Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження бюджету Пенсійного фонду на 2002 рік


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 28 грудня 2001 р. N 1798
                Київ
           Про затвердження бюджету
          Пенсійного фонду на 2002 рік
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Затвердити бюджет Пенсійного фонду на 2002 рік (додається) за
доходами в сумі 22264315 тис. гривень і за видатками в сумі
21732315 тис. гривень з перевищенням доходів над видатками в сумі
532000 тис. гривень.
 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ
   Інд. 26
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 28 грудня 2001 р. N 1798
               БЮДЖЕТ
          Пенсійного фонду на 2002 рік
 
                          (тис. гривень)
   Залишок коштів на початок року            532 000
 
Доходи:
   обов'язкові внески підприємств, установ
   та організацій                   15 112 512
   обов'язкові внески громадян              886 750
   кошти від запровадження фіксованого
   сільськогосподарського податку            339 195
   надходження коштів за спрощеною системою       532 634
   інші надходження                   477 102
   кошти банків за користування тимчасово вільними
   коштами Пенсійного фонду                52 700
   надходження коштів від погашення заборгованості
   Фондом соціального страхування від нещасного
   випадку на виробництві та професійного
   захворювання                     106 784
   кошти авансового фінансування виплати пенсій та
   грошової допомоги наступного періоду        1 400 000
 
Усього власних доходів з урахуванням залишку      19 439 677
 
Кошти Державного бюджету України, всього         1 980 518
   у тому числі:
   на виплату пенсій та допомоги
   військовослужбовцям рядового, сержантського і
   старшинського складу строкової служби та їх
   сім'ям                        530 269
   на виплату пенсій особам, які працювали в
   органах державної влади                93 768
   на виплату пенсій особам, які не мають трудового
   стажу для призначення пенсій             260 063
   на виплату надбавок та підвищень до пенсій,
   призначених за різними пенсійними програмами     909 657
   компенсація різниці у пенсійному забезпеченні
   науковим працівникам                 125 000
   додаткові заходи, пов'язані з виплатою пенсій,
   призначених за різними пенсійними програмами      51 524
   на виплату пенсій відповідно до Закону України
   "Про внесення змін до деяких законів України у
   зв'язку із закриттям Чорнобильської атомної
   електростанції" ( 2398-14 )              10 237
 
Кошти Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального
захисту населення, всього                 613 666
   з них для надання пільг щодо пенсійного
   забезпечення та допомоги               613 666
 
Кошти Фонду сприяння зайнятості населення, всього      90 000
   у тому числі на виплату пенсій відповідно до
   Закону України "Про зайнятість населення"
   ( 803-12 )                       90 000
 
Кошти Фонду соціального страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання,
всього                           140 454
   у тому числі на виплату пенсій відповідно до
   Закону України "Про загальнообов'язкове державне
   соціальне страхування від нещасного випадку на
   виробництві та професійного захворювання, які
   спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 )     140 454
 
Усього надходжень з усіх джерел фінансування      22 264 315
 
Видатки:
 
Видатки за рахунок збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування:
   на виплату пенсій згідно із Законом України "Про
   пенсійне забезпечення" ( 1788-12 )         17 206 255
   на виплату допомоги малозабезпеченим
   пенсіонерам                      570 347
   витрати на поховання                 121 925
   на доставку пенсій та допомоги            145 759
   на утримання органів Пенсійного фонду         396 786
   на придбання обладнання для впровадження
   персоніфікованого обліку, прийняття функцій
   призначення пенсій та друкування свідоцтв
   соціального страхування                90 075
   інші видатки                      9 444
   на виплату пенсій в наступному періоді        367 086
 
Усього видатків за рахунок збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування              18 907 677
 
Видатки за рахунок коштів Державного бюджету
України, всього                     1 980 518
   у тому числі:
   на виплату пенсій та допомоги
   військовослужбовцям рядового, сержантського і
   старшинського складу строкової служби та їх
   сім'ям                        530 269
   на виплату пенсій особам, які працювали в
   органах державної влади                93 768
   з них:
   на виплату пенсій згідно із Законом України "Про
   державну службу" ( 3723-12 )              57 381
   на виплату пенсій згідно із Законом України "Про
   прокуратуру" ( 1789-12 )                22 716
   на виплату пенсій згідно із Законом України "Про
   статус народного депутата України" ( 2790-12 )     6 206
   на виплату пенсій згідно із Положенням про
   помічника-консультанта народного депутата
   України, затвердженим Постановою Верховної Ради
   України від 13 жовтня 1995 р. N 379/95-ВР
   ( 379/95-ВР )                       265
   на виплату пенсій згідно із Законом України "Про
   статус суддів" ( 2862-12 )                 64
   на виплату пенсій згідно із Законом України "Про
   судову експертизу" ( 4038-12 )              278
   на виплату пенсій згідно із Законом України "Про
   державну підтримку засобів масової інформації та
   соціальний захист журналістів" ( 540/97-ВР )      4 244
   на виплату пенсій згідно з Митним кодексом
   України ( 1970-12 )                    162
   на виплату пенсій згідно із Законом України "Про
   Національний банк України" ( 679-14 )           352
   на виплату допомоги на поховання            1 080
   витрати на доставку пенсій та допомоги         1 020
   на виплату пенсій особам, які не мають трудового
   стажу для призначення пенсій             260 063
   Відшкодування на виплату надбавок та підвищень
   до пенсій, призначених за різними пенсійними
   програмами                      909 657
   з них:
   на виплату надбавок, призначених згідно із
   Законом України "Про статус ветеранів війни,
   гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ),
   пенсій інвалідам, учасникам війни, сім'ям
   загиблих (померлих) військовослужбовців        655 859
   на виплату пенсій згідно із Законом України "Про
   основні засади соціального захисту ветеранів
   праці та інших громадян похилого віку в Україні"
   ( 3721-12 )                       4 308
   на виплату державної допомоги деяким категоріям
   пенсіонерів                       5 103
   на виплату надбавок, призначених згідно із
   Законом України "Про донорство крові та її
   компонентів" ( 239/95-ВР )               1 966
   на виплату надбавок, призначених згідно із
   Законом України "Про реабілітацію жертв
   політичних репресій на Україні" ( 962-12 )       10 491
   на виплату надбавок, призначених згідно із
   Законом України "Про статус гірських населених
   пунктів в Україні" ( 56/95-ВР )            39 772
   на виплату допомоги пенсіонерам (надбавка на
   дітей)                         74 524
   на виплату допомоги по догляду за одинокими та
   інвалідами                       75 665
   на виплату надбавок згідно із Законом України
   "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною"
   ( 1767-14 )                      32 072
   втрати на доставку пенсій та допомоги          9 897
   Компенсація різниці у пенсійному забезпеченні
   науковим працівникам                 125 000
   На виплату пенсій згідно із Законом України "Про
   наукову та науково-технічну діяльність"
   ( 1977-12 )                      125 000
   Додаткові заходи, пов'язані з виплатою пенсій,
   призначених за різними пенсійними програмами      51 524
   з них:
   на виплату пенсій багатодітним матерям та
   матерям інвалідів з дитинства             46 288
   на виплату пенсій окремим категоріям громадян
   (ліліпути, диспропорційні карлики)            195
   на виплату пенсій інвалідам по зору І групи        388
   на виплату щомісячних компенсаційних виплат
   непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за
   інвалідом I групи або престарілим, який досяг
   80-річного віку                     3 907
   на виплату допомоги на поховання             185
   витрати на доставку пенсій та допомоги          561
   На виплату пенсій відповідно до Закону України
   "Про внесення змін до деяких законів України у
   зв'язку із закриттям Чорнобильської атомної
   електростанції" ( 2398-14 )              10 237
 
Видатки за рахунок коштів Фонду для здійснення
заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального захисту населення, всього    613 666
   у тому числі для надання пільг щодо пенсійного
   забезпечення та допомоги               613 666
 
Видатки за рахунок коштів Фонду сприяння зайнятості
населення, всього                      90 000
   у тому числі на виплату пенсій відповідно до
   Закону України "Про зайнятість населення"
   ( 803-12 )                       90 000
 
Видатки за рахунок коштів Фонду соціального
страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, всього             140 454
   у тому числі на виплату пенсій відповідно до
   Закону України "Про загальнообов'язкове державне
   соціальне страхування від нещасного випадку на
   виробництві та професійного захворювання, які
   спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 )     140 454
 
Усього доходів консолідованого бюджету         22 264 315
 
Усього видатків консолідованого бюджету         21 732 315
 
Залишок коштів на кінець року               532 000
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка