Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про нові підходи щодо забезпечення сільгосптоваровиробників мінеральними добривами і засобами захисту рослин


       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 239 від 30.11.2000
   м.Київ
 
 vd20001130 vn239
 
 
  Про нові підходи щодо забезпечення сільгосптоваровиробників
     мінеральними добривами і засобами захисту рослин
 
   В останні   роки   постачання   мінеральних   добрив
сільгосппідприємствам  здійснювалося  на умовах постанов, які
щорічно  приймалися  Кабінетом  Міністрів  України.  Механізм
забезпечення хімічних підприємств сировиною та енергоносіями для
виробництва добрив, порядок реалізації їх та розрахунки  за
отриману продукцію здійснювалися за досить складною і недостатньо
гнучкою схемою, яка загальмувала розвиток ринкових відносин в цій
сфері, що призвело до поступового скорочення обсягів застосування
мінеральних добрив і накопичення боргових зобов'язань  перед
хімічними підприємствами.
   Як наслідок, у 1999 році мінеральних добрив внесено лише 415
тис.тонн діючої речовини (17 кг/га), що в 10 разів менше проти
1990 року, а удобрена площа склала 30 відсотків посівної. Хімічна
меліорація проведена на площі 25 тис.га, що становить 1,4 відсотка
до рівня 1990 року.
   В порівнянні з цим же періодом у 2,5 раза скоротилися обсяги
робіт із захисту рослин. У минулому році вони проведені на площі
11,2 млн.га, при цьому було використано лише 13,3 тис.тонн
пестицидів, що у 8 разів менше, ніжу 1990 році.
   За таких умов суттєве  нарощування  обсягів  виробництва
сільськогосподарської продукції стає неможливим.
   На виконання Указу Президента України від 6 червня 2000 року
N 767/2000 ( 767/2000 ) "Про заходи щодо забезпечення формування
та функціонування аграрного ринку" і за результатами обговорення
цього питання на нараді 3 листопада 2000 р. в м. Черкасах за
участю заступників голів облдержадміністрацій з питань АПК та
керівників хімічних підприємств, з метою виправлення загрозливої
ситуації, що склалася в останні роки, формування  ефективно
працюючого ринку мінеральних добрив і засобів захисту рослин
Н А К А З У Ю:
   1. На виконання Програми "Зерно  України  -  2001-2004"
підтримати пропозиції областей та затвердити обсяги внесення
мінеральних добрив під основні сільськогосподарські культури, як
оптимальні норми для виконання виробничої програми по рослинництву
в 2001 році згідно з додатками 1, 2.
   2. Департаменту ринків продукції рослинництва та розвитку
насінництва (Сорока), Державному технологічному центру охорони
родючості грунтів (Бенцаровський), Міністерству агропромислового
комплексу Автономної Республіки  Крим,  головним  управлінням
сільського  господарства  і продовольства облдержадміністрацій
роботи з питань охорони земель, підвищення родючості грунтів,
раціонального землекористування вважати пріоритетними.
   3. Департаменту ринків продукції рослинництва та розвитку
насінництва. Державному технологічному центру охорони родючості
грунтів на підставі заявок регіонів до 15 грудня 2000 року
розробити  і подати Державному комітету промислової політики
помісячні графіки постачання мінеральних добрив для забезпечення
потреб внутрішнього ринку.
   4. Департаменту ринків продукції рослинництва та розвитку
насінництва.  Головній  державній  інспекції  захисту  рослин
(Колісніченко), виходячи із структури посівних площ, щорічно до 1
листопада  визначати  обсяги  першочергового  насичення ринку
необхідними хімічними засобами захисту рослин.
   Вжити заходи щодо забезпечення підприємницькими, комерційними
структурами насичення ринку пестицидів в обсягах і асортименті,
необхідному для захисту стратегічно важливих сільськогосподарських
культур в 2001 році згідно, з додатком 3.
   5. Доручити заступнику Міністра Рижуку С.М. провести роботу з
постачальниками засобів захисту рослин по суттєвому їх здешевленню
на вітчизняному ринку.
   6. Міністерству  агропромислового  комплексу  Автономної
Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і
продовольства облдержадміністрацій:
   6.1. Спільно з хімічними підприємствами, агрохімформуваннями
здійснити комплекс заходів щодо формування інфраструктури ринку
шляхом створення спільних з хімічними підприємствами торгових
домів,  оптово-роздрібних  баз  тощо,  які  забезпечуватимуть
сільгосптоваровиробників  всіх  форм  власності  мінеральними
добривами та засобами захисту рослин.
   6.2. Постійно    надавати    практичну    допомогу
сільгосптоваровиробникам всіх форм власності у визначенні потреби
і асортименту мінеральних добрив і пестицидів та  щомісячно
інформувати про наявність їх у постачальників, умови закупівлі,
доставки тощо.
   6.3. Рекомендувати товаровиробникам накопичити до 1 січня
2001 року не менше 25 відсотків мінеральних добрив від загальної
річної потреби.
   6.4. Використовувати кошти місцевого бюджету для проведення
хімічної меліорації грунтів, згідно з вимогами статті 22 Закону
України "Про плату за землю" ( 2535-12 ).
   6.5. Вживати заходів щодо компенсації недостатнього внесення
мінеральних добрив за рахунок застосування регуляторів росту
рослин та елементів біологічного землеробства (органічних добрив,
торфу, сапропелів, біогумусу, розширення посівів багаторічних трав
та сидеральних культур).
   6.6. Інформацію про проведену роботу подавати до 20 числа
кожного місяця Державному технологічному центру охорони родючості
грунтів та Головній державній інспекції захисту рослин.
   7. Головній  державній   інспекції   захисту   рослин
(Колісніченко):
   7.1. Постійно вивчати ринок пестицидів, поліпшити роботу щодо
організації проведення їх експертизи, ведення балансу потреби і
надходження препаратів в Україну за асортиментом та обсягами.
   7.2. Виходячи  із  структури  посівних  площ,  прогнозу
фітосанітарного стану сільськогосподарських угідь та багаторічних
насаджень, оперативно визначати асортимент і необхідні обсяги
засобів захисту рослин та забезпечити своєчасне погодження на їх
використання з Мінекоресурсів та МОЗ.
   7.3. Поліпшити  координацію  робіт  та  взаємодію  з
Мінекоресурсів щодо прискорення реєстрації та перереєстрації у
встановленому порядку пестицидів для повного задоволення потреб
товаровиробників.
   7.4. Щорічно до 1 вересня  подавати  Держкомпромполітики
пропозиції щодо обсягів критично необхідної кількості вітчизняних
пестицидів, в тому числі за рахунок їх формуляції з імпортної
сировини на хімічних підприємствах країни.
   7.5. Разом з фірмами-постачальниками пестицидів підготувати
пропозиції та у встановленому порядку вирішити питання щодо
поширення дії "Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до
використання в Україні" (додатково див. ( v0041251-99 ) для
фермерських,  селянських,  підсобних  та  інших господарських
формувань, створених відповідно до Указу Президента України "Про
невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора
економіки" ( 1529/99 ).
   7.6. Вжити заходів щодо підвищення продуктивності роботи
біолабораторій для наповнення ринку та розширення асортименту
біологічних засобів захисту рослин.
   8. Департаменту ринків продукції рослинництва та розвитку
насінництва. Департаменту міжнародної інтеграції, інвестиційної
політики та розвитку аграрного бізнесу (Омельяненко), Головній
державній інспекції захисту рослин постійно вивчати зовнішній
ринок пестицидів з метою наповнення внутрішнього ринку України
більш дешевими і ефективними засобами захисту рослин.
   9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Рижука С.М.
 
 Міністр                        І.Кириленко
                         Додаток 1
                     до наказу Мінагрополітики
                     України
                     від 30.11.2000 N 239
         Потреба в мінеральних добривах
    під урожай сільськогосподарських культур в 2001 році
                         тис.тонн д.р.
----------------------------------------------------------------
|         |   |    |    |   |З них    |
|         |   |    |    |   |необхідно  |
|   Регіони   |Азотні|Фосфорні|Калійні|Всього|накопичити |
|         |   |    |    |   |до     |
|         |   |    |    |   |1.01.2001 р.|
|------------------+------+--------+-------+------+------------|
|АР Крим      | 53,8|  33,6 | 19,1 | 106,5| 26,6   |
|------------------+------+--------+-------+------+------------|
|Вінницька     | 96,6|  48,3 | 38,7 | 183,6| 45,9   |
|------------------+------+--------+-------+------+------------|
|Волинська     | 35,8|  25,1 | 32,1 | 93,0| 23,3   |
|------------------+------+--------+-------+------+------------|
|Дніпропетровська | 54,9|  34,3 | 19,5 | 108,7| 27,2   |
|------------------+------+--------+-------+------+------------|
|Донецька     | 53,8|  33,7 | 19,1 | 106,6| 26,6   |
|------------------+------+--------+-------+------+------------|
|Житомирська    | 44,8|  31,4 | 40,3 | 116,5| 29,1   |
|------------------+------+--------+-------+------+------------|
|Закарпатська   |  9,7|  6,8 | 8,7 | 25,2|  6,3   |
|------------------+------+--------+-------+------+------------|
|Запорізька    | 54,7|  34,3 | 19,4 | 108,4| 27,1   |
|------------------+------+--------+-------+------+------------|
|Івано-Франківська | 15,6|  10,9 | 14,0 | 40,5| 10,1   |
|------------------+------+--------+-------+------+------------|
|Київська     | 86,8|  43,4 | 34,8 | 165,0| 41,3   |
|------------------+------+--------+-------+------+------------|
|Кіровоградська  | 54,6|  34,2 | 19,3 | 108,1| 27,0   |
|------------------+------+--------+-------+------+------------|
|Луганська     | 40,2|  25,2 | 14,3 | 79,7| 19,9   |
|------------------+------+--------+-------+------+------------|
|Львівська     | 35,4|  24,9 | 31,8 | 92,1| 23,0   |
|------------------+------+--------+-------+------+------------|
|Миколаївська   | 50,2|  31,4 | 17,8 | 99,4| 24,9   |
|------------------+------+--------+-------+------+------------|
|Одеська      | 71,6|  44,8 | 25,4 | 141,8| 35,5   |
|------------------+------+--------+-------+------+------------|
|Полтавська    | 69,5|  34,7 | 27,9 | 132,1| 33,0   |
|------------------+------+--------+-------+------+------------|
|Рівненська    | 37,0|  25,9 | 33,2 | 96,1| 24,0   |
|------------------+------+--------+-------+------+------------|
|Сумська      | 67,8|  33,9 | 27,2 | 128,9| 32,2   |
|------------------+------+--------+-------+------+------------|
|Тернопільська   | 58,9|  29,4 | 23,6 | 111,9| 28,0   |
|------------------+------+--------+-------+------+------------|
|Харківська    | 97,4|  48,7 | 39,1 | 185,2| 46,3   |
|------------------+------+--------+-------+------+------------|
|Херсонська    | 64,5|  40,3 | 22,9 | 127,7| 31,9   |
|------------------+------+--------+-------+------+------------|
|Хмельницька    | 75,2|  37,6 | 30,1 | 142,9| 35,7   |
|------------------+------+--------+-------+------+------------|
|Черкаська     | 70,4|  35,2 | 28,2 | 133,8| 33,5   |
|------------------+------+--------+-------+------+------------|
|Чернівецька    | 24,9|  12,4 | 10,0 | 47,3| 11,8   |
|------------------+------+--------+-------+------+------------|
|Чернігівська   | 53,5|  37,5 | 48,0 | 139,0| 34,8   |
|------------------+------+--------+-------+------+------------|
|ВСЬОГО      |1377,6| 797,9 |644,5 |2820,0| 705,0   |
----------------------------------------------------------------
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції рослинництва та розвитку
 насінництва                      В.І.Сорока
                         Додаток 2
                     до наказу Мінагрополітики
                     України
                     від 30.11.2000 N 239
         Потреба в мінеральних добривах
       під урожай зернових культур в 2001 році
                         тис.тонн д.р.
-----------------------------------------------------------------
|          |   |    |    |    |З них на  |
|   Регіони   |Азотні|Фосфорні|Калійні| Всього|підживлення|
|          |   |    |    |    |озимих   |
|          |   |    |    |    |зернових  |
|-------------------+------+--------+-------+-------+-----------|
|АР Крим      | 15,4 | 14,1 | 11,2 | 40,7 |  14,3  |
|-------------------+------+--------+-------+-------+-----------|
|Вінницька     | 23,4 | 21,4 | 16,9 | 61,7 |  19,8  |
|-------------------+------+--------+-------+-------+-----------|
|Волинська     | 8,0 |  7,3 | 5,8 | 21,1 |   6,1  |
|-------------------+------+--------+-------+-------+-----------|
|Дніпропетровська  | 26,5 | 24,3 | 19,2 | 70,0 |  23,1  |
|-------------------+------+--------+-------+-------+-----------|
|Донецька      | 20,5 | 18,8 | 14,9 | 54,2 |  17,2  |
|-------------------+------+--------+-------+-------+-----------|
|Житомирська    | 13,1 | 12,0 | 9,5 | 34,6 |  10,4  |
|-------------------+------+--------+-------+-------+-----------|
|Закарпатська    | 2,1 |  2,0 | 1,5 |  5,6 |   1,1  |
|-------------------+------+--------+-------+-------+-----------|
|Запорізька     | 27,0 | 24,7 | 19,6 | 71,3 |  21,3  |
|-------------------+------+--------+-------+-------+-----------|
|Івано-Франківська | 4,0 |  3,7 | 2,9 | 10,5 |   2,1  |
|-------------------+------+--------+-------+-------+-----------|
|Київська      | 17,0 | 15,5 | 12,3 | 44,8 |  16,0  |
|-------------------+------+--------+-------+-------+-----------|
|Кіровоградська   | 22,4 | 20,5 | 16,2 | 59,1 |  19,4  |
|-------------------+------+--------+-------+-------+-----------|
|Луганська     | 16,5 | 15,1 | 12,0 | 43,6 |  13,6  |
|-------------------+------+--------+-------+-------+-----------|
|Львівська     | 8,6 |  7,8 | 6,2 | 22,6 |   7,2  |
|-------------------+------+--------+-------+-------+-----------|
|Миколаївська    | 20,8 | 19,1 | 15,1 | 54,9 |  18,7  |
|-------------------+------+--------+-------+-------+-----------|
|Одеська      | 28,1 | 25,7 | 20,3 | 74,1 |  26,8  |
|-------------------+------+--------+-------+-------+-----------|
|Полтавська     | 24,5 | 22,4 | 17,8 | 64,7 |  21,7  |
|-------------------+------+--------+-------+-------+-----------|
|Рівненська     | 8,0 |  7,3 | 5,8 | 21,1 |   7,0  |
|-------------------+------+--------+-------+-------+-----------|
|Сумська      | 17,4 | 15,9 | 12,6 | 45,9 |  15,6  |
|-------------------+------+--------+-------+-------+-----------|
|Тернопільська   | 12,5 | 11,5 | 9,1 | 33,1 |   9,4  |
|-------------------+------+--------+-------+-------+-----------|
|Харківська     | 23,1 | 21,1 | 16,7 | 61,0 |  21,9  |
|-------------------+------+--------+-------+-------+-----------|
|Херсонська     | 23,4 | 21,4 | 16,9 | 61,7 |  22,1  |
|-------------------+------+--------+-------+-------+-----------|
|Хмельницька    | 15,7 | 14,4 | 11,4 | 41,4 |  13,7  |
|-------------------+------+--------+-------+-------+-----------|
|Черкаська     | 17,6 | 16,1 | 12,8 | 46,5 |  15,7  |
|-------------------+------+--------+-------+-------+-----------|
|Чернівецька    | 4,1 |  3,8 | 3,0 | 10,9 |   3,2  |
|-------------------+------+--------+-------+-------+-----------|
|Чернігівська    | 17,1 | 15,7 | 12,4 | 45,2 |  13,2  |
|-------------------+------+--------+-------+-------+-----------|
|ВСЬОГО       |416,7 | 381,6 |301,9 |1100,3 |  360,6  |
-----------------------------------------------------------------
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції рослинництва та розвитку
 насінництва                      В.І.Сорока
                         Додаток 3
                     до наказу Мінагрополітики
                     України
                     від 30.11.2000 N 239
   Орієнтовні обсяги накопичення засобів захисту рослин для
    обробки сільськогосподарських культур від шкідників,
         хвороб і бур'янів в 2001 році
                               тонн
--------------------------------------------------------------------------
|Області     |Всього|         В тому числі         |
|         |   |-----------------------------------------------|
|         |   |інсектицидів|фунгіцидів|протравників|гербіцидів|
|-----------------+------+------------+----------+------------+----------|
|АР Крим     | 3701|   564  |  2351 |   158  | 628   |
|-----------------+------+------------+----------+------------+----------|
|Вінницька    | 2263|   525  |   219 |   185  | 1334   |
|-----------------+------+------------+----------+------------+----------|
|Волинська    |  346|    27  |   46 |   61  | 212   |
|-----------------+------+------------+----------+------------+----------|
|Дніпропетровська | 1252|    97  |   67 |   143  | 945   |
|-----------------+------+------------+----------+------------+----------|
|Донецька     | 1011|   232  |   105 |   35  | 639   |
|-----------------+------+------------+----------+------------+----------|
|Житомирська   |  209|    14  |   25 |   30  | 140   |
|-----------------+------+------------+----------+------------+----------|
|Закарпатська   |  122|    14  |   79 |   13  |  16   |
|-----------------+------+------------+----------+------------+----------|
|Запорізька    |  832|   301  |   51 |   159  | 321   |
|-----------------+------+------------+----------+------------+----------|
|Івано-Франківська|  243|    14  |   31 |   25  | 173   |
|-----------------+------+------------+----------+------------+----------|
|Київська     |  635|    86  |   78 |   65  | 406   |
|-----------------+------+------------+----------+------------+----------|
|Кіровоградська  |  981|   179  |   46 |   160  | 596   |
|-----------------+------+------------+----------+------------+----------|
|Луганська    |  533|    37  |    8 |   47  | 441   |
|-----------------+------+------------+----------+------------+----------|
|Львівська    |  463|    24  |   56 |   108  | 275   |
|-----------------+------+------------+----------+------------+----------|
|Миколаївська   | 1071|   205  |   210 |   210  | 446   |
|-----------------+------+------------+----------+------------+----------|
|Одеська     | 1080|   142  |   193 |   280  | 465   |
|-----------------+------+------------+----------+------------+----------|
|Полтавська    |  568|   102  |   31 |   83  | 352   |
|-----------------+------+------------+----------+------------+----------|
|Рівненська    |  306|    10  |   19 |   100  | 177   |
|-----------------+------+------------+----------+------------+----------|
|Сумська     |  464|    95  |   30 |   60  | 279   |
|-----------------+------+------------+----------+------------+----------|
|Тернопільська  |  429|    28  |   31 |   98  | 272   |
|-----------------+------+------------+----------+------------+----------|
|Харківська    |  597|    63  |   32 |   158  | 344   |
|-----------------+------+------------+----------+------------+----------|
|Херсонська    | 2248|   477  |   533 |   284  | 954   |
|-----------------+------+------------+----------+------------+----------|
|Хмельницька   |  723|   106  |   73 |   210  | 334   |
|-----------------+------+------------+----------+------------+----------|
|Черкаська    | 1528|   325  |   172 |   180  | 851   |
|-----------------+------+------------+----------+------------+----------|
|Чернівецька   |  240|    20  |   32 |   33  | 155   |
|-----------------+------+------------+----------+------------+----------|
|Чернігівська   |  379|    34  |   40 |   25  | 280   |
|-----------------+------+------------+----------+------------+----------|
|Інші структури  |  179|    75  |     |      |     |
|-----------------+------+------------+----------+------------+----------|
|Всього      | 22403|   3796  |  4558 |  2910  |11035   |
--------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції рослинництва та
 розвитку насінництва                  В.І.Сорока
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка