Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2000 р. N 1323


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 22 грудня 2000 р. N 1881
                Київ
       Про внесення змін до постанови Кабінету
     Міністрів України від 23 серпня 2000 р. N 1323
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Внести зміни у додатки 1, 2, 4 і 6 до постанови Кабінету
Міністрів України від 23 серпня 2000 р. N 1323 ( 1323-2000-п )
"Про розподіл державних централізованих капітальних вкладень і
державних  капітальних  вкладень на реалізацію Чорнобильської
будівельної програми, газифікацію сільських населених пунктів та
переліки об'єктів, що фінансуються за їх рахунок у 2000 році, і
пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та
одиноким молодим громадянам" (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 35, ст. 1486, N 43, ст. 1841, N 45, ст. 1934), згідно з
додатками 1 - 4.
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ЄХАНУРОВ
   Інд. 21
 
                     Додаток 1
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 22 грудня 2000 р. N 1881
              ПЕРЕРОЗПОДІЛ
     державних централізованих капітальних вкладень і
      державних капітальних вкладень на реалізацію
     Чорнобильської будівельної програми за рахунок
       коштів державного бюджету у 2000 році
                               (тис. гривень)
------------------------------------------------------------------------------
           |              |  Державні капітальні
           | Державні централізовані | вкладення на реалізацію
           |  капітальні вкладення  | Чорнобильської будівельної
           |              | програми за рахунок коштів
           |              |   державного бюджету
           |---------------------------+---------------------------
           |передба- | зміни: |остаточ-|передба- | зміни: |остаточ-
           |чено пос-| збіль- |ний   |чено пос-| збіль- |ний
           |тановою | шення |обсяг  |тановою | шення |обсяг
           |Кабінету | "+", |    |Кабінету | "+", |
           |Міністрів| змен- |    |Міністрів| змен- |
           |України | шення |    |України | шення |
           |від   | "-"  |    |від   | "-"  |
           |23 серпня|    |    |23 серпня|    |
           |2000 р. |    |    |2000 р. |    |
           |N 1323  |    |    |N 1323  |    |
------------------------------------------------------------------------------
Усього         336576       336576  41453        41453
 
у тому числі
проводиться
перерозподіл по
замовниках:
 
Мінпаливенерго      80300  -15334  64966
 
Мінагрополітики      5070   +700   5770
 
Державне управління   31261    +50  31311
справами
 
Конституційний Суд     500   +1500   2000
України
 
МОН            13400  +1000  14400
 
МОЗ            6000   -500   5500
 
Мінтранс          2300   +500   2800
 
МНС            2900  +3000   5900  22673   -350   22323
 
Мінфін           450   +669   1119
 
Мін'юст           300   +329   629
 
Рахункова палата      300   -150   150
 
СБУ            2800   +150   2950
 
Обласні, Київська та   103400  +9005  112405  17480   +350   17830
Севастопольська міські
держадміністрації
- усього
 
з них проводиться
перерозподіл
   по обласних:
 
Вінницька          800   +250   1050
 
Київська                       7000   +300   7300
 
Львівська         7800   +150   7950
 
Сумська          1100   +130   1230
 
Тернопільська       1300   +300   1600
 
Харківська         3200   +300   3500
 
Чернівецька        1300   +100   1400
 
Чернігівська        2300   +150   2450   670    +50    720
   по міських:
 
Київська         52500  +7500  60000
 
Севастопольська      1200   +125   1325
 
                     Додаток 2
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 22 грудня 2000 р. N 1881
               ПЕРЕЛІК
   будов (об'єктів), що фінансуються у 2000 році за рахунок
     державних централізованих капітальних вкладень
                                         (тис. гривень)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Найменування будови |Рік   |Проектна|Частка |Буді-  |      2000 рік
(об'єкта)  та  її |початку |потуж- |держав- |вельна |-----------------------------------------
місцезнаходження,   |і закін-|ність  |ної   |готов- |вве- |передбачено |зміни:  |остаточний
одиниця виміру    |чення  |(залишок|влас-  |ність  |дення |капіталовкла-|збільшен-| обсяг
           |будів- |на   |ності у |пусково-|потуж-|день згідно з|ня    |капітало-
           |ництва |1 січня |майні  |го комп-|ності |постановою  |"+",   |вкладень
           |    |2000 р.)|забудов-|лексу на|   |Кабінету   |зменшення|
           |    |    |ника на |1 січня |   |Міністрів  | "-"   |
           |    |    |1 січня |2000 р.,|   |України від |     |
           |    |    |2000 р.,|від-  |   |23 серпня  |     |
           |    |    |відсот- |сотків |   |2000 р.   |     |
           |    |    |ків   |    |   |N 1323    |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Усього                                336576         336576
у   тому   числі
об'єкти, щодо яких
вносяться зміни:
 
Міністерства,  інші                         229607     -8086  221521
органи  виконавчої
влади - усього
   з них:
 
Мінпаливенерго                            80300    -15334   64966
Морський         1994 -       100         80000, з них   -47334   32666
нафтоперевалочний    2001                   державний
комплекс "Південний"                       кредит 60000
у районі м. Одеси та
з'єднувальний
нафтопровід НПК
"Південний" -
Західна Україна,
млн. тонн за рік           9        6,5
кілометрів             230        64   130
 
 
Проведення        2000        100                  +30000   30000
реабілітації
гідроелектростанцій
Дніпровського
каскаду
 
Шахта
"Самсонівська-Захід-   1965-        100                  +2000   2000
на", с. Самсонівка    2004
Краснодонського
району  Луганської
області,  вугілля,
тис. тонн             1500        90   500
 
Мінекономіки                             51860          51860
з них:
Держпромполітики                           43700          43700
 
Програма  розвитку
вітчизняного
сільськогосподарсь-
кого машинобудування
Переоснащення      2000                     12000     -22,6  11977,4
підприємств
сільськогосподарсь-
кого машинобудування,
освоєння виробництва
нової  техніки  та
передача її у лізинг
 
Брянківська                                     +22,6   22,6
бавовнопрядильна
фабрика,  Луганська
область - погашення
заборгованості  із
заробітної плати за
виконані роботи
 
Дніпропетровське     1994        100           1200*          1200
науково-виробниче    2005
об'єднання
"Електровозобудуван-
ня" - розширення та
реконструкція
(перший пусковий
комплекс),
магістральні
електровози, штук          25         5   10
 
ДАТ "Конструкторське   2000        100           2000*    -2000*
бюро "Дніпровське" і
ВАТ  "Дніпровський
машинобудівний завод",
м. Дніпропетровськ,
ВАТ    "Південний
радіозавод",
м. Жовті Води
Дніпропетровської
області сертифікація
та   роботи   з
реконструкції діючих
виробництв     з
виготовлення
обладнання
автоматичної
телефонної  станції
системи С-32
 
ДАТ "Конструкторське   1999-        100    70              +2000   2000
бюро "Дніпровське",   2000
м. Дніпропетровськ -
сертифікація
автоматичної
телефонної  станції
системи С-32
 
ДП    "Львівський   2000        100            300*           300
дослідний   завод
"Хвиля" - створення
вітчизняного
промислового
витратоміра лічильни-
ка газу
 
Тернопільський      2000-        100           1000*    -1000*
державний   завод   2004
"Сатурн"      -
реконструкція
діючого виробництва,
налагодження
серійного  випуску
професійних антен з
рефлекторами
діаметром від 2,4 до
12 метрів та антен
індивідуального
користування
 
Тернопільське      2000-        100                  +1000   1000
державне         2004
науково-технічне
підприємство
"Промінь" -
налагодження
серійного  випуску
професійних антен з
рефлекторами
діаметром від 2,4 до
12 метрів та антен
індивідуального
користування
 
ДП  "Чорноморський   1999        100    16       1500*          1500
суднобудівний      2001
завод", м. Миколаїв-
будівництво танкерів
на експорт
 
ДП  "Суднобудівний   1997        100  44-93       1900*          1900
завод  імені  61   2001
комунара", м. Мико-
лаїв -  будівництво
транспортних
рефрижераторних
суден на експорт
 
ВАТ  "Суднобудівний   1995         78    79       900*           900
завод    "Океан",   2001
м. Миколаїв -
будівництво балкерів
типу "Панамакс" на
експорт
 
Херсонський       1996        100  35-70       450*           450
суднобудівний завод-   2002
будівництво танкерів
на експорт
 
ВАТ  "Суднобудівний   2000         63    5       250*           250
завод  "Залив",
м. Керч - будівництво
корпусів  суден на
експорт
 
Херсонський       1994        100    47       150*           150
державний   завод   2001
"Палада" -
будівництво плавучих
доків на експорт
 
Херсонський       2000        100    52       100*           100
державний   завод
суднового обладнання
та суднової арматури
-    виготовлення
суднового обладнання
та  арматури  для
танкерів,
рефрижераторів і
балкерів
 
Дочірнє підприємство   1992         26    67       200*           200
"Севморверф"   ВАТ   2001
"Севастопольський
морський  завод" -
будівництво
плавучого крана на
експорт
 
НВП "Машпроект",     1986        100            250*           250
м. Миколаїв розши-    2001
рення і реконструкція
випробувального
комплексу              110            80
спорудження  першої
черги  стенду  для
випробування
ПГУ-160, МВт
 
Держбуд                                7760          7760
 
Завод трубопровідної   1996-                     100     -100
арматури, м. Ніко-    2001
поль - реконструкція
ливарного цеху, тис.
тонн лиття за рік          12        65
 
Завод трубопровідної   1996-             65              +100    100
арматури, м. Ніко-    2001
поль  -  погашення
заборгованості  за
фактично  виконані
роботи на 1 січня
2000 року
 
Мінагрополітики                            5070     +700   5770
 
Школа,          1990-        100                   +200    200
ВАТ -Вербівське",    2000
с. Вербівка
Балаклійського
району  Харківської
області, учнівських
місць                689        97   689
 
24-квартирний      1996-        100                   +300    300
житловий будинок,    2000
с. Чайкине
Новгород-Сіверського
району Чернігівської
області,  загальна
площа,  тис.  кв.
метрів              1,348        21  1,348
 
Одноквартирні      1999-        100                   +200    200
житлові будинки,     2001
с. Чайкине
Новгород-Сіверського
району Чернігівської
області,  загальна
площа,  тис.  кв.
метрів               0,51        18
 
Дитячий    садок,   1999-        100                        150
с. Чайкине        2000
Новгород-Сіверського
району Чернігівської
області, місць            50        60   50
 
Ратнівський       1992-        100            300     -300
молокозавод,       2001
смт Ратне Волинської
області (розширення)
-  продукція  для
дитячого харчування,
тонн за зміну             5        78
 
Ратнівський       1992-        100                   +300    300
молокозавод,       2001
смт Ратне Волинської
області (розширення)
- очисні  споруди,
об'єктів               1        78
 
Український аграрний   2000-        100                   +100    100
університет,       2001
с. Новосілки
Києво-Святошинського
району   Київської
області - підстанція
на 400 кВА, об'єктів         2
 
Їдальня, с. Чайкине   2000        100            150     -100    50
НовгородСіверського
району Чернігівської
області -
реконструкція, місць         30            30
 
Державне  _  .управління
справами                               31261      +50   31311
 
Конституційний Суд                           500     +1500   2000
України
 
Адміністративний     1987-        100                  +1500   1500
будинок Суду на вул.   2001
Жилянській, 14,
м. Київ,  загальна
площа,  тис.  кв.
метрів               11,2        70
 
Мінкультури                              3400          3400
Пайова участь у будів-  2000                      800           300
ництві житла
 
МОН                                  13400     +1000   14400
Луганський        1988-        100                   +200    200
педагогічний       2000
університет,
м. Луганськ -           1,2        90   1,2
добудова навчального
корпусу, тис.  кв.
метрів
 
Харківський       1996-        100                   +500    500
національний       2002
університет  імені
В. Н. Карамзіна,
м. Харків -
невідкладні роботи з
реконструкції
головного  корпусу,
тис. кв. метрів           60        20
 
Професійно-технічне   1998-        100                   +300    300
училище  N 20,     2001
м. Хмельник
Вінницької області -
гуртожиток
(реконструкція),
загальна площа, тис.
кв. метрів             1,6        15
 
МОЗ                                  6000     -500   5500
Інститут         1998-        100            500     -500
ендокринології      2002
та обміну  речовин
(розширення),
м. Київ корпус
променевої терапії,
тис. кв. метрів          2,95        40
 
Мінпраці                                7106          7106
Харківський       1994-        100            1000     -500    500
обліково-економічний   2001
технікум-інтернат
імені Ф. Г. Ананчен-
ка, м.  Харків  -
гуртожиток, місць          320        27
 
Науково-дослідний    1994-        100            700     +500   1200
інститут з проблем   2001
соціального захисту
населення, м. Харків
- реконструкція
лабораторного
корпусу, тис.  кв.
метрів                3        57
 
Мінтранс                                2300     +500   2800
Будівництво танкерів   2000-        100                   +500    500
на Кілійському      2001
суднобудівному-
судноремонтному
заводі
 
МНС                                  2900     +3000   5900
Інститут         1998 -       100                   +500    500
ендокринології  та   2002
обміну    речовин
(розширення),
м. Київ-корпус
променевої терапії,
ти0. кв. метрів          2,95        40
 
Державне         1997 -       100    60        500     +2500   3000
спеціалізоване      2000
підприємство "Центр"
з  переробки  та
захоронення
техногенних відходів
"Техноцентр" -
комплекс виробництв
з   дезактивації,
транспортування,
переробки     та
захоронення
радіоактивних
відходів "Вектор"
 
Мінфін                                 450     +669   1119
з  них  Державне                                 +669    669
казначейство
 
Комп'ютеризація     2000        100                   +669    669
фінансових    та
фіскальних  органів
для    створення
внутрішньої
платіжної системи
 
Мін'юст                                 300     +329    629
Будинок суду,      1992-        100                   +200    200
м. Маріуполь       2001
Донецької  області,
загальна площа, тис.
кв. метрів             1,7        95
 
Будинок суду,      1993-        100                   +60    60
м. Тлумач
Івано-Франківської
області  -  2000
реконструкція,
загальна площа, тис.
кв. метрів            0,468        90  0,468
 
Будинок суду,  смт   1993-        100                   +42    42
Диканька Полтавської   2000
області,  загальна
площа,  тис.  кв.
метрів              0,371        95  0,371
 
Будинок суду,      1995-        100                   +27    27
м. Мукачеве       1996
Закарпатської
області - погашення
заборгованості  за
фактично  виконані
роботи на 1 січня
2000 року
 
Рахункова палата                            300     -150    150
Пайова  участь  у   2000                      300     -300
будівництві житла
 
Придбання        2000                            +150    150
обладнання, не
передбаченого
кошторисом
 
СБУ                                  2800     +150   2950
Пайова  участь  у   2000                            +150    150
будівництві житла
 
Обласні, Київська та                         103400     +9005  112405
Севастопольська
міські
держадміністрації -
усього   з   них
обласні:
 
Вінницька                                800     +250   1050
Районне                   100                   +250    250
територіальне
медичне об'єднання,
м. Ямпіль Вінницької
області-придбання
обладнання,не
передбаченого
кошторисом
 
Львівська                               7800     +150   7950
Водопостачання      1997        100            300     -300
курорту -        2002
м. Трускавець
(друга нитка водогону
від насосної станції
другого підйому до
майданчика напірних
резервуарів від
с. Доброгостів  до
с. Уличне
Дрогобицького
району), кілометрів         11        35
 
Каналізаційні очисні   1998-        100            200     -200
споруди, м. Труска-   2002
вець, тис. куб.
метрів за добу            35        30
 
Водопровідні очисні   2000-        100                   +500    500
споруди, м. Труска-   2002
вець - реконструкція,
тис. куб. метрів за
добу                 9         2
 
Шляховий перехід на   1988-        100                   +150    150
перетині    вул.   2001
Луганської та просп.
Червоної Калини,
м. Львів
протяжність, метрів       183,34        75
 
Сумська                                1100     +130   1230
Дільнична  лікарня,   2000-        100                   +130    130
с. Хоружівка       2001
Недригайлівського
району - котельня,
об'єктів               1
 
Тернопільська                             1300     +300   1600
45-квартирний      2000-        100                   +300    300
житловий  будинок,   2001
вул. 17 Вересня, 70,
для    відселення
мешканців  із зони
зсуву, м. Збараж
 
Харківська                               3200     +300   3500
Районна лікарня,     1988-        100                   +150    150
м. Богодухів,      2001
 
ліжок                240        90
 
Панютинська  школа,   1992-        100                   +150    150
м. Лозова реконструк-  2001
ція  з прибудовою,
учнівських місць          780        80
 
Чернівецька                              1300     +100   1400
Школа, с. Ванчиківці   1991-          100                +100    100
Новоселицького      2001
району,  учнівських
місць                366        66
 
Чернігівська                              2300     +150   2450
Школа N 2,       1999-        100                   +150    150
смт Козелець,      2001
 
учнівських місць          834        10
 
Київська міська                            52500     +7500   60000
Протизсувні  заходи   1999-        100
на  ділянці  від   2001                     1000     +4500   5500
стадіону "Динамо" до
оглядового
майданчика   біля
Маріїнського палацу
 
Каналізаційний      1998-        100            5000     +3000   8000
колектор   уздовж   2001
проспекту  40-річчя
Жовтня -
реконструкція
 
Севастопольська міська                         1200     +125   1325
Газопровід   через   2000-        100                   +125    125
Севастопольську     2004
бухту   "Північна
сторона "Центр"  -
протяжність,
кілометрів              13
 
                     Додаток 3
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 22 грудня 2000 р. N 1881
               ПЕРЕЛІК
     будов (об'єктів), що фінансуються у 2000 році
      за рахунок державних капітальних вкладень на
     реалізацію Чорнобильської будівельної програми
                                      (тис. гривень)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Найменування будови|Рік   |Проект- |Частка  |Будіве- |    2000 рік
(об'єкта) та її  |початку |на поту-|держав- |льна го-|------------------------------------
місцезнаходження, |і закін-|жність |ної вла- |товність|введен- |передба- |зміни |остаточ-
одиниця виміру   |чення  |(залишок|сності  |пусково-|ня поту-|чено ка- |збіль- |ний обсяг
          |будів- |на 1  |у майні |го комп-|жності |пітало- |шення |капітало-
          |ництва |січня  |забудов- |лексу на|    |вкладень | "+", |вкладень
          |    |2000 р.)|ника на |1 січня |    |згідно з |змен- |
          |    |    |1 січня |2000 р.,|    |постано- |шення |
          |    |    |2000 р., |відсот- |    |вою   | "-"  |
          |    |    |відсотків|ків   |    |Кабінету |    |
          |    |    |     |    |    |Міністрів|    |
          |    |    |     |    |    |України |    |
          |    |    |     |    |    |від 23  |    |
          |    |    |     |    |    |серпня  |    |
          |    |    |     |    |    |2000 р. |    |
          |    |    |     |    |    |N 1323  |    |
---------------------------------------------------------------------------------------------
Усього                               41453       41453
  у  тому  числі
об'єкти, щодо яких
вносяться зміни:
 
Міністерства,  інші                        23973   -350  23623
органи  виконавчої
влади - усього
  з них МНС                            22673   -350  22323
 
Погашення                             13643   +436  14079
заборгованості  за
фактично  виконані
роботи на 1 січня
2000 року
 
Першочергові     1998-      100             2138   -786   1352
водоохоронні заходи 2001
в зоні  відчуження
Чорнобильської АЕС -
спорудження
правобережної
земляної   дамби,
кілометрів          5,6        40
 
Обласні, Київська та                        17480   +350  17830
Севастопольська
міські
держадміністрації -
усього
 
з них обласні:
 
Житомирська                             7660       7660
 
Школа,  с. Поліське 1998       100              300   +80   380
Коростенського    2000
району (перша черга),
учнівських місць       264        60    264
 
Школа, м. Овруч,   1995-      100              500   -92   408
(реконструкція    2000
з  добудовою
їдальні),
учнівських місць        50        90    50
посадкових місць       372
 
Котельня,
смт Народичі,     2000       100                  +12    12
реконструкція,
об'єктів            1              1
 
Київська                              7000   +300    7300
 
Газифікація,     1999-      100                  +100    100
с. Ємчиха       2000
Миронівського району
-  газові  мережі,
кілометрів          6,3        83    6,3
 
Житло для потерпілих 1991-      100             3000   +200    3200
внаслідок аварії на 2000
Чорнобильській АЕС,
квартир            85        80    85
 
Черкаська                               50         50
 
Дільнична  лікарня, 1996-      100              50   -50
с. Боярка Лисянсь-  2001
кого району,
об'єктів            1
 
Дезактивація     2000                          +50     50
території,
с. Тростянець
Канівського району
 
Чернігівська                             670   +50    720
 
Житловий будинок для 1999-      100                  +50     50
1999- вчителів,   2000
м. Семенівка,
загальна площа,
тис. кв. метрів       0,12        85   0,12
 
                     Додаток 4
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 22 грудня 2000 р. N 1881
              ПЕРЕРОЗПОДІЛ
     пільгового довгострокового державного кредиту
    для будівництва (реконструкції) у 2000 році житла
     молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам
                          (тис. гривень)
------------------------------------------------------------------
          | Загальна площа, | Пільговий довгостроковий
          | тис. кв. метрів | державний кредит молодим
          |         | сім'ям та одиноким
          |         | молодим громадянам
          |-----------------+---------------------------
          |передба- |остато-|передба- |зміни:|остаточний
          |чено   |чний  |чено   |збіль-|обсяг з
          |згідно з |обсяг |згідно з |шення |урахуван-
          |постано- |    |постано- |"+", |ням змін
          |вою   |    |вою   |змен- |
          |Кабінету |    |Кабінету |шення |
          |Міністрів|    |Міністрів|"-"  |
          |України |    |України |   |
          |від 23  |    |від 23  |   |
          |серпня  |    |серпня  |   |
          |2000 р. |    |2000 р. |   |
          |N 1323  |    |N 1323  |   |
------------------------------------------------------------------
Усього                  70000      70000
 
у тому числі:
 
Державний    фонд
сприяння молодіжному
житловому
будівництву               70000      70000
 
з них:
Обслуговування
кредиту                  4200       4200
 
Підтримка молодіжної
житлової політики -
усього         64,72  59,02  65800      65800
 у тому числі:
Автономна Республіка
Крим          3,32   1,94   3200  -1200  2000
 області:
 
Вінницька        2,77   2,84   2700   +300  3000
 
Волинська        0,44   0,40   400       400
 
Дніпропетровська    6,05   3,33   6000  -2300  3700
 
Донецька        2,92   1,86   2900   -800  2100
 
Житомирська       1,06   1,37   1000   +400  1400
 
Закарпатська      1,96   2,03   2200   +300  2500
 
Запорізька       1,29   0,71   1300   -500   800
 
Івано-Франківська    1,18   1,13   1200       1200
 
Київська        1,95       2000  -2000
 
Кіровоградська     1,59   1,90   1500   +400  1900
 
Луганська        1,01   0,88   1000       1000
 
Львівська        3,20   3,06   3800   +200  4000
 
Миколаївська      0,39   0,82   400   +500   900
 
Орська         1,51   1,50   1500   +100  1600
 
Полтавська       4,19   3,87   4000       4000
 
Рівненська       2,40   2,72   2500   +500  3000
            3,95   3,52   3800   -100  3700
 
Тернопільська      1,29   1,23   1200       1200
 
Харківська       2,41   2,56   2500   +500  3000
 
Херсонська       4,26   2,42   3800  -1500  2300
 
Хмельницька       0,60   0,56   500       500
 
Черкаська        3,05   1,89   3000  -1000  2000
 
Чернівецька       0,21   0,94   200   +800  1000
 
Чернігівська      2,06   2,47   2000   +600  2600
 
м. Київ         9,46       11000  -11000
 
м. Київ та Київська
область             12,61      +15500  15500
 
м. Севастополь     0,20   0,46   200   +300   500
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка