Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін та доповнень до бюджетної класифікації України


         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 348 від 25.12.2000
   м.Київ
 
 vd20001225 vn348
 
      Про внесення змін та доповнень до бюджетної
            класифікації України
 
   З метою  удосконалення  бюджетної  класифікації  України,
затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 03.12.97
N 265 ( v0265201-97 ) "Про  запровадження  нової  бюджетної
класифікації України", Н А К А З У Ю:
   Застосовувати з 1 січня 2001 року при складанні розписів
бюджетів, кошторисів, планів асигнувань та при поданні звітності
про виконання бюджетів:
   - Додаток 4 до наказу Міністерства фінансів України від
03.12.97 року N 265 ( v0265201-97 ) "Економічна класифікація
видатків бюджету" у редакції, викладеній у Додатку 1;
   - Додаток 8 до наказу Міністерства фінансів України від
03.12.97 року N 265 ( v0265201-97 ) "Економічна класифікація
видатків бюджету" (за скороченою формою) у редакції, викладеній у
Додатку 2;
   - Роз'яснення щодо економічної класифікації видатків бюджету
у редакції, викладеній у Додатку 3.
 
 Міністр                        І.О.Мітюков
                       Додаток 1
                  до наказу Міністерства фінансів
                  від 25 грудня 2000 р. N 348
       Економічна класифікація видатків бюджету
 
------------------------------------------------------------------
|          III. Поточні видатки       |  1000  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Видатки на товари і послуги             |  1100  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Оплата праці працівників бюджетних установ      |  1110  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Заробітна плата                   |  1111  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Грошове утримання військовослужбовців        |  1112  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Нарахування на заробітну плату            |  1120  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Придбання предметів постачання і матеріалів,     |     |
|оплата послуг та інші видатки            |  1130  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Предмети, матеріали, обладнання та інвентар     |  1131  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Медикаменти та перев'язувальні матеріали       |  1132  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Продукти харчування                 |  1133  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|М'який інвентар та обмундирування          |  1134  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Оплата транспортних послуг та утримання       |     |
|транспортних засобів                 |  1135  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Оренда та експлуатаційні послуги           |  1136  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель;  |     |
|технічне обслуговування обладнання          |  1137  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Послуги зв'язку                   |  1138  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Оплата інших послуг та інші видатки         |  1139  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Видатки на відрядження                |  1140  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний    |     |
|ремонт та заходи спеціального призначення, що    |     |
|мають загальнодержавне значення           |  1150  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Оплата комунальних послуг та енергоносіїв      |  1160  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Оплата теплопостачання                |  1161  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Оплата водопостачання і водовідведення        |  1162  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Оплата електроенергії                |  1163  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Оплата природного газу                |  1164  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Оплата інших комунальних послуг           |  1165  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Оплата інших енергоносіїв              |  1166  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Дослідження і розробки, державні програми      |  1170  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями     |  1200  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Субсидії і поточні трансферти            |  1300  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Субсидії та поточні трансферти підприємствам     |     |
|(установам, організаціям)              |  1310  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Поточні трансферти органам державного        |     |
|управління інших рівнів               |  1320  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Поточні трансферти населенню             |  1340  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Виплата пенсій і допомоги              |  1341  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Стипендії                      |  1342  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Інші поточні трансферти населенню          |  1343  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Поточні трансферти за кордон             |  1350  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|        IV. Капітальні видатки        |  2000  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Придбання основного капіталу             |  2100  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Придбання обладнання і предметів           |     |
|довгострокового користування             |  2110  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Капітальне будівництво (придбання)          |  2120  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Будівництво (придбання) житла            |  2121  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Будівництво (придбання) адміністративних об'єктів  |  2122  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Інше будівництво (придбання)             |  2123  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація   |  2130  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду |  2131  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Капітальний ремонт та реконструкція         |     |
|адміністративних об'єктів              |  2132  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Капітальний ремонт та реконструкція інших об'єктів  |  2133  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури|  2134  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Створення державних запасів і резервів        |  2200  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Придбання землі і нематеріальних активів       |  2300  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Капітальні трансферти                |  2400  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Капітальні трансферти підприємствам         |     |
|(установам, організаціям)              |  2410  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Капітальні трансферти органам державного       |     |
|управління інших рівнів               |  2420  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Капітальні трансферти населенню           |  2430  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Капітальні трансферти за кордон           |  2440  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|       V. Нерозподілені видатки        |  3000  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|   VI. Кредитування з вирахуванням погашення   |  4000  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Надання внутрішніх кредитів з вирахуванням погашення |  4100  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Надання внутрішніх кредитів             |  4110  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Надання кредитів органам державного         |     |
|управління інших рівнів               |  4111  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Надання кредитів підприємствам,           |     |
|установам, організаціям               |  4112  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Надання інших внутрішніх кредитів          |  4113  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Повернення внутрішніх кредитів            |  4120  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Повернення кредитів органами державного       |     |
|управління інших рівнів               |  4121  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Повернення кредитів підприємствами,         |     |
|установами, організаціями              |  4122  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Повернення інших внутрішніх кредитів         |  4123  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Надання зовнішніх кредитів з вирахуванням погашення |  4200  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Надання зовнішніх кредитів              |  4210  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Повернення зовнішніх кредитів            |  4220  |
------------------------------------------------------------------
                      Додаток 2
                  до наказу Міністерства фінансів
                  від 25 грудня 2000 р. N 348
    Скорочена економічна класифікація видатків бюджету
 
------------------------------------------------------------------
|              Показники          | КЕКВ |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Оплата праці працівників бюджетних установ       | 1110 |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Нарахування на заробітну плату             | 1120 |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Оплата комунальних послуг та енергоносіїв       | 1160 |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Поточні трансферти населенню              | 1340 |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Інші видатки                      | 5000 |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Всього                         |    |
------------------------------------------------------------------
                       Додаток 3
                  до наказу Міністерства фінансів
                  від 25 грудня 2000 р. N 348
              Роз'яснення
  щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету
   Особливістю нової бюджетної класифікації є чітке розмежування
видатків за економічними ознаками з детальним розподілом коштів за
їхніми предметними ознаками (заробітна плата, нарахування, всі
види господарської діяльності, виплати населенню, що іменуються як
трансферти населенню, та інші категорії). Такий розподіл дає
можливість виділити захищені статті бюджету та забезпечити єдиний
підхід до всіх отримувачів щодо виконання бюджету.
   Під видатками розуміють державні платежі, які не підлягають
поверненню. Видатки поділяються на поточні та капітальні. Вони
бувають відплатними, тобто здійсненими в обмін на товар чи
послугу, або невідплатними (односторонніми). Категорія видатків не
включає платежів у рахунок погашення державного боргу,  які
класифікуються як фінансування.
   Видатки на проведення тендерів із закупівлі товарів та послуг
повинні обліковуватися за тим кодом, за яким був би проведений
основний платіж. Плата за надання тендерної документації, повинна
відображатися у бухгалтерському обліку як відновлення касових
видатків.
             Поточні видатки
       Видатки на товари і послуги (код 1100)
   Оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110)
   Ця категорія включає оплату праці всіх працівників бюджетних
установ (організацій) та/або залучених за трудовими угодами згідно
з встановленими посадовими окладами, ставками або розцінками.
Величина оплати праці відображається без нарахувань на фонд оплати
праці, які обліковуються за кодами 1121 - 1122. До цієї категорії
також входить встановлена чинним законодавством одноразова грошова
допомога у зв'язку з виходом на пенсію.
   Ця категорія включає в себе:
   - код 1111 - заробітну плату за встановленими окладами,
ставками або розцінками всіх штатних працівників; оплату праці за
трудовими угодами; надбавку за вислугу років; доплату за ранг,
надбавки та доплати обов'язкового характеру (оплати нічних змін,
позаурочних годин, за наукову ступінь, за використання в роботі
знання іноземних мов тощо); надбавки, що носять стимулюючий
характер; премії (всі види преміальних виплат); щомісячну довічну
плату науковцям; матеріальну допомогу, в тому числі на випадок
нещасного випадку, хвороби, оздоровлення та в інших випадках за
рішенням адміністрації відповідно до чинного законодавства;
   - код 1112 - грошове утримання військовослужбовців, в т. ч.
основні   та   додаткові   види  грошового  забезпечення
військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу
органів внутрішніх справ.
      Нарахування на заробітну плату (код 1120)
   Ця категорія включає в себе нарахування бюджетних установ
(організацій), на фонд оплати праці бюджетних установ, у т. ч.:
   - збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, розмір і
порядок сплати якого визначено Законом України "Про збір на
обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26.06.97 N 400
( 400-97-ВР );
   - збір на обов'язкове соціальне страхування, включаючи збір
на обов'язкове  медичне  страхування,  обов'язкове  соціальне
страхування  на  випадок  безробіття та збори на інші види
страхування, передбачені законодавством.
         Придбання предметів постачання і
    матеріалів, оплата послуг та інші видатки (код 1130)
   До цієї категорії відноситься придбання всіх предметів і
матеріалів, оплата послуг, за винятком капітальних активів.
   Ця категорія включає закупівлю матеріалів, канцелярського
обладнання, предметів для поточних господарських потреб та потреб,
безпосередньо  пов'язаних  з профілем діяльності установи чи
організацій, обладнання вартістю до 500  гривень,  а  також
швидкозношувальних  предметів, що служать менше одного року,
продуктів харчування, медикаментів та перев'язувальних матеріалів,
довідкових, офіційних та періодичних видань.
   Сюди також зараховуються витрати на товари, що надаються
працівникам безкоштовно або за зниженими  цінами,  включаючи
державні закупівлі продовольства та обмундирування для Збройних
Сил. Сюди ж відносяться видатки на придбання товарів та послуг, що
надаються безкоштовно або за зниженими цінами як у звичайному
порядку, так і за особливих обставин, наприклад, після стихійного
лиха. Видатки, пов'язані з оплатою тари, доставкою зазначених
матеріалів тощо, враховуються за кодом придбання цього матеріалу,
у разі, коли це обумовлено угодою про поставку.
   До цієї категорії відносяться:
   - код 1131 - предмети, матеріали, обладнання та інвентар,
включаючи  канцелярське,  креслярське,  письмове  приладдя  і
матеріали; виготовлення і придбання бухгалтерських, статистичних
бланків, відомостей, а також класних журналів, бланків дипломів,
свідоцтв, медалей, нагрудних значків, грамот, посвідчень, іншої
документації  для  навчальних закладів, бюджетних установ та
організацій.
   Придбання або   передплата   періодичних,   довідкових,
інформаційних видань. Сюди ж відноситься придбання підручників
(крім бібліотечних фондів).
   До цієї ж категорії відносяться  видатки  на  придбання
матеріалів та інвентарю для господарських цілей: щіток, мастики,
миючих засобів, електричних лампочок тощо; видатки на прання і
санітарно-гігієнічне обслуговування    контингентів,    що
обслуговуються медичними, соціально-реабілітаційними закладами,
військовослужбовців строкової служби та інші.
   Сюди ж відносяться аптечки та їхнє поповнення, якщо в цій
установі немає медичного кабінету чи пункту.
   До цього  ж  коду  відносяться  видатки  на  придбання
медикаментів,  медичних  матеріалів,  медичного інвентарю, що
використовуються медичними навчальними закладами у навчальному
процесі.
   Сюди ж включаються предмети вартістю до 500 гривен і терміном
служби менше року, або однорідні малоцінні предмети (наприклад:
калькулятори, іграшки для дитячих установ, фізкультурний інвентар,
дрібні деталі для ремонту виробничого і невиробничого обладнання
тощо), а також матеріали і предмети для науково-дослідних робіт,
навчальних цілей: реактиви, хімікалії, спеціальний посуд, дрібне
обладнання, тканини; насіння для дослідних робіт та випробовувань;
хімікати, медичні та біопрепарати для оброблення лісових насаджень
та рибопосадкового матеріалу тощо.
   Сюди ж  відносяться видатки на виготовлення карт, схем,
макетів, що носять тимчасовий характер, наприклад, для організацій
виставок; інші матеріали і предмети, в т. ч. тварини для станцій
переливання крові та науково-дослідних установ та корми для них;
   - код 1132 - медикаменти та перев'язувальні матеріали -
медикаменти,  медиковідновлювальні  засоби,  бактеріологічні
препарати, ендопротези, діагностичні тести та перев'язувальні
матеріали для лікувально-профілактичних і лікувально-ветеринарних
закладів,  а  також  для  будинків-інтернатів,  санаторіїв,
профілакторіїв тощо. Сюди ж відносяться  вітаміни,  вакцини,
сироватки,  дезінфікаційні  засоби, плівка для рентгенівських
знімків, матеріали для проведення аналізів, оплата донорів, кров
для переливання, дрібний медичний інвентар (термометри, ланцети,
пінцети, голки, шприци, супинатори та інше  дрібне  медичне
обладнання), слухові апарати тощо. Сюди ж відносяться також
витрати на придбання безкоштовних ліків. До цього  ж  коду
відносяться видатки на лікування військовослужбовців строкової
служби системи відповідних силових міністерств  та  відомств
(лікування  інших  військовослужбовців  тільки  за  окремим
розпорядженням відповідних силових міністерств та відомств);
   - код 1133 - продукти харчування, а саме: видатки на продукти
харчування (включаючи оплату продукції, одержану від підсобних
господарств)    у   лікувально-профілактичних   закладах,
будинках-інтернатах, загальноосвітніх навчальних закладах, дитячих
будинках, дитячих дошкільних установах, профтехучилищах, вищих
навчальних закладах та інших установах та організаціях згідно з
чинним законодавством, а також видатки на безкоштовне дитяче
харчування дітей до двох років із малозабезпечених сімей.
   Сюди також відносяться видатки на спецхарчування осіб, що
працюють у шкідливих умовах, продовольчі пайки тощо. За цим же
кодом обліковуються компенсаційні виплати за всі види харчування,
передбачені законодавством;
   - код 1134 - м'який інвентар та обмундирування. Це постільна
білизна та білизна, спецодяг, усі види обмундирування, спортивна
форма, захисний одяг, захисне та спеціальне взуття, штори та
занавіски. Сюди відноситься компенсація за речове забезпечення
відповідно до затверджених нормативів, а також відноситься одяг та
м'який інвентар (або компенсація за нього) дітям-сиротам, які
залишилися без піклування батьків;
   - код 1135 - оплата транспортних послуг  та  утримання
транспортних  засобів  (у  тому  числі видатки на утримання
транспорту, видатки по доставці працівників на роботу власним та
орендованим транспортом, придбання пально-мастильних матеріалів, у
тому числі для сільськогосподарської техніки, поточний ремонт
автомобілів   та  транспортних  засобів,  планово-технічне
обслуговування, придбання запчастин),  а  також  видатки  на
страхування автомобіля, проїзд по платних дорогах (тунелях), інші
збори, які передбачені нормативними та законодавчими актами, плата
збору  за  забруднення  навколишнього середовища залежно від
використаного пального, оформлення прав водія, страхування та
медичний огляд водіїв; технічний огляд транспортного засобу,
податок із власників транспортних засобів, оренда транспортних
засобів тощо.
   Видатки по найму транспорту  для  будівельних  робіт  і
капітального  ремонту  будівель  відносяться  до капітального
будівництва та капітального ремонту;
   - код 1136 - оренда (плата за використання приміщень -
гаражів, складів і  т.  д.,  оренда  обладнання  тощо)  та
експлуатаційні послуги (утримання в чистоті будівель, дворів,
вивіз сміття, обслуговування ескалаторів, ліфтів, сміттєпроводів,
антен, плата за радіоточки тощо), якщо вони є складовою частиною
угоди оренди. При оплаті цих послуг за окремими угодами вони
класифікуються як оплата комунальних послуг;
   - код 1137 - поточний ремонт обладнання, інвентарю  та
будівель, споруд, приміщень, що орендуються або знаходяться на
балансі, сільськогосподарської техніки, а також видатки, пов'язані
з   технічним  обслуговуванням  обладнання,  комп'ютерної,
розмножувальної, медичної та іншої техніки. До цієї категорії
відносяться  видатки,  пов'язані з придбанням матеріалів для
поточного ремонту приміщень, обладнання механізмів та/або оплата
послуг сторонніх організацій із ведення цих робіт, якщо це
передбачено кошторисом;
   - код 1138 - послуги зв'язку, а саме: абонентна плата за
телефон і міжміські та міжнародні розмови, факсимільний зв'язок,
електронну  пошту,  оплата  поштових  відправлень,  включаючи
телеграми, листи, бандеролі тощо. Сюди ж відносяться видатки на
обслуговування та утримання внутрішньої телефонної станції, а
також видатки за послуги зв'язку, мобільний зв'язок, інтернет
тощо;
   - код 1139 - оплата інших послуг та інші видатки, що
включають оплату професійних послуг: з бухгалтерського аудиту,
юридичних, інформаційно-лічильних, консультативних послуг, оплата
послуг з обробки інформації; видатки на страхування: особисте,
страхування власних та орендованих приміщень відповідно до чинних
законодавчих та нормативних актів, медичного страхування; видатки
на охорону, в т. ч. позавідомчу та протипожежну; заходи з охорони
праці та техніки безпеки; видатки на палітурні та поліграфічні
роботи (рекламні буклети, візитівки, запрошення, посвідчення, що
надаються  населенню,  інформаційні  бюлетні,  видання  книг,
довідників тощо).
   Наказом Міністерства  фінансів України від 12.11.93 N 88
( z0182-93 ) визначено, що до представницьких видатків відносяться
видатки, пов'язані з проведенням офіційного прийому представників
інших установ, забезпечення їх транспортом, культурною програмою,
придбанням  подарунків,  буфетним  обслуговуванням  під  час
переговорів, оплатою послуг перекладача, який не знаходиться в
штаті установи. Ці видатки здійснюються відповідно до угод,
укладених з організацією - надавачем послуг.
   За цим  же  кодом  передбачаються витрати на проїзд та
проживання свідків та потерпілих під час судового розгляду, а
також послуги експертів під час слідства та інші послуги експертів
при проведенні експертиз.
   Сюди ж відноситься одержання послуг лікувальних, оздоровчих,
медичних закладів, передбачених законодавством, побутових установ,
закладів харчування тощо.
   До цього коду відноситься також збір на обов'язкове пенсійне
страхування,  що стягується відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 03.11.98 N 1740 ( 1740-98-п )  "Про
затвердження Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування з окремих видів господарських операцій" у випадку
купівлі валюти для відряджень або утримання бюджетних установ і т.
п.
   Крім того, сюди відносяться обов'язкові платежі в бюджет, які
відповідно до законодавства, здійснюють бюджетні організації (крім
податку з власників транспортних засобів та прибуткового податку з
трансфертних платежів населенню), та оплата внесків громадським
організаціям, якщо це обумовлене законодавством України.
   Сюди ж відносяться штрафи у Пенсійний фонд за рішеннями суду
(за фіктивно надані довідки тощо). Також до цього коду відносяться
інші штрафні санкції, що сплачуються за рішеннями суду.
   За цим  же кодом передбачаються видатки за ліцензування
(реєстраційна плата), видатки на сплату держмита тощо.
        Видатки на відрядження (код 1140)
   До цієї категорії відносяться видатки на оплату проїзду,
добових,  квартирних  під  час  службових відряджень; оплату
підйомних, проїзду, добових при переміщенні працівників; сесійних
виїздів народних суддів; відряджень на курси і в навчальні
заклади, на сесії, семінари, наради і конференції, тобто всі
видатки на відрядження, що сплачуються за рахунок бюджетних коштів
у випадках, передбачених законодавством України.
   За цим кодом обліковуються видатки на придбання службових
проїзних квитків та оплату проїзду за маршрутними листами.
   Сюди ж  відносяться  надбавки  до  заробітної плати, що
виплачуються у передбачених рішеннями Уряду випадках окремим
категоріям працівників замість компенсації видатків на відрядження
(добових, квартирних).
   До цього  ж  коду  відносяться  видатки  на відрядження
працівників бюджетних установ (організацій) на сесії, наради,
з'їзди наукового характеру, а також різного роду поїздки з
науковою метою, відрядження викладачів, проїзд на  виробничу
практику студентів, учнів.
        Матеріали, інвентар, будівництво,
      капітальний ремонт та заходи спеціального
  призначення, що мають загальнодержавне значення (код 1150)
   Ця категорія  включає  придбання  товарів  військового
призначення, військової техніки, інвентарю як короткотривалого,
так і довготривалого використання; військове будівництво (крім
житла  для   військовослужбовців,   будівництва   об'єктів
соціально-культурного  та  побутового  призначення;  придбання
довгострокового   обладнання   для   дитячих   установ,
соціально-культурних закладів тощо, що не відносяться до заходів
спеціального призначення). Сюди ж відносяться видатки спеціального
призначення та видатки на послуги, пов'язані зі спеціальним
призначенням, що мають загальнодержавне значення:
   - інженерне обладнання - придбання в межах штатів і належних
норм, утримання і ремонт інженерного обладнання;
   - озброєння  - придбання згідно з установленими нормами
озброєння, боєприпасів, військово-хімічного майна, оптичних та
навчальних стрілецьких приладів, утримання і зберігання всіх видів
озброєння тощо;
   - автобронетанкова техніка - придбання в межах штатів і
установлених норм автомобілів різного призначення, автобусів,
мотоциклів,   моторолерів,   тракторів,  тягачів,  танків,
бронетранспортерів, бойових машин піхоти, інших видів бойових,
спеціальних машин тощо, придбання і виготовлення спецкузовів,
утримання авторемонтних баз тощо;
   - авіаційна техніка - придбання літаків, гелікоптерів, їхніх
силових установок, обладнання, видатки на утримання, експлуатацію
і ремонт авіаційної техніки, монтаж, утримання і поточний ремонт
паркового та іншого обладнання, видатки на маскування авіаційної
техніки;
   - кораблі і морська  техніка  -  придбання  (будування,
виготовлення), утримання та ремонт кораблів, катерів, суден,
плавпричалів,  плавказарм,  корабельних  артщитів  та  інших
плавзасобів, озброєння, морської техніки, військово-технічного
майна;
   - мостіння,  асфальтування,  бетонування  смуг,  доріг,
розвантажувальних майданчиків, обладнання заїздів до та  від
основних доріг тощо;
   - засоби зв'язку та спеціальна техніка - придбання, утримання
та   ремонт  засобів  та  майна  зв'язку,  спеціальної
електронно-обчислювальної  техніки  та  іншого  обладнання  і
апаратури, які використовуються для потреб зв'язку, будівництво,
реконструкція і капітальний ремонт ліній зв'язку і технічних
споруд об'єктів зв'язку, плата стороннім організаціям за ремонт і
перевірку вимірювальних приладів і засобів зв'язку, установка
телевізійних антен тощо;
   - службові тварини - видатки на придбання та утримання собак,
коней, та інших службових тварин, передбачених штатами, придбання
і утримання інвентарю для заготівлі і зберігання кормів, утримання
і ремонт обозу та обозного майна тощо;
   - придбання устаткування - видатки на придбання, утримання та
ремонт  меблів  і устаткування за встановленими нормами для
казармених  і  службових  військових  будинків,  придбання
лічильно-обчислювальних  машин,  копіювально-розмножувальних  і
комп'ютерних апаратів, друкарських машин тощо;
   - видатки  на бойову підготовку - видатки на тактичну,
стрілецьку  і  спеціальну  підготовку  військовослужбовців,
обладнання, утримання і ремонт навчальних об'єктів, ремонт і
утримання грунтових доріг і низьководних мостів на території
навчальних центрів полігонів, обладнання і утримання навчальних
класів, проведення військових тактичних і тактично-спеціальних
навчань тощо;
   - видатки на фізичну підготовку і спорт - видатки  на
проведення спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів за
планами, що затверджуються у встановленому порядку, оформлення
місць змагань тощо;
   - капітальне будівництво, капітальний ремонт будов і споруд
військових частин, установ, підприємств і організацій (крім житла
для    військовослужбовців,    будівництва    об'єктів
соціально-культурного  та  побутового  призначення;  придбання
довгострокового   обладнання   для   дитячих   установ,
соціально-культурних закладів тощо, що не відносяться до заходів
спеціального призначення);
   - придбання, утримання та ремонт транспортних засобів, оплата
транспортних  послуг,  в  т.  ч. придбання пально-мастильних
матеріалів, капітальний і  поточний  ремонт  автомобілів  та
транспортних засобів, планово-технічне обслуговування, придбання
запчастин), а також видатки на страхування автомобіля, проїзд по
платних  дорогах  (тунелях),  інші  збори,  які  передбачені
нормативними та законодавчими актами, оформлення прав водія,
страхування водія, технічний огляд транспортного засобу, податок
із власників транспортних засобів, тощо.
     Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160)
   Сюди відносяться платежі з оплати бюджетними  установами
(організаціями) комунальних послуг та енергоносіїв, включаючи
оплату енергоносіїв для виробничих потреб:
   - код 1161 - оплата теплопостачання;
   - код 1162 - оплата водопостачання і водовідведення;
   - код 1163 - оплата електроенергії;
   - код 1164 - оплата природного газу - включаючи оплату послуг
з його транспортування;
   - код 1165 - оплата інших комунальних послуг (утримання в
чистоті  будівель,  дворів,  вивіз  сміття,  обслуговування
ескалаторів, ліфтів, сміттєпроводів, антен, плата за радіоточки
тощо);
   - код 1166 - оплата інших енергоносіїв - (дров, мазуту,
торфу, вугілля, тощо).
     Дослідження і розробки, державні програми (1170)
   До цієї категорії відносяться видатки на реалізацію програм,
що передбачають оплату різноманітних послуг, наданих сторонніми
установами та організаціями, в ціну яких входять витрати установи
- надавача послуг (в т. ч. заробітна плата), але не вимагається
розмежування  цих витрат. Витрати на геологорозвідувальні та
топографогеодезичні роботи, а  також  витрати,  пов'язані  з
виконанням робіт з типового і експериментального проектування та
послуг науково-дослідних організацій, інших установ, як державних,
так і госпрозрахункових, з реалізації державних багатоцільових та
інших програм, що здійснюються відповідно до укладених угод. Сюди
ж включається оплата послуг підприємств, організацій з виконання
багатоцільових програм (проектів).
   До цієї  категорії  відносяться  витрати  з  виконання
національних (державних) багатоцільових  програм,  що  носять
комплексний  характер,  оплата яких здійснюється на підставі
укладених угод з виконавцями  проектів  програм  (наприклад:
Національна космічна програма, організація Антарктичної експедиції
тощо).
   До цього ж коду відноситься збір на обов'язкове пенсійне
страхування, що стягується відповідно до постанови  Кабінету
Міністрів України  від  03.11.98 N 1740 ( 1740-98-п ) "Про
затвердження Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування з окремих видів господарських операцій" у випадку
закупівлі валютних коштів з метою обслуговування державного боргу
та виконання функцій держави з міжнародної діяльності.
   Сюди ж відносяться витрати, пов'язані з прийомом офіційних
іноземних делегацій в Україні, а також з реалізацією програм
міжнародного співробітництва за кордоном, проведенням виставок,
фестивалів, днів культури, техніки тощо, якщо це передбачено
видатками на міжнародну діяльність.
   До цього  коду  відноситься  оплата  послуг  з типового
проектування. Це витрати, пов'язані з виконанням робіт з типового
і експериментального проектування, із складанням загальнодержавних
норм, технічних умов і технічних інструкцій із дослідження,
проектування і будівництва, а також із розробки схем генеральних
планів промислових вузлів, схем захисту територій від небезпечних
геологічних процесів, проектів забудов міст і сіл та інших
проектних робіт, що проводяться за рахунок бюджетних коштів.
   Сюди ж включається оплата науково-дослідних послуг, а саме:
оплата послуг бюджетним, госпрозрахунковим,  будь-яким  іншим
установам та організаціям за надані науково-дослідні послуги (на
підставі укладених угод).
   До цього коду відноситься оплата виконання інших програм та
видатки на виконання робіт (послуг) відповідно до укладених угод з
підприємствами, організаціями та установами, наприклад: молодіжні
програми і заходи державних органів у справах сім'ї і жінок;
проведення навчально-тренувальних зборів і змагань; підготовка і
участь національних збірних команд України в Олімпійських та
Параолімпійських іграх; програми та заходи в галузі культури та
мистецтва; витрати, пов'язані з виготовленням  дипломних  та
курсових робіт (фільмів) студентами кінофакультетів; проведення
учнівських та студентських олімпіад, конкурсів тощо.
   До цього  коду  включається  оплата робіт з докорінного
поліпшення  земель;  проведення  земельної  реформи;  хімічна
паспортизація земель; заходи по боротьбі з шкідниками і хворобами
сільськогосподарських рослин; протиепізоотичні заходи.
   Сюди ж входять послуги з дослідження і прикладні розробки в
галузі  сільського  господарства;  охорони  і  раціонального
використання водних ресурсів, земель, мінеральних ресурсів.
   До цього коду відносяться  проведення  окремих  заходів,
пов'язаних з проведенням виборів та референдумів.
   До цього ж коду відносяться видатки, пов'язані з оплатою
підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів за
договорами згідно з чинним законодавством.
    Виплата відсотків (доходу) за зобов'язаннями (1200)
   Під відсотками розуміють платежі за користування грошовими
позиками.  Ці  платежі відрізняються від виплати (погашення)
основної суми боргу, яка класифікується як фінансування, а також
від комісійних зборів, що виплачуються за сприяння в розміщенні
боргових зобов'язань.
   Незважаючи на те, що сума відсотків може накопичуватись
постійно, її величина повинна показуватись на момент платежу. У
випадку  дисконтних  цінних  паперів,  коли  сума  відсотку
вираховується раніше, відсоток обчислюється як різниця між ціною
емісії і ціною погашення цінного папера, а реєстрація провадиться
на момент фактичного погашення боргу банківським установам; в т.
ч. виплата відсотків за позичками Національного банку України;
виплата відсотків комерційним банкам; за іншими  внутрішніми
позичками; виплата відсотків за зовнішнім державним боргом.
        Субсидії і поточні трансферти (1300)
   До цієї  категорії  відносяться всі невідплатні державні
платежі, які не підлягають поверненню і передбачаються на поточні
цілі.  Таким  чином,  виключаються капітальні трансферти, що
надаються з метою фінансування видатків на придбання капітальних
активів або збільшення фінансового капіталу отримувача.
   Під субсидіями розуміють усі невідплатні поточні виплати
підприємствам,  які  не  передбачають  компенсації у вигляді
спеціально обумовлених виплат або товарів і послуг в обмін на
проведені платежі, а також видатки, пов'язані з відшкодуванням
збитків державних підприємств.
   Трансфертні платежі - невідплатні і безповоротні і не являють
собою придбання товарів чи послуг, надання кредиту або виплату
непогашеного боргу.
   Трансферти населенню можуть надаватись як у готівковій формі,
так і шляхом оплати рахунків.
   - код 1310 - субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям) - це поточні платежі юридичним особам,
які включають субсидії державним підприємствам, субсидії установам
та організаціям, субсидії підприємствам і організаціям сільського
господарства, субсидії на покриття збитків підприємств, державна
підтримка підприємств, приріст обігових коштів, інші субсидії;
   - код 1320 - поточні трансферти органам державного управління
інших рівнів - це кошти, що передаються іншим бюджетам (включаючи
дотації бюджетам інших рівнів); інші поточні трансферти органам
державного управління;
   - код 1340 - поточні трансферти населенню.
   Трансферти населенню - це поточні платежі фізичним особам,
які передбачені для збільшення їхнього доходу. Подібні платежі
можуть бути окремою добавкою до бюджету певної сім'ї чи особи або
компенсування певних видів витрат, наприклад, на харчування,
комунальні послуги, оплату проїзду тощо. До цієї категорії також
включаються допомоги інвалідам, багатодітним сім'ям, стипендії,
пенсії, путівки на оздоровлення. Прибутковий податок з цих сум
передбачається за цим же кодом:
   - код 1341 - виплата пенсій і допомоги (в тому числі всі
компенсаційні виплати, передбачені Законом України "Про статус і
соціальний  захист  громадян,  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської катастрофи" (  796-12  );  регресні  виплати;
відшкодування  бюджетними  організаціями пільгових пенсій при
достроковому виході на пенсію тощо);
   - код 1342 - стипендії (крім стипендій, які призначаються
Президентом України, Кабінетом Міністрів України); матеріальна
допомога студентам, учням, аспірантам, докторантам;
   - код 1343 - інші поточні трансферти населенню, включаючи
оплату безоплатно наданих квартир і комунальних послуг; додаткові
виплати населенню на покриття витрат з оплати житлово-комунальних
послуг та придбання твердого палива та скрапленого газу (якщо
зазначені видатки передбачені чинним законодавством); одноразову
грошову допомогу громадянам, що потерпіли від стихійного лиха;
виплати за шкоду, заподіяну здоров'ю; відшкодування моральних
збитків;  премії,  гранти  та  стипендії,  які призначаються
Президентом,  Кабінетом  Міністрів  України,  іменні  премії
міністерств та державних академій наук; інші виплати громадянам
відповідно до законодавства України та рішень місцевих органів
самоврядування;  грошова допомога студентам і учням з числа
дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування;
винагорода  в  грошовій  або натуральній формі за участь в
рятувальних роботах або в інших надзвичайних ситуаціях; повернення
заощаджень громадян тощо;
   - код 1350 - поточні трансферти за кордон.
   Трансферти за  кордон  включають  у  себе  невідплатні,
безповоротні платежі іншим країнам, міжнародним організаціям,
наднаціональним органам, некомерційним зарубіжним закладам.
          Капітальні видатки (2000)
   Під капітальними  видатками  розуміють  платежі  з метою
придбання капітальних активів, стратегічних і надзвичайних запасів
товарів, землі, нематеріальних активів, або невідплатні платежі,
що передаються отримувачам з метою придбання ними  подібних
активів,  компенсації  втрат,  пов'язаних  з  руйнуванням чи
ушкодженням основних фондів.
   Придбання основного капіталу (2100) передбачає витрати на
нові або існуючі товари тривалого користування, які купують або
створюють власними силами. До основних засобів належать необоротні
активи, що мають матеріальну форму і вартість яких становить
більше 500 гривень за одиницю (комплект), та інші малоцінні
необоротні предмети, термін експлуатації яких більше одного року,
а  вартість за одиницю не перевищує 500 гривень (телефони,
обчислювальна техніка, пральні машини, холодильники тощо). Сюди
відносяться такі види товарів тривалого користування, як нерухомі
основні фонди, в тому числі житлові споруди, меблі, незалежно від
вартості, обладнання, прилади, а також рухомі основні фонди, такі,
як транспортні засоби, устаткування. Ця категорія охоплює також
платежі, направлені на модернізацію, продовження термінів служби
основного капіталу, підвищення його продуктивності, покращання
віддачі основних фондів.
   - код 2110 - придбання обладнання і предметів довгострокового
користування.
   Сюди включається придбання виробничого обладнання і предметів
довгосторокового  користування  у  межах  виділених  обсягів
капітальних вкладень за багатоцільовими програмами (проектами), а
також обліковуються видатки на придбання племінної худоби, інших
тварин, зокрема, службових собак (крім тих, що обліковуються за
кодом 1150), в т. ч.
   - придбання  виробничого   обладнання   і   предметів
довгострокового користування для підприємств (установ) і для
реалізації багатоцільових проектів (програм), а також видатки з
монтажу  та техналадки, якщо це обумовлено угодою. До цієї
категорії  відноситься  придбання  бюджетними  установами  і
організаціями  виробничого  обладнання,  транспортних засобів,
спецавтомобілів, приладів, машин, вузлів, механізмів, двигунів,
верстатів,  бурового  устаткування,  геодезичних інструментів,
науково-дослідних приладів, спеціальних  креслярських  столів,
обладнання  для  санаторіїв,  лікувальних закладів та іншого
виробничого обладнання довгострокового користування. Сюди також
включається  придбання  виробничого  обладнання  і  предметів
довгострокового користування у межах виділених обсягів капітальних
вкладень за багатоцільовими програмами (проектами);
   - придбання  невиробничого  обладнання  і   предметів
довгострокового користування для підприємств (установ) і для
реалізації багатоцільових проектів (програм). До цієї категорії
відносяться  видатки  бюджетних установ на придбання столів,
стільців, інших канцелярських меблів, меблів для дитячих та
навчальних   закладів,   меблів   для   медичних   та
лікувально-профілактичних закладів, а також спеціальних меблів для
закладів  культури,  комп'ютерної та розмножувальної техніки,
спортивного обладнання, протипожежного приладдя, обладнання для
їдалень, буфетів тощо, включаючи автомобілі, що використовуються
на невиробничі цілі. Сюди ж відносяться витрати на поповнення
музейних фондів, книг та періодичної літератури для бібліотечних
фондів. До цієї категорії відносяться видатки на придбання та
випуск підручників для бібліотечних фондів навчальних закладів.
Сюди також включається  придбання  предметів  довгострокового
користування у межах виділених обсягів капітальних вкладень за
багатоцільовими програмами (проектами).
   До цього ж коду відносяться видатки на придбання зброї та
боєприпасів для установ та організацій, які відповідно до чинного
законодавства мають право на її придбання, але не мають видатків
за кодом 1150.
   До цієї ж категорії входять платежі в Пенсійний фонд при
купівлі валюти на придбання обладнання.
   - код 2120 - капітальне будівництво (придбання)
   - код 2121 - будівництво (придбання) житла, в т. ч. для
військовослужбовців, а також державний житловий фонд, гуртожитки
тощо;
   - код  2122  -  будівництво (придбання) адміністративних
об'єктів (об'єкти, які є власністю органів державної влади);
   - код 2123 - інше будівництво (придбання), що не включене в
позиції 2121 - 2122.
   Слід зазначити, що, враховуючи сучасні умови, капітальні
видатки на придбання будівель (виробничого  і  невиробничого
призначення) бюджетними організаціями та установами обліковується
за тими ж кодами, що й капітальне будівництво таких об'єктів.
   Також за цим кодом обліковуються видатки на реконструкцію
об'єктів, які здійснюються за кодами функціональної класифікації,
що входять до розділу 150000 "Будівництво".
   За кодами 2121 - 2123 враховуються будівельні матеріали, які
купують  за рахунок коштів, що передбачаються на капітальне
будівництво і використовуються в процесі будівельних робіт.
   Коди 2121 - 2123 включають у себе також обладнання до
встановлення, а  саме:  готові  до  встановлення  будівельні
конструкції і деталі. До них належать металеві, залізобетонні і
дерев'яні  конструкції,  збірні  елементи,  обладнання  для
опалювальної,   вентиляційної,  санітарно-технічної  систем,
обладнання та меблі, що потребують монтажу і передбачаються до
встановлення (тобто те, що існує тільки вмонтованим, вбудованим, а
також комплекти запасних частин такого обладнання), машини та
механізми, необхідні для ведення будівельних робіт, обладнання та
прилади, якщо це обумовлено кошторисом на будівництво.
   - код  2130  -  капітальний  ремонт,  реконструкція  та
реставрація, в т. ч.:
   - код 2131 - капітальний ремонт та реконструкція житлового
фонду;
   - код  2132  -  капітальний  ремонт  та  реконструкція
адміністративних об'єктів;
   - код 2133 - капітальний ремонт та реконструкція інших
об'єктів;
   - код  2134  -  реставрація пам'яток культури, історії,
архітектури.
   За кодами 2131 - 2134 враховуються будівельні матеріали, які
купують за рахунок коштів, що передбачаються на капітальний
ремонт, реконструкцію та реставрацію і використовуються в процесі
ремонтних робіт.
   Необхідно мати  на  увазі,  що  за кодами 2110 - 2130
здійснюються лише витрати бюджетних установ та  організацій.
Видатки  з  бюджету  на  придбання  основного  капіталу для
госпрозрахункових або інших підприємств (організацій) відносяться
до категорії "Капітальні трансферти".
     Створення державних запасів і резервів (2200)
   Сюди включаються витрати на закупки товарів для створення
стратегічних та надзвичайних запасів, запасів зерна та інших
товарів, що мають особливо важливе значення для країни, зокрема,
державні фонди дорогоцінних металів та каміння, а також державний
матеріальний резерв. Не включаються звичайні запаси або оборотні
матеріальні кошти, а також резервні фонди.
     Придбання землі і нематеріальних активів (2300)
   Ця категорія охоплює видатки з придбання землі,  лісів,
внутрішніх вод, родовищ корисних копалин, але не будівельних
об'єктів і споруд, розміщених на них. Коли вартість  землі
неможливо відокремити від вартості споруди, сплачена сума повинна
відображатись повністю на придбання того компоненту, який є
переважаючим. Також сюди включаються оплата права на використання
надр. Сюди ж відноситься придбання нематеріальних активів. Поняття
"нематеріальні активи" включає в себе:
   - права користування природними ресурсами (право користування
надрами, геологічною та іншою інформацією тощо);
   - права користування майном (земельною ділянкою, будівлею),
права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки,
фірмові назви тощо);
   - права на об'єкти промислової власності (право на винаходи,
промислові зразки, сорт рослини, породи тварин, ноу-хау, захист
від недобросовісної конкуренції тощо);
   - авторські та суміжні права (літературні та музичні твори,
програми для ЕОМ, бази даних тощо);
   - придбання програм для обчислювальної техніки, бази даних;
   - інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності,
використання економічних та інших привілеїв тощо);
   - гудвіл.
   До цієї ж категорії відноситься  сплата  роялті,  тобто
періодичні  відрахування,  які за ліцензійною угодою сплачує
ліцензіат за право користування предметом ліцензійної угоди -
винаходом,  патентом,  виданням  книги,  прокатом кінофільму,
постановкою п'єси, виконанням авторської музики.
          Капітальні трансферти (2400)
   Капітальні трансферти - це невідплатні односторонні платежі
органів управління, які не ведуть до виникнення або погашення
фінансових вимог. Вони передбачені на придбання  капітальних
активів, компенсації втрат, пов'язаних з пошкодженням основного
капіталу, або збільшення капіталу отримувачів. До цієї категорії
включаються також трансфертні платежі підприємствам для покриття
збитків, акумульованих ними протягом ряду років, або таких, які
виникли  в  результаті  надзвичайних  обставин.  Капітальними
трансфертами вважаються невідплатні, безповоротні платежі, які
носять одноразовий і нерегулярний характер як для донора, так і
для їхнього отримувача (бенефіціара). Кошти, що виділяються з
Державного  бюджету  як капітальні трансферти, мають цільове
призначення.
   Платежі органів  державного управління, що являють собою
інвестиції в акціонерний капітал підприємств, або підлягають
поверненню в майбутньому, відносяться не до даної категорії, а до
кредитування.
   - код 2410 - капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям);
   - код  2420  - капітальні трансферти органам державного
управління інших рівнів;
   - код 2430 - капітальні трансферти населенню;
   - код 2440 - капітальні трансферти за кордон включають
невідплатні, безповоротні платежі органів державного управління,
призначені для здійснення капітальних витрат, що передаються іншим
країнам,  міжнародним  організаціям,  наднаціональним органам,
некомерційним установам та іншим  економічним  одиницям,  не
резидентам даної економіки.
          Нерозподілені видатки (3000)
   До цієї категорії відносяться видатки з резервних фондів
Кабінету Міністрів України та фондів непередбачених видатків Ради
міністрів  Автономної  Республіки Крим, обласних та місцевих
адміністрацій, виконкомів місцевих рад.
     Кредитування із вирахуванням погашення (4000)
   До цієї категорії відносяться платежі бюджетів усіх рівнів, у
результаті яких у них з'являються фінансові вимоги до інших
економічних одиниць, які передбачають обов'язкове  повернення
коштів.
   Метою таких платежів є проведення економічної політики, а не
управління ліквідністю або отримання прибутків.
   За наявності бюджетних призначень, видатки за цим кодом
повинні здійснюватися тільки при наданні додатку до кошторису -
розшифровки.
   Отже, сюди відноситься надання кредитів та їхнє повернення за
наступною деталізацією:
   Код 4100  - надання внутрішніх кредитів із вирахуванням
погашення передбачає кредитування (мінус  погашення)  органів
управління  інших  рівнів,  державних підприємств, фінансових
установ. Окремо виділено надання кредитів та повернення кредитів.
   Надання внутрішніх кредитів (код 4110) подається у такій
розшифровці:
   - код 4111 - надання кредитів органам управління інших
рівнів, включаючи державні позабюджетні фонди;
   - код 4112 - надання кредитів підприємствам, установам,
організаціям;
   - код 4113 - надання інших внутрішніх кредитів, в т. ч.
кредити для населення.
   Повернення внутрішніх кредитів (код 4120) включає в себе
кредити:
   - код  4121  -  повернення кредитів органами державного
управління інших рівнів, включаючи державні позабюджетні фонди;
   - код 4122 - повернення кредитів підприємствами, установами,
організаціями;
   - код 4123 - повернення інших внутрішніх кредитів.
   Код 4200 надання зовнішніх кредитів із вирахуванням погашення
включає в себе кредитування і платежі в рахунок його погашення,
які надаються зарубіжним країнам,  міжнародним  організаціям,
підприємствам, приватним особам та іншим економічним одиницям за
такою деталізацією:
   - код 4210 - надання зовнішніх кредитів;
   - код 4220 - повернення зовнішніх кредитів.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка