Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про навчання керівних працівників структурних підрозділів центрального апарату та формувань при міністерстві в зимовий період 2000-2001 років


       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 254 від 19.12.2000
   м.Київ
 
 vd20001219 vn254
 
     Про навчання керівних працівників структурних
     підрозділів центрального апарату та формувань
    при міністерстві в зимовий період 2000-2001 років
 
   З метою  вивчення  керівниками  структурних  підрозділів
центрального апарату та господарських формувань при міністерстві
питань  реформування  аграрного  сектора  економіки, практики
застосування  законів  України,  указів  Президента,  інших
нормативно-правових актів України Н А К А З У Ю:
   1. Департаменту кадрової політики, аграрної освіти та науки
(Мельник),  Інституту  післядипломної  освіти  керівників  і
спеціалістів АПК (Кудінов) організувати в зимовий період 2000 -
2001  років  навчання  керівників  структурних  підрозділів
центрального апарату та формувань при міністерстві без відриву від
виробництва за навчально-тематичним планом, що додається.
   2. Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики
(Ніколаєнко), Інституту післядипломної  освіти  керівників  і
спеціалістів АПК (Кудінов) забезпечити фінансування витрат на
проведення навчання керівних працівників структурних підрозділів
центрального апарату та формувань при міністерстві згідно з
навчально-тематичним планом.
   3. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату та
формувань при міністерстві:
   3.1. В зимовий період 2000-2001 року організувати навчання
всіх підпорядкованих категорій працівників.
   3.2. Для  розробки  навчально-тематичних  планів навчання
працівників використати наведену в додатку до наказу тематику та
доповнити  її  відповідними  питаннями  щодо  особливостей
функціонального спрямування  діяльності  кожного  структурного
підрозділу чи формування.
   3.3. До проведення занять  залучати  висококваліфікованих
лекторів  з  числа  провідних вчених, визнаних організаторів
агропромислового   виробництва,   керівних    працівників
Мінагрополітики,  інших  міністерств  та  органів центральної
виконавчої влади.
   4. Управлінню справами (Сосновський) організувати підготовку
приміщення та його технічне оснащення для проведення навчання з
керівниками  структурних  підрозділів центрального апарату та
формувань при міністерстві.
   5. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
Департаменту кадрової політики, аграрної освіти та науки Мельника
С.І.
 
 В.о. Міністра                      Ю.Я.Лузан
                          Додаток
                     до наказу Мінагрополітики
                     України
                     від 19.12.2000 р. N 254
          Навчально-тематичний план
   навчання керівних працівників структурних підрозділів
    центрального апарату та формувань при міністерстві в
         зимовий період 2000-2001 років
 
-------------------------------------------------------------------------
| N |    Теми занять     |Кількість |Лектори           |
|з/п|              |годин   |              |
|---+---------------------------+----------+----------------------------|
| 1 |      2        |  3   |    4          |
|---+-------------------------------------------------------------------|
|  |       Перше заняття - 26 грудня 2000 р.           |
|---+-------------------------------------------------------------------|
|1. |Аграрна реформа в Україні:  1    Шмідт Роман Михайлович,   |
|  |стан та перспективи          заступник Міністра     |
|  |                    Мінагрополітики України   |
|  |                                  |
|2. |Земельна реформа - як     1    Саблук Петро Трохимович,  |
|  |основа реформування          д-р екон. наук, проф.,   |
|  |сільськогосподарських         пров. академік УААН,    |
|  |підприємств              директор ІАЕ УААН      |
|  |                    Відповідальний: Шмідт Р.М. |
|---+-------------------------------------------------------------------|
|  |       Друге заняття - 9 січня 2001 р.           |
|---+-------------------------------------------------------------------|
|1. |Правові засади реформування  1    Чопик Андрій Васильович,  |
|  |сільськогосподарських         заступник начальника    |
|  |підприємств              Департаменту реформування  |
|  |                    сільського господарства   |
|  |                    Мінагрополітики України   |
|  |                                  |
|2. |Основні принципи оцінки    1    Федоров Микола Миколайович, |
|  |земель в Україні: земельні       д-р екон. наук, зав.    |
|  |ренти, бонітування грунтів,      відділу земельних відносин |
|  |грошова оцінка             ІАЕ УААН          |
|  |сільськогосподарських         Відповідальний: Чопик В.А. |
|  |земель                               |
|---+-------------------------------------------------------------------|
|  |       Третє заняття - 16 січня 2001 р.           |
|---+-------------------------------------------------------------------|
|1. |Організація роботи обласних  1    Кухарук Юрій Якович,    |
|  |центрів реформування          начальник Департаменту   |
|  |сільського господарства        реформування сільського   |
|  |                    господарства        |
|  |                    Мінагрополітики України   |
|  |                                  |
|2. |Порядок врегулювання     1    Матвійко Володимир     |
|  |майнових відносин в          Трохимович,         |
|  |сільськогосподарських         начальник управління    |
|  |підприємствах, які працюють      реформування        |
|  |на умовах оренди            сільськогосподарських    |
|  |                    підприємств         |
|  |                    Мінагрополітики України   |
|---+-------------------------------------------------------------------|
|  |      Четверте заняття - 23 січня 2001 р.          |
|---+-------------------------------------------------------------------|
|1. |Розвиток інфраструктури    1    Ляшок Петро Григорович,   |
|  |аграрного ринку            начальник Департаменту   |
|  |                    розвитку підприємництва   |
|  |                    та інфраструктури      |
|  |                    аграрного ринку       |
|  |                    Мінагрополітики України   |
|  |                                  |
|2. |Орендні відносини в АПК        Пугачов Микола Іванович,  |
|  |                    д-р екон. наук,       |
|  |                    експерт-аналітик      |
|  |                    Комісії з аграрної політики |
|  |                    при Президентові України,  |
|  |                    проф. кафедри міжнародної  |
|  |                    економіки Української    |
|  |                    академії зовнішньої торгівлі|
|  |                    Відповідальний: Кухарук Ю.Я.|
|---+-------------------------------------------------------------------|
|  |       П'яте заняття - 30 січня 2001 р.           |
|---+-------------------------------------------------------------------|
|1. |Завдання Міністерства     1    Кравченко Ігор Дмитрович - |
|  |аграрної політики України       начальник управління    |
|  |щодо становлення і розвитку      координації діяльності   |
|  |Національної дорадчої         сільськогосподарських    |
|  |служби України             дорадчих служб Департаменту |
|  |                    реформування сільського   |
|  |                    господарства        |
|  |                    Мінагрополітики України   |
|  |                                  |
|2. |Розвиток           1    Ляшок Петро Горигорович -  |
|  |сільськогосподарської         начальник Департаменту   |
|  |кооперації               розвитку підприємства та  |
|  |                    інфраструктури аграрного  |
|  |                    ринку Мінагрополітики    |
-------------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка