Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін та доповнень до бюджетної класифікації України


         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 349 від 25.12.2000
   м.Київ
 
 vd20001225 vn349
 
      Про внесення змін та доповнень до бюджетної
            класифікації України
 
   ( Щодо внесення змін додатково див. Лист Державного
                       казначейства
    N 06-09/143-887 ( v-887506-01 ) від 02.02.2001 )
 
   З метою  удосконалення  бюджетної  класифікації  України,
затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 03.12.97
N 265 ( v0265201-97 )  "Про  запровадження  нової  бюджетної
класифікації  України", та на виконання Закону України "Про
Державний бюджет України на 2001 рік" від 07.12.2000 N 2120-III
( 2120-14 ) Н А К А З У Ю:
   I. До класифікації доходів бюджету (додаток N 1 до наказу
Міністерства фінансів від 03.12.97 N 265 ( v0265201-97 ) внести
наступні зміни:
   1. Ввести додатково:
   - код 140614 "Плата за видачу ліцензій на використання
радіочастот"
   - код 140615 "Плата за ліцензії, видані Національною комісією
регулювання електроенергетики"
   - код 150105 "Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та
шини до них, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності та
громадянами"
   - код 210503 "Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки,
паї) господарських товариств, які є у  власності  державних
підприємств паливно-енергетичного комплексу"
   - код 210704 "Надходження коштів від приватизації державного
майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл
коштів)"
   - код  210705  "Надходження коштів від продажу об'єктів
приватизації, в тому числі групи Ж (крім об'єктів незавершеного
будівництва), що виділяються з балансів підприємств"
   - код  210706  "Надходження  коштів  від  приватизації
підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони
України"
   - код 210709 "Надходження коштів від приватизації майна, яке
належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у
комунальній власності"
   - код 240810 "Надходження сум перевищення  розрахункової
величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах"
   - код 410101 "Кошти, що надходять до державного бюджету з
інших бюджетів"
   - код 410102 "Кошти, що надходять до міських та районних
бюджетів з інших місцевих бюджетів"
   - код 410103 "Кошти, що надходять за взаємними розрахунками
до державного бюджету з інших бюджетів"
   - код 410104 "Кошти, що надходять за взаємними розрахунками з
державного бюджету до інших бюджетів"
   - код 410105 "Кошти, що надходять за взаємними розрахунками
до міських та районних бюджетів з інших місцевих бюджетів"
   - код 410106 "Кошти, що надходять за взаємними розрахунками з
міських та районних бюджетів до інших місцевих бюджетів"
   - код 410201 "Дотації вирівнювання,  що  одержуються  з
державного бюджету"
   - код 410202 "Дотації, що одержуються з міських та районних
бюджетів"
   - код 410203 "Дотації, що одержуються з фонду нерозподілених
трансфертів  бюджету  Автономної Республіки Крим та місцевим
бюджетам для компенсації зниження рівня податкоспроможності у
процесі їх виконання"
   - код 410301 "Субвенції, що одержуються з державного бюджету
на здійснення програм соціального захисту населення"
   - код 410302 "Субвенції, що одержуються з державного бюджету
на ліквідацію наслідків стихійного лиха"
   - код 410303 "Субвенція, що одержується з державного бюджету
на виконання функцій столиці України"
   - код 410304 "Субвенція, що одержується з державного бюджету
на соціально-економічний розвиток міста Севастополя"
   - код 410305 "Субвенція, що одержується з державного бюджету
до  бюджету міста Славутича Київської області на здійснення
додаткових витрат, пов'язаних із закриттям Чорнобильської атомної
електростанції"
   - код 410306 "Субвенція, що одержується з державного бюджету
на  фінансування  пільг  та  субсидій  населенню  на оплату
електроенергії,  природного  і   скрапленого   газу   та
житлово-комунальних послуг"
   - код 410307 "Субвенція, що одержується з державного бюджету
на комплексну реконструкцію та реставрацію Одеського державного
академічного театру опери та балету"
   - код 410308 "Субвенція, що одержується з державного бюджету
на збереження історичної забудови у центральній частині міста
Львова"
   - код 410309 "Субвенція, що одержується з державного бюджету
на соціально-економічний розвиток Великої Ялти"
   - код 410310 "Субвенції, одержані з інших місцевих бюджетів".
   2. Викласти в редакції:
   - код 130000 "Збори за спеціальне використання природних
ресурсів"
   - код 130101 "Платежі за спеціальне використання лісових
ресурсів державного значення"
   - код   130301  "Платежі  за  користування  надрами
загальнодержавного значення"
   - код 140101 "Податок на додану вартість з вироблених в
Україні товарів (робіт, послуг)"
   - код 140102 "Податок на додану вартість з ввезених на
територію України товарів (робіт, послуг)"
   - код 140103 "Реструктурована сума заборгованості податку на
додану вартість"
   - код 140104 "Податок на додану вартість, одержаний в рахунок
погашення заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання (крім
підприємств паливно-енергетичного комплексу, що виникла станом на
01.01.2000 р."
   - код 140105 "Податок на додану вартість, одержаний в рахунок
погашення    заборгованості    (недоїмки)    підприємств
паливно-енергетичного комплексу, що виникла станом на 01.01.2000
р."
   - код 140600 "Плата за ліцензії на певні види господарської
діяльності"
   - код 140715 "Плата за придбання торгових патентів пунктами
продажу нафтопродуктів (автозаправними  станціями,  заправними
пунктами)"
   - код 210700 "Надходження коштів від приватизації майна"
   - код 210701 "Надходження коштів від приватизації об'єктів
незавершеного  будівництва,  фінансування  яких  здійснювалося
виключно за рахунок централізованих капітальних вкладень"
   - код 210702 "Надходження коштів від приватизації об'єктів
незавершеного  будівництва,  що  споруджувалися відповідно до
Чорнобильської будівельної програми"
   - код 210703 "Надходження коштів, що надійдуть внаслідок
продажу акцій ВАТ для ліквідації наслідків аварії на очисних
спорудах міста Харкова"
   - код 220800 "Плата за оренду цілісних майнових комплексів"
   - код 240601 "Відрахування від плати за транзит природного
газу через територію України"
   - код 240602 "Збори за послуги, пов'язані з охороною прав на
інтелектуальну власність"
   - код 240614 "Збір за використання радіочастотного ресурсу"
   - код 240618 "Надходження до страхового  фонду  безпеки
авіації"
   - код 241100 "Доходи від операцій з кредитування та надання
гарантій"
   - код 241101 "Плата за надання гарантій та позик, отриманих
за  рахунок  коштів, залучених державою та/або під державні
гарантії"
   - код 241102 "Плата за користування позиками, наданими за
рахунок коштів, залучених державою"
   - код 241103 "Відсотки за користування державним пільговим
кредитом, наданим індивідуальним сільським забудовникам"
   - код  241104  "Відсотки  за  користування  пільговим
довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та
одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла"
   - код 310200 "Надходження коштів від  Державного  фонду
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння"
   - код 320000 "Надходження від реалізації державних запасів
товарів"
   - код 320100 "Надходження  від  реалізації  матеріальних
цінностей державного резерву"
   - код 320200 "Надходження від реалізації  розброньованих
матеріальних цінностей мобілізаційного резерву"
   - код 410000 "Від органів державного управління"
   - код 410100 "Кошти, що надходять з інших бюджетів"
   - код 410200 "Дотації"
   - код 410300 "Субвенції"
   - код 420101 "Надходження від секретаріату ООН за участь
українського контингенту у миротворчих операціях".
   3. Вилучити:
   - код 002601 "Повернення бюджетних позичок, виданих  на
закупівлю сільгосппродукції за держконтрактом 1994 р."
   - код 002602 "Повернення бюджетних позичок, виданих  на
закупівлю сільгосппродукції за держконтрактом 1995 р."
   - код 002603 "Повернення бюджетних позичок, виданих  на
закупівлю сільгосппродукції за держконтрактом 1996 р."
   - код 002604 "Повернення бюджетних позичок, виданих  на
закупівлю сільгосппродукції за держконтрактом 1997 р."
   - код 002605 "Повернення бюджетних позичок, виданих  за
держконтрактом на цукрові буряки врожаю 1994 р."
   - код 140106 "Податок на додану вартість, одержаний в рахунок
погашення    заборгованості    (недоїмки)    підприємств
паливно-енергетичного комплексу, що виникла станом на 01.01.2000
р."
   - код 240616 "Аеронавігаційний збір"
   - код 240619 "Надходження платежів за угодою із Швейцарською
конфедерацією"
   - код 240400 "Вилучення коштів спеціальних фондів цільового
призначення"
   - код 241105 "Інші"
   - код  320300  "Реалізація  розброньованих  матеріальних
цінностей мобілізаційного резерву на конкурсних торгах".
   II. До функціональної класифікації видатків (додаток N 2 до
наказу Міністерства фінансів від 03.12.97 р. N 265 ( v0265201-97 )
внести наступні зміни:
   1. Ввести додатково:
   - код 010109 "Діяльність Уповноваженого  Верховної  Ради
України з прав людини"
   - код 010110  "Здійснення  загальнодержавних  повноважень
Президентом України"
   - код 010111  "Здійснення  загальнодержавних  повноважень
Кабінетом Міністрів України"
   - код 010112 "Інші видатки органів законодавчої та виконавчої
влади"
   - код 010113 "Апарат міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади та їх місцевих органів"
   - код 010114 "Апарат Ради міністрів Автономної Республіки
Крим та її місцевих органів"
   - код 010115 "Місцеві державні адміністрації"
   - код 010116 "Органи місцевого самоврядування"
   - код 010411 "Заходи, пов'язані з впровадженням Податкового
та Бюджетного кодексів"
   - код 010610 "Створення єдиної інформаційної системи органів
державної влади"
   - код 010611 "Заходи, пов'язані з організацією державної
реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності та ведення їх
реєстру"
   - код 020200 "Заходи з проведення судової реформи"
   - код 020300 "Заходи з проведення судової експертизи"
   - код  040103 "Фундаментальні дослідження з пріоритетних
напрямів діяльності технопарків"
   - код 040208 "Програма виготовлення образного комп'ютера"
   - код 050509 "Державна програма реформування та розвитку
Збройних Сил України на період до 2005 року"
   - код 070807 "Комплексні заходи з  всебічного  розвитку
української мови"
   - код  081006  "Програми  і  централізовані  заходи  з
імунопрофілактики"
   - код 081007 "Програми і централізовані заходи по боротьбі з
туберкульозом"
   - код 081008 "Програми і централізовані заходи з профілактики
СНІДу"
   - код 081009 "Забезпечення інсуліном хворих на цукровий
діабет"
   - код 081010 "Централізовані заходи з лікування онкологічних
хворих"
   - код 090105 "Кошти на виплату довічних державних стипендій
для учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни"
   - код 090106 "Кошти, що передаються  Фонду  соціального
страхування на випадок безробіття для надання соціальних послуг
безробітним з числа незастрахованих осіб"
   - код 090413 "Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи
внаслідок психічного розладу"
   - код   091110   "Програми  Українського  молодіжного
аерокосмічного об'єднання "Сузір'я"
   - код 110505 "Заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта"
   - код 120101 "Виробництво та трансляція телерадіопрограм на
тендерній основі (у тому числі погашення заборгованості з послуг
Концерну РРТ з розповсюдження телерадіопрограм)"
   - код  120102  "Інші  установи  та  організації системи
телебачення і радіомовлення"
   - код 120202 "Підтримка газети "Голос України" та додатків до
неї мовами національних меншин"
   - код 120401 "Зібрання, обробка та розповсюдження офіційної
інформаційної продукції Державним  інформаційним  національним
агентством України"
   - код  130114  "Утримання  національних  збірних  команд
спортсменів-інвалідів"
   - код 130115 "Підготовка і участь національних збірних команд
України в Параолімпійських іграх"
   - код 140114 "Заходи з охорони об'єктів атомної енергетики"
   - код 140115 "Заходи, що забезпечують розвиток (модернізацію,
технічне  переоснащення)  підприємств  паливно-енергетичного
комплексу"
   - код 150116 "Повернення коштів, наданих для кредитування
індивідуальних сільських забудовників"
   - код 150117 "Повернення коштів, наданих для кредитування
молодих  сімей  та одиноких молодих громадян на будівництво
(реконструкцію) житла"
   - код  160402 "Повернення бюджетної позички, наданої на
закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням
(контрактом) 1994 - 1997 рр."
   - код 160403 "Заходи, пов'язані із закупівлею вітчизняної
сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу"
   - код 160404 "Повернення коштів, наданих  на  придбання
сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу"
   - код 160405 "Кошти, що надійдуть в рахунок  погашення
заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні
гарантії, для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного
виробництва, передану сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам
господарювання"
   - код 160406 "Кошти, що надійдуть як погашення заборгованості
за сільськогосподарську техніку БО "Південний  машинобудівний
завод" і ВАТ "Харківський тракторний завод ім.С.Орджонікідзе",
передану  сільгосптоваровиробникам  та   іншим   суб'єктам
господарювання"
   - код 160706 "Участь у міжнародних морських  риболовних
організаціях"
   - код 160904 "Заходи, пов'язані із формуванням державного
насіннєвого страхового фонду"
   - код 170501 "Добудова української частини Євроазійського
нафтотрансового коридору"
   - код  170804  "Заходи,  пов'язані  з  використанням
радіочастотного ресурсу"
   - код 180210 "Заходи, пов'язані з охороною інтелектуальної
власності"
   - код 180211  "Гармонізація  національних  стандартів  з
міжнародними та європейськими"
   - код 180406 "Заходи, пов'язані з проведенням приватизації
державного майна відповідно до Державної програми приватизації на
2000 - 2002 роки"
   - код 180407 "Інноваційне інвестування підприємств, що мають
стратегічне значення для економіки і безпеки держави"
   - код 180408 "Видатки на ліквідацію наслідків аварії на
очисних спорудах міста Харкова"
   - код 190203 "Будівництво пускового комплексу "Вектор"
   - код 190507 "Інформування громадськості з питань ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи"
   - код 210111 "Створення Урядової інформаційно-аналітичної
системи з питань надзвичайних ситуацій"
   - код 210112 "Пошук та знешкодження залишків хімічної зброї,
затопленої у виключній (морській) економічній зоні України"
   - код 210300 "Утримання страхового фонду документації"
   - код  250310  "Дотації  вирівнювання, що передаються з
державного бюджету до інших бюджетів"
   - код 250311 "Дотації вирівнювання, що передаються з міських
та районних бюджетів до інших місцевих бюджетів"
   - код  250312  "Фонд  нерозподілених трансфертів бюджету
Автономної Республіки Крим та місцевим бюджетам для компенсації
зниження рівня податкоспроможності у процесі їх виконання"
   - код 250320 "Субвенції, що передаються з державного бюджету
на здійснення програм соціального захисту населення"
   - код 250321 "Субвенції, що передаються з державного бюджету
на ліквідацію наслідків стихійного лиха"
   - код 250322 "Субвенція, що передається з державного бюджету
до бюджету міста Києва на виконання функцій столиці України"
   - код 250323 "Субвенція, що передається з державного бюджету
на соціально-економічний розвиток міста Севастополя"
   - код 250324 "Субвенція, що передається з державного бюджету
до  бюджету міста Славутича Київської області на здійснення
додаткових витрат, пов'язаних із закриттям Чорнобильської атомної
електростанції"
   - код 250325 "Субвенція, що передається з державного бюджету
на  фінансування  пільг  та  субсидій  населенню  на оплату
електроенергії,  природного  і   скрапленого   газу   та
житлово-комунальних послуг"
   - код 250328 "Субвенція, що передається з державного бюджету
на соціально-економічний розвиток Великої Ялти"
   - код 250330 "Позички іншим бюджетам"
   - код 250331 "Надано позичок іншим бюджетам"
   - код 250332 "Повернуто позичок іншими бюджетами".
   2. Викласти в редакції:
   - код  010100 "Функціонування законодавчої та виконавчої
влади"
   - код 010102 "Апарат Кабінету Міністрів України"
   - код 010103 "Апарат Адміністрації Президента України та
Державного управління справами"
   - код 010104 "Апарати інших державних органів, що входять до
системи Державного управління справами України"
   - код 010105 "Апарат Верховної Ради Автономної Республіки
Крим"
   - код 010106 "Забезпечення діяльності народних депутатів
України"
   - код 010107 "Апарат Рахункової палати України"
   - код 010601 "Виготовлення державних нагород України"
   - код 010403 "Державна контрольно-ревізійна служба України"
   - код 050501 "Участь у міжнародних миротворчих операціях"
   - код 050600 "Мобілізаційна підготовка галузей національної
економіки України"
   - код 060502 "Делімітація та демаркація державного кордону
України"
   - код 090102 "Кошти бюджету, що передаються до Пенсійного
фонду України на фінансування пенсій, призначених за різними
пенсійними програмами"
   - код  090103  "Кошти бюджету, що передаються до Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань для часткового покриття витрат на виплату
заборгованості з регресних позовів та  одноразової  допомоги
шахтарям та гірникам"
   - код 091000 "Програми і заходи із соціального захисту
інвалідів"
   - код 091108 "Програми Українського національного комітету
молодіжних організацій"
   - код 091109  "Програми  Асоціацій  молодих  Українських
політологів і політиків"
   - код 091212 "Центри по нарахуванню та виплаті пенсій,
допомог"
   - код 100302 "Комбінати комунальних підприємств, районні
виробничі об'єднання, інші підприємства, установи та організації
житлово-комунального господарства"
   - код  130101  "Утримання національних збірних команд з
олімпійських видів спорту"
   - код 130103 "Підготовка і участь національних збірних команд
України в Олімпійських іграх"
   - код 140112 "Заходи, пов'язані із виведенням з експлуатації
ЧАЕС"
   - код 140202 "Кошти на розвиток вітчизняного машинобудування
для агропромислового комплексу"
   - код  160310 "Часткова компенсація ставки за кредитами
комерційних банків, що надаються сільгоспвиробникам та іншим
підприємствам агропромислового комплексу"
   - код 160400 "Закупівля сільськогосподарської продукції та
техніки"
   - код 160401 "Заходи, пов'язані з погашенням заборгованостей
по  закупівлі  сільськогосподарської  продукції  за державним
замовленням (контрактом) 1994 - 1997 рр."
   - код 170403 "Страховий фонд безпеки авіації"
   - код 190502 "Радіологічний захист населення та екологічне
оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення"
   - код 200800 "Заходи, спрямовані на забезпечення державного
регулювання ядерної безпеки"
   - код 210103 "Заходи з ліквідації наслідків  діяльності
Яворівського  ДГХП  "Сірка", Стебницького ДГХП "Полімінерал",
Роздільського ДГХП "Сірка" та ДП "Подорожнянський рудник"
   - код 210110 "Заходи з організації рятування на водах"
   - код 220201 "Накопичення (приріст) матеріальних цінностей
державного матеріального резерву"
   - код 250300 "Кошти, що передаються до інших бюджетів"
   - код 250301 "Кошти, що передаються до державного бюджету з
інших бюджетів"
   - код 250302 "Кошти, що передаються до міських та районних
бюджетів з інших місцевих бюджетів"
   - код 250303 "Кошти, що передаються за взаємними розрахунками
до державного бюджету з інших бюджетів"
   - код 250304 "Кошти, що передаються за взаємними розрахунками
з державного бюджету до інших бюджетів"
   - код 250305 "Кошти, що передаються за взаємними розрахунками
до міських та районних бюджетів з інших місцевих бюджетів"
   - код 250306 "Кошти, що передаються за взаємними розрахунками
з міських та районних бюджетів до інших місцевих бюджетів"
   - код 250326 "Субвенція, що передається з державного бюджету
на комплексну реконструкцію та реставрацію Одеського державного
академічного театру опери та балету"
   - код 250327 "Субвенція, що передається з державного бюджету
на збереження історичної забудови у центральній частині міста
Львова"
   - код  250329 "Субвенції, що передаються іншим місцевим
бюджетам"
   - код 250900 "Проекти розвитку за рахунок коштів, залучених
державою"
   - код 250901 "Впровадження проектів розвитку за рахунок
коштів, залучених державою"
   - код 250902 "Повернення позик, наданих для впровадження
проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою".
   3. Вилучити:
   - код 010200 "Функціонування виконавчої влади"
   - код 010201 "Апарат Кабінету Міністрів України"
   - код 010202 "Апарат Ради міністрів Автономної Республіки
Крим та її місцевих органів"
   - код 010203 "Апарат міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади та їх місцевих органів"
   - код 010204 "Місцеві державні адміністрації"
   - код 010205 "Органи місцевого самоврядування"
   - код 010206 "Видатки, пов'язані із здійсненням Кабінетом
Міністрів України загальнодержавних повноважень"
   - код 010207 "Інші видатки Кабінету Міністрів України"
   - код 010300 "Утримання Президента України та його апарату"
   - код 010301 "Видатки на утримання Адміністрації Президента
України"
   - код 010302 "Видатки, пов'язані із здійсненням Президентом
України загальнодержавних повноважень"
   - код 010303 "Інші видатки на утримання Президента України та
його апарату"
   - код 060604 "Утримання страхового фонду документації"
   - код 100106 "Операційні видатки"
   - код 200801 "Утримання Головної Державної інспекції по
нагляду за ядерною безпекою"
   - код 240700 "Фонд України соціального захисту інвалідів"
   - код 250307 "Кошти, передані по взаємних розрахунках"
   - код 250308 "Кошти, передані до сільських, селищних та
міських (міст районного підпорядкування) бюджетів"
   - код 250309 "Позички бюджетам інших рівнів"
   - код 250316 "Субвенції, видані державному бюджету"
   - код 250317 "Кошти, передані за взаємними розрахунками до
державного бюджету"
   - код 250319 "Надано позичок бюджетам інших рівнів"
   - код 250336 "Субвенції, видані районним і міським бюджетам,
крім міст районного значення"
   - код 250337 "Кошти, передані за взаємними розрахунками до
районних міських бюджетів, крім міст районного значення"
   - код 250700 "Видатки за рахунок повернення бюджетних позичок
на погашення заборгованості за сільськогосподарську продукцію,
закуплену за державними контрактами минулих років"
   - код 250701 "Видатки за рахунок повернення бюджетних позичок
на погашення заборгованості на закупівлю сільгосппродукції за
держконтрактом 1994 р."
   - код 250702 "Видатки за рахунок повернення бюджетних позичок
на погашення заборгованості на закупівлю сільгосппродукції за
держконтрактом 1995 р."
   - код 250703 "Видатки за рахунок повернення бюджетних позичок
на погашення заборгованості на закупівлю сільгосппродукції за
держконтрактом 1996 р."
   - код 250704 "Видатки за рахунок повернення бюджетних позичок
на погашення заборгованості на закупівлю сільгосппродукції за
держконтрактом 1997 р.".
   III. До відомчої класифікації видатків бюджету (додаток N 2
до  наказу  Міністерства  фінансів  від 03.12.97 р. N 265
( v0265201-97 ) внести наступні зміни:
   1. Ввести додатково:
   - код 11 "Управління справами Верховної Ради України"
   - код 41 "Господарське управління Секретаріату  Кабінету
Міністрів України"
   - код 260 "Державний комітет промислової політики України"
   - код 625 "Державна комісія з питань оборонно-промислового
комплексу України"
   - код 630 "Комітет з державних премій України в галузі науки
і техніки"
   - код 648 "Пенсійний фонд України".
   2. Викласти в редакції:
   - код 632 "Державне лікувально-оздоровче управління".
 
 Міністр                        І.О.Мітюков
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка