Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо категорій споживачів


  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 05-39-11/33 від 05.01.2001
                  Відкрите акціонерне товариство
                 по газопостачанню та газифікації
                           "Київоблгаз"
 
          Щодо категорій споживачів
 
   Національна комісія регулювання електроенергетики України на
Ваш запит щодо визначення категорій споживачів природного газу
роз'яснює.
   Правилами надання  населенню  послуг  з  газопостачання,
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.99
N 2246 ( 2246-99-п ) (далі - Правила) визначено, що об'єктом
споживача  (фізичної  особи,  якій  надаються  послуги  з
газопостачання) є "територіально відокремлена газифікована споруда
(житловий  будинок,  квартира,  майстерня тощо), що належить
споживачу на правах власності або користування", тобто ці Правила
регулюють  відносини  між  постачальником природного газу та
споживачем - фізичною особою (а не суб'єктом підприємницької
діяльності або юридичною особою), які укладають між собою договір
про надання послуг з газопостачання.
   Згідно з пунктом 14 Правил ( 2246-99-п ) користування
приміщеннями  житлових будинків і прибудинковими територіями,
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня
1992  року N 572 ( 572-92-п ) плата за використання газу
власниками  квартир  (будинків),  наймачами  вноситься  за
затвердженими в установленому порядку цінами, тобто за цінами,
встановленими постановою НКРЕ від 10.03.99 N 310 ( z0153-99 )
"Про  роздрібні  ціни на газ природний, що використовується
населенням на комунально-побутові потреби".
   В разі використання жилих будинків і жилих приміщень, що
виключені з житлового фонду, для виробничих потреб споживачів -
суб'єктів підприємницької діяльності задоволення їх потреб в
природному газі повинно здійснюватися шляхом закупівлі природного
газу за договорами з його постачальниками або на аукціонах згідно
з постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2000 N 1800
( 1800-2000-п ) "Про порядок забезпечення галузей національної
економіки і населення природним газом у 2001 році".
   Вважаємо за доцільне звернути увагу на те, що згідно з п. 18
Правил ( 2246-99-п ) користування приміщеннями житлових будинків і
прибудинковими територіями "власники квартир, наймачі та орендарі
зобов'язані використовувати приміщення житлових  будинків  за
призначенням,  забезпечувати  збереження житлових і підсобних
приміщень квартир та технічного обладнання будинків, дотримуватися
правил пожежної безпеки".
   Згідно із  статтею  189  Житлового  Кодексу  України,
затвердженого постановою Верховної Ради від 30.06.83 N 5464-X
( 5464-10  ) "особи, винні у самовільному переобладнанні та
переплануванні жилих будинків і жилих приміщень та використанні їх
не за призначенням несуть кримінальну, адміністративну або іншу
відповідальність згідно з законодавством України".
   Згідно зі статтею 8  Житлового  Кодексу  (  5464-10  )
"переведення придатних для проживання жилих будинків і жилих
приміщень у будинках державного і громадського житлового фонду в
нежилі,  як правило, не допускається. У виняткових випадках
переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі може
здійснюватися за рішенням органів, зазначених у частині другій
статті 7 Кодексу. Переведення жилих будинків і жилих приміщень
відомчого і громадського житлового фонду в нежилі провадиться за
пропозиціями  відповідних  міністерств,  державних  комітетів,
відомств і центральних органів громадських організацій".
 
 Голова Комісії                     О.Гридасов
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка