Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження заходів Міністерства на виконання розпорядження Президента України від 03.11.2000 N 344/2000-рп "Про додаткові заходи щодо поліпшення соціального захисту та медичного обслуговування інвалідів"


       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
               Н А К А З
 
 N 375 від 29.12.2000
 
    Про затвердження заходів Міністерства на виконання
     розпорядження Президента України від 03.11.2000
    N 344/2000-рп "Про додаткові заходи щодо поліпшення
  соціального захисту та медичного обслуговування інвалідів"
 
   На виконання розпорядження Президента України "Про додаткові
заходи щодо  поліпшення  соціального  захисту  та  медичного
обслуговування інвалідів" ( 344/2000-рп ) з метою забезпечення
інвалідам рівних з іншими громадянами можливостей для участі в
соціально-економічному  та  політичному  житті  суспільства,
реалізації інтелектуального та фізичного потенціалу, створення
умов для їх нормальної життєдіяльності, Н А К А З У Ю:
   1. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій:
   1.1. Посилити контроль за якістю надання медичної допомоги
інвалідам та ветеранам
                             постійно
   1.2. Продовжити створення при поліклініках медико-соціальних
відділень для обслуговування ветеранів війни,  інвалідів  та
непрацездатних літніх людей
                          2001 - 2002 рр.
   1.3. Продовжити організацію при багатопрофільних лікарнях
відділень сестринського догляду для лікування хронічно хворих
літнього віку та інвалідів
                          2001 - 2002 рр.
   1.4. Забезпечувати  кардіостимуляторами  та  ендопротезами
суглобів вітчизняного  виробництва  малозабезпечених  одиноких
інвалідів, які потребують хірургічного лікування із застосуванням
цих апаратів
                             постійно
   1.5. Забезпечити створення в обласних центрах, мм.Києві та
Севастополі лікарень для хворих на термінальній стадії (хоспіси)
                         протягом 2001 р.
   1.6. Забезпечити    в    поліклінічних   відділеннях
лікувально-профілактичних закладів 100-відсотковий медичний огляд
ветеранів  війни  для  своєчасного  лікування,  профілактики
ускладнення захворювань та виявлення  осіб,  які  потребують
медико-соціальної допомоги
                             постійно
   1.7. Забезпечити надання первинної медико-соціальної допомоги
інвалідам та ветеранам в амбулаторіях, дільничних поліклініках та
інших закладах охорони здоров'я сільської місцевості
                             постійно
   1.8. Забезпечити хворих на цукровий діабет  вітчизняними
лікувальними засобами.
                             постійно
   2. Начальнику  управління  медико-соціальної  експертизи
(Марунич В.В.) з метою вдосконалення організації роботи  та
підвищення якості надання медико-соціальної експертної допомоги
ветеранам та інвалідам:
   2.1. Розробити проект Порядку встановлення груп інвалідності
                        I півріччя 2001 р.
   2.2. Провести поглиблений аналіз причин інвалідності серед
категорії "інвалід з дитинства" та підготувати аналітичний огляд
за 2000 рік
                        I півріччя 2001 р.
   2.3. Розробити  та  затвердити  стандарти  проведення
медико-соціальної експертизи хворих та інвалідів з віддаленими
наслідками відкритої черепно-мозкової травми
                         протягом 2001 р.
   2.4. Розробити проект Переліку захворювань і вад, при яких
інвалід не може бути допущений до керування автомобілем з ручним
керуванням
                        I півріччя 2001 р.
   2.5. Розробити методичні рекомендації щодо організації роботи
обласних (центральних  міських)  медико-соціальних  експертних
комісій
                        II півріччя 2001 р.
   2.6. Розробити проект наказу Міністерства "Про вдосконалення
системи інформаційного забезпечення медико-соціальної експертизи"
                        II півріччя 2001 р.
   2.7. Розробити проект Порядку визнання інвалідами колишніх
військовослужбовців
                        I півріччя 2001 р.
   2.8. За погодженням з Міністерством праці та соціальної
політики України розробити та затвердити Порядок  переогляду
інвалідів щодо їх спроможності керувати автомобілем
                        II півріччя 2001 р.
   3. Начальнику  управління  медико-соціальної  експертизи
Маруничу В.В., директору НДЇ медико-екологічних проблем Донбасу і
вугільної промисловості Мухіну В.В. розробити орієнтовний Перелік
показаних професій, умов і характеру праці для працевлаштування
інвалідів із поєднаними формами захворювань і наслідків травм
                        I півріччя 2001 р.
   4. Начальнику  управління  медико-соціальної  експертизи
Маруничу  В.В.,  директору  Українського  державного  НДЇ
медико-соціальних проблем інвалідності Іпатову А.В., начальнику
управління охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації
Василишину  Р.В  організувати  і  провести  науково-практичну
конференцію на тему:  "Актуальні  проблеми  реабілітації  та
медико-соціальної експертизи"
                        II півріччя 2001 р.
   5. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської  міських  державних  адміністрацій:
   5.1. Здійснити аналіз причин первинної інвалідності дітей,
результати аналізу заслухати на засіданні колегії органу охорони
здоров'я
                        I півріччя 2001 р.
   5.2. Продовжити створення та забезпечення роботи центрів
медичної реабілітації для дітей
                         протягом 2001 р.
   5.3. Забезпечити підвищення кваліфікації лікарів, педагогів,
логопедів, медичних психологів, педагогів-дефектологів та інших
спеціалістів реабілітаційних центрів на всіх видах післядипломної
освіти
                         протягом 2001 р.
   6. Начальнику управління забезпечення лікарськими засобами та
виробами медичного призначення Державного департаменту з контролю
за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів
медичного призначення Павелко Н.Ю., Міністру охорони здоров'я
Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я
обласних,  Київської  та  Севастопольської  міських державних
адміністрацій:
   6.1. Продовжити роботу щодо розширення мережі "ветеранських
аптек"
                          2001 - 2002 рр.
   6.2. Щоквартально подавати інформацію  щодо  забезпечення
лікарськими засобами та виробами медичного призначення пільгових
груп населення відповідно до Переліку, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 17.08.98 N 1303, (1303-98-п ) до
Державного  департаменту  з контролю за якістю, безпекою та
виробництвом лікарських засобів згідно з додатком
                         протягом 2001 р.
   7. Начальникам  Головного управління організації медичної
допомоги населенню Гойді Н.Г.,  управління  медико-соціальної
експертизи Маруничу В.В., управління забезпечення лікарськими
засобами та виробами медичного призначення Державного департаменту
з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів
і виробів медичного призначення Павелко Н.Ю. організовувати роботу
щодо узагальнення та запровадження в закладах охорони здоров'я
передового  вітчизняного  та  світового  досвіду  з  питань
медико-соціального обслуговування та реабілітації інвалідів, їх
медикаментозного забезпечення.
                             постійно
   8. Контроль за  виконанням  цього  наказу  покласти  на
заступників Міністра Картиша А.П., Коротка О.С., Поляченка Ю.В.
 
 В.о.Міністра                    О.О.Бобильова
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка