Законы Украины

Новости Партнеров
 

Перелік N 3 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук


         ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
 
 N 3-05/11 від 10.11.99
   м.Київ
 
 vd991110 vn3-05/11
                       Затверджено
                  постановою президії ВАК України
                  від 10 листопада 1999 р.
                  N 3-05/11
 
    Перелік N 3 наукових фахових видань України, в яких
    можуть публікуватися результати дисертаційних робіт
   на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВАК
      N 5-05/9 ( v0505330-01 ) від 14.11.2001 )
 
   Фізико-математичні науки
   Збірники наукових праць
   1. Вісник  Запорізького  державного  університету. Серія:
фізико-математичні науки,  біологічні   науки   (математичне
моделювання та обчислювальні методи)
   2. Метеорологія,  кліматологія  і  гідрологія  (Одеський
гідрометеорологічний інститут Міносвіти України) (геофізика)
   3. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій
(Дніпропетровський державний університет) (математичне моделювання
та обчислювальні методи)
   4. Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и
комплексное использование ресурсов шельфа (Морський гідрофізичний
інститут НАН України) (геофізика)
   Журнали
   1. Наукові вісті  Національного  технічного  університету
України "КПІ" (інформатика і кібернетика)
   Хімічні науки
   Збірники наукових праць
   1. Труды Одесского политехнического университета
   Журнали
   1. Біополімери і клітина (Інститут молекулярної біології і
генетики НАН України)
   2. Наукові вісті  Національного  технічного  університету
України "КПІ"
   Біологічні науки
   Збірники наукових праць
   1. Агрохімія і грунтознавство (Інститут грунтознавства та
агрохімії ім.О.Н.Соколовського УААН)
   2. Вісник  Запорізького  державного  університету. Серія:
фізико-математичні науки, біологічні науки
   3. Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної
медицини ім.С.З.Гжицького
   Журнали
   1. Біологія тварин (Інститут землеробства і біології тварин
УААН)
   2. Бюлетень  Інституту сільськогосподарської мікробіології
УААН
   Геологічні науки
   Збірники наукових праць
   1. Збірник наукових праць Національної гірничої академії
України
   2. Розвідка та  розробка  нафтових  і  газових  родовищ
(Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу
Міносвіти України)
   Журнали
   1. Науковий вісник Національної гірничої академії України
   Технічні науки
   Збірники наукових праць
   1. Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси та
системи (Херсонський державний технічний університет Міносвіти
України)
   2. Актуальні  проблеми  автоматизації  та  інформаційних
технологій (Дніпропетровський  державний  університет Міносвіти
України)
   3. Артиллерийское  и  стрелковое  вооружение  (Державний
науково-технічний центр  артилерійсько-стрілецького  озброєння
Мінпромполітики України)
   4. Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту.
Серія: технічні науки
   5. Вісник Національного технічного  університету  України
"КПІ". Серія: гірництво
   6. Вісник Національного технічного  університету  України
"КПІ". Серія: інформатика, управління та обчислювальна техніка
   7. Вісник Чернігівського технологічного університету. Серія:
технічні науки
   8. Взрывозащищенное   электрооборудование   (Український
науково-дослідний проектно-конструкторський   і  технологічний
інститут вибухозахищеного  і  рудничного  електрообладнання  з
дослідно-експериментальним виробництвом)
   9. Збірник  наукових  праць Дніпропетровського державного
технічного  університету  залізничного  транспорту.  Серія:
будівництво
   10. Збірник наукових праць Дніпропетровського  державного
технічного університету залізничного транспорту. Серія: транспорт
   11. Інженерна геодезія (Київський національний університет
будівництва і архітектури Міносвіти України)
   12. Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в
енергетиці НАН України
   13. Збірник  наукових  праць  Харківського  військового
університету
   14. Збірник наукових праць Центрального науково-дослідного
інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України
   15. Містобудування та територіальне планування (Київський
національний університет  будівництва  і архітектури Міносвіти
України)
   16. Науковий вісник Українського державного лісотехнічного
університету
   17. Науковий  вісник  Львівської  державної  академії
ветеринарної медицини ім.С.З.Гжицького
   18. Наукові записки (Українська академія друкарства Міносвіти
України)
   19. Праці  Донецького державного технічного університету.
Серія: електротехніка і енергетика
   20. Прикладна  геометрія та інженерна графіка (Київський
національний університет будівництва і  архітектури  Міносвіти
України)
   21. Проблеми гірського тиску (Донецький державний технічний
університет Міносвіти України)
   22. Ресурсоекономні матеріали,  конструкції,  будівлі  та
споруди (Рівненський державний технічний університет Міносвіти
України)
   Журнали
   1. Вісник  геодезії  та  картографії (Головне управління
геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України,
Українське товариство геодезії аерокосмічних зйомок і картографії)
   2. Вісник Донецького університету. Серія А. Природничі науки
   3. Прикладна механіка (Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка НАН
України)
   4. Техніка АПК (м.Київ)
   5. Харчова і переробна промисловість (м.Київ)
   Сільськогосподарські науки
   Збірники наукових праць
   1. Збірник наукових праць Луганського державного аграрного
університету. Серія: сільськогосподарські науки
   Журнали
   1. Біологія тварин (Інститут землеробства і біології тварин
УААН)
   2. Бюлетень Інституту сільськогосподарської  мікробіології
УААН
   3. Науково-технічний бюлетень  Інституту  землеробства  і
біології тварин УААН. Серія: землеробство і рослинництво
   Історичні науки
   Збірники наукових праць
   1. Археологический альманах (Інститут археології НАН України,
Управління культури  Донецької облдержадміністрації,  Донецький
краєзнавчий музей,  Донецька  обласна організація українського
товариства охорони пам'ятників історії і культури, Московський
державний університет    ім.М.В.Ломоносова,    Краматорський
економіко-гуманітарний інститут)
   2. Вісник Державного університету "Львівська політехніка".
Серія: держава та армія
   3. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: історія і
філософія науки і техніки
   4. Вісник Київського державного лінгвістичного університету.
Серія: історія, економіка, філософія
   5. Вісник Київського інституту "Слов'янський університет".
Серія: історія
   6. Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України
   7. Записки  Наукового  товариства  ім.Шевченка.  Праці
Історично-філософської секції
   8. Записки Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН
України
   9. Збірник наукових праць науково-дослідного центру періодики
(Львівська наукова бібліотека ім.В.Стефаника НАН України)
   10. Наукові записки КНУКіМ. Культура і мистецтво у сучасному
світі (Київський  державний  університет культури і мистецтва
Міністерства культури і мистецтв України)
   11. Наукові  записки Вінницького державного педагогічного
університету ім.Михайла Коцюбинського. Серія: історія
   12. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних
досліджень НАН України
   13. Наукові записки Національного педагогічного університету
ім.М.П.Драгоманова. Серія: педагогічні та історичні науки
   14. Наукові   записки   з   української   історії
(Переяслав-Хмельницький державний   педагогічний    інститут
ім.Г.С.Сковороди Міносвіти України)
   15. Наукові  праці  історичного  факультету  Запорізького
державного університету (ЗДУ, Інститут української археографії та
джерелознавства ім.М.С.Грушевського НАН України  -  Запорізьке
відділення)
   16. Питання історії нового та новітнього часу (Чернівецький
державний університет ім.Юрія Федьковича Міносвіти України)
   17. Питання  історії  України  (Чернівецький  державний
університет ім.Юрія Федьковича Міносвіти України)
   18. Питання  стародавньої  та  середньовічної  історії,
археології й етнології (Чернівецький державний університет ім.Юрія
Федьковича Міносвіти України)
   19. Питання культурології (Київський державний університет
культури і мистецтв Міністерства культури та мистецтв України)
   20. Проблеми  гуманітарних  наук.  Наукові  записки ДДПУ
(Дрогобицький державний педагогічний університет  ім.І.Я.Франка
Міносвіти України)
   21. Просемінарій: Медієвістика. Історія Церкви, науки та
культури (Київський  університет  ім.Тараса  Шевченка, Інститут
української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського НАН
України)
   22. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації
профспілок України
   23. Вчені записки  Харківського  гуманітарного  інституту
"Народна українська академія"
   Журнали
   1. Близькосхідний кур'єр (Центр близькосхідних досліджень,
Інститут сходознавства ім.А.Кримського НАН України)
   2. Бібліотечна планета (Національна парламентська бібліотека
України)
   3. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і
мистецтв
   4. Вісник Східноукраїнського державного університету
   5. Гуманітарний журнал (Національна гірнича академія України)
   6. Грані (Дніпропетровський державний університет,  Центр
соціально-політичних досліджень)
   7. Культурологічний   вісник   (Запорізький   державний
університет, Запорізький обласний інститут вдосконалення вчителів,
Запорізька облдержадміністрація)
   8. Науковий вісник ВДУ. Серія: Історичні науки (Волинський
державний університет ім.Лесі Українки Міносвіти України)
   9. Пам'ять століть (м.Київ)
   Економічні науки
   Збірники наукових праць
   1. Аграрний вісник Причорномор'я. Серія: економічні науки
(Одеський державний сільськогосподарський інститут)
   2. Вісник  Львівського державного аграрного університету.
Серія: економіка АПК
   3. Вісник  соціально-економічних  досліджень  (Одеський
державний економічний університет Міносвіти України)
   4. Вісник Чернігівського технологічного університету. Серія:
економіка
   5. Зайнятість та ринок праці (Рада вивчення продуктивних сил
України НАН України)
   6. Економіка і підприємництво: стан та перспективи (Київський
державний торговельно-економічний університет Міносвіти України)
   7. Економіка: проблеми теорії та практики (Дніпропетровський
державний університет Міносвіти України)
   8. Економіка природокористування і охорони довкілля (Рада по
вивченню продуктивних сил України НАН України)
   9. Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна
промисловість (Український державний лісотехнічний  університет
Міносвіти України)
   10. Збірник наукових праць Луганського державного аграрного
університету. Серія: економічні науки
   11. Модели управления в  рыночной  экономике  (Донецький
державний університет Міносвіти України)
   12. Науковий  вісник  Українського  фінансово-економічного
інституту ДПАУ
   13. Науковий вісник Національного аграрного університету
   14. Наукові  праці  Українського  державного університету
харчових технологій
   15. Наукові  праці  Кримського  державного  аграрного
університету. Серія: економічні науки
   16. Проблеми  і перспективи розвитку банківської системи
України (Інститут економіки НАН України, Академія економічних
наук, Українська академія банківської справи)
   17. Продуктивні сили і регіональна економіка (Рада вивчення
продуктивних сил України НАН України)
   ( Пункт 18 втратив чинність на підставі Постанови ВАК
N 5-05/9 ( v0505330-01 ) від 14.11.2001 )
   19. Транспортний комплекс України: економіка, організація,
розвиток (ВАТ Інститут (Центр) комплексних транспортних проблем)
   20. Шляхи підвищення ефективності будівництва  в  умовах
формування ринкових відносин (Київський національний університет
будівництва і архітектури)
   Журнали
   1. Вісник  Технологічного  університету  Поділля.  Серія:
економічні науки
   2. Землевпорядний  вісник  (Державний комітет України по
земельних ресурсах)
   3. Економіст  (Інститут  економічного  прогнозування  НАН
України, видавничо-поліграфічне підприємство "Колегіум")
   4. Предпринимательство, хозяйство и право (Інститут держави і
права НАН України, Спілка юристів України)
   Філософські науки
   Збірники наукових праць
   1. Проблеми гуманітарних  наук.  Наукові  записки  ДДПУ.
(Дрогобицький державний  педагогічний університет ім.І.Я.Франка
Міносвіти України)
   Журнали
   1. Людина і політика (м.Київ)
   Філологічні науки
   Збірники наукових праць
   1. Гуманітарний вісник Черкаського інженерно-технологічного
інституту. Серія: іноземна філологія
   2. Вісник  Київського лінгвістичного університету. Серія:
філологія
   3. Вісник Міжнародного інституту лінгвістики і права. Серія:
літературознавчі студії
   4. Вісник Одеського державного університету ім.І.І.Мечникова.
Серія: гуманітарні науки
   5. Вісник Харківського університету. Серія: філологія
   6. Дослідження з мовознавства (Дніпропетровський державний
університет Міносвіти України, видавництво "Навчальна книга")
   7. Записки з романо-германської філології (Одеський державний
університет ім.І.І.Мечникова, Одеське лінгвістичне товариство)
   8. Записки Наукового товариства ім.Шевченка. Праці секції
етнографії та фольклористики
   9. Збірник Харківського історико-філологічного  товариства
(Харківський державний педагогічний університет ім.Г.С.Сковороди
Міносвіти України, Харківське історико-філологічне товариство)
   10. Збірник  наукових  праць  науково-дослідного  центру
періодики (Львівська  наукова  бібліотека  ім.В.Стефаника  НАН
України)
   11. Литература в  контексте  культуры  (Дніпропетровський
державний університет Міносвіти України)
   12. Медієвістика   (Одеський   державний   університет
ім.І.І.Мечникова, Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України,
Міжнародна асоціація україністів)
   13. Наукові записки Харківського державного педагогічного
університету ім.Г.С.Сковороди. Серія: літературознавство
   14. Проблеми  гуманітарних  наук.  Наукові записки ДДПУ.
(Дрогобицький державний педагогічний університет  ім.І.Я.Франка
Міносвіти України)
   15. Проблеми сучасного літературознавства (Одеський державний
університет ім.І.І.Мечникова Міносвіти України)
   16. Ренесансні студії (Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка,
Запорізький державний університет)
   17. Слов'янський збірник (Одеський державний  університет
ім.І.І.Мечникова Міносвіти України)
   18. Сучасний погляд на літературу (Національний педагогічний
університет ім.М.П.Драгоманова Міносвіти України)
   19. Сучасні проблеми мовознавства  та  літературознавства
(Ужгородський державний університет Міносвіти України)
   20. Вчені записки  Харківського  гуманітарного  інституту
"Народна українська академія"
   Журнали
   1. Acta Hungarica (Ужгородський державний університет, Центр
гунгарології)
   2. Вісник Міжнародного Слов'янського університету. Харків.
Серія: філологія
   3. Всесвітня література в середніх  навчальних  закладах
України (Міносвіти України)
   4. Історико-літературний  журнал  (Одеський   державний
університет ім.І.І.Мечникова)
   5. Зарубіжна література в навчальних закладах (м.Київ)
   6. Народна   творчість   та   етнографія   (Інститут
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Рильського НАН
України, Міжнародна асоціація етнологів)
   7. Слово і час (Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка, Спілка
письменників України)
   8. Українська література в загальноосвітній школі (Інститут
педагогіки АПН України)
   Географічні науки
   Збірники наукових праць
   1. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного
університету ім.Володимира Гнатюка. Серія: географія
   2. Наукові   праці   Українського   науково-дослідного
гідрометеорологічного інституту
   Юридичні науки
   Журнали
   1. Вісник Донецького університету. Серія В: економіка і право
   2. Вісник  Одеського державного університету. Гуманітарні
науки: історія, філософія, психологія, право
   3. Міліція України (Міністерство внутрішніх справ України)
   4. Предпринимательство, хозяйство и право (Інститут держави і
права НАН України, Спілка юристів України)
   Педагогічні науки
   Збірники наукових праць
   1. Бібліотечна  наука,  освіта, професія у демократичній
Україні (Київський державний університет культури і  мистецтв
Міністерства культури і мистецтв України)
   2. Гуманізація навчально-виховного процесу (Інститут змісту і
методів навчання, Слов'янський державний педагогічний інститут
Міносвіти України)
   3. Дидактика математики: проблеми і дослідження (Національний
педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова, Інститут педагогіки
АПН України, Донецький державний університет Міносвіти України,
Донецька фірма наукоємних технологій НАН України)
   4. Науковий вісник Національного аграрного університету
   5. Наукові записки Харківського військового  університету
Міноборони України.  Серія:  соціальна  філософія, педагогіка,
психологія
   6. Проблеми сучасного мистецтва і культури (Міністерство
мистецтв та культури України, Харківський обласний методичний
кабінет учбових закладів мистецтв та культури)
   7. Проблеми трудової і професійної підготовки (АПН, Інститут
педагогіки АПН  України,  Слов'янський  державний педагогічний
інститут Міносвіти України)
   8. Теоретичні  питання  освіти  та  виховання (Київський
державний лінгвістичний університет Міносвіти України)
   Журнали
   1. Вісник Вінницького політехнічного інституту
   2. Всесвітня література в середніх  навчальних  закладах
України (Міносвіти України, видавництво "Педагогічна преса")
   3. Джерела (Івано-Франківський інститут післядипломної освіти
педагогічних працівників)
   4. Історія в школах України (Міносвіти України)
   5. Наука і освіта (Південний науковий центр АПН України)
   6. Обрії (Івано-Франківський інститут післядипломної освіти
педагогічних працівників)
   7. Освіта на Луганщині (Луганський інститут післядипломної
освіти Міносвіти України, Головне управління освіти Луганської
облдержадміністрації)
   8. Професійно-технічна  освіта  (Міносвіти  України, АПН,
Інститут змісту і методів навчання,  Інститут  педагогіки  і
психології професійної освіти)
   9. Світло (Управління освіти Київської облдержадміністрації,
Переяслав-Хмельницький державний    педагогічний    інститут
ім.Г.Сковороди)
   10. Шлях  освіти  (Міносвіти  України,  АПН,  Асоціація
працівників гімназій і ліцеїв України)
   Медичні науки
   Збірники наукових праць
   1. Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та
практики (Запорізький державний медичний університет МОЗ України)
   2. Гастроентерологія (Український НДІ гастроентерології МОЗ
України)
   Журнали
   1. Клінічна хірургія (Інститут клінічної та експериментальної
хірургії АМН України, Наукове товариство хірургів України)
   2. Проблемы криобиологии (Інститут проблем кріобіології і
кріомедицини НАН України)
   3. Український  журнал  медичної  техніки  і  технології
(Український науково-інженерний  центр  медичної  техніки  та
промислових технологій МОЗ України)
   4. Ультразвукова перинатальна діагностика (м.Харків)
   Ветеринарні науки
   Збірники наукових праць
   1. Наукові   праці  Кримського  державного  аграрного
університету. Серія: ветеринарні науки
   Журнали
   1. Біологія тварин (Інститут землеробства і біології тварин
УААН)
   2. Ветеринарна  медицина  України  (Державний департамент
ветеринарної медицини Міністерства  агропромислового  комплексу
України)
   3. Сільський господар (м.Львів)
   Мистецтвознавство
   Збірники наукових праць
   1. Схід-Захід  (Харківська  державна  академія  культури,
Інститут української   археографії   та   джерелознавства
ім.М.С.Грушевського (Харківська філія), Харківський національний
університет ім.В.Н.Каразіна)
   2. Проблеми сучасного мистецтва і культури (Міністерство
мистецтв та культури України, Харківський обласний методичний
кабінет учбових закладів мистецтв та культури)
   3. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті
(Харківський художньо-промисловий інститут Міносвіти України)
   Журнали
   1. Вісник Міжнародного Слов'янського університету. Харків
   Архітектура
   Збірники наукових праць
   1. Архітектурна спадщина України (Державний НДІ теорії та
історії архітектури і містобудування, Державний комітет у справах
будівництва, архітектури і житлової політики України)
   2. Реставрація,     реконструкція,     урбоекологія
(Південно-Український філіал Національного комітету ICOMOS)
   3. Теорія та історія архітектури і містобудування (Державний
комітет у справах будівництва, архітектури і житлової політики
України, Державний  НДІ  теорії  та  історії  архітектури  і
містобудування)
   4. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті
(Харківський художньо-промисловий інститут Міносвіти України)
   Психологічні науки
   Збірники наукових праць
   1. Наукові записки Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН
України
   2. Наукові  записки Харківського військового університету
Міноборони України. Серія:  соціальна  філософія,  педагогіка,
психологія
   Журнали
   1. Дефектологія (Міносвіти України, АПН України)
   2. Практична психологія та соціальна робота (м.Київ)
   Соціологічні науки
   Збірники наукових праць
   1. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації
профспілок України
   2. Вчені  записки  Харківського  гуманітарного  інституту
"Народна українська академія"
   Журнали
   1. Соціологія: теорія, методи, маркетинг (Інститут соціології
НАН України)
   2. Соціальна політика і соціальна робота (м.Київ)
   Політичні науки
   Збірники наукових праць
   1. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: соціологія;
філософія; політологія
   2. Держава  і  право  (Інститут  держави і права імені
В.М.Корецького НАН України, Вища школа права)
   Фізичне виховання
   Збірники наукових праць
   1. Молода спортивна наука України (Львівський  державний
інститут фізичної культури Міносвіти України)
   2. Слобожанський  науково-спортивний  вісник  (Харківський
державний інститут фізичної культури Міносвіти України, Державний
комітет України з фізичної культури і спорту)
         Уточнення до Переліків N 1 і N 2
         наукових фахових видань України
   У Переліку N 1  наукових  фахових  видань  України
( v05_7330-99 ) ("Бюлетень ВАК України", 1999, N 4) слід читати:
   Технічні науки
   Збірники наукових праць
   2. Вісник   Севастопольського   державного   технічного
університету. Серія: автоматизація процесів та управління
   35. Вісник  Севастопольського   державного   технічного
університету. Серія: механіка, енергетика, екологія
   71. Вісник  Севастопольського   державного   технічного
університету. Серія: інформатика, електроніка, зв'язок
   93. Опір матеріалів і теорія споруд (Київський національний
університет будівництва і архітектури)
   Журнали
   13. Вісник Черкаського інженерно-технологічного інституту
   62. Управляющие  системы  и машины (Інститут кібернетики
ім.В.М.Глушкова НАН України, Міжнародний науково-навчальний центр
інформаційних технологій та систем)
   Історичні науки
   Збірники наукових праць
   18. Вісник    Черкаського    університету.    Серія:
соціально-гуманітарні науки
   Філософські науки
   Збірники наукових праць
   1. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої
культури (Київський  національний  університет  імені  Тараса
Шевченка, Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв)
   Мистецтвознавство
   Збірники наукових праць
   1. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої
культури  (Київський  національний  університет  імені Тараса
Шевченка, Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв)
   Психологічні науки
   Збірники наукових праць
   8. Збірник  наукових  праць  Київського   військового
гуманітарного інституту Міноборони України (військова психологія)
   У Переліку N 2 наукових фахових видань ( v05_9330-99 )
("Бюлетень ВАК України", 1999, N 5) слід читати:
   Технічні науки
   Збірники наукових праць
   8. Кібернетика  і  обчислювальна  техніка  (Міжнародний
науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН
України та Міносвіти України, Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова
НАН України)
   Журнали
   9. Проблемы управления и информатики (Інститут кібернетики
ім.В.М.Глушкова НАН України, Інститут космічних досліджень НАН
України та НКА України)
   Економічні науки
   Збірники наукових праць
   2. Вестник Харьковского политехнического университета. Серия:
технический прогресс и эффективность производства
   Журнали
   1. Академічний  огляд.  Економіка  та  підприємництво
(Національна гірнича   академія,  Дніпропетровська  академія
управління, бізнесу і права)
 
 "Бюлетень ВАК України", 1999, N 6
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка