Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про проведення науково-практичної конференції "Бюджетна реформа в Україні: проблеми та шляхи їх розв"язання"


          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
     Про проведення науково-практичної конференції
       "Бюджетна реформа в Україні: проблеми
           та шляхи їх розв'язання"
  ( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Президента
   N 109/2001-рп ( 109/2001-рп ) від 17.04.2001 )
     
   З метою розроблення концептуальних засад проведення бюджетної
реформи, визначення шляхів дальшого розвитку бюджетної системи
України:
   1. Провести  у  березні  2001  року  в  місті  Києві
науково-практичну  конференцію  "Бюджетна  реформа в Україні:
проблеми та шляхи їх розв'язання".
   2. Утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення
науково-практичної  конференції  "Бюджетна реформа в Україні:
проблеми та шляхи їх розв'язання" (далі - Організаційний комітет).
   3. Призначити ЛИТВИНА  Володимира  Михайловича  -  Главу
Адміністрації  Президента  України  - головою Організаційного
комітету.
   Затвердити персональний  склад  Організаційного  комітету
(додається).
   Дозволити голові Організаційного комітету в разі потреби
вносити зміни до його персонального складу.
   4. Кабінету Міністрів  України  забезпечити  фінансування
витрат,  пов'язаних  з підготовкою та проведенням зазначеної
Конференції.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 8 грудня 2000 року
     N 370/2000-рп
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                Розпорядженням Президента України
               від 8 грудня 2000 року N 370/2000-рп
               СКЛАД
    Організаційного комітету з підготовки та проведення
    науково-практичної конференції "Бюджетна реформа в
      Україні: проблеми та шляхи їх розв'язання"
 
   ЛИТВИН       - Глава Адміністрації Президента України,
Володимир Михайлович   голова Організаційного комітету
   ГАЛЬЧИНСЬКИЙ    - Радник Президента України,  заступник
Анатолій Степанович    голови Організаційного комітету
   КРАВЧЕНКО     - перший    заступник    директора
Василь Іванович      Науково-дослідного фінансового інституту
             при  Міністерстві  фінансів  України,
             заступник   голови   Організаційного
             комітету
   МІТЮКОВ      - Міністр фінансів України - заступник
Ігор Олександрович    голови Організаційного комітету
   АЛЬОШИН      - Голова Комітету Верховної Ради України
Валерій Борисович     з  питань  фінансів  і  банківської
             діяльності (за згодою)
   АНТОНЬЄВА     - голова підкомітету Комітету Верховної
Ганна Петрівна      Ради  України  з  питань  державного
             будівництва та місцевого самоврядування
             (за згодою)
   ГЕЄЦЬ       - директор   Інституту   економічного
Валерій Михайлович    прогнозування НАН України
   КАЛЕНСЬКИЙ     - Голова Головного контрольно-ревізійного
Микола Миколайович    управління України
   КІРЄЄВ       - Голова Державного казначейства України
Олександр Іванович
   КОВАЛЬЧУК     - заступник Секретаря Ради національної
Трохим Тихонович     безпеки і оборони України
   ЛИСИЦЬКИЙ     - Урядовий Секретар Кабінету  Міністрів
Віктор Іванович      України
   ЛЬОВОЧКІН     - референт Президента України
Сергій Володимирович
   РОГОВИЙ      - Міністр економіки України
Василь Васильович
   ТУРЧИНОВ      - Голова Комітету Верховної Ради України з
Олександр Валентинович  питань бюджету (за згодою)
   ФЕДОСОВ      - завідувач    кафедри    Київського
Віктор Михайлович     національного економічного університету
   ХОРОШКОВСЬКИЙ   - секретар Комітету Верховної Ради України
Валерій Іванович     з питань бюджету (за згодою)
   ШАПОВАЛОВ     - перший заступник Голови Національного
Анатолій Васильович    банку України
   ШИТРЯ       - заступник Голови Державної податкової
Олексій Іванович     адміністрації України.
 
( Склад із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Президента
N 109/2001-рп ( 109/2001-рп ) від 17.04.2001 )
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                    В.ЛИТВИН
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка