Законы Украины

Новости Партнеров
 

Доповнення до Переліку провідних установ для експертизи дисертацій


         ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
 
 N 29-06/8 від 10.10.2001
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   постановою президії
                   ВАК України
                   10.10.2001 N 29-06/8
 
           Доповнення до Переліку
      провідних установ для експертизи дисертацій
             ( v08_3330-99 )
 
   08.01.01 - економічна теорія
   Донецький національний університет МОН України
   Інститут економіки НАН України
   Інститут економіки промисловості НАН України
   Інститут аграрної економіки УААН
   Інститут світової  економіки  і міжнародних відносин НАН
України
   Київський національний економічний університет МОН України
   Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
   Львівська комерційна академія Укоопспілки
   Львівський національний університет ім. Івана Франка МОН
України
   Національний університет "Львівська політехніка" МОН України
   Одеський державний економічний університет МОН України
   Тернопільська академія народного господарства МОН України
   Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна МОН
України
   Харківський державний економічний університет МОН України
   08.01.04 - економічна історія та історія економічної думки
   Інститут економіки НАН України
   Інститут світової  економіки  і міжнародних відносин НАН
України
   Київський національний економічний університет МОН України
   Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
   Львівський національний університет ім. Івана Франка МОН
України
   Одеський державний економічний університет МОН України
   Харківський державний економічний університет МОН України
   08.02.02 -  економіка  та  управління  науково-технічним
прогресом
   Дніпропетровський національний університет МОН України
   Національний університет "Львівська політехніка" МОН України
   Донецький національний університет МОН України
   Запорізький державний університет МОН України
   Інститут економіки НАН України
   Інститут економіки промисловості НАН України
   Інститут регіональних досліджень НАН України
   Київський національний  торговельно-економічний університет
МОН України
   Київський національний економічний університет МОН України
   Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
   Львівський національний університет ім. Івана Франка МОН
України
   Національний аграрний університет Кабінету Міністрів України
   Одеський державний економічний університет МОН України
   Східноукраїнський національний університет МОН України
   Тернопільська академія народного господарства МОН України
   Технологічний університет Поділля МОН України
   Харківський державний економічний університет МОН України
   Національний технічний університет "ХПІ" МОН України
   Українська академія банківської справи Національного банку
України
   08.02.03 - організація управління, планування і регулювання
економікою
   Національний університет "Львівська політехніка" МОН України
   Дніпропетровський національний університет МОН України
   Донецька державна академія управління МОН України
   Донецький національний університет МОН України
   Донецький національний технічний університет МОН України
   Запорізький державний університет МОН України
   Інститут аграрної економіки УААН
   Інститут економіки НАН України
   Інститут економічного прогнозування НАН України
   Інститут економіки промисловості НАН України
   Інститут регіональних досліджень НАН України
   Київський національний економічний університет МОН України
   Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
   Львівський національний університет ім. Івана Франка МОН
України
   Науково-дослідний економічний інститут Мінекономіки України
   Національний інститут   стратегічних   досліджень   при
Адміністрації Президента України
   Одеський державний економічний університет МОН України
   Сумський державний університет МОН України
   Східноукраїнський національний університет МОН України
   Ужгородський національний університет МОН України
   Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна МОН
України
   Харківський державний економічний університет МОН України
   08.03.01 - статистика
   Науково-дослідний інститут статистики Держкомстату України
   Київський національний економічний університет МОН України
   Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
   Одеський державний економічний університет МОН України
   Харківський державний економічний університет МОН України
   Львівський національний університет ім. Івана Франка МОН
України
   Донецький національний університет МОН України
   Тернопільська академія народного господарства МОН України
   Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна МОН
України
   Львівська комерційна академія Укоопспілки
   08.03.02 - економіко-математичне моделювання
   Національний університет "Львівська політехніка" МОН України
   Дніпропетровський національний університет МОН України
   Донецький національний технічний університет МОН України
   Інститут економіки промисловості НАН України
   Інститут економічного прогнозування НАН України
   Інститут регіональних досліджень НАН України
   Київський національний економічний університет МОН України
   Львівський національний університет ім. Івана Франка МОН
України
   Науково-дослідний економічний інститут Мінекономіки України
   Національний інститут   стратегічних   досліджень   при
Адміністрації Президента України
   Одеський національний політехнічний університет МОН України
   Одеський державний економічний університет МОН України
   Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського МОН
України
   Сумський державний університет МОН України
   Донецький національний університет МОН України
   Запорізький державний університет МОН України
   Інститут економіки НАН України
   Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України
   Національна гірнича академія України МОН України
   Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
   Тернопільська академія народного господарства МОН України
   Технологічний університет Поділля МОН України
   Харківський державний економічний університет МОН України
   Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна МОН
України
   Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича МОН
України
   Міжнародний ННЦ інформаційних технологій та  систем  НАН
України та МОН України
   08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит
   Інститут економіки НАН України
   Інститут економічного прогнозування НАН України
   Київський національний економічний університет МОН України
   Львівська комерційна академія Укоопспілки
   Науково-дослідний економічний інститут Мінекономіки України
   Національний інститут   стратегічних   досліджень   при
Адміністрації Президента України
   Науково-дослідний фінансовий інститут Мінфіну України
   Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
   Одеський державний економічний університет МОН України
   Тернопільська академія народного господарства МОН України
   Харківський державний економічний університет МОН України
   Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна МОН
України
   Українська академія банківської справи Національного банку
України
   08.05.01 -  світове господарство і міжнародні економічні
відносини
   Донецький національний університет МОН України
   Інститут світової економіки і міжнародних  відносин  НАН
України
   Інститут економіки НАН України
   Київський національний економічний університет МОН України
   Українська академія зовнішньої торгівлі Мінекономіки України
   Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
   08.06.01 - економіка підприємства й організація виробництва
   Волинський державний університет ім. Лесі  Українки  МОН
України
   Національний університет "Львівська політехніка" МОН України
   Дніпропетровський національний університет МОН України
   Донецька державна академія управління МОН України
   Донецький національний університет МОН України
   Донецький державний університет економіки і торгівлі ім.
М.Туган-Барановського МОН України
   Запорізький державний технічний університет МОН України
   Запорізький державний університет МОН України
   Інститут економіки НАН України
   Інститут економіки промисловості НАН України
   Інститут економічного прогнозування НАН України
   Інститут регіональних досліджень НАН України
   Київський національний економічний університет МОН України
   Львівський національний ун-т ім. Івана Франка МОН України
   Науково-дослідний економічний інститут Мінекономіки України
   Національна гірнича академія України МОН України
   Національний інститут   стратегічних   досліджень   при
Адміністрації Президента України
   Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
   Одеський державний економічний університет МОН України
   Одеський національний університет ім.  І.І.Мечникова  МОН
України
   Рада з вивчення продуктивних сил України НАН України
   Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського МОН
України
   Сумський державний університет МОН України
   Тернопільська академія народного господарства МОН України
   Ужгородський національний університет МОН України
   Харківський державний економічний університет МОН України
   Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна МОН
України
   Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича МОН
України
   Донбаський гірничо-металургійний інститут МОН України (м.
Алчевськ)
   Інститут економіко-правових досліджень НАН України
   Інститут світової економіки і міжнародних  відносин  НАН
України
   Київський національний  торговельно-економічний університет
МОН України
   Львівська комерційна академія Укоопспілки
   Науково-дослідний економічний інститут Мінекономіки України
   Одеський національний політехнічний університет МОН України
   Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника МОН України
   Східноукраїнський національний університет МОН України
   Технологічний університет Поділля МОН України
   Національний аграрний університет Кабінету Міністрів України
   Подільська державна агротехнічна академія  Мінагрополітики
України
   Національний технічний університет "ХПІ" МОН України
   Кременчуцький політехнічний інститут МОН України
   08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит
   Волинський державний  університет  ім. Лесі Українки МОН
України
   Дніпропетровський національний університет МОН України
   Донецький національний університет МОН України
   Житомирський інженерно-технологічний інститут МОН України
   Запорізький державний університет МОН України
   Київський національний економічний університет МОН України
   Львівська комерційна академія Укоопспілки
   Львівський національний університет ім. Івана Франка МОН
України
   Національний аграрний університет Кабінету Міністрів України
   Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
   Одеський державний економічний університет МОН України
   Одеський державний    сільськогосподарський    інститут
Мінагрополітики України
   Східноукраїнський національний університет МОН України
   Тернопільська академія народного господарства МОН України
   Технологічний університет Поділля МОН України
   Ужгородський національний університет МОН України
   Харківський державний економічний університет МОН України
   Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна МОН
України
   08.07.01 - економіка промисловості
   Національний університет "Львівська політехніка" МОН України
   Дніпропетровський національний університет МОН України
   Донбаський гірничо-металургійний інститут МОН України (м.
Алчевськ)
   Донецький національний університет МОН України
   Донецький національний технічний університет МОН України
   Донецький державний університет економіки і торгівлі ім.
М.Туган-Барановського МОН України
   Запорізька державна інженерна академія МОН України
   Запорізький державний університет МОН України
   Запорізький державний технічний університет МОН України
   Інститут економіки НАН України
   Інститут економіки промисловості НАН України
   Інститут економічного прогнозування НАН України
   Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень
НАН України
   Інститут регіональних досліджень НАН України
   Київський національний економічний університет МОН України
   Львівський національний університет ім. Івана Франка МОН
України
   Миколаївський державний технічний морський університет МОН
України
   Науково-дослідний економічний інститут Мінекономіки України
   Національна гірнича академія України МОН України
   Одеська державна академія харчових технологій МОН України
   Одеський державний економічний університет МОН України
   Одеський національний політехнічний університет МОН України
   Рада з вивчення продуктивних сил України НАН України
   Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського МОН
України
   Сумський державний університет МОН України
   Східноукраїнський національний університет МОН України
   Тернопільська академія народного господарства МОН України
   Харківський державний економічний університет МОН України
   Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького
МОН України
   Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича МОН
України
   Національний технічний університет "ХПІ" МОН України
   08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК
   Державна агроекологічна академія  України  Мінагрополітики
України
   Дніпропетровський державний    аграрний    університет
Мінагрополітики України
   Дніпропетровський національний університет МОН України
   Інститут аграрної економіки УААН
   Інститут економіки НАН України
   Інститут землеустрою УААН
   Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень
НАН України (м. Одеса)
   Інститут регіональних досліджень НАН України
   Київський національний  торговельно-економічний університет
МОН України
   Київський національний економічний університет МОН України
   Кримський державний аграрний  університет  Мінагрополітики
   України  Львівський  державний  аграрний  університет
   Мінагрополітики
України
   Львівський національний університет ім. Івана Франка МОН
України
   Миколаївська державна  аграрна  академія  Мінагрополітики
України
   Національний аграрний університет Кабінету Міністрів України
   Одеський державний    сільськогосподарський    інститут
Мінагрополітики України
   Подільська державна  агротехнічна академія Мінагрополітики
України (м. Кам'янець-Подільський)
   Полтавський державний   сільськогосподарський   інститут
Мінагрополітики України
   Рада з вивчення продуктивних сил України НАН України
   Тернопільська академія народного господарства МОН України
   Харківський державний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва
Мінагрополітики України
   Херсонський державний   сільськогосподарський   інститут
Мінагрополітики України
   Сумський національний аграрний університет Мінагрополітики
України
   08.07.03 - економіка будівництва
   Інститут "Будпроектіндустрія" (м. Київ)
   Інститут економіки промисловості НАН України
   Інститут економічного прогнозування НАН України
   Інститут проблем природокористування та екології НАН України
(м. Дніпропетровськ)
   Національний університет "Львівська політехніка" МОН України
   Донбаська державна академія будівництва і архітектури МОН
України
   Донецький національний технічний університет МОН України
   Запорізька державна інженерна академія МОН України
   Київський національний університет будівництва і архітектури
МОН України
   Науково-дослідний економічний інститут Мінекономіки України
   Одеська державна технічна академія будівництва і архітектури
МОН України
   Одеський державний економічний університет МОН України
   Придніпровська державна академія будівництва і архітектури
МОН України
   Тернопільська академія народного господарства МОН України
   Харківський державний технічний університет будівництва і
архітектури МОН України
   08.07.04 - економіка транспорту і зв'язку
   Донецький національний університет МОН України
   Донецький національний технічний університет МОН України
   Запорізька державна інженерна академія МОН України
   Запорізький державний технічний університет МОН України
   Інститут економіки промисловості НАН України
   Інститут економічного прогнозування НАН України
   Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень
НАН України
   Інститут регіональних досліджень НАН України
   Національний авіаційний університет МОН України
   Миколаївський державний морський технічний університет МОН
України
   Науково-дослідний економічний інститут Мінекономіки України
   Одеська державна морська академія МОН України
   Одеський державний морський університет МОН України
   Тернопільська академія народного господарства МОН України
   Ужгородський національний університет МОН України
   Українська національна академія зв'язку ім. О.С.Попова
   Український транспортний університет МОН України
   Харківська державна  академія  залізничного  транспорту
Мінтрансу України
   Харківський державний   автомобільно-дорожній   технічний
університет МОН України
   Інститут комплексних транспортних проблем (м. Київ)
   08.07.05 - економіка торгівлі та послуг
   Донецький державний університет економіки і торгівлі ім.
М.Туган-Барановського МОН України
   Інститут економіки НАН України
   Інститут економіко-правових  досліджень  НАН  України (м.
Донецьк)
   Інститут економічного прогнозування НАН України
   Інститут регіональних досліджень НАН України
   Київський національний торговельно-економічний  університет
МОН України
   Львівська комерційна академія Укоопспілки
   Одеська державна академія харчових технологій МОН України
   Полтавський кооперативний інститут
   Українська академія зовнішньої торгівлі Мінекономіки України
   Технологічний університет Поділля МОН України
   08.08.01 -  економіка  природокористування  і  охорони
навколишнього середовища
   Дніпропетровський національний університет МОН України
   Донецький національний технічний університет МОН України
   Донецький національний університет МОН України
   Запорізька державна інженерна академія МОН України
   Запорізький державний університет МОН України
   Запорізький державний технічний університет МОН України
   Інститут економіки НАН України
   Інститут економіки промисловості НАН України
   Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень
НАН України
   Інститут регіональних досліджень НАН України
   Кримський інститут  природоохоронного   та   курортного
будівництва МОН України
   Львівський національний університет ім. Івана Франка МОН
України
   Український державний лісотехнічний університет МОН України
   Науково-дослідний економічний інститут Мінекономіки України
   Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
   Одеський державний економічний університет МОН України
   Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника МОН України
   Рада з вивчення продуктивних сил України НАН України
   Сумський державний університет МОН України
   Тернопільська академія народного господарства МОН України
   Ужгородський національний університет МОН України
   Сумський національний аграрний університет Мінагрополітики
України
   Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича МОН
України
   08.09.01 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і
політика
   Дніпропетровський національний університет МОН України
   Інститут світової економіки і міжнародних  відносин  НАН
України
   Інститут економіки НАН України
   Інститут економіки промисловості НАН України
   Інститут регіональних досліджень НАН України
   Київський національний економічний університет МОН України
   Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
   Львівський національний університет ім. Івана Франка МОН
України
   Національний аграрний університет Кабінету Міністрів України
   Науково-дослідний інститут праці та зайнятості  населення
Мінпраці України та НАН України
   Науково-дослідний економічний інститут Мінекономіки України
   Одеський державний економічний університет МОН України
   Рада з вивчення продуктивних сил України НАН України
   Харківський державний економічний університет МОН України
   08.10.01 -  розміщення  продуктивних  сил  і регіональна
економіка
   Інститут аграрної економіки УААН
   Інститут економіки НАН України
   Інститут економіки промисловості НАН України
   Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень
НАН України
   Інститут регіональних досліджень НАН України
   Київський національний економічний університет МОН України
   Науково-дослідний економічний інститут Мінекономіки України
   Національний аграрний університет Кабінету Міністрів України
   Одеський державний економічний університет МОН України
   Рада з вивчення продуктивних сил України НАН України
   Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського МОН
України
   Тернопільська академія народного господарства МОН України.
 
 "Бюлетень Вищої атестаційної комісії України", N 6, 2001 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка