Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2001 р. N 312


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 28 грудня 2001 р. N 1814
                Київ
         Про внесення змін до постанови
          Кабінету Міністрів України
          від 2 квітня 2001 р. N 312
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Внести в додатки 1-4 до постанови Кабінету Міністрів
України від 2 квітня 2001 р. N 312 ( 312-2001-п ) "Про розподіл
державних централізованих і державних капітальних вкладень на
реалізацію Чорнобильської будівельної  програми  та  переліки
об'єктів, що фінансуються за їх рахунок у 2001 році" (Офіційний
вісник України, 2001 р., N 14, ст. 600, N 45, ст. 2018, із
змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від
14 грудня 2001 р. N 1692 ( 1692-2001-п ) і від 24 грудня 2001 р.
N 1715 ( 1715-2001-п ) зміни згідно з додатками 1-4.
   2. Погодитися з пропозицією Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції щодо:
   збільшення Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
обсягів  державних  капітальних  вкладень  на  реалізацію
Чорнобильської будівельної програми на 3513,76 тис. гривень, в
тому числі на 327,16 тис. гривень - за рахунок коштів, які
надійшли до спеціального фонду внаслідок приватизації об'єктів
незавершеного будівництва, що  споруджувалися  відповідно  до
Чорнобильської будівельної програми, та на 3186,6 тис. гривень -
за рахунок коштів, що вивільнилися внаслідок зменшення видатків на
забезпечення внеску України на реалізацію програми SIP;
   збільшення Міністерству  палива  та  енергетики  обсягів
державних централізованих капітальних вкладень, зазначених  у
додатку 2, на 10000 тис. гривень для фінансування будівництва
об'єктів  вугільної  промисловості  за  рахунок  часткового
перерозподілу  непрофінансованих  загальних  обсягів державних
централізованих капітальних вкладень.
 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ
   Інд. 21
 
                     Додаток 1
              до постанови Кабінету Міністрів України
                від 28 грудня 2001 р. N 1814
               ЗМІНИ,
       що вносяться в додаток 1 до постанови
     Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2001 р.
            N 312 ( 312-2001-п )
 
                          (тис. гривень)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
          |  Державні централізовані  |   Державні капітальні вкладення на реалізацію
          |  капітальні вкладення   |     Чорнобильської будівельної програми
          |-----------------------------+--------------------------------------------------------
          |передбачено|зміни: |остаточ- |  за рахунок коштів   |за рахунок погашення забор-
          |капітальних|збіль- |ний обсяг|  державного бюджету   |гованості із заробітної плати
          |вкладень  |шення |     |             |працівників бюджетних установ,
          |згідно з  | "+", |     |             |грошового забезпечення та
          |постановою |змен- |     |             |інших соціальних виплат
          |Кабінету  |шення |     |--------------------------+-----------------------------
          |Міністрів | "-"  |     |передба-|зміни: |остато- |передба-|зміни : |остаточний
          |України від|    |     |чено  |збільше-|чний  |чено  |збільше-|обсяг
          |2 квітня  |    |     |капіта- |ння "+" |обсяг  |капіта- |ння "+" |
          |2001 р.  |    |     |льних  |зменшен-|    |льних  |зменшен-|
          |N 312, із |    |     |вкладень|ня "-" |    |вкладень|ня "-" |
          |змінами,  |    |     |згідно з|    |    |згідно з|    |
          |внесеними |    |     |постано-|    |    |постано-|    |
          |постановами|    |     |вою   |    |    |вою   |    |
          |Кабінету  |    |     |Кабінету|    |    |Кабінету|    |
          |Міністрів |    |     |Мініст- |    |    |Мініст- |    |
          |України від|    |     |рів   |    |    |рів   |    |
          |7 листопада|    |     |України |    |    |України |    |
          |2001 р.  |    |     |від   |    |    |від   |    |
          |N 1468 і  |    |     |2 квітня|    |    |2 квітня|    |
          |від    |    |     |2001 р. |    |    |2001 р. |    |
          |14 грудня |    |     |N 312, |    |    |N 312, |    |
          |2001 р.  |    |     |із   |    |    |із   |    |
          |N 1692   |    |     |змінами,|    |    |змінами,|    |
          |      |    |     |внесени-|    |    |внесени-|    |
          |      |    |     |ми   |    |    |ми   |    |
          |      |    |     |постано-|    |    |постано-|    |
          |      |    |     |вою   |    |    |вою   |    |
          |      |    |     |Кабінету|    |    |Кабінету|    |
          |      |    |     |Мініст- |    |    |Мініст- |    |
          |      |    |     |рів   |    |    |рів   |    |
          |      |    |     |України |    |    |України |    |
          |      |    |     |від 7  |    |    |від 7  |    |
          |      |    |     |листопа-|    |    |листопа-|    |
          |      |    |     |да   |    |    |да   |    |
          |      |    |     |2001 р. |    |    |2001 р. |    |
          |      |    |     |N 1468 |    |    |N 1468 |    |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Усього       360920,1      360920,1 58800  +3514,36 62314,36 20000   -821,39 19178,91
 
у тому числі:
 
Міністерства, інші 237545,1  +3913  241458,1 13167,7 +1909,8 15077,5 10041,84 -271,3  9770,54
органи виконавчої
влади - усього
 
з них:
 
Мінагрополітики   46070    -287  45783                4697,3  -60,4  4636,9
 
Мінкультури      5225   -1270   3955
 
МНС          5975   +1275   7250   9361,7 +1909,8 11271,5  4109,6  -210,9  3898,7
 
Міноборони      26500    -800  25700
 
Мінпаливенерго    14625   +10000  24625
 
Конституційний Суд
України        1425   +1270   2695
 
Обласні, Київська  120857,5  -3913  116944,5 45632,3 +1604,56 47236,86 9958,16 -550,09 9408,37
та Севастопольська
міські
держадміністрації -
усього
 
Вінницька       2205    +150   2355
 
Волинська                     1910,5  +300   2210,5
 
Житомирська                    14494,6  +876,8 15371,4  3019,4  -302,4  2717
 
Київська                     14755,9  +130  14885,9
 
Кіровоградська    2120    +137   2257   3200   +100   3300
 
Луганська       3991    +800   4791
 
Рівненська                     4561   +47,76 4608,76
 
Черкаська                      642,1  +50   692,1
 
Чернігівська                    2111,8  +100   2211,8  845,1  -247,69  597,41
 
                     Додаток 2
              до постанови Кабінету Міністрів України
                від 28 грудня 2001 р. N 1814
               ЗМІНИ,
       що вносяться в додаток 2 до постанови
     Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2001 р.
            N 312 ( 312-2001-п )
 
                          (тис. гривень)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Найменування об'єктів |Рік початку |Проектна |Частка   |Будівельна|          2001 рік
та їх місцезнаходження,|і закінчення|потужність|державної |готовність|--------------------------------------------
одиниця виміру     |будівництва |(залишок |власності |пускового |введення |передбачено|зміни:  |остаточний
            |      |на 1 січня|у майні  |комплексу |потужності|капітальних|збільшення|обсяг
            |      |2001 р.) |забудовника|на 1 січня|в дію   |вкладень  |"+",   |капітало-
            |      |     |на 1 січня |2001 р., |     |згідно з  |зменшення |вкладень
            |      |     |2001 р.,  |відсотків |     |постановою |"-"    |
            |      |     |відсотків |     |     |Кабінету  |     |
            |      |     |      |     |     |Міністрів |     |
            |      |     |      |     |     |України від|     |
            |      |     |      |     |     |2 квітня  |     |
            |      |     |      |     |     |2001 р.  |     |
            |      |     |      |     |     |N 312, із |     |
            |      |     |      |     |     |змінами,  |     |
            |      |     |      |     |     |внесеними |     |
            |      |     |      |     |     |постановами|     |
            |      |     |      |     |     |Кабінету  |     |
            |      |     |      |     |     |Міністрів |     |
            |      |     |      |     |     |України від|     |
            |      |     |      |     |     |7 листопада|     |
            |      |     |      |     |     |2001 р.  |     |
            |      |     |      |     |     |N 1468 і  |     |
            |      |     |      |     |     |від    |     |
            |      |     |      |     |     |14 грудня |     |
            |      |     |      |     |     |2001 р.  |     |
            |      |     |      |     |     |N 1692   |     |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Усього                                       360920,1        360920,1
 
з них:
 
Міністерства, інші                                 237545,1   +3913  241458,1
органи виконавчої
влади - усього
 
з них:
 
Мінагрополітики                                   46070     -287   45783
 
Будівництво                                      7180     +530   7710
газопроводів-відводів,
усього
 
з них:
 
Газопровід-відвід до   2001-2002         100                       +330    330
м. Ульянівка
Кіровоградської
області, кілометрів           63
 
Газопровід-відвід до   1992-2001         100                       +200    200
с. Коноплянівка
Білокуракинського
району Луганської
області, кілометрів            4,7          90
 
Водопостачання                                    4283          4283
сільських населених
пунктів
 
з них:
 
Області - усього                                   4123          4123
 
з них:
 
Вінницька                                       252          252
 
СТОВ "Кирнасівка",    2000-2001         100                 150     -150
смт Кирнасівка
Тульчинського району -
водопровід, кілометрів          4,8          46     4,8
 
СВАТ "Птахокомбінат   2000-2001         100                       +150    150
Тульчинський",
смт Кирнасівка
Тульчинського району -
водопровід, кілометрів          4,8          46     4,8
 
Об'єкти виробничого                                  3000     -817   2183
призначення
 
з них:
 
Східно-Український    1996-2002                           600     -300    300
центр племінного
м'ясного птахівництва
 
з них:
 
ВАТ ВН "Перевальський"                                 200     -200
 
СТОВ НВК "Єнакіївська
птахофабрика"                                     400     -100    300
 
Укрдержрибгосп (на
спорудження суден для
органів рибоохорони)                                 1040     -517    523
 
Будівництво об'єктів
соціального призначення                                9930          9930
 
з них:
 
Дільнична лікарня, села 1992-2002         100                 150     -150
Чаплинка, Шушківка
Лисянського району
Черкаської області
 
Школа, с. Чаплинка    1992-2002         100                 150     +150    300
Лисянського району
Черкаської області
 
Мінкультури                                      5225    -1270   3955
 
Національний художній  1997-2005         100                2930    -2430    500
музей, м. Київ -
проектні роботи та
придбання
технологічного
обладнання,
тис. кв. метрів              7,45
 
Дирекція з        1997-2005         100                       +160    160
реконструкції,
реставрації та
розширення
Національного
художнього музею,
м. Київ - проектні
роботи та придбання
технологічного
обладнання,
тис. кв. метрів              7,45
 
Національний       1989-2002         100                 475    +1000   1475
академічний драматичний
театр імені
І. Франка, м. Київ -
творчо-виробничий
корпус,
тис. кв. метрів              2,378         66
 
Міноборони                                      26500     -800   25700
 
Військова частина    2001-2002         100                1000     -800    200
А-0660, с. Чорноморське
Комінтернівського
району Одеської
області - газифікація
військових містечок
N 1 і 3, кілометрів           16,2
 
Мінпаливенерго                                    14625    +10000   24625
 
Шахта "Самсонівська-   1965-2004         100                      +1000   1000
Західна", с. Самсонівка
Краснодонського району
Луганської області -
вугілля, тис. тонн           1500           90    250
 
Шахта "Ніканор-Нова",  1982-2002         100                       +400    400
м. Зоринськ Луганської
області - вугілля,
тис. тонн                490           89
 
Шахта "Західно-     1979-2002         100                       +500    500
Донбаська" N 6/42
блок 2, м. Павлоград
Дніпропетровської
області -
вугілля, тис. тонн           1200           81
 
Шахта "Степова",     1987-2005         100                      +1000   1000
м. Першотравенськ
Дніпропетровської
області - підтримання
діючих потужностей           1250           92
 
Шахтоуправління     2001-2003         100                       +500    500
Донбас-шахта
"Щегловська-Глибока",
м. Донецьк - підготовка
центральної частини
уклонного поля
 
Шахта "Заря", м. Сніжне 1986-2002         100                      +1000   1000
Донецької області -
гірничо-капітальні
роботи з удосконалення
та підйому з
проходженням
вентиляційного ствола
N 2 - вугілля,
тис. тонн                910           82
 
Шахта "Бутівська",    1991-2002         100                      +1250   1250
м. Макіївка Донецької
області - вугілля,
тис. тонн                630           90
 
Шахта "Нововолинська",  1989-2002         100                      +1500   1500
м. Нововолинськ
Волинської області -
вугілля, тис. тонн           900           75
 
Реконструкція ТЕЦ-3,   1992-2002         100                      +1580   1580
м. Олександрія
Кіровоградської
області,
тонн пару на годину          360           70
 
Розріз          1989-2002         100                       +500    500
Костянтинівський,
м. Олександрія
Кіровоградської
області - вугілля,
тис. тонн               1850           80
 
Будівництво котельні   1993-2002                                 +400    400
санаторію "Шахтар",
м. Трускавець
 
Консервація об'єктів                                        +370    370
 
з них:
 
шахта "Добропільська-                                        +90    90
Капітальна"
 
шахта "Центральна-                                         +200    200
Нова"
 
шахта "Краснолуцька-                                        +80    80
Північна"
 
Конституційний Суд                                  1425    +1270   2695
України
 
з них:
 
Адміністративний     1987-2001         100                1000    +1570   2570
будинок по
вул. Жилянській, 14,
м. Київ,
тис. кв. метрів             11,2          70    11,2
 
Пайова участь у     2001                             425     -300    125
будівництві житла для
суддів
 
Державне управління                                 18282,5        18282,5
справами
 
з них:
 
Національний                                      760     -260    500
університет
"Києво-Могилянська
академія", м. Київ
 
з них:
 
Гімназія         2001-2002         100                 260     -260
"Києво-Могилянський
колегіум"
 
Аварійно-відновні    2001           100                1800    -1800
роботи в житлових
будинках
 
Адміністративний     2000-2001         100                12235,8   +2060   14295,8
будинок по
вул. Банковій, 11,
м. Київ - друга черга
реконструкції з
підсиленням основних
несучих конструкцій,
тис. кв. метрів             1,4          20     1,4
 
Держкомкордон                                     2192,5         2192,5
 
з них:
 
Житлове будівництво   2001                             278          278
на прикордонних
заставах - усього
 
у тому числі:
 
Житлове будівництво на  2000-2001                           78     -78
кордоні з Республікою
Молдова в Одеській
області, загальна площа
тис. кв. метрів             0,26
 
Житлове будівництво на  2000-2001                                 +78    78
кордоні з Республікою
Молдова, усього
 
у тому числі:
 
Восьмиквартирний     1994-2001         100                       +45,1   45,1
житловий будинок,
с. Пороги Ямпільського
району Вінницької
області, загальна площа
тис. кв. метрів             0,49          93     0,49
 
Чотириквартирний     1994-2002         100                       +32,9   32,9
житловий будинок,
смт Красні Окна
Одеської області
 
Житлове будівництво на                                 200          200
кордоні з Російською
Федерацією, усього
 
з них:
 
у Сумській області,   1997-2001                           150     -150
загальна площа,
тис. кв. метрів             0,23
 
Тридцятиквартирний    1993-2001         100                       +17    17
житловий будинок,
м. Середина-Буда
Сумської області,
загальна площа
тис. кв. метрів             1,6          91     1,6
 
Шестиквартирний     2001           100                        +5     5
житловий будинок,
смт Троїцьке Луганської
області,
загальна площа
тис. кв. метрів             0,33               0,33
 
Шестиквартирний     2001           100                       +15    15
житловий будинок,
м. Білолуцьк
Новопсковського району
Луганської області,
загальна площа
тис. кв. метрів             0,41               0,41
 
Шестиквартирний     2001-2003         100                       +36    36
житловий будинок,
смт Марківка Луганської
області
загальна площа,
тис. кв. метрів             0,33
 
Десятиквартирний     2001-2003         100                       +15    15
житловий будинок,
м. Новоазовськ
Донецької області,
загальна площа
тис. кв. метрів             0,52
 
Двоквартирний житловий  2001           100                       +99    99
будинок, м. Іловайськ
Харцизької міської ради
Донецької області,
загальна площа
тис. кв. метрів             0,1                0,1
 
Житлове будівництво   1997-2001                           50     -37    13
в Харківській області,
загальна площа
тис. кв. метрів             0,076
 
Обласні, Київська та                                120857,5   -3913  116944,5
Севастопольська міські
держадміністрації -
усього
 
з них обласні:
 
Вінницька                                       2205     +150   2355
 
з них:
 
Центральна районна    1996-2002         100                       +150    150
лікарня, м. Бершадь -
акушерський корпус,
ліжок                  40                42
 
Донецька                                       6792,5         6972,5
 
з них:
 
Газопровід,       1997-2003         100                 200     -200
м. Дебальцеве -
м. Вуглегірськ (перша
черга), кілометрів            6,5
 
Газопровід від      1997-2002         100                       +200    200
м. Єнакієво до ГРП
м. Вуглегірська,
кілометрів                7,7
 
Магістральний водовід,  2001-2003         100                 150     -150
м. Кіровськ -
м. Жданівка, кілометрів         3
 
Водовід с. Ольхова -   2001-2003         100                       +150    150
м. Жданівка,
реконструкція,
кілометрів                7
 
Кіровоградська                                    2120     +137   2257
 
з них:
 
Радіотелепередавальна  1987-2001         100                 400     +75    475
станція, м. Ульянівка -
телерадіопередавачі,
кВт                   4           60     4
 
Центральна районна    1988-2002         100                 250     +35    285
лікарня, с. Вільшанка,
відвідувань за зміну          375           60
 
Школа, с. Шамраїве    1991-2002         100                 412     +27    439
Ульянівського району,
учнівських місць            345           29
 
Луганська                                       3991     +800   4791
 
з них:
 
Водопровідні та     2001           100                 540     +860   1400
каналізаційні мережі,
м. Суходільськ -
реконструкція
 
Водовід,         1994-2003         100                1180     -60    1120
м. Молодогвардійськ -
м. Свердловськ,
кілометрів               24           25    16
 
                     Додаток 3
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 28 грудня 2001 р. N 1814
               ЗМІНИ,
       що вносяться в додаток 3 до постанови
     Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2001 р.
            N 312 ( 312-2001-п )
 
                          (тис. гривень)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Найменування об'єктів |Рік початку |Проектна |Частка   |Будівельна |         2001 рік
та їх місцезнаходження,|і закінчення |потужність|державної |готовність |--------------------------------------------
одиниця виміру     |будівництва |(залишок |власності |пускового |введення |передбачено|зміни:  |остаточний
            |       |на 1 січня|у майні  |комплексу |потужності|капітало- |збільшення|обсяг ка-
            |       |2001 р.) |забудовника|на 1 січня |в дію   |вкладень  |"+",   |пітальних
            |       |     |на 1 січня |2001 р.,  |     |згідно з  |зменшення |вкладень
            |       |     |2001 р.,  |відсотків |     |постановою |"-"    |
            |       |     |відсотків |      |     |Кабінету  |     |
            |       |     |      |      |     |Міністрів |     |
            |       |     |      |      |     |України від|     |
            |       |     |      |      |     |2 квітня  |     |
            |       |     |      |      |     |2001 р.  |     |
            |       |     |      |      |     |N 312   |     |
            |       |     |      |      |     |від 7   |     |
            |       |     |      |      |     |листопада |     |
            |       |     |      |      |     |2001 р.  |     |
            |       |     |      |      |     |N 1468   |     |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Усього                                         58800   +3514,36  62314,36
 
у тому числі:
 
Міністерства, інші                                   13167,7  +1909,8  15077,5
органи виконавчої
влади - усього
 
з них:
 
Мінагрополітики                                     1364,6        1364,6
 
Погашення
заборгованості за
фактично виконані
роботи на 1 січня
2001 р.
 
Підвідний газопровід,                                   26     +7,2    33,2
с. Черче Камінь -
Каширського району
Волинської області
 
Цех молочної                                       35,6    -7,2    28,4
продукції, смт Любешів
Волинської області
 
Дороги, с. Шманьківці                                  106,9   -20     86,9
Чортківського району
Тернопільської області
 
Підвідний газопровід,                                   10,8   +20     30,8
с. Коцюбинчики
Чортківського району
Тернопільської області
 
МНС                                           9361,7  +1909,8  11271,5
 
Придбання житла для   2001           100                 1130    +200,6   1330,6
переселенців з другої
зони радіоактивного
забруднення
Житомирської області до
Київської області,
тис. кв. метрів             1,56          70     1,56
 
Першочергові       1998-2002                            800   +1407,7   2207,7
водоохоронні заходи в
зоні відчуження
Чорнобильської АЕС -
спорудження
правобережної земляної
дамби, кілометрів            4,1          40
 
Проектні роботи у зоні  2001                               57,3   +107,3   164,6
відчуження
Чорнобильської АЕС
 
Погашення                                        1643,8   +194,2   1838
заборгованості за
фактично виконані
роботи на 1 січня
2001 р. - усього
 
у тому числі:
 
Розширення                                             +194,2   194,2
каналізаційних очисних
споруд у зоні
відчуження
Чорнобильської АЕС
 
Обласні, Київська та                                  45632,3  +1604,56  47236,86
Севастопольська міські
держадміністрації -
усього
 
з них:
 
Волинська                                        1910,5   +300    2210,5
 
Пайова участь у     1998-2002                            500    +300    +800
будівництві школи,
с. Бережниця
Маневицького району,
учнівських місць            100           40
 
Житомирська                                      14494,6   +876,8  15371,4
 
Пайова участь у     1997-2001         100                  720   +1071    1791
будівництві
сорокашестиквартирного
будинку по
пров. Червоному,
м. Житомир,
тис. кв. метрів             2,3           80     2,3
 
Погашення                                        3108,54  -194,2   2914,34
заборгованості за
фактично виконані
роботи на 1 січня
2001 р. - усього
 
з них:
 
Центральна районна                                        +182,6    182,6
лікарня, смт Брусилів
 
Зерносховище,                                       4    +3      7
с. Приворіття
Брусилівського району
 
Газифікація квартир,                                    6    +4     10
смт Лугини
 
Газифікація,                                            +29     29
смт Городниця
Новоград-Волинського
району
 
Газифікація квартир,                                        +15     15
м. Овруч
 
Школа, с. Хомутець                                    119,1   -58,7    60,4
Брусилівського району
 
Дороги, с. Вигода                                     29,7   -29,7
Житомирського району
 
Очисні споруди,                                      23    -23
смт Лугини
 
Школа, с. Заріччя                                     54,1   -54,1
Овруцького району
 
Школа, с. Левковичі                                    54   -47,7     6,3
Овруцького району
 
Дороги, с. Нові                                      224,63  -42,63   182
Озеряни Брусилівського
району
 
Дороги, с. Малинівка                                   144,3  -100     44,3
Брусилівського району
 
Школа, с. Малинівка                                    28,6  -28,6
Брусилівського району -
благоустрій
 
Газифікація, с. Садки                                   67,7  -43,37    24,33
Житомирського району
 
Київська                                        14755,9  +130    14885,9
 
Газифікація, с. Великі  1996-2001         100                  147   +130     277
Дмитровичі Обухівського
району - газові мережі,
кілометрів               1,5           60     1,5
 
Кіровоградська                                      3200   +100    3300
 
Погашення                                        1770   +100    1870
заборгованості за
фактично виконані
роботи на 1 січня
2001 р. - усього
 
з них:
 
Реконструкція                                       59   +30     89
молочнотоварної ферми
під свиноферму,
с. Несваткове
Олександрівського
району
 
Консервний завод,                                     42   +30     72
с. Несваткове
Олександрівського
району
 
Молочно-товарна ферма,                                   230,9  +40     270,9
с. Голубієвичі
Компаніївського району
 
Рівненська                                        4561   +47,76   4608,76
 
Погашення                                         911   +47,76   958,76
заборгованості за
фактично виконані
роботи на 1 січня
2001 р. - усього
 
з них:
 
Очисні споруди                                       30    +1,8    31,8
каналізації,
смт Рокитне
 
Лікарня, смт Клесів                                    22,8   -1,8    21
Сарненського району
 
Поліклініка,                                        12,2  +47,76*   59,96
смт Нова Рафалівка
Володимирецького
району
 
Черкаська                                         642,1  +50     692,1
 
Погашення                                         542,1  +50     592,1
заборгованості за
виконані роботи на
1 січня 2001 р. -
усього
 
з них:
 
Школа-садок,                                       212   +50     262
с. Попівка
Звенигородського району
 
Чернігівська                                       2111,8  +100    2211,8
 
з них:
 
Пайова участь у     1999-2002         100                  830   -97,2    732,8
будівництві
школи-гімназії,
м. Новгород-Сіверський,
учнівських місць           1450            60
 
Погашення                                         299,8  +197,2    497
заборгованості за
виконані роботи на
1 січня 2001 р. -
усього
 
з них:
 
Лікарня, смт Козелець                                       +110     110
 
Санаторій "Остріч",                                     5,2  +87,2    92,4
м. Мена
 
                     Додаток 4
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 28 грудня 2001 р. N 1814
               ЗМІНИ,
       що вносяться в додаток 4 до постанови
     Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2001 р.
            N 312 ( 312-2001-п )
 
                          (тис. гривень)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Найменування об'єктів |Рік початку |Проектна |Частка   |Будівельна|         2001 рік
та їх місцезнаходження,|і закінчення|потужність|державної |готовність|-------------------------------------------
одиниця виміру     |будівництва |(залишок |власності |пускового |введення |передбачено|зміни:  |остаточний
            |      |на 1 січня|у майні  |комплексу |потужносі|капітальних|збільшення|обсяг ка-
            |      |2001 р.) |забудовника|на 1 січня|в дію  |вкладень  |"+",   |пітальних
            |      |     |на 1 січня |2001 р., |     |згідно з  |зменшення |вкладень
            |      |     |2001 р.,  |відсотків |     |постановою |"-"    |
            |      |     |відсотків |     |     |Кабінету  |     |
            |      |     |      |     |     |Міністрів |     |
            |      |     |      |     |     |України від|     |
            |      |     |      |     |     |2 квітня  |     |
            |      |     |      |     |     |2001 р.  |     |
            |      |     |      |     |     |N 312   |     |
            |      |     |      |     |     |і від   |     |
            |      |     |      |     |     |7 листопада|     |
            |      |     |      |     |     |2001 р.  |     |
            |      |     |      |     |     |N 1468   |     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Погашення                                     20000    -821,09  19178,91
заборгованості за
фактично виконані
роботи на 1 січня
2001 р. - усього
 
у тому числі:
 
Міністерства, інші                                 10041,84  -271,3   9770,54
органи виконавчої
влади - усього
 
з них:
 
Мінагрополітики                                   4697,3   -60,4    4636,9
 
Водопостачання,                                    33    -33
с. Городець Овруцького
району Житомирської
області
 
Газифікація,                                      6,4   -6,4
с. Піщаниця Овруцького
району Житомирської
області
 
Котельня, с. Грозине                                 10,1   -10,1
Коростенського району
Житомирської області -
газифікація
 
Водопостачання,                                    12,5   -10,9     1,6
с. Словечне Овруцького
району Житомирської
області
 
МНС                                         4109,6  -210,9    3898,7
 
Розширення                                      314,7  -194,2    120,5
каналізаційних очисних
споруд у зоні
відчуження
Чорнобильської АЕС
 
Державний міжобласний                                 29,2   -1      28,2
спецкомбінат,
м. Одеса - газопровід
 
Державний міжобласний                                 15,7   -15,7
спецкомбінат,
м. Львів -
залізобетонна огорожа
 
Обласні, Київська та                                9958,16  -549,79   9408,37
Севастопольська міські
держадміністрації -
усього
 
з них:
 
Житомирська                                     3019,4  -302,4    2717
 
Котельня, м. Овруч -                                  70,4  -70,4
реконструкція з
переведенням на газ
 
Котельні, смт Олевськ -                                232  -232
переведення на газ
 
Чернігівська                                      845,1 -247,69    597,41
 
Лікарня, смт Козелець                                 154,85 -110,3     44,55
 
Санаторій "Остріч",                                   87,2  -87,2
м. Мена
 
Санаторій "Десна",                                   116,34 -50,19    66,15
с. Ладинка
Чернігівського району -
реконструкція
водогрязелікарні
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка