Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення та функціонування державної електронної інформаційної бази даних "Нафта і нафтопродукти"


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 28 грудня 2001 р. N 619-р
                Київ
 
         Про створення та функціонування
        державної електронної інформаційної
        бази даних "Нафта і нафтопродукти"
 
   1. Затвердити заходи із створення і функціонування державної
електронної інформаційної бази даних "Нафта і нафтопродукти"
(далі  - база даних "Нафта і нафтопродукти") та обсяги їх
фінансування, що додаються.
   2. Органам виконавчої влади, підприємствам, установам та
організаціям, зазначеним у додатку, забезпечувати збирання та
подання інформації до бази даних "Нафта і нафтопродукти".
   3. Міністерству  економіки  та  з  питань  європейської
інтеграції: передбачати під час формування проекту державного
бюджету на відповідний рік видатки на фінансування створення і
функціонування  бази  даних "Нафта і нафтопродукти" у межах
асигнувань, що визначаються Міністерству,  беручи  до  уваги
залучення до фінансування цих робіт НАК "Нафтогаз України";
   за погодженням із центральними органами виконавчої влади у
двомісячний термін затвердити структуру бази даних "Нафта і
нафтопродукти", в якій визначити форму та періодичність подання
інформації.
   4. Держкомстату  разом  з  Мінпаливенерго,  Міністерством
економіки  та  з питань європейської інтеграції і Державним
інформаційно-аналітичним центром моніторингу зовнішніх товарних
ринків  "Держзовнішінформ"  удосконалити статистичну звітність
підприємств  усіх  форм  власності  з  метою  інформаційного
забезпечення функціонування бази даних "Нафта і нафтопродукти".
   5. Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції
разом з СБУ визначити в тримісячний термін після затвердження
структури бази даних "Нафта і нафтопродукти" перелік органів
виконавчої влади,  підприємств,  установ  та  організацій  -
користувачів  бази даних і в установленому порядку вирішити
питання, що стосуються режиму, умов та порядку доступу  до
інформації, яка міститься в цій базі.
 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ
   Інд. 37
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
             розпорядженням Кабінету Міністрів України
                від 28 грудня 2001 р. N 619-р
               ЗАХОДИ
       із створення і функціонування державної
        електронної інформаційної бази даних
          "Нафта і нафтопродукти" та
           обсяги їх фінансування
 
------------------------------------------------------------------
                     |  Обсяг  |Тривалість
       Захід           |фінансування,| виконання
                     | гривень  | заходу
------------------------------------------------------------------
I. Перший етап. Розроблення, створення,
придбання програмного та технічного
забезпечення, необхідного для
функціонування центрального модуля
інформаційної бази даних "Нафта і
нафтопродукти"
 
Організація та проведення торгів для      8660  два місяці
визначення виконавців програмного та
апаратного комплексу центрального модуля
інформаційної бази даних "Нафта та
нафтопродукти"
 
Розроблення і створення програмного      168150   п'ять
забезпечення: визначення і реалізація          місяців
завдання, розроблення програм для
центрального модуля та серверних додатків
обробки даних; розроблення універсальних
форм подачі даних; тестування
 
Організація технічного забезпечення:     412710  два місяці
придбання робочих станцій для керівника
проекту, адміністратора, програміста,
операторів; сервера; сітьового
устаткування; джерел безперебійного
живлення для сервера та робочих станцій,
підключення виділеної лінії
 
Підключення та обслуговування апаратної    36480
частини
_______________
Усього на першому етапі            626000   один рік
 
II. Другий етап. Забезпечення
функціонування віддалених джерел
інформації; створення архівної частини
бази даних; придбання джерел
кон'юнктурної інформації; забезпечення
поточного функціонування та ведення бази
даних протягом року (роботи другого етапу
розпочинаються через півроку після
початку фінансування робіт першого етапу)
 
Організація та проведення торгів для      8324  два місяці
визначення виконавців програмного і
апаратного комплексів для віддалених
джерел інформації бази даних "Нафта і
нафтопродукти"
 
Придбання апаратно-технічних засобів для   630630    -"-
віддалених джерел інформації
 
Створення архівного блоку інформації бази
даних щодо:
 
  стану ринку нафти і нафтопродуктів     189000    вісім
  України (експорт та імпорт), вартості,         місяців
  транзиту, переробки, споживання тощо
  відповідно до структури бази даних
 
  цін на нафту і нафтопродукти на       94500    шість
  європейському ринку за період             місяців
  1996-2000 років
 
Придбання джерел кон'юнктурної        375002   протягом
інформації, необхідної для поточного            року
функціонування бази даних "Нафта і
нафтопродукти"
 
Обслуговування апаратної частини       358344    -"-
 
Забезпечення функціонування та ведення    718200    -"-
бази даних "Нафта і нафтопродукти"
_______________
Усього на другому етапі           2374000    -"-
 
                     Додаток
            до розпорядження Кабінету Міністрів України
               від 28 грудня 2001 р. N 619-р
               ПЕРЕЛІК
     органів виконавчої влади, підприємств, установ
      та організацій, на які покладається збирання
        та подання інформації до бази даних
           "Нафта і нафтопродукти"
 
Мінагрополітики
 
Міністерство економіки та з питань
європейської інтеграції
 
Мінтранс
 
Мінпаливенерго
 
Державна інспекція з контролю за цінами
 
Держмитслужба
 
Держнафтогазпром
 
Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу
зовнішніх товарних ринків "Держзовнішінформ"
 
Держкомстат
 
НАК "Нафтогаз України"
 
НКРЕ
 
Рада міністрів Автономної Респубіки Крим, обласні,
Київська і Севастопольська міські держадміністрації
 
Головне управління Державної автомобільної інспекції МВС
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка