Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про ліквідацію Запорізького науково-дослідного центру по раціональному використанню паливно-мастильних матеріалів в сільськогосподарському виробництві


       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 393 від 29.12.2001
 
     Про ліквідацію Запорізького науково-дослідного
        центру по раціональному використанню
         паливно-мастильних матеріалів в
        сільськогосподарському виробництві
 
   Керуючись Декретом Кабінету Міністрів України від 15 грудня
1992 р. N 8-92 ( 8-92 ) "Про управління майном, що є  у
загальнодержавній  власності",  постановою  Кабінету Міністрів
України від 21 вересня 1998 р. N 1482 ( 1482-98-п ) "Про передачу
об'єктів права державної та комунальної власності" та з метою
подальшого   упорядкування    мережі   науково-дослідних,
проектно-конструкторських  установ,  раціонального використання
коштів, матеріально-технічного,    кадрового    потенціалу,
Н А К А З У Ю:
   1. Ліквідувати за станом на 1 січня 2002 року Запорізький
науково-дослідний   центр  по  раціональному  використанню
паливно-мастильних матеріалів в сільськогосподарському виробництві
(далі - Центр).
   2. Затвердити склад ліквідаційної комісії Центру (додається).
   3. Голові ліквідаційної комісії:
   3.1. Опублікувати  в  офіційній  пресі  повідомлення про
ліквідацію Центру.
   3.2. Попередити в установленому порядку  про  звільнення
працівників у зв'язку з ліквідацією Центру та вжити заходів до
працевлаштування осіб, які мають на це пільги.
   3.3. Провести розрахунки по заробітній платі  та  інших
заборгованостях  згідно  зі  статтею 36 Закону України "Про
підприємства в Україні" ( 887-12 ).
   3.4. Скласти ліквідаційний баланс та  звіт  про  роботу
ліквідаційної  комісії  і  до 1 березня 2002 р. подати їх
міністерству на затвердження.
   4. Ректору Таврійської державної  агротехнічної  академії
(Крижачківський)  передбачити  виконання  науково-дослідних  і
дослідно-конструкторських робіт відповідно до напрямів діяльності
ліквідованого Центру, при необхідності внести зміни до Статуту
Таврійської державної агротехнічної академії та подати їх на
затвердження до міністерства.
   5. Департаменту  стратегії  розвитку  аграрної  економіки
(Дробот), Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики
(Зуб),  Департаменту  науково-технічної  політики  (Саченко),
Департаменту кадрової політики, аграрної освіти та науки (Бойко),
Управлінню організації та методології бухгалтерського обліку та
фінансової звітності (Лавріненко), Управлінню державною власністю
та приватизації (Чорноус) врахувати зміни, визначені цим наказом,
при розробці планів економічного і соціального розвитку  та
фінансових планів міністерства, а також внести відповідні зміни до
Переліку державних підприємств, установ і організацій, що входять
до сфери управління Мінагрополітики України ( v0218555-00 ).
   6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Державного секретаря Мельника С.І.
 
 Державний секретар                    С.Рижук
                   Додаток
                   до наказу Мінагрополітики
                   України
                   29.12.2001 р. N 393
               Склад
 ліквідаційної комісії Запорізького науково-дослідного центру по
  раціональному використанню паливно-мастильних матеріалів в
        сільськогосподарському виробництві
 
 Данчук         Заступник начальника     Департаменту
 Анатолій Григорович   науково-технічної        політики
             Мінагрополітики України, голова комісії
 
 Дідур          Директор Запорізького науково-дослідного
 Володимир Аксентійович центру по  раціональному  використанню
             паливно-мастильних   матеріалів   в
             сільськогосподарському    виробництві,
             заступник голови комісії
 
 Члени комісії:
 
 Кюрчев         - проректор з наукової роботи Таврійської
 Володимир Миколайович  Державної агротехнічної академії
 
 
 Лукашевич        - завідувач сектору Департаменту кадрової
 Михаліна Андріївна   політики, аграрної освіти та науки
 
 Нестеренко       - головний економіст Управління державною
 Наталія Романівна    власністю та приватизації
 
 Ткаченко        - заступник   начальника   Управління
 Василь Миколайович   організації і методології бухгалтерського
             обліку та фінансової звітності
 
 Толкунова        - головний   бухгалтер   Запорізького
 Тетяна Михайлівна    науково-дослідного    центру    по
             раціональному        використанню
             паливно-мастильних   матеріалів   в
             сільськогосподарському виробництві
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка