Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про проект Закону України "Про внесення змін до Закону України" "Про вибори народних депутатів України"


          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 56 від 12.12.2001
   м. Київ
          Про проект Закону України
       "Про внесення змін до Закону України"
       "Про вибори народних депутатів України"
 
   Розглянувши проект Закону України "Про внесення змін до
Закону  України "Про вибори народних депутатів України", та
відповідно до статті 11, пункту 4 статті 14 Закону України "Про
Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ), Центральна виборча
комісія п о с т а н о в л я є:
   1. Схвалити пропозиції, викладені у формі проекту Закону
України "Про внесення змін до Закону України "Про вибори народних
депутатів України" (додається).
   2. Надіслати проект зазначеного Закону Голові Верховної Ради
України  для вирішення питання про внесення його в порядку
законодавчої ініціативи на розгляд Верховної Ради України.
 
 
 Голова Центральної виборчої комісії           М.РЯБЕЦЬ
 
                     Додаток
             до постанови Центральної виборчої комісії
                від 12 грудня 2001 року N 56
           З А К О Н У К Р А Ї Н И
        Про внесення змін до Закону України
       "Про вибори народних депутатів України"
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   I. Внести до Закону України "Про вибори народних депутатів
України"  (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N ___,
ст. ___) такі зміни:
   1. Частину четверту статті 30 після слова "пересування"
доповнити словами "а також на виборчих дільницях, утворених, як
виняток, на територіях військових частин (формувань)".
   2. У пункті 10 частини першої статті 41 слова "попередній
року подання документів" замінити словами "що передує року початку
виборчого процесу".
   3. У пункті 7 частини першої статті 42 слова "подання
документів" замінити словами "початку виборчого процесу".
   4. У статті 49:
   1) у пункті 12 частини першої слова "порушив ті ж" замінити
словами "повторно порушив";
   2) пункт 1 частини третьої викласти в такій редакції:
   "1) звернення кандидата у депутати не пізніш як за день до
дня виборів з письмовою заявою про відмову від балотування в
одномандатному виборчому окрузі";
   3) у частині п'ятій слово "Центральна" замінити  словом
"Відповідна";
   4) частину шосту доповнити словами "а окружна виборча комісія
оголошує його таким, що вибув з балотування в одномандатному
окрузі".
   5. Статтю 53 доповнити новою частиною п'ятою такого змісту:
   "5. Порядок надання ефірного часу та друкованих площ за
рахунок і в межах коштів Державного  бюджету  України,  що
виділяються на підготовку та проведення виборів, встановлюється
Центральною виборчою комісією".
   У зв'язку із цим частини п'яту-сьому вважати відповідно
частинами шостою-восьмою.
   6. У статті 54 частину четверту виключити.
   У зв'язку із цим частини п'яту-тринадцяту вважати відповідно
частинами четвертою-дванадцятою.
   7. Частину сьому статті 55 після слів "партій (блоків)"
доповнити словами "кандидатів у депутати".
   8. У статті 61:
   1) у частині першій цифри "20" замінити цифрами "10";
   2) у частині другій цифри "15" замінити цифрами "5".
   9. У частині п'ятій статті 62 слова "жодного з кандидатів"
замінити словами "жодного кандидата".
   10. Частину сьому статті 66 доповнити новим другим реченням
такого змісту:
   "Виборцю, який перебуває в установі кримінально-виконавчої
системи, виборчі бюлетені також можуть видаватися за  умови
пред'явлення  ним  відповідної  картки  (довідки)  установи
кримінально-виконавчої системи, що повинна містити: прізвище,
ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство,
фотокартку особи, підпис керівника та печатку установи".
   11. У пункті 4 частини двадцять шостої статті 68 слова
"жодного з кандидатів" замінити словами "жодного кандидата".
   12. У статті 72:
   1) частину третю викласти в такій редакції:
   "3. При  прийнятті  окружною виборчою комісією протоколу
дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на
виборчій  дільниці  у відповідному окрузі занесені до нього
відомості оголошуються";
   2) у частині одинадцятій останнє речення після слів "мають
право підписати" доповнити словами "уповноважені особи партій
(блоків)".
   13. У частині третій статті 84 цифри "22" замінити цифрами
"53".
   II. Цей  Закон  набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
 
 
 Секретар Центральної виборчої комісії         Я.ДАВИДОВИЧ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка