Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про застосування положень Закону України від 14.09.2000 р. N 1955


       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 15222/7/16-1201 від 16.11.2000
   м.Київ
 
 vd20001116 vn15222/7/16-1201
 
       Про застосування положень Закону України
           від 14.09.2000 р. N 1955
   ( На доповнення додатково див. Лист ДПА
    N 16641/7/16-1121 ( v6641225-00 ) від 13.12.2000 )
 
   Державна податкова адміністрація  України  направляє  для
використання в практичній діяльності Закон України від 14.09.2000
р. N 1955-III ( 1955-14 ) "Про внесення змін до Закону України
"Про податок на додану вартість", який набув чинності з 5 жовтня
2000 року.
   Зазначеним Законом  збільшено межу обсягу оподатковуваних
операцій з продажу товарів (робіт, послуг) до розміру 3600
неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян (61200 грн.),
досягнення якого протягом будь-якого періоду з останніх дванадцяти
календарних  місяців,  зобов'язує  суб'єкта  підприємницької
діяльності зареєструватися як платника податку на додану вартість.
   Примітка. До  такого  обсягу  оподатковуваних  операцій
включаються операції з продажу товарів (робіт, послуг),  що
оподатковуються як за повною ставкою, так і за нульовою ставкою
податку, а також товарів (робіт, послуг), що звільнені від
оподаткування податком на додану вартість.
   Крім того, даним Законом внесено зміни до:
   - пункту 9.3  статті 9  Закону  України від 03.04.97 р.
N 168/97-ВР ( 168/97-ВР ) "Про податок на додану вартість" (далі -
Закон), яким новостворені суб'єкти підприємницької діяльності, що
створені після набрання чинності цим Законом (з 05.10.2000 р.),
позбавлені від обов'язкової реєстрації як платники податку на
додану вартість.
   Примітка. Якщо такі новостворені суб'єкти підприємницької
діяльності, а також діючі особи, у яких обсяги з продажу товарів
(робіт, послуг), що є об'єктом оподаткування, не перевищили
встановлений розмір, вважають за доцільне зареєструватись як
платники податку раніше періоду, в якому буде досягнуто належних
обсягів, то за заявою таких платників здійснюється їх реєстрація
як добровільна. Однак підхід до такої добровільної реєстрації
повинен бути зваженим, оскільки такі платники не можуть отримувати
бюджетне відшкодування  (від'ємне  значення  зараховується  у
зменшення  податку наступних звітних періодів), а анулювання
свідоцтва платника податку на додану вартість може відбутися не
раніше ніж через 24 місяці після дати такої реєстрації лише за
умови недосягнення ними належних обсягів;
   - до пункту 9.4 статті 9 Закону ( 1955-14 ), згідно з яким
запроваджено вимоги щодо своєчасності подання реєстраційної заяви
органу державної податкової служби для осіб, що передбачають
підприємницьку діяльність на митній території України з торгівлі
за готівкові кошти, - не пізніше ніж за десять календарних днів до
початку  здійснення  такої діяльності з торгівлі за готівку
незалежно від обсягів продажу.
   При цьому не підпадають під визначення платників податку на
додану вартість і не можуть бути зареєстрованими за власним
бажанням як платники податку на додану вартість:
   - фізичні особи, які відповідно до Декрету Кабінету Міністрів
України "Про прибутковий податок з громадян" ( 13-92 ) здійснюють
торгівлю на умовах сплати ринкового збору та одночасно мають
патент, що засвідчує сплату фіксованого податку;
   - особи, які відповідно до Закону України "Про патентування
деяких видів підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР ) придбали
спеціальний торговельний патент (якщо така особа одночасно з
діяльністю, яка потребує придбання спеціального торговельного
патенту, що підтверджує особливий порядок оподаткування, здійснює
іншу діяльність, яка підпадає під об'єкт оподаткування податком на
додану вартість, то така особа  зобов'язана  зареєструватися
платником податку на додану вартість в частині іншої діяльності та
вести окремо бухгалтерський та податковий облік по цих різних
видах діяльності);
   - особи, які відповідно до Указу Президента України "Про
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів
малого підприємництва" ( 727/98 ) сплачують єдиний податок за
ставкою 10 відсотків суми виручки від реалізації продукції.
   У разі коли особа, яка зобов'язана зареєструватися як платник
податку на додану вартість, не здійснила таку реєстрацію протягом
строків, визначених законодавством, до такої особи застосовуються
санкції, встановлені Указом Президента України від 07.08.98 р.
N 857/98 ( 857/98 ) "Про деякі зміни в оподаткуванні".
   Крім зазначеного, Державна податкова адміністрація України у
зв'язку із запровадженими даним Законом змінами звертає увагу на
можливий  порядок  зняття з обліку суб'єктів підприємницької
діяльності, зареєстрованих як платники податку на момент набуття
чинності цим Законом.
   Якщо на період введення  цього  Закону  діючі  суб'єкти
перебували як платники податку на додану вартість протягом 24
місяців та за останні 12 поточних календарних місяців не досягли
обсягів продажу товарів (робіт, послуг) 3600 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (61200 грн.), то такі суб'єкти можуть
бути виключені з Реєстру платників податку на додану вартість.
Процедура виключення платників податку на додану вартість з
Реєстру платників відбувається в порядку, передбаченому наказом
Державної податкової адміністрації України від 01.03.2000 р. N 79
( z0208-00 ) "Про затвердження Положення про Реєстр платників
податку на додану вартість", за умови обов'язкового подання заяви
про виключення з Реєстру.
   Однак, у разі коли платник податку виявив бажання залишитися
в категорії платників податку на додану вартість і не подав до
податкового органу за місцем його реєстрації письмову заяву, то
такий суб'єкт підприємницької діяльності залишається платником
податку на додану вартість.
   На виконання вищезазначеного ДПА у Автономній Республіці
Крим, областях, мм.Києві та Севастополі:
   - провести інвентаризацію осіб, зареєстрованих як платники
податку на додану  вартість,  і  провести  відбір  суб'єктів
підприємницької діяльності, які можуть бути неплатниками, а також
тих, які за ознаками не підпадають під визначення платників
податку на додану вартість;
   - з урахуванням вищевикладеного  провести  роз'яснювальну
роботу з платниками щодо можливостей їх зняття з обліку, а
суб'єктів підприємницької діяльності, що не  підпадають  під
визначення платника, але з якихось причин були зареєстровані як
платники, терміново зняти з обліку. При цьому виходячи із обсягів
продажу,  чисельності,  виду  діяльності та інших показників
необхідно визначити, на який порядок проведення розрахунків з
бюджетом перейде така особа;
   - провести ретельний аналіз бази нарахувань щодо податку на
додану вартість у зв'язку з вилученням певної категорії платників,
аналіз втрат бюджету з податку на додану вартість і прогноз
надходжень до бюджетів всіх рівнів від переходу такої категорії
платників на інший порядок проведення розрахунків з бюджетом.
   Про виконання  зазначеного  необхідно  повідомити Головне
управління податку на додану вартість не пізніше 01.12.2000 р.
файлом електронної пошти формату 1612011-2.nnz (де nn - порядковий
номер області, z - належність файла до зазначеного завдання).
 
 Заступник Голови                     О.Шитря
 
 "Податки та бухгалтерський облік", N 87, грудень, 2000 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка