Законы Украины

Новости Партнеров
 

Методичні рекомендації щодо застосування положень статті 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" при вирішенні питань пенсійного забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування


    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
      ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
           ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
 
 N 481/79/61 від 08.11.2001
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   наказом Мінпраці,
                   Головдержслужби та
                   Пенсійного фонду України
                   08.11.2001 N 481/79/61
 
           Методичні рекомендації
    щодо застосування положень статті 21 Закону України
 "Про службу в органах місцевого самоврядування" при вирішенні
     питань пенсійного забезпечення посадових осіб
           місцевого самоврядування
 
   Відповідно до статті 21 Закону України "Про службу в органах
місцевого самоврядування"  (  2493-14 ) пенсійне забезпечення
посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється у порядку,
визначеному законодавством України про державну службу, за рахунок
внесків до Пенсійного фонду України, що сплачуються відповідно до
закону.
   Правом на одержання пенсії користуються особи, які досягли
встановленого цим  Законом  (  2493-14  ) граничного терміну
перебування на службі в органах місцевого самоврядування, віку та
за наявності загального трудового стажу для чоловіків - не менше
25 років, для жінок - не менше 20 років, у тому числі стажу служби
в органах місцевого самоврядування чи державної служби - не менше
10 років. До стажу служби в органах місцевого самоврядування
зараховується період роботи на посадах, на які поширюється дія
цього Закону, а також на посадах і в органах, час роботи в яких
зараховується до стажу державної служби.
   Документи для призначення пенсії подають в органи,  які
призначають пенсії, за наявності права на одержання зазначеної
пенсії, після  звільнення  з  посади  в  органах  місцевого
самоврядування або після продовження в установленому порядку
терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування.
   Правом виходу на пенсію по інвалідності користуються посадові
особи місцевого самоврядування, які визнані інвалідами I і II
групи та у разі втрати годувальника за умов, що інвалідність або
смерть годувальника настали в період перебування на службі в
органах  місцевого  самоврядування,  з  урахуванням наявності
загального трудового стажу згідно з вимогами статті 25 Закону
України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ), у тому числі
стажу державної  служби  або  служби  в  органах  місцевого
самоврядування не менше 10 років.
   Статтею 18 Закону України "Про службу в органах місцевого
самоврядування" ( 2493-14 ) встановлено граничний вік перебування
на службі в цих органах (60 років для чоловіків і 55 років для
жінок). Ці обмеження не поширюються на посадових осіб місцевого
самоврядування, які обираються на виборні посади відповідно до
Закону України  "Про  місцеве  самоврядування  в  Україні"
( 280/97-ВР ). Продовження терміну перебування на цих посадах не
вимагається.  Пенсія  посадовим  особам  органів  місцевого
самоврядування, які на час досягнення пенсійного віку займали
виборні посади сільських, селищних, міських голів, голів та
заступників голів районних у місті, районних, обласних рад,
секретарів сільських, селищних, міських рад та голів постійних
комісій з питань бюджету обласних рад, які працюють на постійній
основі, призначається з часу звернення їх за призначенням пенсії
після настання права на одержання такої пенсії.
   Посадовим особам місцевого самоврядування, які працювали на
виборних посадах в органах місцевого самоврядування 8 років і
більше, за наявності загального трудового стажу для чоловіків - не
менше 25 років, для жінок - не менше 20 років, призначається
пенсія відповідно до цього Закону незалежно від того, де вони
працювали перед призначенням пенсії.
   Право на таку пенсію будуть мати особи, які в період дії
цього Закону досягли граничного віку (60 років для чоловіків і 55
років для жінок), мають необхідний загальний трудовий стаж роботи
(для чоловіків - не менше 25 років, для жінок - не менше 20 років)
та відпрацювали на виборних  посадах  в  органах  місцевого
самоврядування 8 років і більше. Цим Законом не передбачено
здійснення перерахування пенсій особам, які досягли граничного
віку до введення в дію цього Закону і отримують пенсію, призначену
за іншими законами.
   Розмір пенсії таким особам визначається із заробітку за
останньою займаною посадою в органах місцевого самоврядування з
урахуванням  підвищених розмірів заробітної плати (посадового
окладу, надбавки за ранг) за цією посадою на момент призначення
пенсії  на  підставі  довідки,  виданої  органами  місцевого
самоврядування.
   Пенсії посадовим   особам   місцевого   самоврядування
призначаються в розмірі 80 відсотків від суми їх посадового
(чинного) окладу, з урахуванням надбавок, передбачених Законом
України "Про державну службу" ( 3723-12 ). При цьому до заробітку
для  обрахування розміру пенсії включається посадовий оклад,
надбавка за ранг, надбавка за вислугу років та інші надбавки,
передбачені зазначеним Законом, За кожний повний рік роботи понад
10 років посадовим особам  місцевого  самоврядування  пенсія
збільшується  на один відсоток заробітку, але не більше 90
відсотків посадового (чинного) окладу з урахуванням надбавок,
передбачених Законом, без обмеження граничного розміру пенсії.
   Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня
2000 року N 865 ( 865-2000-п ) "Про деякі питання вдосконалення
визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії" розмір виплат
(крім посадових окладів, надбавок за ранг та за вислугу років), що
включається в заробіток для обчислення пенсії відповідно до Закону
України "Про державну службу" ( 3723-12 ), визначається за вибором
того, хто звернувся за пенсією за останні 24 календарні місяці
роботи підряд перед зверненням за пенсією або за будь-які 60
календарних місяців такої роботи підряд перед зверненням за
пенсією незалежно від наявності перерв протягом цього періоду на
даній роботі. Середньомісячна сума зазначених виплат за 24 або 60
календарних місяців визначається шляхом ділення загальної суми цих
виплат за 24 календарні місяці роботи підряд перед зверненням за
пенсією чи за 60 календарних місяців роботи підряд відповідно на
24 або на 60. Посадовий оклад, надбавки за ранг та вислугу років
при призначенні пенсії враховуються в розмірах, що виплачуються на
день звільнення з роботи, що дає право на відповідний вид пенсії.
   Особливо слід звернути увагу на порядок виплати грошової
допомоги у розмірі 10 місячних посадових окладів при виході на
пенсію посадовим особам місцевого самоврядування. Статтею 21
Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"
( 2493-14 ) передбачено, що така допомога виплачується особам, які
відпрацювали на посадах в органах місцевого самоврядування чи на
посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, не
менше 10 років. Тобто йдеться не про стаж служби, обчислений
відповідно до чинного законодавства для виплати надбавки за
вислугу років, а про періоди роботи на посадах, які віднесені до
категорій посад державних службовців чи посадових осіб місцевого
самоврядування. Наприклад, періоди роботи на посадах керівників,
їхніх заступників, головних інженерів державних  підприємств,
установ і організацій (за певних умов); у партійних, профспілкових
та комсомольських організаціях; наукова робота та військова служба
зараховуються до стажу служби в органах місцевого самоврядування,
але до стажу роботи, який дає право на одержання і 10 посадових
окладів, не включається.
 
 "Вісник державної служби України", N 4, 2001
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка