаслідок Чорнобильської
             катастрофи
   ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ___________________________________________
   КОРІНЕЦЬ ДОВІДКИ N _____________________
   Виданий гр-ну (ці)__________________________________________
              (прізвище, ім'я, по батькові)
   про те, що він (вона) на 26 квітня 1986 р.
   фактично проживав(ла) і був(ла) прописаний(на)
   в___________________________________________________________
        (найменування населеного пункту)
   ______________________ області і у встановленому
   порядку евакуйований (на) "  " ______________19____р.
   Довідка є підставою для видачі посвідчення потерпілого від
Чорнобильської катастрофи категорії 2 відповідно до ст.14 (п.2)
Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) (у
редакції від 19 грудня 1991 р., із змінами і доповненнями від 1
липня 1992 р.).
   Довідка дійсна при пред'явленні документа, що посвідчує
особу.
   Підпис службової особи,
   яка видала довідку
   Довідку одержав(ла)         Підпис
                "  "____________19____р.
 
 
 
   ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ___________________________________________
             ДОВІДКА N_______
   Видана гр-ну (ці) __________________________________________
             (прізвище, ім'я, по батькові)
   про те, що він (вона)   на 26 квітня 1986 р.
   фактично проживав (ла) і був (ла) прописаний (на)
   в___________________________________________________________
       (найменування населеного пункту)
   ___________________ області і у встановленому
   порядку евакуйований (на) "  " _____________________19___р.
   Довідка є підставою для видачі посвідчення потерпілого від
Чорнобильської катастрофи категорії 2 відповідно до ст.14 (п.2)
Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чоронобильської катастрофи" (у редакції від
19 грудня 1991 р., із змінами і доповненнями від 1 липня 1992 р.).
   Довідка дійсна при пред'явленні документа, що посвідчує
особу.
   Заступник глави
   держадміністрації
   М. П.       "  "___________________19______р.
   ( Додаток N 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ 
    N 51 ( 51-97-п ) від 20.01.97 )
 
                    Додаток N 4
             до порядку видачі посвідчень особам,
             які постраждали внаслідок Чорнобильської
             катастрофи
   ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ___________________________________________
         КОРІНЕЦЬ ДОВІДКИ N_______
   Виданий гр-ну(ці)___________________________________________
            (прізвище, ім'я
   ____________________________________________________________
           по батькові)
   про те, що він (вона) з моменту аварії по___________________
   постійно проживав (ла) у зоні безумовного (обов'язкового)
   відселення у _______________________________________________
             (найменування
   ______________________________________________області.
      населеного пункту)
   Довідка є підставою для видачі посвідчення потерпілого від
Чорнобильської катастрофи, віднесеного до категорії 2, відповідно
до ст. 14 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 )
(у редакції від 19 грудня 1991 р., із змінами і доповненнями від
1 липня 1992 р.) і дає право  на  користування  пільгами,
передбаченими цим Законом.
   Довідка дійсна при пред'явленні документа, що посвідчує
особу.
   Підпис службової особи,
   яка видала довідку
   Довідку одержав (ла)               Підпис
   "___"______________19 р.
 
 
   ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ___________________________________________
           ДОВІДКА N_______________
   Видана гр-ну (ці)___________________________________________
            (прізвище, ім'я, по батькові)
   ____________________________________________________________
   про те, що він (вона) з моменту аварії по___________________
   постійно проживав (ла) у зоні безумовного (обов'язкового)
   відселення у _______________________________________________
           (найменування населеного пункту)
   __________________________________________________області.
   Довідка є підставою для видачі посвідчення потерпілого від
Чорнобильської катастрофи, віднесеного до категорії 2, відповідно
до ст. 14 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (у редакції
від 19 грудня 1991 р., із змінами і доповненнями від 1 липня 1992
р.) і дає право на користування пільгами, передбаченими цим
Законом.
   Довідка дійсна при пред'явленні документа, що посвідчує
особу.
   Заступник глави
   держадміністрації                Підпис
     М. П.            "  " ______________19  р.
   ( Додаток N 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ 
    N 51 ( 51-97-п ) від 20.01.97 )
                  Додаток N 5
             до Порядку видачі посвідчень особам, які
             постраждали внаслідок Чорнобильської
             катастрофи
   ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ_________________________________________
           КОРІНЕЦЬ ДОВІДКИ N _______
   Виданий гр-ну (ці)________________________________________
              (прізвище, ім'я,
   __________________________________________________________
          по батькові)
   про те, що він (вона) постійно проживав (ла) на території
зони безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного
відселення на день аварії або на 1 січня 1993 р. прожив (ла) у
зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а
на території зони гарантованого добровільного відселення - не
менше      трьох       років       у____________
__________________________________________________________________
    (найменування  населеного пункту)
___________________________________________________________області
та відселений (на) або самостійно переселився (лася) з цієї
території.
   Довідка є підставою для видачі посвідчення потерпілого від
Чорнобильської катастрофи, віднесеного до категорії 3, відповідно
до ст. 14 (п. 3) Закону України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" 
( 796-12 ) (у редакції від 19 грудня 1991 р., із змінами і
доповненнями від 1 липня 1992 р.) і дає право на користування
пільгами, передбаченими цим Законом.
   Довідка дійсна при пред'явленні документа, що посвідчує
особу.
   Підпис службової особи,
   яка видала довідку                Підпис
   Довідку одержав (ла)       "  "_____________19  р.
 
                    Додаток N 5
             до Порядку видачі посвідчень особам, які
             постраждали внаслідок Чорнобильської
             катастрофи
   ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ____________________________________________
           ДОВІДКА_N______
   Видана гр-ну (ці) ___________________________________________
             (прізвище, ім'я,
   _____________________________________________________________
            по батькові)
   про те, що він (вона) постійно проживав (ла) на території
   зони  безумовного  (обов'язкового)   та  гарантованого
   добровільного відселення на день аварії або на 1 січня 1993р.
   прожив (ла) у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не
   менше  двох  років, а на території  зони гарантованого
   добровільного відселення - не менше трьох років у ___________
   _____________________________________________________________
      (найменування населеного пункту)
   ____________________________________________________ області
   та відселений (на) або самостійно переселився (лася)
   з цієї території.
   Довідка є підставою для видачі посвідчення потерпілого від
Чорнобильської катастрофи, віднесеного до категорії 3, відповідно
до ст. 14 (п.3) Закону України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (у
редакції від 19 грудня 1991 р., із змінами і доповненнями від 1
липня 1992 р.) і дає право на користування пільгами, передбаченими
цим Законом.
   Довідка дійсна при пред'явленні документа, що посвідчує
особу.
   Заступник глави
   держадміністрації           " "_________19  р.
   М. П.
   ( Додаток N 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ 
    N 51 ( 51-97-п ) від 20.01.97 )
                    Додаток N 6
             до Порядку видачі посвідчень особам, які
             постраждали внаслідок Чорнобильської
             катастрофи
   ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ___________________________________________
      КОРІНЕЦЬ ДОВІДКИ N___________
   Виданий гр-ну (ці)__________________________________________
               (прізвище, ім'я,
   ____________________________________________________________
              по батькові)
   про те, що він (вона) постійно проживає або постійно працює у
   зоні  безумовного  (обов'язкового)  і   гарантованого
   добровільного відселення за умови, що він (вона) на 1 січня
   1993 р. проживав(ла) або працював (ла) у зоні безумовного
   (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні
   гарантованого  добровільного  відселення - не менше трьох
   років, у ____________________________________________________
            (найменування населеного пункту)
   __________________________________________________області.
   Довідка є підставою для видачі посвідчення потерпілого від
Чорнобильської катастрофи, віднесеного до категорії 3, відповідно
до ст. 14 (п.3) Закону України "Про соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 )
(у редакції від 19 грудня 1991 р., із змінами і доповненнями від
1 липня 1992 р.) і дає право  на  користування  пільгами,
передбаченими цим Законом.
   Довідка дійсна при пред'явленні документа, що посвідчує
особу.
   Підпис службової особи,
   яка видала довідку                Підпис
   Довідку одержав (ла)         "  "___________19 р.
                Продовження додатку N 6
   ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ____________________________________________
          ДОВІДКА N___________
   Видана гр-ну (ці)____________________________________________
               (прізвище, ім'я,
   _____________________________________________________________
          по батькові)
   про те, що він (вона) постійно проживає або постійно працює у
   зоні  безумовного  (обов'язкового)   і   гарантованого
   добровільного відселення за умови, що він (вона) на 1 січня
   1993 р. проживав (ла) у зоні безумовного (обов'язкового)
   відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого
   добровільного відселення - не менше трьох років у ___________
   ____________________________________________________області.
      (найменування населеного пункту)
   Довідка є підставою для видачі посвідчення потерпілого від
Чорнобильської катастрофи, віднесеного до категорії 3, відповідно
до ст.14 (п.3) Закону України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (у
редакції від 19 грудня 1991 р., із змінами і доповненнями від 1
липня 1992 р.) і дає право на користування пільгами, передбаченими
цим Законом.
   Довідка дійсна при пред'явленні документа, що посвідчує
особу.
   Заступник глави
   держадміністрації
       М. П.             "  "___________19 р.
   ( Додаток N 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ 
    N 51 ( 51-97-п ) від 20.01.97 )
                   Додаток N 7
             до Порядку видачі посвідчень особам,
             які постраждали внаслідок Чорнобильської
             катастрофи
   ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ___________________________________________
           КОРІНЕЦЬ ДОВІДКИ N _________________________
   Виданий гр-ну (ці)___________________________________________
               (прізвище, ім'я,
   _____________________________________________________________
           по батькові)
   про те, що він (вона) постійно проживає або постійно працює
   на території зони посиленого радіоекологічного контролю за
   умови, що він (вона) на 1 січня 1993 р. проживав (ла) або
   відпрацював (ла) у цій зоні не менше чотирьох років у________
   _____________________________________________________________
        (найменування населеного пункту)
   ___________________________________________________області.
   Довідка є підставою для видачі посвідчення потерпілого від
Чорнобильської катастрофи, віднесеного до категорії 4, відповідно
до ст. 14 (п.4) Закону України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" 
( 796-12 ) (у редакції від 19 грудня 1991 р., із змінами і
доповненнями від 1 липня 1992 р.) і дає право на користування
пільгами, передбаченими цим Законом.
   Довідка дійсна при пред'явленні документа, що посвідчує
особу.
   Підпис службової особи,
   яка видала довідку            Підпис
   Довідку одержав (ла)   "   "___________19 р.
 
 
 
   ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ___________________________________________
           ДОВІДКА N ___________
   Видана гр-ну (ці)___________________________________________
              (прізвище, ім'я,
   ____________________________________________________________
           по батькові)
   про те, що він(вона) постійно проживає або постійно працює на
   території зони посиленого радіоекологічного контролю  за
   умови,
   що він (вона)  на  1 січня 1993 р.  проживав (ла)  або
   відпрацював (ла) у цій зоні не менше чотирьох років у________
   __________________________________________________області.
    (найменування населеного пункту)
   Довідка є підставою для видачі посвідчення потерпілого від
Чорнобильської катастрофи, віднесеного до категорії 4, відповідно
до ст. 14 (п.4) Закону України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (у
редакції від 19 грудня 1991 р., із змінами і доповненнями від 1
липня 1992 р.) і дає право на користування пільгами, передбаченими
цим Законом.
   Довідка дійсна при пред'явленні документа, що посвідчує
особу.
   Заступник глави
   держадміністрації
     М. П.               "  "____________19 р.
   ( Додаток N 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ 
    N 51 ( 51-97-п ) від 20.01.97 )
                    Додаток N 8
             до Порядку видачі посвідчень особам,
             які постраждали внаслідок Чорнобильської
             катастрофи
   Кутовий штамп
               ДОВІДКА
   Видана гр-ну (ці)___________________________________________
             (прізвище, ім'я, по батькові)
   ____________________________________________________________
   про те, що він (вона) з "  " _____19 р. по " "______19 р.
   працював (ла) у зоні відчуження ____________________________
                   (місто,   село,   район,
                 область)
   _____________________________________________________________
 
   Довідка  є  підставою  для  видачі посвідчення учасника
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесеного до
категорії 3, відповідно до ст.14 Закону України "Про статус і
соціальний  захист  громадян,  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) (у редакції від 19 грудня
1991 р., із змінами і доповненнями від 1 липня 1992 р.) і дає
право на користування пільгами, передбаченими цим Законом.
   Довідка дійсна при пред'явленні документа, що посвідчує
особу.
       Керівник
   міністерства, іншого центрального
   органу державної виконавчої влади,
   обласної державної адміністрації
       М. П.        "  "_____________19  р.
   ( Додаток N 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ 
    N 51 ( 51-97-п ) від 20.01.97 )
                    Додаток N 9
             до Порядку видачі посвідчень особам, які
             постраждали внаслідок Чорнобильської
             катастрофи
   ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ___________________________________________
        КОРІНЕЦЬ ДОВІДКИ N _________
   Виданий гр-ну (ці)__________________________________________
             (прізвище, ім'я,
   ____________________________________________________________
           по батькові)
   про те, що він(вона) народився (лася)_________________19 р.
                     (число, місяць)
   ____________________________________________________________
     (прізвище, ім'я, по батькові)
   який  є  учасником  ліквідації  наслідків  аварії  на
   Чорнобильській  АЕС  або  потерпілим від  Чорнобильської
   катастрофи (необхідне підкреслити).
   Довідка є підставою для видачі посвідчення дитини, потерпілої
від Чорнобильської катастрофи, відповідно до ст.27 Закону України
"Про  статус  і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) (у редакції від
19 грудня 1991 р., із змінами і доповненнями від 1 липня 1992 р.)
і дає право на пільги, передбачені цим Законом.
   Довідка дійсна при пред'явленні свідоцтва про народження.
   Підпис службової особи,
   яка видала довідку
   Довідку одержав (ла)               Підпис
                    "  "___________19 р.
   ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ___________________________________________
           ДОВІДКА N _________
   Видана гр-ну (ці)___________________________________________
             (прізвище, ім'я,
   ____________________________________________________________
        по батькові)
   про те, що він (вона) народився (лася)_______________19  р.
                     (число, місяць)
   ____________________________________________________________
       (прізвище, ім'я, по батькові)
   який  є  учасником  ліквідації  наслідків  аварії  на
   Чорнобильсьській АЕС або  потерпілим від  Чорнобильської
   катастрофи (необхідне підкреслити).
   Довідка є підставою для видачі посвідчення дитини, потерпілої
від Чорнобильської катастрофи, відповідно до ст.27 Закону України
"Про  статус  і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" (у редакції від 19 грудня
1991 р., із змінами і доповненнями від 1 липня 1992 р.) і дає
право на пільги, передбачені цим Законом.
   Довідка дійсна при пред'явленні свідоцтва про народження.
   Заступник глави
   Держадміністрації                Підпис
      М. П.           "  "_______________19 р.
   ( Додаток N 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ 
    N 51 ( 51-97-п ) від 20.01.97 )
                   Додаток N 10
             до Порядку видачі посвідчень особам,
             які постраждали внаслідок Чорнобильської
             катастрофи
   ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ___________________________________________
       КОРІНЕЦЬ ДОВІДКИ N ___________
   Виданий гр-ну (ці)__________________________________________
               (прізвище
   ____________________________________________________________
          ім'я, по батькові)
   який (яка) проживає або проживав (ла) на момент аварії або не
   менше  двох  років  у  зоні  гарантованого добровільного
   відселення, а у зоні посиленого радіоекологічного контролю
   - не менше трьох років
   У __________________________________________________________
   ____________________________________________________________
     (найменування населеного пункту, області)
   з_____________________ 19 р. по ___________________19 р.
   Довідка є підставою для видачі посвідчення дитини, потерпілої
від Чорнобильської катастрофи, відповідно до ст. 27 Закону України
"Про статус і соціальний захист громадян,  які  постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) (у редакції від
19 грудня 1991 р., із змінами і доповненнями від 1 липня 1992 р.)
і дає право на пільги, передбачені цим Законом.
   Довідка дійсна при пред'явленні свідоцтва про народження.
   Підпис службової особи,
   яка видала довідку
   Довідку одержав (ла)               Підпис
                   "  "______________19  р.
 
                    Продовження додатку N 10
   ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ___________________________________________
           ДОВІДКА N ___________
   Видана гр-ну (ці)___________________________________________
               (прізвище,
   ____________________________________________________________
          ім'я, по батькові)
   який (яка) проживає або проживав (ла) на момент аварії або
   не менше двох років у зоні гарантованого добровільного
   відселення, а у зоні посиленого радіоекологічного контролю -
   не менше трьох років
   У __________________________________________________________
   ____________________________________________________________
      (найменування населеного пункту, області)
   з ________________________19 р. по __________________19 р.
   Довідка є підставою для видачі посвідчення дитини, потерпілої
від Чорнобильської катастрофи, відповідно до ст.27 Закону України
"Про  статус  і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" (у редакції від 19 грудня
1991 р., із змінами і доповненнями від 19 липня 1992 р.) і дає
право на пільги, передбачені цим Законом.
   Довідка дійсна при пред'явленні свідоцтва про народження.
   Заступник глави
   держадміністрації
     М. П.              "  " ____________19 р.
   ( Зразок втратив чинність на підставі Постанови КМ 
    N 51 ( 51-97-п ) від 20.01.97 )
            Учасник ліквідації
       наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
                             Зразок
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 25 серпня 1992 р. N 501
              ПОСВІДЧЕННЯ
    громадянина (громадянки), який (яка) постраждав (ла)
        внаслідок Чорнобильської катастрофи
             (категорія 1)
             Серія А N________
           Прізвище_________________
           Ім'я_____________________
           По батькові______________
 
        Власний підпис________________
      М. П.
         Дата видачі "  "___________199 р.
 
   Пед'явник посвідчення має право на пільги і компенсації,
встановлені Законом України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" 
( 796-12 ) (у редакції від 19 грудня 1991 р., із змінами і
доповненнями від 1 липня 1992 р.) для інвалідів з числа учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС потерпілих від
Чорнобильської катастрофи (статті 10 і 11 Закону), щодо яких
встановлено причинний зв'язок інвалідності  з  Чорнобильською
катастрофою, хворих внаслідок  Чорнобильської  катастрофи  на
променеву хворобу.
 
      ПОСВІДЧЕННЯ БЕЗСТРОКОВЕ І ДІЄ НА ВСІЙ
           ТЕРЕТОРІЇ УКРАЇНИ
   __________________________________________________
   (установа, яка видала посвідчення)
    М. П.               Підпис
                  керівника установи
   ( Зразок втратив чинність на підставі Постанови КМ 
    N 51 ( 51-97-п ) від 20.01.97 )
            Учасник ліквідації
       наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
                           Зразок
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 25 серпня 1992 р. N 501
              ПОСВІДЧЕННЯ
       учасника ліквідації наслідків аварії на
          Чорнобильській АЕС у 19  р.
                 (категорія 2)
            Серія А N________
        Прізвище__________________
        Ім'я______________________
        По батькові_______________
       Власний підпис_______________
      М. П.
        Дата видачі "  " ___________199 р.
 
   Пред'явник посвідчення має право на пільги і компенсації,
встановлені Законом України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали вналідок Чорнобильської катастрофи" 
( 796-12 ) (у редакції від 19 грудня 1991 р., із змінами і
доповненнями від 1 липня 1992 р.) для учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали у зоні
відчуження у травні і червні 1986 р., незалежно від кількості
робочих днів, з 1 липня до 31 грудня 1986 р.- не менше 5, у 1987
році - не менше 14 робочих днів.
      ПОСВІДЧЕННЯ БЕЗСТРОКОВЕ І ДІЄ НА ВСІЙ
            ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
   ________________________________________________
    (установа, яка видала посвідчення )
    М. П.                Підпис
                   керівника установи
   ( Зразок втратив чинність на підставі Постанови КМ 
    N 51 ( 51-97-п ) від 20.01.97 )
         Потерпілий від Чорнобильської
              катастрофи
                          Зразок
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 25 серпня 1992 р. N 501
              ПОСВІДЧЕННЯ
     громадянина (громадянки), який (яка) постійно
     проживав (ла) у зоні безумовного (обов'язкового)
     відселення з моменту аварії до прийняття рішення
      Уряду України про відселення (розпорядження
     Ради Міністрів УРСР від 28 червня 1989 р. N 224)
             (категорія 2)
            Серія Б N_______
          Прізвище________________
          Ім'я____________________
          По батькові_____________
       Власний підпис________________
       М. П.  Дата видачі "  "______________ 199 р.
             Продовження зразка N 3
   Пред'явник посвідчення має право на пільги і компенсації,
встановлені Законом України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" 
( 796-12 ) (у редакції від 19 грудня 1991 р., із змінами і
доповненнями від 1 липня 1992 р.) для осіб, які  постійно
проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту
аварії до прийняття рішення Уряду  України  про  відселення
(розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28 червня 1989 р. N 224).
       ПОСВІДЧЕННЯ БЕЗСТРОКОВЕ І ДІЄ НА ВСІЙ
            ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
    _________________________________________________
        (установа, яка видала посвідчення)
     М. П.                Підпис
                   керівника установи
   ( Зразок втратив чинність на підставі Постанови КМ 
    N 51 ( 51-97-п ) від 20.01.97 )
            Учасник ліквідації
       наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
                           Зразок
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 25 серпня 1992 р. N 501
              ПОСВІДЧЕННЯ
        учасника ліквідації наслідків аварії
         на Чорнобильській АЕС у 19  р.
             (категорія 3)
            Серія А N ______
        Прізвище ________________
        Ім'я_____________________
        По батькові______________
      Власний підпис _______________
       М. П.
          Дата видачі "  "_______________19 р.
 
   Пред'явник посвідчення має право на пільги і компенсації,
встановлені Законом України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" 
( 796-12 ) (у редакції від 19 грудня 1991 р., із змінами і
доповненнями від 1 липня 1992 р.) для учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС із числа осіб,  які
працювали у зоні відчуження протягом 1986 року з 1 липня до 31
грудня від 1 до 5, у 1987 році від 1 до 14, у 1988 - 1990 роках -
не менше 30 календарних днів.
       ПОСВІДЧЕННЯ БЕЗСТРОКОВЕ І ДІЄ НА ВСІЙ
            ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
    _________________________________________________
        (установа, яка видала посвідчення)
    М. П.             Підпис
                керівника установи
   ( Зразок втратив чинність на підставі Постанови КМ 
    N 51 ( 51-97-п ) від 20.01.97 )
          Потерпілий від Чорнобильської
              катастрофи
                           Зразок
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 25 серпня 1992 р. N 501
              ПОСВІДЧЕННЯ
    громадянина (громадянки), який (яка) потерпів (ла)
         від Чорнобильської катастрофи
             (категорія 3)
            Серія Б N _________
           Прізвище________________
           Ім'я____________________
           По батькові_____________
       Власний підпис _________________
       М. П.
         Дата видачі "  "___________19  р.
   Пред'явник посвідчення має право на пільги і компенсації,
встановлені Законом України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" 
( 796-12 ) ( у редакції від 19 грудня 1991 р., із змінами і
доповненнями від 1 липня 1992 р.) для осіб, які  постійно
проживають  або  постійно  працюють  у  зонах  безумовного
(обов'язкового)  відселення  та  гарантованого  добровільного
відселення за умови, що вони постійно проживали на день аварії
або на 1 січня 1993 р. у зоні безумовного (обов'язкового)
відселення не менше двох років, а у зоні добровільного відселення
- не менше трьох років.
      ПОСВІДЧЕННЯ БЕЗСТРОКОВЕ І ДІЄ НА ВСІЙ
            ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
     _____________________________________________
        (установа, яка видала посвідчення)
   М. П.             Підпис
               керівника установи
   ( Зразок втратив чинність на підставі Постанови КМ 
    N 51 ( 51-97-п ) від 20.01.97 )
         Потерпілий від Чорнобильської
              катастрофи
                            Зразок
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 25 серпня 1992 р. N 501
              ПОСВІДЧЕННЯ
     громадянина (громадянки), який (яка) постійно
      проживає або постійно працює на території
      зони посиленого радіоекологічного контролю
             (категорія 4)
             Серія В N ______
         Прізвище________________
         Ім'я____________________
         По батькові_____________
     Власний підпис___________________
      М. П.
          Дата видачі "  " _____________19 р.
   Пред'явник посвідчення має право на пільги і компенсації,
встановлені Законом України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" 
( 796-12 ) (у редакції від 19 грудня 1991 р., із змінами і
доповненнями від 1 липня 1992 р.) для осіб, які  постійно
проживають або постійно працюють на території зони посиленого
радіоекологічного контролю за умови, що вони на 1 січня 1993 р.
прожили або відпрацювали у цій зоні не менше чотирьох років.
       ПОСВІДЧЕННЯ БЕЗСТРОКОВЕ І ДІЄ НА ВСІЙ
            ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
     _______________________________________________
        (установа, яка видала посвідчення)
   М. П.               Підпис
               керівника установи
   ( Зразок втратив чинність на підставі Постанови КМ 
    N 51 ( 51-97-п ) від 20.01.97 )
         Потерпілий від Чорнобильської
              катастрофи
                          Зразок
                    ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
               від 25 серпня 1992 р. N 501
              ПОСВІДЧЕННЯ
     громадянина (громадянки), який (яка) тимчасово
      працював (ла) на території зони безумовного
      (обов'язкового) відселення у 1986-1987 роках
            Серія Г N ________
        Прізвище___________________
        Ім'я_______________________
        По батькові________________
       Власний підпис
       М. П.
          Дата видачі "  "______________ 199 р.
   Пред'явник посвідчення має право на пільги і компенсації,
встановлені Законом України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" 
( 796-12 ) (у редакції від 19 грудня 1991 р., із змінами і
доповненнями від 1 липня 1992 р.) для осіб, які тимчасово
працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 р. не менше 14
календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986 - 1987
років на території безумовного (обов'язкового) відселення за
умови, що їх було направлено до цієї зони за розпорядженням
міністерств, відомств, виконавчих комітетів обласних Рад народних
депутатів.
      ПОСВІДЧЕННЯ БЕЗСТРОКОВЕ І ДІЄ НА ВСІЙ
            ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
    _________________________________________________
        (установа, яка видала посвідчення)
     М. П.              Підпис
                  керівника установи
   ( Зразок втратив чинність на підставі Постанови КМ 
    N 51 ( 51-97-п ) від 20.01.97 )
         Потерпілий від Чорнобильської
              катастрофи
                         Зразок
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 25 серпня 1992 р. N 501
              ПОСВІДЧЕННЯ
    дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи
            Серія Д N ______
          Прізвище _________________
          Ім'я _____________________
          По батькові ______________
   М. П.
        Підпис батька (матері) ______________
        Дата видачі "  "_____________199 р.
        Серія і номер свідоцтва
        про народження
        ________________________
        ________________________
        (ким і коли видано)
   Пред'явник посвідчення має право на пільги і компенсації,
встановлені статтею 30 Закону України "Про статус і соціальний
захист  громадян,  які  постраждали  внаслідок Чорнобильської
катастрофи" ( 796-12 ) (у редакції від 19 грудня 1991 р., із
змінами і доповненнями від 1 липня 1992 р.) для дітей, які
постраждали від Чорнобильської катастрофи.
        ПОСВІДЧЕННЯ ДІЄ ДО ПОВНОЛІТТЯ ДИТИНИ
          НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
      ____________________________________________
        (установа, яка видала посвідчення)
   М. П.            Підпис
            керівника установи
   ( Додаток N 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ 
    N 51 ( 51-97-п ) від 20.01.97 )
                     Додаток N 11
             до Порядку видачі посвідчень особам,
             які постраждали внаслідок Чорнобильської
             катастрофи
 
   Держадміністрація________________________________
      Корінець довідки N ___________
    Виданий гр-ну (ці) _____________________________
             (прізвище, ім'я, по батькові)
   про те, що він (вона) у період з 26 квітня по 30
   червня 1986 р. проживав (ла) постійно (тимчасово)
   з ________________ по ________________ 1986 р.
   у ________________________________________________
    (найменування населеного пункту, району, області)
   де середня доза опромінення щитовидної залози становила для
дітей віком від 0 до 3 років ___ сГр, для дітей віком від 3 до 18
років ____ сГр.
   Довідка є підставою для видачі посвідчення дитини, потерпілої
від Чорнобильської катастрофи, відповідно до ст. 27 Закону України
"Про статус і соціальний захист громадян,  які  постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) (у редакції від
19 грудня 1991 р. із змінами та доповненнями від 1 липня 1992 р.)
і дає право на пільги, передбачені цим Законом.
   Довідка дійсна при пред'явленні свідоцтва про народження.
   Підпис службової особи,
   яка видала довідку
   Довідку одержав (ла)       Підпис
             " ___ " _____________ 19__ р.
 
 
 
   Держадміністрація ________________________________
      Довідка N ___________
    Видана гр-ну (ці) _____________________________
             (прізвище, ім'я, по батькові)
   про те, що він (вона) у період з 26 квітня по 30
   червня 1986 р. проживав (ла) постійно (тимчасово)
   з ________________ по ________________ 1986 р.
   у _________________________________________________
    (найменування населеного пункту, району, області)
   де середня доза опромінення щитовидної залози становила для
дітей віком від 0 до 3 років ___ сГр, для дітей віком від 3 до 18
років ____ сГр.
   Довідка є  підставою  для  видачі  посвідчення  дитини,
потерпілої від Чорнобильської катастрофи, відповідно до ст. 27
Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (у редакції від
19 грудня 1991 р. із змінами та доповненнями від 1 липня 1992 р.)
і дає право на пільги, передбачені цим Законом.
   Довідка дійсна при пред'явленні свідоцтва про народження.
   Заступник глави
   держадміністрації
       М. П.
             " ___ " _____________ 19__ р.
   ( Доповнено додатком N 11 згідно з Постановою КМ N 51
( 51-94-п ) від 01.02.94 )
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка