Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про реєстрацію місць зберігання спирту


       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
     ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА
          ТА ОБІГУ АЛКОГОЛЮ І ТЮТЮНУ
               Л И С Т
 
 N 17310/7/21-0217 від 26.12.2000
                 Державний департамент
                 регулювання виробництва та обігу
                 алкоголю і тютюну Мінфіну України
                 N 091/4584 від 26.12.2000
 
       Про реєстрацію місць зберігання спирту
 
   У зв'язку із змінами у  структурі  центральних  органів
виконавчої влади, затверджених   Указом Президента України від
15 грудня 1999 року за N 1573/99 ( 1573/99 ), прийняттям постанови
Кабінету Міністрів   України від 4 жовтня 2000 року за N 1514
( 1514-2000-п ) "Про затвердження  Положення  про  Державний
департамент регулювання виробництва та обігу алкоголю і тютюну" та
необхідністю врегулювання питань, що регламентовані у спільних
листах Державної податкової адміністрації України від 12.12.96 за
N 16-2214/10-1428 ( va428225-96 ) і Держхарчопрому України від
11.12.96 за N 04-13/1346, Державної податкової адміністрації
України від 23.01.97 за N 16-2017/10-503 ( v-503225-97 ) і
Держсадвинпрому України від 15.01.97 за N 13/03-84, доводимо до
вашого відома наступне:
   На Державний департамент регулювання виробництва та обігу
алкоголю  і  тютюну  (Держалкогольтютюн)  покладені  функції
здійснювати перевірки виробничих, складських приміщень суб'єктів
підприємницької  діяльності,  які  виробляють,  зберігають,
транспортують та реалізують спирт, виноматеріали і алкогольні
напої, на відповідність їх вимогам нормативно-правових актів.
   Враховуючи викладене,  реєстрація місць зберігання спирту
етилового проводиться органами Державної податкової служби на
підставі  акта відповідності місць зберігання спирту вимогам
нормативно-технічних  актів,  який  складається  спеціалістами
Держалкогольтютюну (01001, м. Київ-1, вул. Б. Грінченка, 1, тел.
228-82-29). Обстеження місць зберігання спирту і видача акта
проводиться без справляння плати.
   В акті зазначаються адреса місця зберігання спирту, його
місткість та довідки органів, що здійснювали їх обстеження на
відповідність діючим будівельним, технологічним, протипожежним,
техніки безпеки та санітарним нормам і правилам, а також вимогам
інструкції  по прийманню, відпуску, транспортуванню і обліку
етилового спирту, затвердженої Мінхарчопромом СРСР від 25.09.85,
та іншим нормативно-технічним актам. Повірка засобів виміру спирту
здійснюється органами Держстандарту. Технологічна схема приймання,
зберігання  та  відпуску  спирту повинна надавати можливість
проводити його інвентаризацію та відповідати вимогам Раціональних
схем спиртоприймального відділення, спиртосховища та пристанційної
бази, затвердженим Держхарчопромом України 19.12.96.
   Акт відповідності місць зберігання спирту етилового вимогам
нормативно-технічної     документації     затверджується
Держалкогольтютюном. Зазначений акт складається один раз у 5 років
і є дійсним до затвердження відповідного нового акта, який
складається  за  наслідками  обов'язкового  обстеження  місця
зберігання спирту спеціалістами Держалкогольтютюну за два тижні до
закінчення п'ятирічного терміну з дати затвердження попереднього
акта  обстеження  цього місця, або у зв'язку із порушенням
відповідності місць зберігання спирту вимогам нормативно-технічної
документації. У разі зміни власника місця зберігання спирту
етилового вищевказаний акт та свідоцтво про реєстрацію місця
зберігання спирту, що видані попередньому власникові, втрачають
чинність.
   Раніше складені  акти обстеження місць зберігання спирту
дійсні на термін до проведення обстеження та затвердження нового
акта спеціалістами Держалкогольтютюну, але не пізніше терміну дії,
що зазначений в самих актах, які складені раніше.
   Держалкогольтютюн надсилає  у  дводенний  термін  копію
затвердженого акта органу Державної податкової служби за місцем
реєстрації суб'єкта господарювання - власника місця зберігання
спирту.
   Згідно з  порядком,  визначеним  Державною  податковою
адміністрацією України, та на підставі копії зазначеного акта
органи Державної податкової служби реєструють місця зберігання
спирту і видають відповідне свідоцтво. У зв'язку із затвердженням
нового акта свідоцтво про реєстрацію місця зберігання спирту,
видане на підставі раніше затвердженого акта, втрачає чинність,
про що органи Державної податкової служби повідомляють суб'єкта
господарювання.
   У випадку  встановлення  невідповідності місць зберігання
спирту вимогам нормативно-технічної  документації  спеціалісти
Держалкогольтютюну складають окремий акт, суб'єкту господарювання
- власнику місця зберігання спирту пропонується усунути недоліки у
визначений  в  акті  термін.  У разі невиконання суб'єктами
господарювання вимог до місць зберігання спирту Держалкогольтютюн
у дводенний термін інформує про це органи Державної податкової
служби та надсилає до них такий окремий затверджений акт. З
моменту затвердження цього акта раніше видані акт та свідоцтво про
реєстрацію місця зберігання спирту етилового втрачають чинність.
   Органи Державної  податкової служби за місцем реєстрації
власника місця  зберігання  спирту  у  разі  отримання  від
Держалкогольтютюну повідомлення і акта про невідповідність місця
зберігання спирту вимогам нормативно-технічної документації у
дводенний термін повідомляють суб'єкту господарювання про втрату
чинності виданого раніше свідоцтва про реєстрацію місця зберігання
спирту етилового.
   Вимоги цього листа  щодо  обов'язкового  складання  акта
обстеження  місць  зберігання  спирту  Держалкогольтютюном
застосовуються до суб'єктів господарювання, які одержують спирт
етиловий для забезпечення функціонування кількості, що перевищує
100 декалітрів на рік.
   У випадку, коли суб'єкт господарювання одержує спирт етиловий
в кількості до 100 декалітрів на рік, реєстрація місць зберігання
здійснюється органами Державної податкової служби на підставі акта
перевірки посадовою особою державного податкового органу  та
довідок відповідних органів про відповідність місць зберігання
протипожежним та санітарним нормам.
 
 Заступник Голови ДПА України              Г.Оперенко
 
 Голова Державного департаменту
 регулювання виробництва та обігу
 алкоголю і тютюну Мінфіну України           В.Гончарук
 
 "Налоговый, банковский, таможенный КОНСУЛЬТАНТ",
 N 5, 30 січня 2001 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка