Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті


          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
          Департамент платіжних систем
 
 N 25-120/2120-8400 від 29.12.2001
                  Територіальним управлінням НБУ
                  ОПЕРУ НБУ
                  Департаментам та
                  самостійним управлінням НБУ
                  Комерційним банкам
 
   Про внесення змін до Інструкції про порядок відкриття
  та використання рахунків у національній та іноземній валюті
 
   Надсилаємо для виконання та використання в роботі постанову
Правління Національного  банку  України від 05.12.2001 N 500
( z1057-01 ) "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок
відкриття та використання рахунків у національній та іноземній
валюті", яка зареєстрована в  Міністерстві  юстиції  України
21.12.2001 за N 1057/6248 (далі - Постанова). Постанова набирає
чинності з 1-го січня 2002 року.
   Враховуючи те, що інформація про закриття рахунків суб'єктів
підприємницької діяльності не містить ознак банківської таємниці,
з  метою забезпечення достовірності даних інформаційної бази
податкових  органів  про  рахунки  суб'єктів  підприємницької
діяльності Постановою передбачено доповнити Інструкцію про порядок
відкриття та використання рахунків у національній та іноземній
валюті ( z0819-98 ), пунктом 8.7 такого змісту:
   "У разі закриття поточного або депозитного рахунку суб'єкта
підприємницької діяльності установа банку протягом трьох робочих
днів повідомляє про це податковий орган. Повідомлення про закриття
рахунку  надсилається  електронною поштою Національного банку
України з використанням засобів захисту інформації Національного
банку України".
   Для виконання цих вимог та пункту 2 Постанови ( z1057-01 )
використовується опис структури файлів для формування інформації
про закриття рахунків (додається).
 
 Заступник Голови                    П.М.Сенищ
                           Додаток
     Опис структури файлів для формування інформації
           про закриття рахунків
   1. Інформація про закриття рахунків надається з використанням
засобів захисту Національного банку України та електронної пошти
Національного банку України.
   2. Найменування файлів мають таку структуру:
   @FoRxxMD.nnn,
   де:
   @ - ознака приналежності файла до файлів звітності, що
подаються в податкову адміністрацію;
   F - функціональний тип файла;
   o - літера, що визначає обласну податкову адміністрацію, до
якої надсилається файл;
   Rxx - ідентифікатор банківської установи;
   MD - дата формування файла (місяць, день у 36 - знаковій
системі числення);
   nnn - порядковий номер файла протягом дня. Нумерація в 36 -
знаковій системі числення.
   3. Файли @F формуються банком, який веде рахунки клієнтів.
   4. Файл @F складається з:
   службового рядка;
   рядка заголовка;
   інформаційних рядків.
   Усі рядки  (службовий,  рядок заголовка та інформаційні)
закінчуються символами "повернення каретки/переведення рядка" -
CRLF.
   Службовий рядок призначений для підвищення  інформаційної
безпеки. Його довжина 100 байтів (разом із CRLF 102 байти).
Службовий рядок заповнюється пропусками та CRLF.
   Структура рядка заголовка та інформаційних рядків файлів @F
наведена в таблицях.
        Структура рядка заголовка файла @F
 
------------------------------------------------------------------
 N |     Найменування реквізиту   | Тип |Довжина| Позиції
---+--------------------------------------+-----+-------+---------
 1| Найменування файла          | С |   12|  1-12
---+--------------------------------------+-----+-------+---------
 2| Дата та час створення файла     | D |   10| 13-22
---+--------------------------------------+-----+-------+---------
 3|Кількість інформаційних рядків у файлі| N |   6| 23-28
---+--------------------------------------+-----+-------+---------
 4| Резерв                | C |  166| 29-194
---+--------------------------------------+-----+-------+---------
 5| CRLF                 | B |   2| 195-196
------------------------------------------------------------------
       Структура інформаційного рядка файла @F
 
------------------------------------------------------------------
 N |Найменування реквізиту          |Тип|Довжина|Позиції
---+-----------------------------------------+---+-------+--------
 1|Код банку, в якому ведеться рахунок   | N |   9| 1-9
---+-----------------------------------------+---+-------+--------
 2|Ідентифікаційний код клієнта згідно з  | c |   14| 10-23
  |Державним реєстром, тип якого визначений |  |    |
  |у реквізиті 3              |  |    |
---+-----------------------------------------+---+-------+--------
 3|Тип Державного реєстру:         | N |   1| 24-24
  |1 - реєстр ЄДРПОУ            |  |    |
  |2 - Державний реєстр фізичних осіб (ДРФО)|  |    |
  |3 - Тимчасовий реєстр ДПА (ТРДПА)    |  |    |
---+-----------------------------------------+---+-------+--------
 4|Тип операції:              | N |   1| 25-25
  |3 - закрито рахунок           |  |    |
---+-----------------------------------------+---+-------+--------
 5|Дата операції              | D |   6| 26-31
---+-----------------------------------------+---+-------+--------
 6|Рахунок клієнта             | N |   14| 32-45
---+-----------------------------------------+---+-------+--------
 7|Не використовується           | N |   1| 46-46
---+-----------------------------------------+---+-------+--------
 8|Валюта рахунку              | N |   3| 47-49
---+-----------------------------------------+---+-------+--------
 9|Не використовується           | N |   1| 50-50
---+-----------------------------------------+---+-------+--------
 10|Скорочена назва клієнта згідно з     | C |   38| 51-88
  |свідоцтвом про реєстрацію        |  |    |
---+-----------------------------------------+---+-------+--------
 11|Код області, в якій клієнт зареєстрований| N |   2| 89-90
  |як платник податків           |  |    |
---+-----------------------------------------+---+-------+--------
 12|Номер обласної податкової адміністрації | N |   2| 91-92
---+-----------------------------------------+---+-------+--------
 13|Порядковий номер інформаційного рядка  | N |   6| 93-98
---+-----------------------------------------+---+-------+--------
 14|CRLF                   | B |   2| 99-100
------------------------------------------------------------------
   5. Для надання комерційним банкам  інформації  про  те,
прийнятий чи відбракований відповідний файл @F, обласні податкові
адміністрації формують файл-квитанцію для кожного файла @F. Ім'я
файла-квитанції формується з імені прийнятого чи відбракованого
файла за такими правилами:
   1, 4-12 символи збігаються з іменем файла, для якого ця
квитанція формується;
   2 символ - "I" (велика латинська);
   3 символ - "F".
   Загальні правила  формування  структури  файлів-квитанцій
збігаються з правилами, які прийняті для відповідних файлів, тобто
обов'язковими є службовий рядок, рядок заголовка і можуть бути
присутні інформаційні рядки.
  Структура рядка заголовка файлів-квитанцій "I" наведена в
таблиці.
 
------------------------------------------------------------------
 N |Найменування реквізиту          |Тип|Довжина|Позиції
---+------------------------------------------+---+-------+-------
 1|Найменування файла I           | С |   12|  1-12
---+------------------------------------------+---+-------+-------
 2|Дата та час створення файла I       | D |   10| 13-22
---+------------------------------------------+---+-------+-------
 3|Кількість інформаційних рядків у     | N |   6| 23-28
  |файлі I                  |  |    |
---+------------------------------------------+---+-------+-------
 4|Резерв                  | C |  102| 29-130
---+------------------------------------------+---+-------+-------
 5|Найменування файла, що квитується     | С |   12|131-142
---+------------------------------------------+---+-------+-------
 6|Дата та час створення файла, що квитується| D |   10|143-152
---+------------------------------------------+---+-------+-------
 7|Кількість інформаційних рядків у файлі, що| N |   6|153-158
  |квитується                |  |    |
---+------------------------------------------+---+-------+-------
 8|Резерв                  | C |  102|159-260
---+------------------------------------------+---+-------+-------
 9| Код помилки за файлом, що квитується   | С |   4|261-264
---+------------------------------------------+---+-------+-------
 10| Резерв                  | C |   64|265-328
---+------------------------------------------+---+-------+-------
 11| CRLF                   | B |   2|329-330
------------------------------------------------------------------
   Найменування файлів @F  повинні  повторюватися.  У  разі
отримання ДПА файла з іменем, найменування якого дублюється, цей
файл не приймається. У такому випадку формується файл-квитанція @I
з кодом помилки 2102.
   Якщо файл, що квитується, має структурні помилки в рядку
заголовка чи в інформаційних рядках, то інформація з цього файла
не приймається, файл бракується в цілому з кодом помилки 2103 -
"порушена загальна структура файла".
   Якщо у файлі,  що  квитується,  є  помилки  в  окремих
інформаційних рядках, то вся інформація з цього файла також не
приймається ДПА, файл бракується в цілому з загальним кодом
помилки 2101 - "під час перевірки файла виявлено помилки в змісті
інформаційних рядків". Якщо  є  помилки  в  змісті  окремих
інформаційних рядків, то у файлі-квитанції наявні інформаційні
рядки з відповідним кодом помилки для кожного інформаційного
рядка, що відбраковується.
   Структура інформаційного рядка файла-квитанції "I" наведена в
таблиці.
 
------------------------------------------------------------------
 N |     Найменування реквізиту    |Тип|Довжина |Позиції
---+---------------------------------------+---+---------+--------
 1|Порядковий номер інформаційного рядка у| N |    6|  1-6
  |     файлі, що квитується     |  |     |
---+---------------------------------------+---+---------+--------
 2| Код помилки за інформаційним рядком у | С |    4|  7-10
  |     файлі, що квитується     |  |     |
---+---------------------------------------+---+---------+--------
 3|CRLF                  | B |    2|  11-12
------------------------------------------------------------------
   Файл-квитанція підтверджує успішне прийняття файла в ДПА в
тому і тільки в тому разі, якщо:
   інформаційних рядків у файлі "I" немає;
   код помилки за файлом, що квитується, дорівнює 0000.
   6. Формати реквізитів відповідають документу "ОПИС ІНТЕРФЕЙСУ
МІЖ СИСТЕМОЮ АВТОМАТИЗАЦІЇ БАНКУ (САБ) ТА СИСТЕМОЮ ЕЛЕКТРОННИХ
ПЛАТЕЖІВ (СЕП) НБУ".
   7. Файли F надсилаються до обласної податкової адміністрації
за місцем розташування банківської установи.
   8. Таблиця для визначення літери о - обласної податкової
адміністрації - одержувача файла та адреси електронної пошти
державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі:
------------------------------------------------------------------
       Регіон   |Електронна адреса податкової| Літера о
             |    адміністрації    |
-------------------------+----------------------------+-----------
Автономна Республіка Крим|    DPABNK@ULP0     |   L
-------------------------+----------------------------+-----------
Вінницька обл.      |    DPABNK@UAP0     |   A
-------------------------+----------------------------+-----------
Волинська обл.      |    DPABNK@UBP0     |   B
-------------------------+----------------------------+-----------
Дніпропетровська обл.  |    DPABNK@UCP0     |   C
-------------------------+----------------------------+-----------
Донецька обл.      |    DPABNK@UDP0     |   D
-------------------------+----------------------------+-----------
Житомирська обл.     |    DPABNK@UEP0     |   E
-------------------------+----------------------------+-----------
Закарпатська обл.    |    DPABNK@UFP0     |   F
-------------------------+----------------------------+-----------
Запорізька обл.     |    DPABNK@UGP0     |   G
-------------------------+----------------------------+-----------
Івано-Франківська обл.  |    DPABNK@UHP0     |   H
-------------------------+----------------------------+-----------
м.Київ          |    DPABNK@UIP0     |   I
-------------------------+----------------------------+-----------
Київська обл.      |    DPABNK@UJP0     |   J
-------------------------+----------------------------+-----------
Кіровоградська обл.   |    DPABNK@UKP0     |   K
-------------------------+----------------------------+-----------
Луганська обл.      |    DPABNK@UMP0     |   M
-------------------------+----------------------------+-----------
Львівська обл.      |    DPABNK@UNP0     |   N
-------------------------+----------------------------+-----------
Миколаївська обл.    |    DPABNK@UOP0     |   O
-------------------------+----------------------------+-----------
Одеська обл.       |    DPABNK@UPP0     |   P
-------------------------+----------------------------+-----------
Полтавська обл.     |    DPABNK@UQP0     |   Q
-------------------------+----------------------------+-----------
Рівненська обл.     |    DPABNK@URP0     |   R
-------------------------+----------------------------+-----------
Сумська обл.       |    DPABNK@USP0     |   S
-------------------------+----------------------------+-----------
Тернопільська обл.    |    DPABNK@UTP0     |   T
-------------------------+----------------------------+-----------
Харківська обл.     |    DPABNK@UUP0     |   U
-------------------------+----------------------------+-----------
Херсонська обл.     |    DPABNK@UVP0     |   V
-------------------------+----------------------------+-----------
Хмельницька обл.     |    DPABNK@UWP0     |   W
-------------------------+----------------------------+-----------
Черкаська обл.      |    DPABNK@UXP0     |   X
-------------------------+----------------------------+-----------
Чернігівська обл.    |    DPABNK@UYP0     |   Y
-------------------------+----------------------------+-----------
Чернівецька обл.     |    DPABNK@UZP0     |   Z
-------------------------+----------------------------+-----------
м.Севастополь      |    DPABNK@U9P0     |   9
------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка