Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо удосконалення медичної допомоги хворим на фенілкетонурію в Україні


       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 457 від 13.11.2001
 
     Про заходи щодо удосконалення медичної допомоги
        хворим на фенілкетонурію в Україні
 
   З метою  забезпечення масового обстеження новонароджених,
точності та достовірності його результатів, своєчасного виявлення,
спостереження,  лікування  дітей,  хворих  на фенілкетонурію,
запобігання дитячій інвалідності Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити:
   1.1. Розподіл  регіонів  обслуговування дітей, хворих на
фенілкетонурію, між медико-генетичними центрами (додається).
   1.2. Схема спостереження дітей, хворих на фенілкетонурію
(додається).
   1.3. Орієнтовні  критерії  оцінки  спеціальних  продуктів
лікувального харчування для дітей, хворих на  фенілкетонурію
(додається).
   2. На виконання вимог Закону України від 11.02.98 N 113/98-ВР
( 113/98-ВР ) "Про метрологію та  метрологічну  діяльність"
визначити Харківський регіональний центр медичної генетики та
пренатальної діагностики координатором з реалізації  програми
міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань щодо діагностики
фенілкетонурії.
   3. Начальнику  управління  охорони  здоров'я  Харківської
обласної  держадміністрації  (Федченко  Ю.Г.),  Харківському
міжобласному  центру  клінічної  генетики  та  пренатальної
діагностики, головному позаштатному спеціалісту МОЗ України зі
спеціальності "генетика медична" Гнатейко О.З. до 01.06.2002 року
розробити  програму  проведення  міжлабораторних  порівнянь
результатів вимірювань та подати її на затвердження до МОЗ
України.
   4. Покласти  на  медико-генетичні  центри  (консультації,
кабінети) функції постійного спостереження та лікування дітей,
хворих на фенілкетонурію.
   5. Міністру Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь
охорони  здоров'я  Дніпропетровської,  Донецької,  Київської,
Львівської, Харківської обласних  та  генеральному  директору
Української  дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" (Каріна
Н.Г.):
   5.1. Забезпечити  проведення  діагностики  фенілкетонурії
медико-генетичними  центрами  згідно  з  розподілом  регіонів
обслуговування, в т.ч. на договірній основі.
   5.2. Здійснювати  контроль  за  своєчасним  проведенням
медико-генетичними центрами постскринінгового дослідження зразків
крові та наданням інформації щодо їх результатів протягом двох
тижнів з моменту надходження аналізів.
   6. Міністру Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь
охорони здоров'я обласних держадміністрацій, Головного управління
охорони  здоров'я  Київської  та управління охорони здоров'я
Севастопольської міських держадміністрацій:
   6.1. Щорічно в проектах місцевих бюджетів передбачати видатки
для проведення обстежень новонароджених на фенілкетонурію.
   6.2. Забезпечити:
   6.2.1. Укладання протягом січня кожного року договорів з
медико-генетичними   центрами   про  проведення  обстежень
новонароджених на фенілкетонурію згідно з розподілом регіонів
обслуговування. інформацію про укладені угоди надавати МОЗ до
15.02.2001 року.
   6.2.2. Своєчасну передачу зразків крові (не пізніше тижня з
моменту забору крові) в медико-генетичні  центри  згідно  з
розподілом   регіонів   обслуговування   для   проведення
постскринінгового обстеження дітей.
   6.2.3. Направлення в Харківський міжобласний центр клінічної
генетики та пренатальної діагностики зразків крові: всіх вперше
виявлених за результатами скринінгу хворих на фенілкетонурію для
встановлення амінокислотного профілю; у всіх випадках, спірних для
діагностики фенілкетонурії.
   6.2.4. Диспансерний  нагляд  за  дітьми,  хворими  на
фенілкетонурію,  за  місцем  проживання  згідно  із  схемою
спостереження.
   6.2.5. Направлення   лікарів-педіатрів  медико-генетичних
центрів  (кабінетів,  консультацій)  на  цикли  тематичного
удосконалення з питань дієтології та з проблем психічних порушень
при  ензимопатіях  у  дітей  в  Київську  медичну  академію
післядипломної освіти.
   6.2.6. Надання до МОЗ інформації про дітей, хворих  на
фенілкетонурію, віком до 14 років включно до 15.01. наступного за
звітним року.
   6.2.7. Впровадження в діяльність лікувально-профілактичних
закладів методичних  рекомендацій:  "Фенілкетонурія.  Клініка.
Діагностика. Лікування", затверджених 01.11.2001 року.
   6.2.8. Особистий контроль за виконанням програми масового
скринінгу на фенілкетонурію.
   6.2.9. Продуктами лікувального харчування дітей, хворих на
фенілкетонурію, не пізніше місяця після встановлення діагнозу.
   6.3. Щороку у проектах місцевих бюджетів передбачати видатки
для придбання продуктів лікувального харчування для дітей віком
понад 3 роки до 14 років включно, хворих на фенілкетонурію. При
закупівлі продуктів лікувального харчування враховувати орієнтовні
критерії оцінки спеціальних продуктів лікувального харчування для
дітей, хворих на фенілкетонурію.
   6.4. Здійснювати спостереження вагітних жінок з обтяженим
спадковим  анамнезом  по  фенілкетонурії  згідно  зі  схемою
спостереження. Вживати заходів до забезпечення їх продуктами
лікувального харчування з метою профілактики фенілкетонурії у
новонароджених.
   6.4. Впровадити   в   діяльність   Республіканського
медико-генетичного центру Автономної Республіки Крим, міжобласних
медико-генетичних  центрів  проведення  тренінгів  з  питань
діагностики, спостереження та  лікування  дітей,  хворих  на
фенілкетонурію, для лікарів-неонатологів та педіатрів.
   6.5. Спільно з органами освіти та науки сприяти вихованню та
навчанню  дітей,  хворих на фенілкетонурію, без явних ознак
розумової відсталості в загальноосвітніх закладах.
   6.6. Здійснювати постійне інформування батьків дітей, хворих
на фенілкетонурію,  щодо  сучасних  принципів  лікування  та
профілактики фенілкетонурії.
   6.7. Залучати  до  вирішення  проблем  виробництва  та
забезпечення продуктами лікувального харчування дітей, хворих на
фенілкетонурію, громадські та благодійні організації.
   6.8. Систематично (не менш ніж 1 раз на рік) заслуховувати
інформацію про хід виконання наказу на апаратних нарадах органів
охорони здоров'я.
   7. Ректору Київської медичної академії післядипломної освіти
(Гирін В.М.) організувати розробку програми та проведення циклів
тематичного удосконалення з проблем дієтології в лікуванні хворих
з порушеннями обміну речовин, з проблем психічних порушень при
ензимопатіях у дітей для лікарів  медико-генетичних  центрів
(медико-генетичних консультацій, кабінетів) та педіатрів.
   8. Директору Українського медичного центру реабілітації дітей
з  ураженнями  нервової системи (Мартинюк В.Ю.) організувати
проведення циклів стажування і інформації з медичної психології
для лікарів медико-генетичних центрів (консультацій, кабінетів).
   9. Директору Українського центру інформаційних технологій і
національного реєстру МОЗ України (Картушин Г.І.) забезпечити
ведення централізованого комп'ютерного реєстру дітей, хворих на
фенілкетонурію, згідно з наказом МОЗ від 14.02.2001 року N 61
( v0061282-01 ).
   10. Головному  управлінню  економіки  МОЗ  (Вовк  М.Г.),
начальнику  управління організації медичної допомоги дітям і
матерям (Моісеєнко Р.О.) з метою забезпечення закупівлі продуктів
харчування  для  дітей, хворих на фенілкетонурію, у проекті
Державного бюджету щороку передбачати видатки для придбання цих
продуктів для дітей віком до 3-х років включно.
   11. Начальнику управління організації медичної допомоги дітям
і матерям ГУОМДН Міністерства охорони здоров'я України (Моісеєнко
Р.О.),  головному  позаштатному  спеціалісту  МОЗ України зі
спеціальності "генетика медична"  (Гнатейко  О.З.)  проводити
систематичний  аналіз  організації  діагностики  та лікування
фенілкетонурії, надавати пропозиції керівництву МОЗ та управлінням
охорони здоров'я щодо подальшого її вдосконалення.
   12. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Державного секретаря Гойду Н.Г.
 
 Міністр                      В.Ф.Москаленко
                   Затверджено
                   Наказ
                   Міністерства охорони
                   здоров'я
                   13.11.2001 N 457
          Орієнтовні критерії підбору
     спеціальних продуктів лікувального харчування
        для дітей, хворих на фенілкетонурію
 
   1. Набір амінокислот (кількість) в суміші - найвищий.
   2. Вміст суми незамінних та напівзамінних амінокислот (г) в
100 г білка - найвищий.
   Незамінні та напівзамінні амінокислоти: ізолейцин, лейцин,
лізин, метіонін, треонін, триптофан, валін, аргінін, гістидин,
тирозин, цистин.
   Присутність фенілаланіну допускається - згідно нормативів.
   3. Вміст суми амінокислот, які вміщують сірку (метіонін та
цистеїн), в 100 г білка - найвищий.
   4. Вміст тирозину (г) в 100г білка - найвищий.
   5. Вуглеводний комплекс забезпечено за рахунок моносахаридів
та полісахаридів при мінімальному вмісті сахарози.
   6. Наявність в суміші  необхідних  мінеральних  речовин,
мікроелементів і вітамінів у збалансованій кількості.
   7. Найменша вартість забезпечення хворого  одним  грамом
незамінних та напівзамінних амінокислот на 100 г білка продукту.
   8. Найменша вартість забезпечення хворого одним грамом білка
при закупівлі даного продукту, враховуючи відсотковий вміст білка
в продукті (умовна вартість 1 г білка продукту).
 
 Начальник управління організації
 медичної допомоги дітям і матерям          Р.О.Моісеєнко
 
 Керівник відділу фізіології та
 патології дітей грудного та
 раннього віку ІПАГ АМН України,
 головний дитячий дієтолог МОЗ              Отт В.Д.
                   Затверджено
                   Наказ
                   Міністерства охорони
                   здоров'я
                   13.11.2001 N 457
    Розподіл регіонів обслуговування дітей, хворих на
     фенілкетонурію, між медико-генетичними центрами
 
--------------------------------------------------------------------------------
|         Назва центру         |      Регіон      |
|-----------------------------------------------+------------------------------|
|Республіканський медико-генетичний центр    |АР Крим, Севастополь     |
|Автономної Республіки Крим           |               |
|-----------------------------------------------+------------------------------|
|Львівський міжобласний медико-генетичний центр |Вінницька, Волинська,     |
|                        |Житомирська, Закарпатська,  |
|                        |Івано-Франківська, Львівська, |
|                        |Рівненська, Тернопільська,  |
|                        |Хмельницька, Чернівецька   |
|-----------------------------------------------+------------------------------|
|Донецький міжобласний центр медичної генетики |Донецька           |
|та пренатальної діагностики          |               |
|-----------------------------------------------+------------------------------|
|Криворізький міжобласний центр медичної    |Дніпропетровська, Запорізька, |
|генетики та пренатальної діагностики      |Кіровоградська, Луганська,  |
|                        |Миколаївська, Одеська,    |
|                        |Херсонська, Черкаська     |
|-----------------------------------------------+------------------------------|
|Київський обласний медико-генетичний центр   |Київська           |
|-----------------------------------------------+------------------------------|
|Медико-генетичний центр УДСЛ "Охматдит"    |м.Київ            |
|-----------------------------------------------+------------------------------|
|Харківський міжобласний центр медичної генетики|Полтавська, Сумська,     |
|та пренатальної діагностики          |Харківська, Чернігівська   |
--------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління організації
 медичної допомоги дітям і матерям          Р.О.Моісеєнко
                   Затверджено
                   Наказ
                   Міністерства охорони
                   здоров'я
                   13.11.2001 N 457
    Схема спостереження дітей, хворих на фенілкетонурію
 
------------------------------------------------------------------------------------
|  |    Заходи    | 0-1  | 1-3 | 3-5 | 6-8 | 9-12 | 13-17 |Вагітні|
|  |           | рік  | роки | років | років | років | років |жінки |
|---+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|1. |Генетик - постійне  |1 раз  |кожні 3|кожні 6|двічі |1 раз |1 раз |При  |
|  |спостереження та   |на 1  |міс.  |міс.  |на рік |на 3  |на 3  |плану- |
|  |лікування      |міс.  |    |    |    |міс.  |міс.  |ванні |
|  |           |    |    |    |    |    |    |та   |
|  |           |    |    |    |    |    |    |наяв- |
|  |           |    |    |    |    |    |    |ності |
|  |           |    |    |    |    |    |    |вагіт- |
|  |           |    |    |    |    |    |    |ності |
|---+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|2. |Дільничний педіатр  |До 1  |1 раз |1 раз |1 раз |1 раз |1 раз |Тера- |
|  |(сімейний лікар) -  |міс. - |на 3  |на 3  |на 3  |на 3  |на 3  |певт 2 |
|  |диспансерне     |4 арзи, |міс.  |міс.  |міс.  |міс.  |міс.  |рази  |
|  |спостереження за   |після  |    |    |    |    |    |    |
|  |місцем проживання  |1 міс.- |    |    |    |    |    |    |
|  |           |2 рази |    |    |    |    |    |    |
|  |           |на міс. |    |    |    |    |    |    |
|---+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|3. |Дитячий психіатр   |у 6 міс.|1 раз |1 раз |1 раз |за   |за   |за   |
|  |(консультація) діти |у 12 міс|на 3  |на 6  |на 12 |потре- |потре- |потре- |
|  |без психічних    |    |міс.  |міс.  |міс.  |бою  |бою  |бою  |
|  |розладів       |    |    |    |    |    |    |    |
|  |діти з        |у 6 міс.|1 раз. |1 раз |1 раз |1 раз |1 раз |2 рази |
|  |психічними розладами |у 12 міс|на 2  |на 3  |на 6  |на 6  |на 6  |    |
|  |           |    |міс.  |міс.  |міс.  |міс.  |міс.  |    |
|---+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|4. |Дитячий невролог   |1 раз  |1 раз |1 раз | раз |За   |за   |Невро- |
|  |(консультація)    |на   |на 3  |на 6  |на 6  |показа-|показа-|лог  |
|  |           |міс.  |міс.  |міс.  |міс.  |ннями |ннями |за   |
|  |           |    |    |    |    |    |    |пока- |
|  |           |    |    |    |    |    |    |заннями|
|---+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|5. |Спеціаліст з     |2 рази |1 раз |2 рази |1 раз |1 раз |1 раз |За 3  |
|  |дієтології      |на   |на 3  |на рік |на рік |на 3  |на 3  |міс.  |
|  |           |міс.  |міс.  |    |    |міс.  |міс.  |до та |
|  |           |    |    |    |    |    |    |під  |
|  |           |    |    |    |    |    |    |час  |
|  |           |    |    |    |    |    |    |вагіт- |
|  |           |    |    |    |    |    |    |ності |
|  |           |    |    |    |    |    |    |1 раз |
|  |           |    |    |    |    |    |    |на міс.|
|---+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|6. |Аналіз крові на   |2 рази |2 рази |1 раз | 1 раз | 1 раз | 1 раз |1 раз |
|  |фенілаланін     |на міс. |на міс.|на міс.| на 6 | на 3 |на 3-6 |на міс.|
|  |           |    |    |    | міс. | міс. | міс. |    |
|---+---------------------+--------+-----------------------+---------------+-------|
|7. |Клінічний аналіз   |у 3 міс.|  1 раз на 6 міс.   |1 раз на 3 міс.|1 раз |
|  |крові, сечі     |у 12 міс|            |        |на міс.|
|---+---------------------+------------------------------------------------+-------|
|8. |Біохімічний профіль |   1 раз на 3 міс. |  1 раз на 6 міс.    |За   |
|  |(дослідження функції |           |             |схемою |
|  |печінки, нирок)   |           |             |спосте |
|---+---------------------+------------------------------------------------|режен- |
|9. |Електроенцефалограма |      1 раз на рік     |За показаннями|ня в  |
|---+---------------------+---------------------------------+--------------|жіночій|
|10.|Ультразвукове    |1 раз на 3 міс. |1 раз на 6 міс. |За показаннями|консу- |
|  |дослідження     |        |        |       |льтації|
|---+---------------------+---------------------------------+--------------|    |
|11.|Логопед       |      1 раз на рік     |       |    |
------------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління організації
 медичної допомоги дітям і матерям          Р.О.Моісеєнко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка