Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження "Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск N 53. Виробництво банок та кришок для харчових консервів, туб і футлярів з легких металів"


       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 278 від 30.12.2000
 
  Про затвердження "Довідника кваліфікаційних характеристик
   професій працівників, випуск N 53. Виробництво банок та
   кришок для харчових консервів, туб і футлярів з легких
               металів"
 
   Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити і запровадити для застосування з 01.01.2001 р.
погоджений з Міністерством праці та соціальної політики України
"Довідник  кваліфікаційних характеристик професій працівників,
випуск N 53. Виробництво банок та кришок для харчових консервів,
туб і футлярів з легких металів", що додається.
   2. Вважати таким, що втратив чинність і не застосовується у
харчовій, молочній, м'ясній, рибній, консервній промисловості
"Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий
рабочих", затверджений постановою Державного комітету СРСР з праці
та соціальних питань і ВЦРПС від 13 січня 1984 р. N 19/1-88
(випуск N 13, видання 1989 р.).
   3. Усім користувачам застосовувати "Довідник кваліфікаційних
характеристик професій працівників, випуск N 53. Виробництво банок
та кришок для харчових консервів, туб і футлярів з легких металів"
відповідно  до  загальних положень "Довідника кваліфікаційних
характеристик  професій  працівників",  затвердженого  наказом
Міністерства праці та соціальної політики України від 16 лютого
1998 р. N 24 і вміщених у "Довіднику кваліфікаційних характеристик
професій працівників", випуск 1 (Краматорськ: Видавництво Центру
продуктивності, 1998).
   4. Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики
(Ніколаєнко)  передбачити  кошти  на  видання  "Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск N 53.
Виробництво банок та кришок для харчових консервів, туб і футлярів
з легких металів".
   5. Подальше ведення "Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників, випуск N 53. Виробництво банок та кришок для
харчових консервів, туб і футлярів з легких металів" покласти на
Науково-дослідний центр нормативів праці "Агропромпраця" (03035 м.
Київ, вул. Урицького, 45, тел. 244-08-53).
   6. Контроль за впровадженням та відповідальність за випуск
"Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників,
випуск N 53. Виробництво банок та кришок для харчових консервів,
туб і футлярів з легких металів"  покласти  на  Управління
реформування  управління  АПК  та соціально-трудових відносин
(Савицька).
 
 В.о. Міністра                      Ю.Я.Лузан
       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
  Погоджено                  Затверджую
Заступник Міністра              Перший заступник
праці та соціальної             Міністра аграрної
політи України                політики України
І.Кравчук                  Ю.Я.Лузан
13.09.2000                  18.09.2000
               Довідник
       Кваліфікаційних характеристик професій
              працівників
              Випуск 53
    "Виробництво банок та кришок для харчових консервів,
         туб і футлярів з легких металів"
              Київ 2000
   Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
(ДКХП). Випуск 53 "Виробництво банок та кришок для харчових
консервів, туб і футлярів з легких металів".
   Випуск 53 ДКХП "Виробництво банок та кришок для харчових
консервів, туб і футлярів з легких металів" затверджений наказом
Міністерства аграрної політики України від 30 грудня 2000 р. N 278
за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики
України.
   Випуск розроблений  фахівцями  Науково-дослідного  центру
нормативів праці Міністерства аграрної політики України кандидатом
економічних наук В.В.Вітвіцьким, В.П.  Слупським,  З.С.Жоган,
В.В.Рибалко,  за  участю  спеціалістів  Центру продуктивності
Міністерства праці та соціальної політики України.
   Кваліфікаційні характеристики професій робітників обов'язкові
для встановлення кваліфікаційних розрядів, під час тарифікації
робіт на підприємствах усіх галузей економіки, де є зазначені у
цьому випуску виробництва та види робіт, а також у різних сферах
управління персоналом відповідно до чинного законодавства України.
 
 Відповідальна за випуск               О.П.Савицька
               Вступ
   Випуск 53 ДКХП "Виробництво банок та кришок для харчових
консервів, туб і футлярів з легких металів" переопрацьовано
відповідно до Методичних рекомендацій щодо розроблення ДКХП з
уточненням кваліфікаційних характеристик професій робітників з
урахуванням змін і доповнень до змісту робіт, які виникли під
впливом впровадження досягнень  науки,  техніки,  технології,
організації виробництва та праці, нових вимог до якості продукції.
У випуску враховані нові вимоги щодо розроблення кваліфікаційних
характеристик  і  одночасно  збережені  наступність, традиції
застосування і особливості будови випуску 13 ЕТКС видання 1989
року.
   Кваліфікаційні характеристики професій робітників розроблені
відповідно  до шестирозрядної сітки кваліфікаційних розрядів.
Розряди робіт встановлені згідно з їх складністю без урахування
небезпечних і шкідливих виробничих факторів, важких умов праці.
   Усі робітники, крім завдань, обов'язків та  знань,  які
передбачені  відповідними  кваліфікаційними  характеристиками,
повинні знати, виконувати та додержувати правил і норм охорони
праці,  безпечного  ведення  робіт,  виробничої санітарії та
протипожежного захисту, виконувати правила внутрішнього трудового
розпорядку, відповідні підготовчі та завершальні роботи на початку
і в кінці робочого дня (зміни).
   Порядок застосування   кваліфікаційних   характеристик,
встановлення і підвищення розрядів, внесення змін і доповнень
викладено  в "Загальних положеннях" Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників, які подані у випуску 1 ДКХП.
         Кваліфікаційні характеристики
              Робітники
      1. Верстатник бляшано-банкового устаткування
                            2-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Підкатує бортики корпусів, денець і
кришок у бляшано-банкових виробах, підвиває денця для бляшаних і
кришки для бляшаних та скляних банок, вирубує кути та прорізи у
заготовках  корпусів  і  штабах  бляхи фігурного розкрою на
підкатувальних, підвивальних і  куторубальних  напівавтоматах.
Вальцює заготовки корпусів на спарених верстатах. Гумує кільцями
кінці бляшаних кришок і укладає кільця в кришки на гумопритискних
і гумоукладальних машинах. Обслуговує і підналагоджує устаткування
в процесі роботи. Укладає в тару готові вироби. Додержує правил і
норм  охорони  праці, виробничої санітарії та протипожежного
захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ:   будову   і  правила  підналагодження
обслуговуваного устаткування; вимоги до  якості  оброблюваних
виробів; правила укладання в тару і основні механічні властивості
оброблюваних матеріалів; призначення  та  умови  застосування
найпоширеніших спеціальних пристроїв і контрольно-вимірювального
інструменту; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії
та протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
                            3-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. З'єднує денця і корпуси бляшаних
банок, перевіряючи ширину поперечного шва та глибину насадження
денець; обрізує, зачищає, закатує лузгу, борти у виробах на
закатувальних автоматах та напівавтоматах і за допомогою ручних
пристроїв. Виготовляє  корпуси  бляшано-банкових  виробів  із
корпусних  заготовок  на  корпусоутворювальних  автоматах,
автоматичних і напівавтоматичних лініях, готує припій. Наносить
ущільнювальні пасти і розчини на денця та кришки банок на
пастонакладальних автоматах і сушить їх у механізованих сушильних
апаратах, регулюючи температуру в них. Склепує поздовжні шви
корпусів бляшано-банкових виробів на склепувальних напівавтоматах,
перевіряючи якість швів. Відбортовує торцеві кінці корпусів банок
на фланцевідгинальних верстатах, періодично перевіряючи висоту
відбортованого  корпусу  шаблоном. Підналагоджує і обслуговує
устаткування у процесі роботи. Додержує правил і норм охорони
праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, способи, правила підналагодження і
режими роботи обслуговуваного устаткування; розміри елементів
виготовлюваних деталей; технічні вимоги до вироблюваної продукції;
умови  застосування  контрольно-вимірювальних  приладів  та
інструментів; основні знання про допуски і посадки, квалітети і
параметри шорсткості оброблюваної поверхні; основні механічні
властивості оброблюваних матеріалів; правила і норми охорони
праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня
освіта.  Одержання  професії  безпосередньо  на  виробництві.
Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією верстатника
бляшано-банкового устаткування 2 розряду не менше 1 року.
                            4-й розряд
   - у разі виготовлення корпусів бляшано-банкових виробів із
заготовок на корпусоутворювальних автоматах,  автоматичних  і
напівавтоматичних лініях.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією верстатника бляшано-банкового устаткування 3
розряду не менше 1 року.
      2. Готувач ущільнювальних розчинів та паст
                            2-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Готує ущільнювальні розчини та пасти
під керівництвом  готувача  вищої  кваліфікації.  Підготовляє
початкові компоненти для виготовлення паст. Розливає розчини і
пасти в місткості та зважує їх. Наклеює ярлики із записуванням
реквізитів. Додержує правил і норм охорони праці, виробничої
санітарії та протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ: призначення основних вузлів і принцип дії
обслуговуваного устаткування; назву компонентів ущільнювальних
розчинів і паст; правила розливання і зважування розчинів та паст;
правила і норми  охорони  праці,  виробничої  санітарії  та
протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
                            3-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Готує ущільнювальні бензинові розчини
і пасти. Підготовляє вихідні матеріали для виготовлення паст.
Завантажує каучук у баки і заливає його бензином за встановленою
рецептурою. Контролює процес набрякання каучуку і перевантажує
його в барабан. Перемішує суміш за допомогою механічної мішалки.
Підготовляє інструмент. Підналагоджує обслуговуване устаткування у
процесі роботи. Додержує правил і норм охорони праці, виробничої
санітарії та протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, принцип дії і способи підналагодження
обслуговуваного   устаткування;  фізико-хімічні  властивості
компонентів ущільнювальних розчинів і паст; процес виготовлення і
технічні вимоги до бензинових розчинів та паст; правила ведення
журналів реєстрації стану виготовлених розчинів і паст згідно з
технологічним процесом; правила і норми охорони праці, виробничої
санітарії та протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання  професії  безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи за професією готувача ущільнювальних
розчинів та паст 2 розряду не менше 1 року.
                            4-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Готує ущільнювальні водно-аміакові
розчини і пасти. Підготовляє  хімікати.  Готує  розчини  за
встановленою рецептурою і обробляє їх у кульовому млині. Контролює
температурний режим і готовність пасти за ступенем в'язкості,
кольором, характером піни та іншими ознаками. Додає в суміш
хімікати за даними хімічних аналізів. Випускає з млина і фільтрує
розчини та пасти крізь спеціальні решета. Веде журнал реєстрації
хімічних аналізів розчинів і паст відповідно до технологічного
процесу. Налагоджує обслуговуване устаткування. Додержує правил і
норм охорони праці, виробничої санітарії  та  протипожежного
захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, кінематичні, електричні  схеми  і
правила налагодження обслуговуваного устаткування; фізико-хімічні
властивості компонентів, ущільнювальних розчинів і паст; процес
виготовлення водноаміакових розчинів і паст та технологічні вимоги
до них; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та
протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією готувача ущільнювальних розчинів та паст 3
розряду не менше 1 року.
           3. Комплектувальник туб
                            2-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА  ОБОВ'ЯЗКИ. Накручує бушони на туби вручну.
Ставить туби на оправку шпинделя верстата і знімає з неї. Нарізує
різьбу і бушони на верстатах. Укладає вручну туби в ящики.
Підналагоджує верстат. Додержує правил і норм охорони праці,
виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ:  будову  і  правила  підналагоджування
обслуговуваних верстатів; способи нарізування різьби; правила
укладання туб у ящики; правила заточування різального інструменту;
правила  і  норми  охорони  праці,  виробничої санітарії та
протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж.
Без вимог до стажу роботи.
                            3-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Накручує бушони на туби на автоматах і
напівавтоматах. Завантажує бушони і туби. Контролює комплектування
туб. Здійснює автоматичне укладання туб у ящики. Ставить ящики на
піддони і знімає з них. Підналагоджує і регулює обслуговуване
устаткування. Додержує правил і норм охорони праці, виробничої
санітарії та протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ:  будову,  правила  піди  влагодження  та
регулювання обслуговуваних автоматів і напівавтоматів; технічні
вимоги  до туб; основні властивості оброблюваних матеріалів;
правила і норми  охорони  праці,  виробничої  санітарії  та
протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж.
Підвищення  кваліфікації.  Стаж  роботи   за   професією
комплектувальника туб 2 розряду не менше 1 року.
            4. Лакувальник туб
                            3-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Лакує внутрішню поверхню туб захисним
шаром лаку методом розпилення. Накатує емаль на зовнішню поверхню
туб, створюючи грунт для нанесення кольорових відбитків. Перевіряє
тиск повітря в процесі лакування туб і консистенцію емалі.
Контролює процес лакування. Підналагоджує і регулює обслуговуване
устаткування. Додержує правил і норм охорони праці, виробничої
санітарії та протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, правила підналагодження і регулювання
обслуговуваного  устаткування,  фізико-хімічні  і технологічні
властивості лаку та емалі у межах виконуваної роботи; правила і
методи покриття металу лаком та емаллю; правила і норми охорони
праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня
освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог
до стажу роботи.
                            4-й розряд
   - у разі проведення комплексу робіт з лакування внутрішньої
поверхні туб захисним шаром лаку, нанесення грунту, кольорових
відбитків на зовнішню поверхню туб і поопераційного сушіння на
устаткуванні автоматичної лінії.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середнє
освіта.  Одержання  професії  безпосередньо  на  виробництві.
Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією лакувальника туб
3 розряду не менше 1 року.
         5. Машиніст лакувальних машин
       (бляшано-банкове та тубне виробництво)
                            2-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує лакувальними машинами під час
грунтування, лакування та емалювання листів, штаб бляхи і бляшаних
банок під керівництвом машиніста вищої кваліфікації. Сушить листи
бляхи в сушильних агрегатах. Контролює температуру сушильних
агрегатів  за  допомогою  ртутних  термометрів, пірометричних
вольтметрів. Керує розвантажувальним пристроєм. Відбраковує листи
за  якістю.  Заправляє  машини  лаком, емаллю, скипидаром і
розчинниками. Змиває лак та емаль. Замінює гуму. Додержує правил і
норм  охорони  праці, виробничої санітарії та протипожежного
захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип дії машин і обслуговуваних агрегатів;
правила визначення товщини бляхи; температурний режим сушильних
агрегатів; правила заправляння машин лаком, емаллю, скипидаром та
розчинниками; способи змивання лаку і емалі; правила і норми
охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
                            3-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує лакувальними машинами під час
грунтування, лакування і емалювання листів, штабів бляхи та
бляшаних банок. Сушить листи бляхи в  сушильних  агрегатах.
Контролює температуру сушильних агрегатів за допомогою ртутних
термометрів, пірометричних вольтметрів. Подає листи чи штаби бляхи
на вальці лакувальної машини. Регулює швидкість машини. Заправляє
машину лаком, емаллю, скипидаром і розчинниками. Змиває лак і
емаль. Замінює гуму. Завантажує банки у машину. Стежить за роботою
автоматичних приладів, сигнальних ламп і за якістю покриття листів
бляхи або штабів та банок. Підналагоджує машини. Додержує правил і
норм охорони праці, виробничої санітарії  та  протипожежного
захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип дії, будову і способи підналагодження
обслуговуваних машин та агрегатів; правила визначення товщини
бляхи;  температурний  режим  сушильних  агрегатів;  правила
заправляння  машин лаком, емаллю, скипидаром і розчинниками;
способи змивання лаку, емалі; правила покриття лаком та емаллю
бляхи і банок; технічні вимоги до якості грунтування і лакування
поверхонь; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та
протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання професії безпосередньо на  виробництві,  підвищення
кваліфікації і стаж роботи за професією машиніста лакувальних
машин 2 розряду не менше 1 року.
                            4-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує лакувальними машинами під час
лакування листів, штабів бляхи і бляшаних банок на задану товщину
покриття. Підбирає необхідні гатунки лаку, емалі і лакувальних
сумішей. Установлює температурний режим печей при прогартовуванні,
відпалюванні та сушінні бляхи після грунтування і лакування.
Регулює  роботу  установки  під  час  сушіння  інфрачервоним
опроміненням. Налагоджує лакувальні машини. Підтримує  задану
в'язкість лаку, емалі і задану товщину покриття у процесі роботи.
Додержує правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та
протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову і способи налагодження лакувальних
машин різних типів; кінематичні і електричні схеми, правила
перевірки на точність обслуговуваних машин; гатунки, властивості
лаку, емалей і розчинників; способи готування лакувальних сумішей;
будову, призначення і умови застосування контрольно-вимірювального
інструменту; технологічний і температурний режими грунтування,
лакування та емалювання; правила і норми охорони праці, виробничої
санітарії та протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією машиніста лакувальних машин 3 розряду не менше
1 року.
    6. Налагоджувальних устаткування бляшано-банкового
              виробництва
                            3-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Налагоджує зигувальні, підвивальні,
гумопритискні  і  гумоукладальні  автомати  та напівавтомати,
замінюючи і припасовуючи швидкоспрацьовувані деталі та дискові
ножиці. Провадить поточний ремонт, профілактичний огляд, змащує і
випробовує обслуговуване устаткування перед вмиканням. Набиває
сальники, інструктує робітників, які працюють на обслуговуваному
устаткуванні. Додержує правил і норм охорони праці, виробничої
санітарії та протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову і способи налагодження обслуговуваного
устаткування; способи змащування, охолодження і застосовувані
мастильні матеріали; порядок розбирання, складання і регулювання
вузлів  устаткування;  будову  спеціальних  та  універсальних
пристроїв, простої і середньої складності контрольно-вимірювальних
інструментів  та приладів; правила заточування нормального і
спеціального різального інструменту; допуски і посадки, квалітети,
параметри шорсткості поверхні; основи технології металів; правила
і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного
захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня
освіта.  Професійно-технічна  освіта  або  одержання професії
безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
                            4-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Налагоджує автомати і напівавтомати
для обробки туб і склепування корпусів банок, повітряно-водяні
тестери; преси для виробництва кришок і  виготовлення  туб:
фланцевідгинальні  та лакувальні верстати; механічні мішалки.
Визначає технологічну послідовність режимів обробки. Підбирає
різальний і вимірювальний інструмент та пристрої за технологічною
картою або самостійно. Виконує необхідні розрахунки, пов'язані з
налагодженням машин, верстатів, пресів та іншого устаткування.
Встановлює пристрої та інструмент. Додержує правил і норм охорони
праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову устаткування різних типів; кінематичні
та електричні схеми; правила налагодження і перевірки на точність
обслуговуваного устаткування;  будову,  призначення  і  умови
застосування складного контрольно-вимірювального інструменту та
приладів; конструкцію універсальних і спеціальних  пристроїв;
геометрію,  правила  термообробки і доведення нормального та
спеціального  різального  інструменту;  елементарні  правила
підбирання змінних шестерень; систему допусків і посадок; правила
і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного
захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи   за   професією   налагоджувальника   устаткування
бляшано-банкового виробництва 3 розряду не менше 1 року.
                            5-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА  ОБОВ'ЯЗКИ.  Налагоджує  корпусоутворювальні,
закатні, пастонакладальні, куторубальні автомати і напівавтомати,
фігурні ножиці, штамп-преси та автоматичні тестери. Підналагоджує
автоматичні і напівавтоматичні лінії та верстати з програмним
керуванням.  Виконує  технічні  розрахунки,  необхідні  для
налагодження машин. Установлює спеціальні пристрої з вивіренням їх
у  різних  площинах. Додержує правил і норм охорони праці,
виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ:  конструктивні  особливості,  кінематичні,
електричні схеми і способи перевірки на точність обслуговуваного
устаткування; схеми розкроювання бляхи, розміри і номери банок;
правила визначення режимів роботи обслуговуваного устаткування;
правила  і  норми  охорони  праці,  виробничої санітарії та
протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища освіта (молодший спеціаліст).
Підвищення  кваліфікації.  Стаж  роботи   за   професією
налагоджувальника устаткування бляшано-банкового виробництва 4
розряду не менше 1 року.
                            6-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА  ОБОВ'ЯЗКИ.  Налагоджує  напівавтоматичні  та
автоматичні лінії і верстати з програмним керуванням на повний
цикл обробки бляшаних банок різних типів. Забезпечує безперервну
роботу  обслуговуваного устаткування. Додержує правил і норм
охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ:  будову,  кінематичні, електричні схеми і
взаємодію механізмів обслуговуваних ліній та верстатів; процес
обробки  деталей  та  застосований  інструмент, на верстатах
напівавтоматичної і автоматичної ліній; норми витрат інструментів
і  показники  їх стійкості; правила і норми охорони праці,
виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища освіта (молодший спеціаліст).
Підвищення  кваліфікації.  Стаж  роботи   за   професією
налагоджувальника устаткування бляшано-банкового виробництва 5
розряду не менше 1 року.
         7. Оброблювач заготовок для туб
                            3-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Провадить хімічну обробку заготовок
для туб на спеціальних апаратах. Промиває, прожирює і сушить
заготовки відповідно до встановленого режиму. Підготовляє апарати
і ванни до процесу обробки та завантажує заготовки для туб. Готує
розчини. Регулює апарати за приладами. Контролює якість заготовок
для  туб  із застосуванням індикаторного розчину. Вивантажує
заготовки з апарата. Веде виробничий журнал, обліку  витрат
сировини. Провадить підналагодження і поточний ремонт апаратів.
Додержує правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та
протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову апаратів; правила проведення хімічної
обробки  заготовок  для  туб;  будову,  призначення і умови
застосування контрольно-вимірювальних приладів;  рецептуру  та
способи  приготування  розчинів;  фізико-хімічні  властивості
компонентів розчину, допоміжних і мастильних матеріалів; правила і
норми  охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного
захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня
освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог
до стажу роботи.
            8. Пресувальник туб
                            3-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Пресує туби методом глибокої витяжки
на агрегатованих пресах-автоматах з подальшою механічною обробкою
на  спеціальних  токарних автоматах (обрізування по довжині,
підрізування торців і нарізання різьби туб). Підготовляє прес і
токарний  верстат  до роботи. Завантажує бункер заготовками.
Перевіряє правильність геометричних параметрів туб (циліндра,
конуса і носика туб) із застосуванням контрольно-вимірювальних
інструментів. Підналагоджує устаткування  у  процесі  роботи,
налагоджує і замінює інструмент. Додержує правил і норм охорони
праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ:  будову  та  способи  налагодження  і
підналагодження обслуговуваного устаткування; будову, призначення
і  умови  застосування  контрольно-вимірювальних інструментів;
правила заточування  нормального  і  спеціального  різального
інструменту; процес витяжки туб із заготовок; технічні вимоги до
туб і заготовок; квалітети і параметри шорсткості оброблюваної
поверхні; основні властивості оброблюваних матеріалів; правила і
норми охорони праці, виробничої санітарії та  протипожежного
захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня
освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог
до стажу роботи.
                            4-й розряд
   - у разі виконання після пресування туб випалювання в печі,
необхідного для зняття напруги у матеріалі туб і видаляння слідів
мастила з поверхні виготовлених туб.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією пресувальника туб 3 розряду не менше 1 року.
        9. Сортувальник жерсті та виробів
                            2-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА   ОБОВ'ЯЗКИ.   Сортує  з  вибраковуванням
суцільнотягнуті банки і туби, денця, кришки і вироби з жерсті
після штампування та пресування. Сортує банки корпусів і штабів
розкрою жерсті на ножицях або на куторубальних машинах. Сортує
листове оцинковане залізо, призначене для виготовлення тари.
Визначає шорсткість поверхні оцинковки. Просвічує денця і кришки.
Упаковує у папір відсортовані кришки за міркою-рахунком. Укладає у
тару заготовки, деталі і готові вироби. Заповнює контрольні талони
і наклеює їх на тару або вкладає в неї. Додержує правил і норм
охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ:  назву і маркування сортованих заготовок,
деталей і виробів; технічні вимоги до заготовок, деталей і
виробів; способи упаковування і укладання в тару; правила і норми
охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
                            3-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Сортує з відбраковуванням корпуси
після склепування, паяння та відгинання фланців і банок після
привальцьовування денець. Провадить вибіркову перевірку якості
нанесення пасти на денця і кришки перед завантаженням їх у
сушильні  апарати  з  вивантаженням і видбраковуванням після
закінчення процесу сушіння. Додержує правил і норм охорони праці,
виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ, технічні вимоги до деталей і готових виробів
на  всіх  фазах  виробництва;  призначення  та  властивості
ущільнювальних розчинів і паст; способи відбраковування денець і
кришок після закінчення сушіння; правила і норми охорони праці,
виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і
стаж роботи за професією сортувальника жерсті та виробів 2 розряду
не менше 1 року.
                            4-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА  ОБОВ'ЯЗКИ.  Сортує  готову  продукцію  і
літографовану жерсть за якістю зображення і видбраковує листи
жерсті з дефектами. Перевіряє якість полуди жерсті. Визначає
товщину жерсті за звуком, з  періодичним  або  безперервним
вимірюванням мікрометром, із сортуванням і підраховуванням за
марками, гатунками і призначенням кришок, денець, корпусів. Зважує
листи і рулони жерсті на вагах. Додержує правил і норм охорони
праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ: марки, гатунки жерсті; призначення і умови
застосування  контрольно-вимірювального  інструменту;  способи
визначення товщини жерсті за звуком; правила і норми охорони
праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією сортувальника жерсті та виробів 3 розряду не
менше 1 року
            10. Сушильник жерсті
                            1-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Сушить або випалює штаби й листи
жерсті в конвеєрних сушильних печах під керівництвом сушильника
вищої кваліфікації. Накладає листи жерсті на дужки, транспортер
конвеєрної сушильної печі або на інші пристрої. Додержує правил і
норм охорони праці, виробничої санітарії  та  протипожежного
захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип дії конвеєрних сушильних печей; види,
формати і гатунки жерсті; правила накладання листів жерсті на
дужки, транспортер та на інші пристрої; правила і норми охорони
праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж.
Без вимог до стажу роботи.
                            2-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Сушить або випалює штаби і листи
жерсті у тунельних сушильних печах після нанесення відбитків чи
лаку. Стежить за приладами і контролює температуру сушильних
агрегатів та печей. Знімає листи і штаби жерсті після сушіння з
підраховуванням та укладанням. Відбраковує листи і смуги жерсті за
якістю. Додержує правил і норм охорони праці, виробничої санітарії
та протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову і принцип дії обслуговуваних тунельних
сушильних печей та транспортерів; види, форми і гатунки жерсті;
правила накладання листів жерсті на дужки, транспортер та інші
пристрої, а також їх знімання після сушіння; режим сушіння;
правила  і  норми  охорони  праці,  виробничої санітарії та
протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж.
Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією сушильника
жерсті 1 розряду не менше 0,5 року.
                            3-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Сушить або випалює штаби і листи в
карусельно-камерних сушильних печах після нанесення відбитків чи
лаку. Установлює листи і штаби жерсті в сушильні кошики, підвішує
їх на каруселі камерних сушильних печей і вивантажує після
сушіння.  Контролює  температуру  печей  за  показаннями
контрольно-вимірювальних  приладів.  Обслуговує  вентилятори.
Додержує правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та
протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ, будову карусельно-камерних сушильних печей;
правила установлення листів і штабів жерсті в сушильні кошики;
температурні режими випалювання жерсті та сушіння лакофарбованих
покриттів; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та
протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж.
Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією сушильника
жерсті 2 розряду не менше 1 року.
                Перелік
   професій, передбачених цим випуском, із зазначенням їх назв
         за випуском 13 ЕТКС видання 1989 р.
 
----------------------------------------------------------------------
| N |Професії за цим   |Діапазон |Професії за випуском |Діапазон |
|з/п |випуском      |розрядів |13          |розрядів |
|  |          |     |ЕТКС видання 1989 р. |     |
|----+--------------------+---------+----------------------+---------|
| 1 |     2     |  3   |     4      | 5    |
|----+--------------------+---------+----------------------+---------|
| 1 |Верстатник бляшано- |  2-4  |Станочник жестяно-  | 2-3  |
|  |банкового      |     |баночного оборудования|     |
|  |устаткування    |     |           |     |
|----+--------------------+---------+----------------------+---------|
| 2 |Готувач ущільнюваль-|  2-4  |Приготовитель уплотня-| 2-4  |
|  |них розчинів та паст|     |ющих растворов и паст |     |
|----+--------------------+---------+----------------------+---------|
| 3 |Комплектувальник туб|  2-3  |Комплектовщик туб   | 2-3  |
|----+--------------------+---------+----------------------+---------|
| 4 |Лакувальник туб   |  3-4  |Лакировщик туб    |  3   |
|----+--------------------+---------+----------------------+---------|
| 5 |Машиніст лакувальних|  2-4  |Машинист лакировоч-  | 2-4  |
|  |машин (бляшано-бан- |     |ных машин       |     |
|  |кове та тубне вироб-|     |           |     |
|  |ництва)       |     |           |     |
|----+--------------------+---------+----------------------+---------|
| 6 |Налагоджувальник  |  3-6  |Наладчик оборудования | 3-6  |
|  |устаткування    |     |жестяно-баночного   |     |
|  |бляшано-банкового  |     |производства     |     |
|  |виробництва     |     |           |     |
|----+--------------------+---------+----------------------+---------|
| 7 |Оброблювач заготовок|  3  |Обработчик заготовок |  3   |
|  |для туб       |     |для туб        |     |
|----+--------------------+---------+----------------------+---------|
| 8 |Пресувальник туб  |  3-4  |Прессовщик туб    |  3   |
|----+--------------------+---------+----------------------+---------|
| 9 |Сортувальник жерсті |  2-4  |Сортировщик жести и  | 2-4  |
|  |та виробів     |     |изделий        |     |
|----+--------------------+---------+----------------------+---------|
| 10 |Сушильник жерсті  |  1-3  |Сушильщик жести    | 1-3  |
----------------------------------------------------------------------
               Перелік
   професій, передбачених випуском 13 ЕТКС видання 1989 р.,
       із зазначенням їх назв за цим випуском
-----------------------------------------------------------------------
| N |Професії за випуском 13|Діапазон|Професії, вміщені в |Діапазон |
|з/п |ЕТКС видання 1989 р.  |розрядів|даному випуску    |розрядів |
|----+-----------------------+--------+---------------------+---------|
| 1 |     2       |  3  |     4     |  5   |
|----+-----------------------+--------+---------------------+---------|
| 1 |Комплектовщик туб   | 2-3  |Комплектувальник туб | 2-3  |
|----+-----------------------+--------+---------------------+---------|
| 2 |Лакировщик туб     |  3  |Лакувальник туб   | 3-4  |
|----+-----------------------+--------+---------------------+---------|
| 3 |Машинист лакировочных | 2-4  |Машиніст лакуваль-  | 2-4  |
|  |машин         |    |них машин (бляшано- |     |
|  |            |    |банкове та тубне ви- |     |
|  |            |    |робництва)      |     |
|----+-----------------------+--------+---------------------+---------|
| 4 |Наладчик оборудования | 3-6  |Налагоджувальник   | 3-6  |
|  |жестяно-баночного про- |    |устаткування бляшано-|     |
|  |изводства       |    |банкового      |     |
|  |            |    |виробництва     |     |
|----+-----------------------+--------+---------------------+---------|
| 5 |Обработчик заготовок  |  3  |Оброблювач заготовок |  3   |
|  |для туб        |    |для туб       |     |
|----+-----------------------+--------+---------------------+---------|
| 6 |Прессовщик туб     |  3  |Пресувальник туб   | 3-4  |
|----+-----------------------+--------+---------------------+---------|
| 7 |Приготовитель уплотня- | 2-4  |Готувач ущільнюваль- | 2-4  |
|  |ющих растворов и паст |    |них розчинів та паст |     |
|----+-----------------------+--------+---------------------+---------|
| 8 |Сортировщик жести и  | 2-4  |Сортувальник жерсті | 2-4  |
|  |изделий        |    |та виробів      |     |
|----+-----------------------+--------+---------------------+---------|
| 9 |Станочник жестяно-   | 2-3  |Верстатник бляшано- | 2-4  |
|  |баночного оборудования |    |банкового устаткуван-|     |
|  |            |    |ня          |     |
|----+-----------------------+--------+---------------------+---------|
| 10 |Сушильщик жести    | 1-3  |Сушильник жерсті   | 1-3  |
-----------------------------------------------------------------------
            Абетковий покажчик
------------------------------------------------------
| N |Професії, вміщені в цьому    |Діапазон|Стор.|
|з/п |випуску             |розрядів|   |
|----+--------------------------------+--------+-----|
| 1 |       2         |  3  | 4 |
|----+--------------------------------+--------+-----|
| 1 |Верстатник бляшано-банкового  |  2-4 |   |
|  |устаткування          |    |   |
|----+--------------------------------+--------+-----|
| 2 |Готувач ущільнювальних розчинів |  2-4 |   |
|  |та паст             |    |   |
|----+--------------------------------+--------+-----|
| 3 |Комплектувальник туб      |  2-3 |   |
|----+--------------------------------+--------+-----|
| 4 |Лакувальник туб         |  3-4 |   |
|----+--------------------------------+--------+-----|
| 5 |Машиніст лакувальних машин   |  2-4 |   |
|  |(бляшано-банкове        |    |   |
|  |та тубне виробництва)      |    |   |
|----+--------------------------------+--------+-----|
| 6 |Налагоджувальник устаткування  |  3-6 |   |
|  |бляшано-банкового виробництва  |    |   |
|----+--------------------------------+--------+-----|
| 7 |Оброблювач заготовок для туб  |   3 |   |
|----+--------------------------------+--------+-----|
| 8 |Пресувальник туб        |  3-4 |   |
|----+--------------------------------+--------+-----|
| 9 |Сортувальник жерсті та виробів |  2-4 |   |
|----+--------------------------------+--------+-----|
| 10 |Сушильник жерсті        |  1-3 |   |
------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка