Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про відновлення диспансеризації населення та запровадження моніторингу стану його здоров"я


       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 327 від 08.12.2000
   м.Київ
 
 vd20001208 vn327
 
      Про відновлення диспансеризації населення
      та запровадження моніторингу стану його
               здоров'я
 
   На виконання  Указу  Президента  України  від 08.08.2000
N 963/2000 ( 963/2000 ) "Про додаткові заходи щодо поліпшення
медичної  допомоги  населенню  України", з метою розробки і
реалізації комплексу заходів, направлених на зміцнення здоров'я
населення, попередження захворювань, активного виявлення хворих на
ранніх стадіях захворювань та своєчасного їх оздоровлення на
основі динамічного спостереження за станом здоров'я Н А К А З У Ю:
   1. Створити робочу групу у складі:
   Картиш А.П.   Заступник Міністра охорони здоров'я України,
           голова робочої групи
   Гойда Н.Г.    Начальник Головного управління організації
           медичної допомоги населенню, заступник
           голови робочої групи
   Михальчук В.М.  Начальник    управління     первинної
           медико-санітарної допомоги
   Моісеєнко Р.О.  Начальник Управління організації медичної
           допомоги дітям і матерям
   Піщиков В.А.   Начальник управління радіаційного захисту
           населення та медичних проблем аварії на ЧАЕС
   Пономаренко В.М. Директор Українського інституту громадського
           здоров'я
   2. Робочій групі в термін до 01.04.2001 року подати на
затвердження в установленому порядку нормативні документи щодо
проведення диспансеризації населення та здійснення моніторингу за
станом його здоров'я.
   3. Українському інституту громадського здоров'я (Пономаренко
В.М.) до 01.04.2001 року:
   3.1. Науково  обгрунтувати  принципи, розробити структуру
організації та управління диспансеризацією населення.
   3.2. Вивчити потребу в диспансерному спостереженні за хворими
сільської та міської місцевості.
   3.3. Розробити  нормативні  документи,  які регламентують
діяльність закладів охорони здоров'я та їх працівників щодо
проведення диспансеризації населення та здійснення динамічного
спостереження за станом його здоров'я.
   3.4. Розробити        стандарти        обсягу
лабораторного-інструментального  діагностичного  обстеження  і
лікувально-оздоровчих  заходів,  необхідних  для  здійснення
диспансеризації населення, їх ефективності і якості, за профілями
спеціалістів при різних захворюваннях, з урахуванням частоти
проведення оглядів.
   3.5. Спільно з Українським центром інформаційних технологій
та національного реєстру МОЗ України протягом І півріччя 2001 року
забезпечити  розробку  автоматизованих  інформаційно-довідкових
програм  для  формування  реєстру  населення,  яке  підлягає
диспансеризації та медико-соціальної характеристики стану його
здоров'я.
   4. Головному управлінню економіки (Баранова Т.Ф.) протягом І
кварталу 2001 року:
   4.1. Вивчити питання щодо потреби в додаткових коштах на
проведення диспансеризації.
   4.2. Спільно з Головним управлінням організації медичної
допомоги  населенню  (Гойда  Н.Г.)  забезпечити  перегляд  і
затвердження  в  установленому  порядку диференційованих норм
навантаження лікарів та середнього медичного персоналу закладів
охорони здоров'я щодо проведення ними диспансеризації населення.
   4.3. При формуванні пропозицій до проекту Державного бюджету
щорічно  передбачити  кошти  на  організацію  проведення
диспансеризації населення (централізовану закупівлю апаратури і
обладнання, виконання національних програм, проведення наукових
розробок, створення системи контролю за диспансеризацією та ін.).
   5. Головному    управлінню   освіти,   науки   та
інформаційно-аналітичного забезпечення (Вороненко Ю.В.):
   5.1. Після  затвердження  нормативно-правових  документів,
регламентуючих проведення диспансеризації, здійснити перегляд та
відповідно доповнити навчальні програми вищих медичних навчальних
закладів системи до- та післядипломної освіти.
   5.2. При складанні плану виконання науково-дослідних робіт
надавати перевагу темам, пов'язаним з проведенням диспансеризації
населення.
   6. Центру медичної статистики МОЗ (Голубчиков М.В.)  до
01.04.2001 року розробити порядок звітності за 2001 рік, який
передбачає  збір  інформації  стосовно  стану  здоров'я  та
диспансеризації міського і сільського населення.
   7. Головному  управлінню  організації  медичної  допомоги
населенню (Гойда Н.Г.):
   7.1. Забезпечити починаючи з 2001 року впровадження принципів
загальної   диспансеризації   населення   в   діяльність
лікувально-профілактичних закладів України.
   7.2. Ввести в критерії оцінки роботи органів та закладів
охорони здоров'я показники стану  проведення  диспансеризації
населення.
   7.3. За результатами проведеної роботи щодо диспансеризації
населення готувати щорічні аналітичні довідки та доводити їх до
відома Міністра охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальників управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій.
   7.4. Запланувати  і  забезпечити  проведення  щорічних
конференцій, семінарів, нарад з питань запровадження загальної
диспансеризації населення та його окремих категорій.
   8. Прес-центру МОЗ (Волошин А.П.) спільно з Українським
інститутом громадського здоров'я (Пономаренко В.М.) забезпечити
постійне висвітлення  передового  вітчизняного  досвіду  щодо
проведення диспансеризації населення та його пропагування.
   9. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій:
   9.1. При виконанні заходів національних, державних, галузевих
та регіональних програм вважати пріоритетними питання загальної
диспансеризації населення.
   9.2. Забезпечити  протягом  2001   -   2002   років
лікувально-профілактичні заклади необхідним медичним обладнанням
та апаратурою для проведення загальної диспансеризації населення,
в   першу  чергу  для  виконання  скринінг-програм  та
експрес-діагностики.
   10. Щороку заслуховувати на апаратній нараді МОЗ інформацію
про стан проведення диспансеризації населення України.
   Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Картиша А.П.
 
 Міністр                      В.Ф.Москаленко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка