Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Комплексну програму розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь у 2001-2005 роках та прогноз до 2010 року

Страница 1


Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 / Стр.5 /


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
         від 16 листопада 2000 р. N 1704
                Київ
      Про Комплексну програму розвитку меліорації
    земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних
     та осушених угідь у 2001-2005 роках та прогноз
              до 2010 року
 
   На виконання Указу Президента України від 23 червня 1998 р.
N 670  (  670/98  )  "Про  заходи щодо державної підтримки
водогосподарсько-меліоративного комплексу" та з метою підвищення
ролі  меліорованих  земель  у  продовольчому  та  ресурсному
забезпеченні держави, зменшення залежності сільськогосподарського
виробництва  від  несприятливих  природно-кліматичних  умов,
поліпшення екологічного стану сільськогосподарських угідь  та
створення екологічно безпечних умов експлуатації меліоративних
систем Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Схвалити розроблену Державним  комітетом  по  водному
господарству разом з іншими центральними і місцевими органами
виконавчої влади Комплексну програму розвитку меліорації земель і
поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь у
2001-2005 роках та прогноз до 2010 року (далі - Програма),
затвердити завдання на її виконання згідно з додатками 1-4.
   Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим та
обласним державним адміністраціям розробити відповідні регіональні
програми.
   2. Міністерству   економіки,   Міністерству   фінансів,
Міністерству екології та природних ресурсів, Державному комітету
по водному господарству, Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, обласним державним адміністраціям передбачати під  час
розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку та
державного і місцевих бюджетів починаючи з 2001 року видатки на
реалізацію заходів, визначених Програмою, у межах щорічних обсягів
бюджетного фінансування.
   3. Державному комітету по водному господарству вжити заходів
до вдосконалення структури експлуатаційної меліоративної служби і
розвитку її виробничо-технічної бази, забезпечення функціонування
державної міжгосподарської меліоративної мережі.
   4. Рекомендувати  Українській  академії  аграрних  наук
удосконалити систему наукових досліджень з проблем комплексної
меліорації земель, активізувати роботу, пов'язану з удосконаленням
поливних режимів та технологій поливу, створенням нових сортів і
гібридів сільськогосподарських культур, чутливих до зрошення,
стійких до хвороб і шкідників і спроможних давати не менш як два
урожаї на рік.
   5. Контроль  за  виконанням  цієї постанови покласти на
Віце-прем'єр-міністра України Гладія М.В.
 
       Перший
   віце-прем'єр-міністр України          Ю.ЄХАНУРОВ
   Інд. 22
 
                     Додаток 1
              до постанови Кабінету Міністрів України
                від 16 листопада 2000 р. N 1704
               ЗАВДАННЯ
    щодо реконструкції зрошувальних систем та поліпшення
        екологічного стану зрошуваних земель
                          (тис. гектарів)
-----------------------------------------------------------------
  Регіон   |      2001-2005 роки     |2006-|2001-
        |------------------------------------|2010 |2010
        |2001| 2002| 2003| 2004 | 2005|усього|роки |роки
-----------------------------------------------------------------
 
Автономна       2,6  5,5  10   15  33,1  62  95,1
Республіка Крим
   Області:
 
Вінницька                        6   6
 
Дніпропетровська    2,7  6,7  10   12  31,4  45  76,4
 
Донецька        1,6  6,8   7   8  23,4  32  55,4
 
Запорізька       1,7   7  10   12  30,7  36  66,7
 
Київська                         4   4
 
Кіровоградська     0,5   1   6   5  12,5  13  25,5
 
Луганська       0,2  0,8   6   5   12  6   18
 
Миколаївська      1,7  7,9   8   14  31,6  45  76,6
 
Одеська        2,5  7,6   7  15,7  32,8  46  78,8
 
Полтавська                        3   3
 
Харківська                        3   3
 
Херсонська       2,1  5,4  12   19  38,5  50  88,5
 
Черкаська                        3   3
-----------------------------------------------------------------
Усього        16,5 48,8  80 100,7   246 354  600
 
                     Додаток 2
              до постанови Кабінету Міністрів України
                від 16 листопада 2000 р. N 1704
               ЗАВДАННЯ
    щодо реконструкції осушувальних систем та поліпшення
        екологічного стану осушених земель
                         (тис. гектарів)
-----------------------------------------------------------------
  Область   |      2001-2005 роки     |2006-|2001-
        |------------------------------------|2010 |2010
        |2001| 2002| 2003| 2004 | 2005|усього|роки |роки
-----------------------------------------------------------------
 
Вінницька                        3   3
 
Волинська        1,4  1,8  2,7  3,1  9   17  26
 
Житомирська       1,4  1,8  2,7  3,1  9   17  26
 
Закарпатська                       7   7
 
Івано-Франківська                    9   9
 
Київська                         7   7
 
Львівська        1,9  2,4  3,6  4,1  12   24  36
 
Рівненська       1,2  1,6  2,4  2,8  8   15  23
 
Сумська                         4   4
 
Тернопільська                      6   6
 
Хмельницька                       5   5
 
Чернівецька                       5   5
 
Чернігівська      1,2  1,6  2,4  2,8  8   15  23
----------------------------------------------------------------
   Усього       7,1  9,2 13,8  15,9  46   134 180
 
                     Додаток 3
              до постанови Кабінету Міністрів України
                від 16 листопада 2000 р. N 1704
               ЗАВДАННЯ
         щодо захисту населених пунктів
        від підтоплення грунтовими водами
                   (населених пунктів - одиниць)
-----------------------------------------------------------------
  Регіон   |  Кількість населених пунктів   |2006-|2001-
        |------------------------------------|2010 |2010
        |2001| 2002| 2003| 2004 | 2005|разом |роки |роки
        |рік | рік | рік | рік | рік |   |   |
-----------------------------------------------------------------
Автономна        2   2   2   3   9   48   57
Республіка Крим
   Області:
 
Дніпропетровська    2   2   3   3  10   20   30
 
Запорізька       1   1   1   1  4   17   21
 
Луганська               1   1  2   1   3
 
Миколаївська      2   2   2   3  9   17   26
 
Одеська         1   1   1   2  5   24   29
 
Херсонська       4   6   6   6  22   22   44
-----------------------------------------------------------------
   Усього      12   14   16   19  61  149  210
 
                     Додаток 4
              до постанови Кабінету Міністрів України
                від 16 листопада 2000 р. N 1704
               ЗАВДАННЯ
        щодо виконання робіт із завершення
         будівництва зрошувальних систем
 
----------------------------------------------------------------
  Регіон   |  Кількість меліоративних   |Нове |Разом,
        |    об'єктів за роками    |будів-|2001-
        |--------------------------------|ництво|2010
        |2001 |2002|2003|2004|2005|усього|2006- |роки
        |рік |рік |рік |рік |рік |   |2010 |
        |   |  |  |  |  |   |роки |
----------------------------------------------------------------
 
Автономна             2  3,5  5,5  10   15,5
Республіка Крим
   Області:
 
Дніпропетровська      0,5       0,5   5   5,5
 
Запорізька            3   3   6  10    16
 
Київська     0,3            0,3      0,3
 
Херсонська       0,7  2     2  4,7  15   19,7
----------------------------------------------------------------
   Усього    0,3 0,7 2,5  5  8,5  17  40    57
 
                      СХВАЛЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                від 16 листопада 2000 р. N 1704
            КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
       розвитку меліорації земель та поліпшення
      екологічного стану зрошуваних та осушених
     угідь у 2001-2005 роках та прогноз до 2010 року
 
            I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
   Цю Програму розроблено на виконання Указу Президента України
від 23 червня 1998 р. N 670 ( 670/98 ) "Про заходи щодо державної
підтримки водогосподарсько-меліоративного комплексу".
   Меліорація земель  є  головним  чинником  інтенсифікації
сільського господарства, важливою складовою забезпечення сталого
виробництва сільськогосподарської продукції, особливо в роки з
несприятливими погодними умовами. Меліоровані землі фактично є
страховим фондом держави. Від ефективності їх використання та
збереження залежить економічна, екологічна та соціальна ситуація в
країні.
   У наслідок  економічної кризи, якою охоплені всі галузі
суспільного  виробництва,  суттєво  знизилася  ефективність
використання  зрошуваних  і  осушених  земель та їх роль у
продовольчому забезпеченні держави. Більше того, внаслідок різкого
скорочення  обсягів  фінансування в галузі меліорації земель
з'явилися загрозливі тенденції. Насамперед це  швидкі  темпи
морального і фізичного старіння гідромеліоративних систем та
об'єктів, вихід з ладу основних меліоративних фондів, значні
обсяги недополиву зрошуваних земель, погіршення технічного стану
меліоративної мережі.
   Метою Програми є підвищення ролі меліорованих земель  у
продовольчому  та  ресурсному забезпеченні держави, зменшення
залежності сільськогосподарського виробництва від несприятливих
природно-кліматичних  умов,  поліпшення екологічного стану та
забезпечення екологічно безпечних умов експлуатації меліоративних
систем.
   Реалізація Програми  дасть  змогу  підвищити ефективність
використання меліорованих земель і зберегти гарантоване джерело
виробництва сільськогосподарської продукції, зупинити розвиток
негативних тенденцій у галузі, відновити меліоративні системи, які
не втратили свого потенціалу, поліпшити їх технічний стан і
підвищити технологічний рівень,  поліпшити  екологічний  стан
зрошуваних та осушених угідь і територій, що перебувають у зоні їх
впливу.
   Розробник Програми - Держводгосп України. Виконавці - ВАТ
"Укрводпроект", Інститут геотехніки і меліорації та Інститут
грунтознавства і агрохімії Української академії аграрних наук.
        II. СТАН МЕЛІОРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ
     Передумови розвитку меліорації земель в Україні
   Перетворення сільськогосподарського виробництва  у  високо
розвинутий  сектор  економіки  неможливе без ослаблення його
залежності від несприятливих природно-кліматичних умов. Питання
поліпшення умов вологозабезпечення сільськогосподарських культур
може бути успішно вирішене шляхом проведення меліоративних робіт -
зрошення в зоні недостатнього та нестійкого зволоження, осушення
та водорегулювання  -  в  зоні  надмірного зволоження. Увесь
багатовіковий досвід засвідчує, що меліорація, і  насамперед
зрошення,  є  вирішальною умовою стабільного і гарантованого
виробництва сільськогосподарської продукції у багатьох країнах.
   Аналіз розвитку сільськогосподарського виробництва у світі
показує, що найбільших успіхів досягли ті країни, де  було
здійснено  широкомасштабні  національні  програми  створення
зрошувальних та  осушувальних  систем.  За  датами  Світової
продовольчої і сільськогосподарської організації ООН, у 1985 році
налічувалося 270 млн. гектарів зрошуваних і 164 млн. гектарів
осушених земель. Інформацію про меліоровані землі наведено у
додатку 1.
   У США, де площі обробітку із сприятливими погодними умовами і
достатньою зволоженістю  становлять  60  відсотків (Україна -
7 відсотків), зрошення проводиться на площі 28,6 млн. гектарів
(15 відсотків  площі ріллі), які дають близько 40 відсотків
сільськогосподарської продукції. Крім того, водно-повітряний режим
регулюється  ще  на  44,4  млн.  гектарів.  Інтенсифікація
агровиробництва  дозволяє  американцям  щороку   продавати
продовольства на 41-43 млрд. доларів і майже на таку ж суму
закуповувати нафтопродукти.
   Завдяки державній підтримці заходів з меліорації у багатьох
країнах Європи та Азії спостерігається перевиробництво більшості
основних продуктів харчування.
   Площа території України становить 603,7 тис. кв. кілометрів,
У сільському господарстві використовується близько 43,4 млн.
гектарів, або 72,2 відсотка площі, причому 33 млн. гектарів, або
76  відсотків  цих  земель,  щороку  розорюється.  Решта
використовується під сіножаті, пасовища та багаторічні насадження.
   Ефективність сільськогосподарського виробництва в  Україні
залежить від рівня використання земельних і водних ресурсів. У
межах країни виділяють три природно-кліматичні зони: надмірно
зволожену Лісову (25 відсотків площі), недостатньо зволожену
Лісостепову (35 відсотків), посушливу Степову (40 відсотків).
   Дві третини території України за природною  зволоженістю
перебувають у несприятливих для сільськогосподарського виробництва
кліматичних умовах, що значною мірою впливає на його ефективність.
За даними Гідрометкому, з останніх 15 років 7 були посушливі, 2 -
надмірно вологі (тобто 2 з 3 років - несприятливі). А всього у
XX столітті (1900-1999 роки) зафіксовано (переважно у південних
областях) 43 посушливих роки, з них надзвичайно посушливих та
неврожайних - 14 років.
   Для зменшення негативного впливу кліматичних умов в Україні
було побудовано меліоративні системи на площі 5,75 млн. гектарів з
сумарною вартістю основних фондів близько 20 млрд. гривень.
   У забезпеченні водними ресурсами південних регіонів України
значну роль відіграють великі магістральні канали комплексного
призначення.  Вода  по  Каховському  магістральному  каналу,
Північно-Кримському каналу,   каналах   Дніпро-Донбас   та
Дніпро-Інгулець, крім зрошення, подається для задоволення потреб
господарсько-питного та технічного водопостачання.
   Площа зрошуваних земель становить 2,45 млн. гектарів. Основна
їх частина зосереджена в зоні Степу - 2,1 млн. гектарів, або
80 відсотків, у зоні Лісостепу зрошується 356 тис. гектарів, на
Поліссі  - 11 тис. гектарів. Частка зрошуваних земель щодо
сільгоспугідь та орних земель становить  відповідно  8,4  та
12,8 відсотка.  В Автономній Республіці Крим відношення площ
зрошуваних до орних земель становить 29,2 відсотка. Херсонській
області - 25,6, Запорізькій - 13,4, Дніпропетровській - 11,4,
Одеській - 11,2, Миколаївській - 11,1, у Донецькій - 9,4 відсотка.
   Основні площі осушених земель знаходяться на Поліссі та в
західних областях. Це 3,3 млн. гектарів, або близько 30 відсотків
загальної площі  сільгоспугідь,  зокрема  у  Рівненській  -
41 відсоток. Львівській - 39, Волинській - 38, Закарпатській - 37,
Івано-Франківській - 31, Житомирській - 25 відсотків.
   Меліоровані землі, займаючи майже 14 відсотків загальної
площі сільгоспугідь, забезпечували в докризові роки виробництво
20 відсотків продукції рослинництва (овочів - 60  відсотків,
кормів -  28,  рису  -  100,  льоноволокна  - 36, зерна -
12,5 відсотка). Значення меліорованих земель у продовольчому та
ресурсному  забезпеченні держави обумовлене їх більш високою
порівняно з богарними продуктивністю. Роль меліорації земель у
виробництві сільгосппродукції для різних регіонів неоднакова. Так,
в Автономній Республіці Крим та Херсонській області на зрошуваних
землях одержували близько 46 відсотків усієї валової продукції
рослинництва, в Запорізькій - 30, Одеській - 29, у Миколаївській
області - 28 відсотків. У південному регіоні роль зрошуваних
земель у виробництві сільськогосподарської продукції залишається
значною, що наочно ілюструють дані по Автономній Республіці Крим
(додаток 2).
   Осушення землі також відіграє істотну роль у збільшенні
виробництва сільськогосподарської продукції завдяки використанню
раніше непридатних для цього земель.
   Значне погіршення ресурсного забезпечення землеробства на
меліорованих землях, особливо зрошуваних, призвело до значного
спаду обсягів  виробництва.  Залежність  обсягів  виробництва
сільськогосподарської продукції від рівня ресурсного забезпечення
ілюструється даними по Херсонській області,  що  наведені  в
додатку 3.
   Аналіз даних свідчить про високу роль меліорованих земель у
розв'язанні  проблеми  сталого  продовольчого  та  ресурсного
забезпечення держави і наявність значних можливостей для істотного
її підвищення у процесі реалізації відповідного комплексу заходів.
        Проблеми меліорації земель в Україні
   З метою реалізації основних напрямів аграрної політики в
1995 році   розроблено   Національну   програму   розвитку
сільськогосподарського виробництва на 1996-2005  роки.  Проте
нарощування обсягів виробництва основних продуктів харчування
неможливе без розв'язання проблем, пов'язаних з незадовільним
використанням меліорованих земель.
   У процесі впровадження ринкових відносин в аграрному секторі
відбулася кардинальна зміна категорій  землекористувачів.  На
сьогодні  95 відсотків серед них становлять групи власників
земельних часток (паїв) та фермерські господарства.
   Проте лише  технологічна  цілісність  у  використанні
меліоративних  систем  дасть  змогу  дотримуватися  науково
обгрунтованих сівозмін з максимальною віддачею.
   У господарствах, що мають зрошувані землі, загальна потреба
згідно з технологічними вимогами у дощувальних машинах становить
34,77 тис. за наявних 17,86 тис., з яких у робочому стані
перебуває 10,8 тисячі. З цієї причини в останні два роки не
поливається по мільйону гектарів зрошуваних земель. Крім того, у
80-х роках поливалося ще 200 тис. гектарів пожнивних культур,
900 тис. гектарів отримували вологозарядкові поливи, на площі
240 тис. гектарів поливалися прилеглі до зрошувальних систем
богарні землі - "супутники". Однак дощувальні машини та запасні
частини до них не включено до переліку сільськогосподарської
техніки, якою землекористувачі забезпечуються на пільгових умовах.
З цієї причини згорнуто вітчизняне виробництво дощувальних машин.
Якщо в 1990 році в Україні випускалося і реалізувалося 4,9 тис.
дощувальних машин, то у 1998 і 1999 роках - лише 70.
   Фінансове становище   більшості   сільськогосподарських
виробників призводить  до  деградації  внутрішньогосподарських
меліоративних систем. На осушених площах розвиваються негативні
процеси вторинного заболочення. Майже 30 відсотків осушених земель
використовуються як непродуктивні луки та пасовища. Збільшуються
терміни пропуску повеней та паводків у наслідок замулення каналів
та скидних колекторів  та  заростання  їх  чагарниками.  На
зрошувальних  системах  виходять  з  ладу  і  демонтуються
запірно-регулююча арматура та трубопроводи. Набрала незворотного
характеру  втрата  кваліфікованих кадрів. Переважна більшість
господарств, що  мають  меліоровані  землі,  залишилася  без
гідротехніків.
   Урожайність на меліорованих  землях  тісно  пов'язана  з
використанням комплексу агромеліоративних заходів (вапнування,
глибоке розпушування земель у зоні Полісся, гіпсування засолених
сільськогосподарських угідь у південних областях).
   Застосування органічних і мінеральних добрив нині зведено
нанівець.
   Ці та інші тенденції призвели до виникнення цілого комплексу
проблем, розв'язання яких неможливе без державної підтримки,
зокрема шляхом реалізації цієї програми. Найбільш важливими серед
них є:
   забезпечення сталого  та надійного функціонування наявних
меліоративних систем;
   зниження енерго- та матеріалоємності меліоративних систем;
   підвищення ефективності використання меліорованих земель;
   поліпшення екологічного  стану  зрошуваних  та  осушених
сільськогосподарських угідь;
   кадрове, науково-технічне та нормативно-правове забезпечення
функціонування галузі;
   впровадження механізму  державної  підтримки,  регулювання
економічних та правових взаємовідносин у галузі меліорації земель
як складової частини державної аграрної політики.
   Розв'язання цих проблем повинно узгоджуватися з перспективою
розвитку галузі, економічними можливостями держави, врахуванням
нагромадженого вітчизняного та зарубіжного досвіду.
        Технічний стан меліоративних систем
            Зрошувальні системи
   Площа зрошуваних  земель  в Україні становить 2,45 млн.
гектарів. Обсяг фактично политих з них є реальним показником
технічного стану меліоративних систем. У 1998-1999 роках через
незадовільний технічний стан зрошувальної мережі, насосно-силового
обладнання та відсутність дощувальної техніки щороку не поливалося
близько 1 млн. гектарів земель.
   Понад 90 відсотків загальної площі зрошуваних угідь перебуває
у незадовільному технічному стані.
   Побудовані на початку 60-х років міжгосподарські системи
(Інгулецька  у  Миколаївській  області,  Краснознам'янська  у
Херсонській області та інші) технічно і морально застаріли, мають
низький рівень водозабезпеченості, значні фільтраційні втрати
води, незначну енергозабезпеченість. Це призводить до погіршення
екологічного стану земель у зоні їх дії, неможливості застосування
сучасної дощувальної техніки.
   Стан міжгосподарської  мережі  залежить  від  технічного
оснащення водогосподарських експлуатаційних організацій машинами
та  механізмами  для  ремонту  і  догляду  за  каналами та
гідротехнічними спорудами. Через відсутність джерел фінансування
протягом останніх 8 років фактично не проводиться оновлення парку
меліоративних машин і  механізмів,  у  наслідок  чого  понад

Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 / Стр.5 /


Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка