Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про податковий облік витрат на рекламу


       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 5837/6/15-1116 від 23.10.2000
   м.Київ
 
 vd20001023 vn5837/6/15-1116
 
       Про податковий облік витрат на рекламу
 
   Державна податкова адміністрація України <...> щодо питань
оподаткування повідомляє.
   1. Щодо питання податкового обліку операцій з проведення
рекламних заходів.
   Відповідно до Закону України від 03.07.96 р. N 270/96-ВР "Про
рекламу" реклама - спеціальна інформація про осіб чи продукцію,
яка розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з
метою прямого або опосередкованого одержання прибутку.
   Згідно із  статтею  9  вищевказаного  Закону  реклама
( 270/96-ВР ) має бути чітко відокремлена від іншої інформації,
незалежно від форм чи засобів розповсюдження, таким чином, щоб її
можна було ідентифікувати як рекламу; реклама на телебаченні і
радіо повинна бути чітко відокремлена від інших програм на її
початку і наприкінці за допомогою аудіо-, відео-, комбінованих
засобів або коментарів ведучих; інформаційний, авторський або
редакційний матеріал, який цілеспрямовано звертає увагу споживачів
на конкретну марку (модель, артикул) продукції чи на її виробника
для формування інтересу і сприяння реалізації продукції, а також
містить  вихідні  дані  (реквізити)  особи, що виробляє або
розповсюджує зазначену продукцію, вважається рекламою і має бути
вміщений під рубрикою "Реклама" чи "На правах реклами".
   Підпунктом 5.3.1 статті 5 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) передбачено, що до складу
валових витрат платника податку не включаються витрати на потреби,
не пов'язані  з  веденням  господарської  діяльності, а саме
організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та
відпочинку, придбання  та  розповсюдження  подарунків  (крім
благодійних внесків та пожертвувань неприбутковим організаціям,
визначеним пунктом 7.11 цього Закону, та витрат, пов'язаних з
проведенням рекламної  діяльності,  які  регулюються  нормами
підпункту 5.4.4 цієї статті). Обмеження частини другої цього
пункту не стосуються платників податку, основною діяльністю яких є
організація прийомів, презентацій і свят за замовленням та за
рахунок інших осіб.
   Враховуючи наведене, платник податку може збільшити валові
витрати на суму витрат, здійснених у зв'язку з організацією та
проведенням прийомів (презентацій) в межах двох відсотків від
оподатковуваного прибутку за попередній звітний  (податковий)
квартал тільки у разі якщо ці витрати пов'язані з проведенням його
рекламної діяльності, що має за мету пряме або опосередковане
одержання прибутку та яку можна чітко ідентифікувати як рекламу.
   2. Що стосується оподаткування операцій платника податку з
безоплатної передачі товарів (робіт, послуг), то відповідно до
пункту 1.23 статті 1 Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ) безоплатно надані товари (роботи,
послуги) - це товари, що надаються платником податку згідно з
договорами дарування,  іншими договорами, які не передбачають
грошової або іншої компенсації вартості  таких  матеріальних
цінностей і нематеріальних активів чи їх повернення, або без
укладення таких угод; роботи та послуги, які надаються платником
податку без  вимоги  про  компенсацію  їх  вартості; товари,
передані юридичній чи фізичній особі на відповідальне зберігання і
використані нею в її виробничому або господарському обороті.
   Відповідно до підпункту 1.31 статті 1 вищевказаного Закону
( 334/94-ВР ) безоплатне надання товарів для цілей оподаткування
розглядається як продаж.
   Таким чином, у платника податку - отримувача безоплатно
наданих товарів збільшується валовий дохід відповідно до підпункту
4.6.1 статті 4 вищевказаного Закону, а платник податку, що надає
такі товари (роботи, послуги), збільшує свої валові доходи на суму
безоплатно наданих товарів (робіт, послуг) відповідно до підпункту
4.1.1 статті 4 Закону України "Про  оподаткування  прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ).
   У той же час у випадку здійснення безоплатного розповсюдження
товарів (робіт, послуг) в рекламних цілях, у разі якщо таке
розповсюдження можна чітко ідентифікувати як рекламу, то таке
безоплатне надання товарів (робіт, послуг) не включається до
складу валових доходів платника податку.
   Роз'яснення з питань, пов'язаних з оподаткуванням операцій
податком на додану вартість, буде надано пізніше.
 
 Заступник голови                    Г.Оперенко
 
 "Податки та бухгалтерський облік", N 74\2000
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.71387
EUR30.24277
RUB0.41406
PLN7.06673
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка