Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Положення про спрощену форму бухгалтерського обліку суб"єктів малого підприємництва


         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 315 від 07.12.2000         Зареєстровано В Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   14 грудня 2000 р.
 vd20001207 vn315           N 911/5132
 
    Про внесення змін до Положення про спрощену форму
   бухгалтерського обліку суб'єктів малого підприємництва
 
   Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) Н А К А З У Ю:
   1. Унести такі зміни і доповнення до Положення про спрощену
форму бухгалтерського обліку суб'єктів малого підприємництва,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 вересня
1998 року N 196 ( z0646-98 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 12 жовтня 1998 року за N 646/3086:
   1.1. У пункті 5 цифри і слово "46 "Реалізація" замінити
цифрами і словами "70 "Доходи від реалізації".
   1.2. Пункт 6 викласти в такій редакції:
   "6. Витрати,  пов'язані  з  виробництвом  і  реалізацією
продукції, з виконанням робіт і наданням послуг, здійсненням
діяльності з продажу товарів, відображаються за дебетом рахунків
класу 8 "Витрати за елементами", з яких уся сума у звітному
періоді списується у кореспонденції з рахунками відповідно до
інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів,  капіталу,  зобов'язань  і  господарських  операцій
підприємств і організацій ( z0893-99 ), затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291
( z0892-99 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21
грудня 1999 року за N 893/4186, з урахуванням особливостей,
наведених у пункті 7 цього Положення.
   1.3. Пункт 7 викласти в такій редакції:
   "7. Суб'єкти  малого  бізнесу щомісяця всю суму витрат,
пов'язаних з виконанням робіт і наданням послуг, з рахунку 23
"Виробництво" списують у кореспонденції з дебетом рахунку 79
"Фінансові результати". Суб'єкти малого бізнесу щомісяця всю суму
витрат, пов'язаних з виробництвом готової продукції, з рахунку 23
"Виробництво" списують у кореспонденції з дебетом рахунку 26
"Готова продукція". Суб'єкти малого бізнесу витрати, пов'язані із
здійсненням діяльності з продажу товарів, з рахунків класу 8
"Витрати  за  елементами"  списують  у  звітному  періоді в
кореспонденції з дебетом рахунку 79 "Фінансові результати".
   Суб'єкти малого бізнесу за результатами інвентаризації, що
проводиться перед складанням річної фінансової звітності, вартість
виявленого у виробничих приміщеннях (ділянках) залишку не підданих
обробці (використанню) сировини й матеріалів, не  закінчених
обробкою сировини, матеріалів, деталей, не закінченої складанням і
комплектуванням продукції способом сторно зараховують до складу
відповідних активів (сировина, матеріали, незавершене виробництво)
із зменшенням у звітному році собівартості реалізованої продукції
і  робіт  (рахунок  79 "Фінансові результати"). На вартість
зарахованого за результатами інвентаризації залишку не підданої
обробці сировини і матеріалів зменшується у звітному році показник
матеріальних витрат".
   1.4. Пункт 9 викласти в такій редакції:
   "9. Фінансова звітність суб'єктами малого бізнесу складається
у порядку, установленому Положенням (стандартом) бухгалтерського
обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого  підприємництва",
затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого
2000 року N 39 ( z0161-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 15 березня 2000 року за N 161/4382".
 
 Заступник Міністра                В.В.Регурецький
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка