Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1997 р. N 1471


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 28 грудня 2001 р. N 1794
                Київ
       Про внесення змін до постанови Кабінету
       Міністрів України від 25 грудня 1997 р.
               N 1471
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Внести до  Порядку  проведення спеціальної перевірки для
надання допуску фізичним особам до роботи на ядерних установках та
з  ядерними  матеріалами,  затвердженого  постановою Кабінету
Міністрів України від 25 грудня 1997 р. N 1471 ( 1471-97-п )
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 52, с. 146; 2001 р.,
N 33, ст. 1545), зміни, що додаються.
 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ
   Інд. 33
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 28 грудня 2001 р. N 1794
               ЗМІНИ,
     що вносяться до Порядку проведення спеціальної
     перевірки для надання допуску фізичним особам
         до роботи на ядерних установках
          та з ядерними матеріалами
             ( 1471-97-п )
 
   1. Пункт 2 викласти у такій редакції:
   "2. У  цьому  Порядку поняття використовуються в такому
значенні:
   особливі роботи - роботи у сфері використання ядерної енергії
та радіаційної безпеки, допуск до виконання яких надається за
умови проведення спеціальної перевірки відомостей щодо фізичних
осіб - виконавців цих робіт;
   спеціальна перевірка - перевірка достовірності відомостей, що
подають про себе фізичні особи, які бажають виконувати особливі
роботи, та з'ясування обставин, на підставі яких згідно із
законодавством приймається рішення про відмову в наданні допуску
до цих робіт;
   життєво важливі місця - визначені у проектній документації
місця, де безпосередньо знаходяться особливо важливі технічні
елементи  та  основне  обладнання  ядерної установки, ядерні
матеріали, радіоактивні  відходи,  інші  джерела  іонізуючого
випромінювання;
   зони обмеження доступу - визначені у проектній документації
земельні ділянки і смуги, будинки, споруди, їх частини, вільне
пересування  якими  обмежується  і контролюється відповідними
підрозділами охорони".
   2. Пункти 9 і 10 викласти у такій редакції:
   "9. У разі коли юридичні особи не мають вищестоящих органів
(організацій), їх керівникам, які не мають допуску до особливих
робіт, документи для спеціальної перевірки оформлюються керівником
(або  спеціально  призначеною посадовою особою) підприємства,
установи, організації, що має намір доручити цим особам виконання
особливих робіт. Допуск до особливих робіт у цьому випадку
надається наказом керівника підприємства, установи, організації,
що доручає цим особам виконання особливих робіт. Копія наказу
надсилається Держатомрегулювання.
   Юридичні особи,  що  не  мають  вищестоящих  органів
(організацій), документи для спеціальної перевірки оформлюють
самостійно згідно з цим Порядком. Переліки посад попередньо
обов'язково погоджуються з керівником підприємства, установи,
організації, що доручає цим особам виконання особливих робіт.
   10. Фізичні особи, які мають допуск до інформації,  що
становить державну таємницю, можуть бути допущені до особливих
робіт без проведення  спеціальної  перевірки  з  оформленням
установлених облікових документів на допуск до особливих робіт.
Наявність допуску до особливих робіт не дає права доступу до
інформації, що становить державну таємницю".
   3. У  пункті 12 слова "скріпленим підписом керівника і
печаткою юридичної особи, що їх відрядила" замінити словами
"засвідченим підписом спеціально призначеної посадової особи та
скріпленим підписом керівника і печаткою юридичної особи, що їх
відрядила".
   4. Абзац четвертий пункту 14 після слів "відомостей про"
доповнити словами "фізичну особу, яка підлягає перевірці та її".
   5. У пункті 18:
   слово "Чотири" замінити словом "Три";
   слова "та МВС" виключити.
   6. Пункт 19 викласти у такій редакції:
   "19. Юридична особа - відправник повинна мати тільки один
перелік посад. Погоджений перелік посад коригується шляхом його
доповнення. Додаткові посади вносяться за порядковими номерами, що
продовжують перелік. Доповнення до переліку посад (три примірники)
погоджуються та затверджуються в  установленому  порядку.  В
супровідному листі про доповнення переліку посад зазначаються
підстави їх внесення".
   7. У пунктах 20 і 25 слова "і МВС" виключити.
   8. У пункті 21:
   в абзаці третьому слово "три" замінити словом "два";
   в абзаці шостому і тринадцятому слова "та МВС" виключити;
   в абзаці дванадцятому і чотирнадцятому цифри і слово "30 діб"
замінити цифрою і словом "2 роки".
   9. В абзаці четвертому пункту 22 цифру і слово "5 років"
замінити словами і цифрами "для I категорії - 5 років, для
II категорії - 10 років, для III категорії - 15 років".
   10. Пункт 23 виключити.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка