Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про використання телефонного зв"язку


       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 208 від 23.10.2000
   м.Київ
 
 vd20001023 vn208
 
        Про використання телефонного зв'язку
 
   Адміністрація Президента України у листі від 25.09.2000 року
звертає увагу на порушення встановленого порядку використання
службових телефонів у приміщеннях центральних органів виконавчої
влади, в тому числі засобів урядового зв'язку апаратів ВЧ та
АТС-100.
   Проведеною Управлінням ревізії і контролю Мінагрополітики
України  перевіркою  також  встановлено  факти  нецільового
використання службових телефонів, значних перевитрат лімітів на
міжміські телефонні переговори. Встановлено численні невиправдані
перевищення часу разових розмов, які в окремих випадках досягали
40  хвилин.  Серйозні  зловживання  допущено  у Департаменті
реформування сільського господарства (Ю.Я. Кухарук, А.В. Чопик),
Департаменті міжнародної інтеграції, інвестиційної політики та
розвитку  аграрного  бізнесу  (М.В.  Нетеса),  Департаменті
науково-технічної  політики  (В.І.  Саченко),  Департаменті
фінансово-кредитної та податкової політики (В.М.  Ніколаєнко)
(матеріали перевірки додаються).
   З метою забезпечення належного  порядку  в  користуванні
службовими телефонами, особливо урядовим телефонним зв'язком, а
також посилення відповідальності працівників  за  дотриманням
доведених лімітів на службові телефонні переговори Н А К А З У Ю:
   1. Заступникам Міністра, керівникам державних департаментів
та департаментів міністерства, яким встановлено засоби урядового
зв'язку, забезпечити суворе дотримання правил їх використання, не
допускати користування телефонними апаратами сторонніх осіб.
   2. Керівникам державних департаментів, департаментів, інших
структурних підрозділів міністерства:
   2.1. Провести службове  розслідування  фактів  перевитрат
лімітів на міжміські телефонні переговори, зазначених у матеріалах
перевірки Управлінням ревізії і контролю, виявити відповідність
телефонних  розмов  службовим  потребам.  При  встановленні
використання службового зв'язку в особистих цілях забезпечити
відшкодування  за рахунок осіб, які допустили ці порушення.
Матеріали із зазначенням конкретних прізвищ та повернутих сум
коштів подати Департаменту організаційної роботи до 10 листопада
2000 року.
   2.2. Забезпечити суворий контроль за використанням засобів
телефонного зв'язку, дотриманням лімітів на міжміські телефонні
переговори. Визначити у структурних підрозділах відповідальних
працівників за здійснення цієї роботи.
   3. Департаменту  організаційної  роботи  (П.В.  Шейко),
Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики:
   3.1. При розрахунку кошторису витрат на міжміські телефонні
переговори  глибше  враховувати  специфіку роботи структурних
підрозділів, а також зміни в тарифах на їх оплату.
   3.2. Враховуючи, що Київська міська профспілка не належить до
структури профспілкової організації міністерства,  забезпечити
відшкодування нею фактичних та подальших телефонних послуг.
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
Департаменту організаційної роботи П.В. Шейка.
 
 Міністр                        І.Кириленко
                      Додаток N 1 до наказу
                      Мінагрополітики України
                      від 23.10.2000 N 208
               Довідка
     документальної перевірки використання ліміту на
      міжміські телефонні розмови співробітниками
     міністерства за період з 01.04. по 01.09.2000 р.
   Документальною перевіркою  встановлено,  що всього по 22
структурних підрозділах Міністерства діє 148 телефонних номерів.
   На міжміські телефонні розмови на 2000 рік встановлений ліміт
в сумі 113,0 тис. гривень.
   На період з 01.04 по 01.09.2000 р. при встановленому ліміту
63,0 тис.грн. та при фактичних витратах  65,9  тис.  грн.,
перевитрата ліміту телефонних розмов в цілому по Міністерству, з
урахуванням економії по окремих структурних підрозділах, становить
2,8 тис. гривень.
   Перевитрату ліміту допустили слідуючі структурні підрозділи:
                             тис. грн.
   - Департамент міжнародної інтеграції та агробізнесу - 6,0
   - Департамент ринків продукції рослинництва     - 1,6
   - Департамент науково-технічної політики       - 1,1
   - Департамент кадрової політики           - 1,0
   - Держінспекція по нагляду за техстаном машин    - 0,9
   - Головна державна інспекція по якості с/г продукції - 0,2
   - Відділ охорони праці                - 0,1
   - Другий відділ                   - 0,1
   - Інформаційно-обчислювальний центр         - 1,5
   - Профком                      - 0,1
    Разом:                        12,6
   Слід відмітити, що Департамент міжнародної інтеграції та
агробізнесу за 5 місяців поточного року (з 01.04. по 01.09.2000
р.) використав виділений річний ліміт в сумі 6,0 тис. гривень.
   Аналіз використання телефонних розмов показує, що основні
перевитрати ліміту допущені в липні та серпні місяці.
   Всі інші структурні  підрозділи  мають  економію  ліміту
телефонних розмов, яка за період з 01.04. по 01.09.2000 р.
становить 9,8 тис. гривень.
   Витрати за  міжміські  телефонні  розмови підприємств та
організацій, які сплачені міністерством і на які виставляються
рахунки на оплату, становлять 14,5 тис. грн., на 01.09.2000 р.
заборгованості за ними немає.
   Надані послуги за міжміські телефонні розмови Державному
підприємству по експлуатації будинків та наданню послуг становлять
1,4 тис. грн., по даному підприємству проводиться взаємозалік за
надані послуги підприємством.
   По асоціації "Насіння України" витрати за міжміські телефонні
розмови становлять 1,4 тис. грн., вказані витрати відносяться на
погашення заборгованості міністерства, яка утворилась в 1996-1997
роках.
   Вибірковою перевіркою встановлені випадки коли термін розмови
триває від 10 до 40 хвилин.
   Так, в  Департаменті міжнародної інтеграції інвестиційної
політики та розвитку аграрного бізнесу по телефону 226-27-12
04.08.  та  15.08.2000  р. розмова тривала з абонентами м.
Вільнянським відповідно 22 і 16 хв., 21.08.2000 р. з м. Городня 16
хв., по тел. 226-29-51 розмова тривала з м. Луцьк 14.08.,
15.08.2000 р. відповідно 13 і 14 хвилин. По телефону 226-26-21
07.08.2000 р. з м. Ямпіль - 15 хв., 23.08.2000 р. з м. Полтава -
13 хв., а 23.08.2000 р. розмова велася з м. Недригайлівкою 5 раз.
По телефону 229-60-78 розмова тривала 01.08.2000 р. з Польщею - 7
хв., 03.08.2000 р. з Броварами - 17 хв., 14.08.2000 р. з
Швейцарією - 6 хв., 17.08.2000 р. з США - 2 хв., 17.08.2000 р. США
(Іллінойс) - 16 хв., і 2 хв, 23.08.2000 р. з Туреччиною - 1 хв.,
23.08.2000 р. з Угорщиною - 3 хвилини. А з містом Бровари розмова
велася 28 раз 153 хв. на суму 37 грн. 42 копійки.
   По телефону 228-84-97 на протязі з 01.08 по 11.08 2000 р.
розмова велася з Польщею 17 раз 25 хв. на суму 62 грн. 06 копійок.
   По телефону 226-26-21 24.07. і 31.07.2000 р. розмова велася з
м. Запоріжжя абонент 2130659 по 10 хвилин.
   По телефону 229-72-45 в липні місяці розмова велася з м.
Надвірне 23 рази 64 хв. на суму 57 грн. 42 копійки.
   По телефону 228-64-97 28.07.2000 р. розмова велася з Москвою
13 хв. на суму 34 грн. 62 коп., а з Польщею 26 раз 90 хв. на суму
214 грн. 95 копійок.
   По телефону 229-60-78 розмова велася з Бельгією 06.07.,
07.07., 25.07.2000 р. відповідно 11, 3, 2 хв. на суму 103 грн. 74
копійки.
   В Департаменті  науково-технічної  політики  по  телефону
226-30-62 08.07. та 22.07.2000 р. велася розмова з м. Херсон
абонент 2545225 по 28 хв. на суму 28 гривень.
   По телефону 290-40-90 розмова велася з м. Херсон абонент
2545225 01.07., 12.07., 31.07.2000 р. відповідно 13, 11, 23
хвилини на суму 22 грн. 59 коп., з м. Запоріжжя 14.07. - 17 хв., з
м. Шпола 29.07. - 15 хвилин. В цьому місяці розмови велися з м.
Вижнецею 24 рази тривалістю 44 хв. на суму 23 гривні.
   По телефону 226-30-62 11.08.2000 р. в 18 год. 19 хв. велася
розмова з м. Лубни на суму 10 грн., 14.08.2000 р. в 19 год.23 хв.
розмова велася з Фінляндією тривалістю 7 хв. на суму 13 грн. 71
копійка.
   У вихідний день 26.08.2000 р. велася розмова з м. Москва - 7
хв. на суму 12 грн. 39 коп., м. Чернігів - 3 хвилини. В цьому
місяці розмова велася з м. Хмельницький 58 раз тривалістю 151 хв.
на суму 76 грн.98 коп., в тому числі 02.08. - 6 раз, 23.08. - 12
раз, 28.08.2000 р. - 14 раз. З м. Ростов на Дону розмовляли 32
рази 60 хв. на суму 121 грн. 90 коп" в тому числі 17.08.2000 р. -
18 раз, в тому числі по тел. абонента 256532 - 7 раз, по тел.
абонента 2541666 - 5 раз.
   По телефону 290-40-90 03.08., 17.08.2000 р. з м. Херсон тел.
абонента 2545225 велася розмова відповідно 17 та 18 хв. на суму 17
грн. 50 коп., з м. Луцьк 09, 10, 14, 15 серпня 2000 р. відповідно
22, 9, 31, 13 хв. на суму 35 грн. 25 копійок. З м. Васильків
03.08., 22.08.2000 р. відповідно 10, 12 хвилин.
   По Департаменту фінансово-кредитної політики та реформування
управління АПК по тел. 229-63-90 01.07.2000 р. в 18 год. 45 хв.,
03.07. в 21 год. 57 хв., велася розмова з м. Каховка тривалістю
відповідно 12 і 17 хв., 24.07. в 21 год 16 хв. з м. Севастополь -
13 хв., 24.07. в 21 год. 03 хв. з м. Берегове - 16 хв., 05.08. в
19 год 14 хв. з м. Татарбунари - 6 хв., в 20 год.38 хв. з м.
Ковель - 7 хв., 03.08.2000 р. з м. Татарбунари в 20 год. 27 хв. -
11 хв., 03.08. в 22 год. 09 хв. з м. Котовськ - 45 хв., 04.08. в
20 год. 47 хв з м. Татарбунари - 3 хв., 13.08. в 21 год 42 хв. з
м. Берегове - 12 хв., 22.08. в 17 год 47 хв. з м. Берегове - 19
хв., 16.08. з м. Берегове - 27 хвилин.
   В Управлінні  інфраструктури  та  виставкових  заходів
(Департамент організаційної роботи) по телефону 229-76-14 велася
розмова з м. Одеса 40 хв. 24.07.2000 р., 06.07. в 19 год. 49 хв.,
24.07 в 18 год. 16 хв., 26.07. в 20 год. 09 хв. відповідно 40 хв.,
11 хв., 12 хв., 25.07 з м. Ялта в 19 год 20 хв. та в 21 год. 11
хв. терміном 8 хвилин. 04.08., 07.08., 22.08. з м.  Одеса
відповідно 17 хв., 36 хв., 22 хвилини.
   В Департаменті реформування сільського господарства по тел.
228-58-18 велася розмова з абонентом м. Львів в липні місяці 31
раз терміном 166 хв. на суму 82 грн. 31 копійка. В серпні місяці з
абонентом м. Львів 34 рази терміном 169 хв. на суму 73 грн. 62
коп., в тому числі по тел. 293-16-09 19 раз на суму 42 грн. 26
копійок.
   В Департаменті стратегії розвитку аграрної економіки по тел.
228-43-64 в липні місяці 2000 р. велася розмова з абонентом м.
Ямпіль 13 раз терміном 85 хв. на суму 43 грн. 33 коп., в т. числі
по тел. 362-17-81 - 11 раз на суму 38 грн. 74 копійок. В серпні
велася розмова з абонентом м. Ямпіль 8 раз терміном 97 хв. на суму
49 грн. 47 коп., в тому числі по тел. 3621781 - 7 раз.
   В червні 2000  р.  з  телефону  228-26-59  (Департамент
реформування сільського господарства) проведено 111 телефонних
переговорів з абонентом м. Львів 63-98-05 на загальну суму 190
грн. 66 копійок.
   В квітні поточного року з телефону 228-26-54 (Департамент
реформування сільського господарства) здійснені телефонні розмови
з абонентами тел. 259-670-01 та 263-98-05 після робочого часу 20
год. 27 хв., 20 год. 37 хв., 20 год. 38 хв., 21 год. 11 хвилин.
Вартість цих розмов становить 11 грн. 90 копійок.
   З телефону 229-72-45 (Департамент міжнародної інтеграції)
протягом червня 2000 р. здійснені телефонні переговори з абонентом
тел. 7523349 м. Надвірна 38 разів на суму 104 грн. 23 копійки.
   10.05.2000 р. Департаментом кадрової політики з телефону
229-80-17 велась одноразова розмова з абонентом м. Луганськ тел.
255-81-12 на протязі 48 хв., вартість такого переговору становить
10 грн. 77 копійок.
   Пропозиції:
   1. При розрахунку кошторису витрат на міжміські телефонні
розмови слід враховувати зміни по тарифах на їх оплату. При
наявності таких змін слід вносити  відповідні  поправки  до
кошторису.
   2. При доведенні лімітів витрат на міжміські  телефонні
переговори  структурним  підрозділам слід враховувати періоди
масового проведення  сільгоспробіт.  Відступити  від  порядку
рівномірного розподілу загального ліміту по місяцях.
   3. Керівникам структурних підрозділів міністерства, в яких
допущені значні перевищення доведених лімітів, зробити детальний
аналіз телефонних розмов. При наявності використання в особистих
цілях витрати по ним відшкодувати за рахунок осіб, які здійснювали
ці переговори.
   4. В зв'язку з тим, що Профком в даний період не входить до
структури Управління міністерства, оплату витрат на телефонні
розмови призупинити.
 
 Заступник начальника
 Управління ревізії і контролю             Г.П.Чабала
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.71387
EUR30.24277
RUB0.41406
PLN7.06673
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка