Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про науково-практичну конференцію "Нові політичні реалії України на рубежі тисячоліть"


          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
       Про науково-практичну конференцію "Нові
     політичні реалії України на рубежі тисячоліть"
  ( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Президента
   N 89/2001-рп ( 89/2001-рп ) від 03.04.2001 )
     
   З метою  дальшого  вдосконалення  теорії  та методології
політичних наук, забезпечення їх вагомого внеску в розв'язання
актуальних проблем розвитку політичної системи України:
   1. Провести  у  червні  2001  року  в  місті  Києві
науково-практичну конференцію "Нові політичні реалії України на
рубежі тисячоліть". ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням  Президента  N 89/2001-рп ( 89/2001-рп ) від
03.04.2001 )
   2. Утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення
науково-практичної конференції "Нові політичні реалії України на
рубежі тисячоліть" (далі - Організаційний комітет).
   Призначити ЛИТВИНА  Володимира  Михайловича  -  Главу
Адміністрації Президента України  -  головою  Організаційного
комітету.
   Затвердити персональний  склад  Організаційного  комітету
(додається).
   Дозволити голові Організаційного комітету в разі потреби
вносити зміни до його персонального складу.
   3. Організаційному комітету подати до 1 січня 2001 року на
затвердження програму заходів  з  підготовки  та  проведення
Конференції, кандидатури громадян іноземних держав, запропонованих
для участі в ній.
   4. Кабінету Міністрів  України  забезпечити  фінансування
видатків, пов'язаних з підготовкою і проведенням Конференції.
 
 
 Президент України                   Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 8 грудня 2000 року
     N 369/2000-рп
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                Розпорядженням Президента України
               від 8 грудня 2000 року N 369/2000-рп
               СКЛАД
       Організаційного комітету з підготовки та
      проведення науково-практичної конференції
        "Нові політичні реалії України на
            рубежі тисячоліть"
 
   ЛИТВИН        - Глава  Адміністрації   Президента
Володимир Михайлович     України,  голова  Організаційного
               комітету
   КУРАС         - віце-президент Національної академії
Іван Федорович        наук  України,  директор Інституту
               політичних   і   етнонаціональних
               досліджень  НАН України, заступник
               голови Організаційного комітету
   СЛЮСАРЕВСЬКИЙ     - керівник  Управління  з  питань
Микола Миколайович      політичного  аналізу та планування
               Головного  управління  з  питань
               внутрішньої  політики Адміністрації
               Президента   України,   президент
               Асоціації  політичних  психологів
               України,  відповідальний  секретар
               Організаційного комітету
   АНДРУЩЕНКО      - директор  Інституту  проблем вищої
Віктор Петрович       школи Академії  педагогічних  наук
               України
   БАКІРОВ        - ректор  Харківського  національного
Віль Савбанович       університету імені В.Н. Каразіна
   БЄЛОВ         - заступник Секретаря Ради національної
Олександр Федорович     безпеки і оборони України - директор
               Національного інституту стратегічних
               досліджень
   БОГУЦЬКИЙ       - заступник   Глави   Адміністрації
Юрій Петрович        Президента  України  -  Керівник
               Головного  управління  з  питань
               внутрішньої політики  Адміністрації
               Президента України
   ВОРОНА        - директор  Інституту соціології НАН
Валерій Михайлович      України
   ГУБЕРСЬКИЙ      - директор  Інституту   міжнародних
Леонід Васильович      відносин  Київського  національного
               університету імені Тараса Шевченка
   ДАГАЄВ        - Керівник  Державного   управління
Юрій Олександрович      справами
   ЖУЛИНСЬКИЙ      - Віце-прем'єр-міністр України
Микола Григорович
   КРЕМЕНЬ        - Міністр освіти і  науки  України,
Василь Григорович      президент Академії педагогічних наук
               України
   КУШЕРЕЦЬ       - голова правління Товариства "Знання"
Василь Іванович       України
   МАТВІЙЧУК       - заступник Міністра фінансів України
Володимир Макарович
   МИХАЛЬЧЕНКО      - головний  науковий   співробітник
Микола Іванович       Інституту  соціології НАН України,
               президент  Української   академії
               політичних наук
 
ОНИЩЕНКО          - академік-секретар Відділення історії,
Олексій Семенович      філософії та права НАН України
   ПИРОЖКОВ       - директор  Національного  інституту
Сергій Іванович       українсько-російських відносин
   ПОГРЕБИНСЬКИЙ     - директор Київського центру політичних
Михайло Борисович      досліджень і конфліктології
   ТОКОВЕНКО       - завідувач кафедри Дніпропетровського
Олександр Сергійович     національного університету
   ТОМЕНКО        - директор Інституту політики
Микола Володимирович
   ЧАЛИЙ         - перший заступник Міністра закордонних
Олександр Олександрович   справ України
   ЧУБАРОВ        - перший  заступник  Голови Комітету
Рефат Абдурахманович     Верховної Ради України з питань прав
               людини,  національних  меншин  і
               міжнаціональних відносин (за згодою)
   ЩЕДРОВА        - завідувач кафедри Східно-Українського
Галина Петрівна       національного університету
   ЮХНОВСЬКИЙ      - Голова  Комітету  Верховної  Ради
Ігор Рафаїлович       України з питань науки і освіти (за
               згодою)
   ЯКУБОВСЬКИЙ      - директор    Одеського   філіалу
Олексій Петрович       Української  Академії  державного
               управління при Президентові України
   ЯРЕМЕНКО       - директор  Українського  інституту
Олександр Олексійович    соціальних досліджень.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                 В.ЛИТВИН
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка