Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про використання назви "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" при проведенні наукових та навчально-освітніх заходів


    ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 248 від 28.12.2000
   м.Київ
 
 vd20001228 vn248
 
    Про використання назви "Державна комісія з цінних
    паперів та фондового ринку" при проведенні наукових
         та навчально-освітніх заходів
 
   З метою упорядкування використання назви "Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку" при проведенні наукових та
навчально-освітніх заходів і на виконання пункту 2 абзацу 4
Розпорядження Президента України від 27.08.00 р. N 271/2000
(  271/2000-рп  ) "Про деякі заходи щодо створення системи
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з
питань фондового ринку та корпоративного управління в Україні"
Державна  комісія  з  цінних  паперів  та  фондового  ринку
В И Р І Ш И Л А:
   1. Установити, що назва "Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку"  або  відповідне  "Територіальне  управління
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" може бути
використана при  проведенні  наукових  і  науково-практичних
конференцій, навчально-практичних   семінарів   та   інших
навчально-освітніх заходів при наданні офіційної згоди Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку або відповідного
територіального управління Комісії на участь у проведенні цих
заходів.
   2. Установити, що програма заходу погоджується членом Комісії
- заступником Голови, який відповідно до розподілу функціональних
повноважень відповідає за координацію підготовки фахівців з питань
фондового ринку, або начальником відповідного  територіального
управління Комісії не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до початку
роботи заходу.
   Погоджену програму  заходу  організатор  оприлюднює  в
установленому порядку в офіційному виданні Комісії.
   3. Управлінню організаційного забезпечення Комісії (Ю.Лиско)
забезпечити опублікування цього Рішення відповідно до чинного
законодавства.
   4. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на члена
Комісії - заступника Голови С.Бірюка.
 
 Голова Комісії                     О.Мозговий
                    Протокол засідання Комісії
                    від 19 грудня 2000 р. N 50
 
 "Цінні папери України", N 4, 25.01.2001
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка