Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Комплексну програму розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь у 2001-2005 роках та прогноз до 2010 року

Страница 4


/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 / Стр.5 /

    Області:
    Вінницька  тис.
           гектарів                       З   З
 
150101 державний  тис.                        2100 2100
    бюджет    гривень
    кошти     -"-                        900  900
    сільгосп-
    виробників
    Волинська  тис.       1,4  1,8   2,7   3,1   9  17  26
           гектарів
 
150101 державний  тис.      980  1260  1890  2170  6300 11900 18200
    бюджет    гривень
    кошти     -"-     420  540   810   930  2700 5100 7800
    сільгосп-
    виробників
    Житомирська тис.       1,4  1,8   2,7   3,1   9  17  26
           гектарів
 
150101 державний  тис.      980  1260  1890  2170  6300 11900 18200
    бюджет    гривень
    кошти     -"-     420  540   810   930  2700 5100 7800
    сільгосп-
    виробників
    Закарпатська тис.                         7   7
           гектарів
 
150101 державний  тис.                        4900 4900
    бюджет    гривень
    кошти     -"-                        2100 2100
    сільгосп-
    виробників
    Івано-    тис.                         9   9
    Франківська гектарів
 
150101 державний  тис.                        6300 6300
    бюджет    гривень
    кошти     -"-                       2700 2700
    сільгосп-
    виробників
    Київська   тис.                         7   7
           гектарів
 
150101 державний  тис.                        4900 4900
    бюджет    гривень
    кошти     -"-                       2100 2100
    сільгосп-
    виробників
    Львівська  тис.       1,9  2,4   3,6   4,1  12  24  36
           гектарів
 
150101 державний  тис.     1330  1680  2520  2870  8400 16800 25200
    бюджет    гривень
    кошти     -"-     570  720  1080  1230  3600 7200 10800
    сільгосп-
    виробників
    Рівненська  тис.       1,2  1,6   2,4   2,8   8  15  23
           гектарів
 
150101 державний  тис.      840  1120  1680  1960  5600 10500 16100
    бюджет    гривень
    кошти     -"-     360  480   720   840  2400 4500 6900
    сільгосп-
    виробників
    Сумська                              4   4
 
 
150101 державний  тис.                        2800 3800
    бюджет    гривень
    кошти     -"-                       1200 1200
    сільгосп-
    виробників
    Тернопіль-  тис.                         6   6
    ська     гектарів
 
150101 державний  тис.                        4200 4200
    бюджет    гривень
    кошти     -"-                       1800 1800
    сільгосп-
    виробників
    Хмельницька тис.                         5   5
           гектарів
 
150101 державний  тис.                        3500 3500
    бюджет    гривень
    кошти     -"-                       1500 1500
    сільгосп-
    виробників
    Чернівецька тис.                         5   5
           гектарів
 
150101 державний  тис.                        3500 3500
    бюджет    гривень
    кошти     -"-                       1500 1500
    сільгосп-
    виробників
    Чернігівська тис.       1,2  1,6   2,4   2,8   8  15  23
           гектарів
 
150101 державний  тис.      840  1120  1680  1960  5600 10500 16100
    бюджет    гривень
    кошти     -"-     360  480   720   840  2400 4500 6900
    сільгосп-
    виробників
    УСЬОГО    тис.       7,1  9,2  13,8  15,9  46  134  180
           гектарів
 
150101 державний  тис.     4970  6440  9660  11130  32200 93800 26000
    бюджет    гривень
    кошти     -"-     2130  2760  4140  4770  13800 40200 54000
    сільгосп-
    виробників
-----------------------------------------------------------------------------------
 
                            Додаток 7
                            до Програми
            ОБСЯГИ ТА ВАРТІСТЬ
       робіт із захист населених пунктів від
         підтоплення грунтовими водами
 
 
----------------------------------------------------------------------------
Код  |Адміністра- | Одиниця|2001|2002 |2003 |2004 |2005 |2001-|2006-|2001-
функці-|тивно-тери- | виміру |рік |рік |рік |рік | рік |2005 |2010 |2010
ональ- |торіальна  |    |  |   |   |   |   |роки |роки |роки
ної  |одиниця,  |    |  |   |   |   |   |   |   |
класи- |джерело   |    |  |   |   |   |   |   |   |
фікації|фінансування|    |  |   |   |   |   |   |   |
----------------------------------------------------------------------------
    Автономна  населених     2   2   2   3   9  48  57
    Республіка  пунктів
    Крим
 
150101 державний  тис.      600  600  600  900 2700 14400 17100
    бюджет    гривень
    Області:
    Дніпропет-  населених     2   2   3   3  10  20  30
    ровська   пунктів
 
150101 державний  тис.      600  600  900  900 3000 6000 9000
    бюджет    гривень
    Запорізька  населених     1   1   1   1   4  17  21
           пунктів
 
150101 державний  тис.      300  300  300  300 1200 5100 6300
    бюджет    гривень
    Луганська  населених           1   1   2   1   З
           пунктів
 
150101 державний  тис.            300  300  600  300  900
    бюджет    гривень
    Миколаїв-  населених     2   2   2   3   9  17  26
    ська     пунктів
 
150101 державний  тис.      600  600  600  900 2700 5100 7800
    бюджет    гривень
    Одеська   населених     1   1   1   2   5  24  29
           пунктів
 
150101 державний  тис.      300  300  300  600 1500 7200 8700
    бюджет    гривень
    Херсонська  населених     4   6   6   6  22  22  44
           пунктів
 
150101 державний  тис.      1200 1800 1800 1800 6600 6600 13200
    бюджет    гривень
    УСЬОГО    населених    12  14  16  19  61  149  210
           пунктів
 
150101 державний  тис.      3600 4200 4800 5700 18300 44700 63000
    бюджет    гривень
----------------------------------------------------------------------------
 
                            Додаток 8
                            до Програми
            ОБСЯГИ ТА ВАРТІСТЬ
      виконання робіт із завершення будівництва
       зрошувальних систем у 2001-2010 роках
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------
Код  |Адміністра- | Одиниця|2001 | 2002 | 2003 | 2004| 2005 | 2001- |2006-| 2001-
функці-|тивно-тери- | виміру |рік | рік | рік | рік | рік | 2005 |2010 | 2010
ональ- |торіальна  |    |   |   |   |   |    | роки |роки | роки
ної  |одиниця,  |    |   |   |   |   |    |    |   |
класи- |джерело   |    |   |   |   |   |    |    |   |
фікації|фінансування|    |   |   |   |   |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------------
    Автономна  тис.               2   3,5   5,5  10   15,5
    Республіка  гектарів
    Крим
 
150101 державний  тис.             4000 7000  11000  20000 31000
    бюджет    гривень
    кошти     -"-             2000 3500  5500  10000 15500
    сільгосп-
    виробників
    Області:
    Дніпропет-  тис.           0,5          0,5   5   5,5
    ровська   гектарів
 
150101 державний  тис.         1000         1000  10000 11000
    бюджет    гривень
    кошти     -"-         500          500  5000  5500
    сільгосп-
    виробників
    Запорізька  тис.               3   3    6   10   16
           гектарів
 
150101 державний  тис.             6000 6000  12000  20000 32000
    бюджет    гривень
    кошти     -"-             3000 3000  6000  10000 16000
    сільгосп-
    виробників
    Київська   тис.    0,3                 0,3      0,3
           гектарів
 
150101 державний  тис.   600                 600      600
    бюджет    гривень
    кошти     -"-  300                 300      300
    сільгосп-
    виробників
    Херсонська  тис.       0,7  2       2    4,7  15   19,7
           гектарів
 
150101 державний  тис.      1400  4000     4000  9400  30000 39400
    бюджет    гривень
    кошти     -"-      700  2000     2000  4700  15000 19700
    сільгосп-
    виробників
    УСЬОГО    тис.    0,3  0,7  2,5   5   8,5  17   40   57
           гектарів
 
150101 державний  тис.   600  1400  5000  10000 17000  34000  80000 114000
    бюджет    гривень
    кошти     -"-  300  700  2500  5000 8500  17000  40000 57000
    сільгосп-
    виробників
------------------------------------------------------------------------------------
 
                            Додаток 9
                            до Програми
              ЗВЕДЕНІ ДАНІ
     вартості робіт з будівництва, реконструкції та
      поліпшення екологічного стану зрошуваних та
      осушених угідь і захисту населених пунктів
        від підтоплення грунтовими водами
 
                          (тис. гривень)
-------------------------------------------------------------------------
Код  |Адміністра- |2001|2002|2003 | 2004 | 2005 | 2001- | 2006-| 2001-
функці-|тивно-тери- |рік |рік |рік | рік | рік | 2005 | 2010 | 2010
ональ- |торіальна  |  |  |   |   |   | роки | роки | роки
ної  |одиниця,  |  |  |   |   |   |    |   |
класи- |джерело   |  |  |   |   |   |    |   |
фікації|фінансування|  |  |   |   |   |    |   |
-------------------------------------------------------------------------
    Автономна
    Республіка
    Крим
 
150101 державний     3200 6100 14600 22900  46800 96400 143200
    бюджет
    кошти       1300 2750  7000 11000  22050 41000 63050
    сільгосп-
    виробників
    Області:
    Вінницька
 
150101 державний                      8100  8100
    бюджет
    кошти                        3900  3900
    сільгосп-
    виробників
    Волинська
 
150101 державний     980 1260  1890  2170  6300 11900 18200
    бюджет
    кошти       420  540  810  930  2700  5100  7800
    сільгосп-
    виробників
    Дніпропет-
    ровська
 
150101 державний     3300 8300 10900 12900  35400 61000 96400
    бюджет
    кошти       1350 3850  5000  6000  16200 27500 43700
    сільгосп-
    виробників
    Донецька
 
150101 державний     1600 6800  7000  8000  23400 32000 55400
    бюджет
    кошти       800 3400  3500  4000  11700 16000 27700
    сільгосп-
    виробників
    Житомирська
 
150101 державний     980 1260  1890  2170  6300 11900 18200
    бюджет
    кошти       420  540  810  930  2700  5100  7800
    сільгосп-
    виробників
    Закарпатська
 
150101 державний                      4900  4900
    бюджет
    кошти                        2100  2100
    сільгосп-
    виробників
    Запорізька
 
150101 державний     2000 7300 16300 18300  43900 61100 105000
    бюджет
    кошти       850 3500  8000  9000  21350 28000 49350
    сільгосп-
    виробників
    Івано-
    Франківська
 
150101 державний                      6300  6300
    бюджет
    кошти                        2700  2700
    сільгосп-
    виробників
    Київська
 
150101 державний  600            600      8900  9500
    бюджет
    кошти    300            300      4100  4400
    сільгосп-
    виробників
    Кіровоград-
    ська
 
150101 державний     500 1000  6000  5000  12500 13000 25500
    бюджет
    кошти       250  500  3000  2500  6250  6500 12750
    сільгосп-
    виробників
    Луганська
 
150101 державний     200  800  6300  5300  12600  6300 18900
    бюджет
    кошти       100  400  3000  2500  6000  3000  9000
    сільгосп-
    виробників
    Львівська
 
150101 державний     1330 1680  2520  2870  8400 16800 25200
    бюджет
    кошти       570  720  1080  1230  3600  7200 10800
    сільгосп-
    виробників
    Миколаївська
 
150101 державний     2300 8500  8600 14900  34300 50100 84400
    бюджет
    кошти       850 3950  4000  7000  15800 22500 38300
    сільгосп-
    виробників
    Одеська
 
150101 державний     2800 7900  7300 16300  34300 53200 87500
    бюджет
    кошти       1250 3800  3500  7850  16400 23000 39400
    сільгосп-
    виробників
    Полтавська
 
150101 державний                      3000  3000
    бюджет
    кошти                        1500  1500
    сільгосп-
    виробників
    Рівненська
 
150101 державний     840 1120  1680  1960  5600 10500 16100
    бюджет
    кошти       360  480  720  840  2400  4500  6900
    сільгосп-
    виробників
    Сумська
 
150101 державний                      2800  2800
    бюджет
    кошти                        1200  1200
    сільгосп-
    виробників
    Тернопіль-
    ська
 
150101 державний                      4200  4200
    бюджет
    кошти                        1800  1800
    сільгосп-
    виробників
    Харківська
 
150101 державний                      3000  3000
    бюджет
    кошти                        1500  1500
    сільгосп-
    виробників
    Херсонська
 
150101 державний     4700 11200 13800 24800  54500 86600 141100
    бюджет
    кошти       1750 4700  6000 11500  23950 40000 63950
    сільгосп-
    виробників
    Хмельницька
 
150101 державний                      3500  3500
    бюджет
    кошти                        1500  1500
    сільгосп-
    виробників
    Черкаська
 
150101 державний                      3000  3000
    бюджет
    кошти                        1500  1500
    сільгосп-
    виробників
    Чернівецька
 
150101 державний                      3500  3500
    бюджет
    кошти                        1500  1500
    сільгосп-
    виробників
    Чернігівська
 

/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 / Стр.5 /


Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка