Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку щодо списання заборгованості бюджетних установ, строк позовної давності якої минув


         ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 122 від 19.07.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   від 6 серпня 2001 р.
                   за N 667/5858
 
    Про затвердження змін до деяких нормативно-правових
    актів з  бухгалтерського обліку щодо  списання
    заборгованості бюджетних установ, строк позовної
            давності якої минув
 
   У зв'язку із запровадженням Порядку списання кредиторської
заборгованості бюджетних установ, строк позовної давності якої
минув, затвердженого наказом Державного казначейства України від
08.05.2001 N 73 ( z0458-01 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 29.05.2001 за N 458/5649, і з метою забезпечення
єдності у порядку відображення в обліку списаної заборгованості
бюджетних установ,  строк  позовної  давності  якої  минув,
Н А К А З У Ю :
   1. Затвердити Зміни до Інструкції з інвентаризації основних
засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей,
грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу,
затвердженої наказом Головного управління Державного казначейства
України від 30.10.98 N 90 ( z0728-98 ) та зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 16.11.98 за N 728/3168 (додаються).
   2. Затвердити Зміни до Порядку застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом
Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99
N 114 ( z0890-99 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.12.99 за N 890/4183 (додаються ( z0668-01 ).
   3. Затвердити  Зміни  до  Інструкції  про кореспонденцію
субрахунків бухгалтерського обліку для відображення  основних
господарських операцій бюджетних установ, затвердженої наказом
Державного казначейства України від 10.07.2000 N 61 ( z0497-00 )
та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.08.2000 за N
497/4718 (додаються ( z0669-01 ).
   4. Управлінню   методології   по  виконанню  бюджету,
бухгалтерського обліку та  звітності  Державного  казначейства
України зміни до Інструкції з інвентаризації основних засобів,
нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових
коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу, Порядку
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку  бюджетних
установ, Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського
обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних
установ подати на державну реєстрацію в Міністерство юстиції
України.
   5. Органам Державного казначейства України та фінансовим
управлінням зміни до Інструкції з інвентаризації основних засобів,
нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових
коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу, Порядку
застосування  Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних
установ, Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського
обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних
установ, довести до відома установ, що ними обслуговуються.
   6. Центральним  органам виконавчої влади, іншим головним
розпорядникам бюджетних коштів, бюджетним установам відображати
основні  господарські  операції  щодо списання заборгованості
бюджетних установ, строк позовної давності якої минув, відповідно
до вимог змін до Інструкції з інвентаризації основних засобів,
нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових
коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу, Порядку
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку  бюджетних
установ, Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського
обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних
установ.
 
 Голова                       П.Г. Петрашко
                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                       Наказ Державного
                       казначейства України
                       19.07.2001  N 122
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   6 серпня 2001 р.
                   за N 667/5858
 
               Зміни
     до Інструкції з інвентаризації основних засобів,
     нематеріальних  активів,  товарно-матеріальних
     цінностей,  грошових  коштів  і  документів,
        розрахунків та інших статей балансу
              ( z0728-98 )
   1. Друге речення четвертого абзацу підпункту 11.3 пункту 11 -
викласти в такій редакції:
   "Суми кредиторської і депонентської заборгованості, строк
позовної  давності  яких  минув,  підлягають  списанню  з
бухгалтерського  обліку  за  порядком,  визначеним  Державним
казначейством України".
   2. Третє речення четвертого абзацу підпункту 11.3 пункту 11 -
вилучити.
   3. Другий абзац підпункту 11.5 пункту 11 викласти в такій
редакції: "Дебіторська заборгованість, щодо якої термін позовної
давності минув, списується за рішенням керівника установи на зміни
результату виконання кошторису доходів та видатків за минулий
рік".
 
 Начальник Управління методології
 по виконанню бюджету бухгалтерського
 обліку та звітності                 О.О. Чечуліна
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка