Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін і доповнень до Положення про передприватизаційну підготовку підприємств


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 26 жовтня 2000 р. N 1605
                Київ
     Про внесення змін і доповнень до Положення про
      передприватизаційну підготовку підприємств
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Внести до Положення  про  передприватизаційну  підготовку
підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 1998 р. N 1301 ( 1301-98-п ) (Офіційний вісник
України, 1998 р., N 33, ст. 1250; 1999 р., N 32, ст. 1669;
2000 р., N 7, ст. 280), зміни і доповнення, що додаються.
 
       Перший
   віце-прем'єр-міністр України            Ю.ЄХАНУРОВ
   Інд. 25
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 26 жовтня 2000 р. N 1605
            ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,
    що вносяться до Положення про передприватизаційну
        підготовку підприємств ( 1301-98-п )
 
   1. Назву розділу другого виключити.
   2. Пункт 3 виключити.
   3. Пункт 6 доповнити словами "а також потенційних покупців
(інвесторів), що вважаються такими відповідно до статті 8 Закону
України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ).
   4. Абзац перший пункту 7 викласти у такій редакції:
   "7. План-графік передприватизаційної підготовки підприємств,
які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави,
мають у своєму складі відокремлені чи територіально роздроблені
виробництва, розвинуту соціальну інфраструктуру, майно, що не
підлягає приватизації, структурні підрозділи, які  реалізують
аналогічні або взаємозамінні види товарів (робіт, послуг), а також
відкритих  акціонерних  товариств,  створених  у  процесі
корпоратизації  (за  винятком  об'єктів,  що  не  підлягають
приватизації відповідно до Закону України "Про перелік об'єктів
права державної  власності,  що  не  підлягають приватизації"
( 847-14 ), затверджується Кабінетом Міністрів України і підлягає
опублікуванню  в  друкованих  виданнях  державних  органів
приватизації".
   5. У пункті 10:
   1) абзац другий викласти у такій редакції:
   "виявлення об'єктів соціально-культурної та побутової сфери,
культових споруд і визначення умов їх подальшого функціонування,
передачу в установленому порядку цих об'єктів  у  власність
відповідних територіальних громад, релігійних організацій або
державним органам приватизації для подальшого продажу відповідно
до законодавства";
   2) абзац шостий викласти у такій редакції:
   "визначення доцільності   приватизації   довгострокових
фінансових вкладень у складі цілісного  майнового  комплексу
державних підприємств";
   3) абзац одинадцятий викласти у такій редакції:
   "виявлення державних   підприємств,  щодо  яких  може
застосовуватися процедура банкрутства, та внесення до відповідних
органів пропозицій про її проведення".
   6. Доповнити пункт 11 новим абзацом такого змісту:
   "У триденний термін після погодження в установленому порядку
проекту передприватизаційної підготовки підприємства цей проект
затверджує орган, уповноважений управляти державним майном".
   7. Доповнити Положення новими пунктами 19 і 20 такого змісту:
   "19. На  час  проведення  передприватизаційної підготовки
підприємств стосовно них припиняється дія Закону України "Про
оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ) в частині
передачі в оренду цілісних майнових комплексів або структурних
підрозділів цих підприємств.
   20. На базі структурних підрозділів, що можуть бути виділені
із державного підприємства у процесі його передприватизаційної
підготовки, орган, уповноважений управляти відповідним державним
майном, утворює юридичні особи.
   У тижневий термін з дня державної реєстрації підприємства
функції з управління таким підприємством передаються у тому разі,
коли  є  можливість  провести  його  приватизацію,  органом,
уповноваженим управляти цим підприємством, Фондові державного
майна в установленому порядку".
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка