Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про розміри компенсації за добування (збирання) та шкоду, заподіяну видам тварин і рослин, занесеним до Червоної книги України


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 1 червня 1993 р. N 399
                Київ
        Про розміри компенсації за добування
        (збирання) та шкоду, заподіяну видам
       тварин і рослин, занесеним до Червоної
              книги України
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 621 ( 621-96-п ) від 08.06.96 
      N 398 ( 398-99-п ) від 16.03.99 )
 
   Відповідно до  Положення  про  Червону  книгу  України,
затвердженого постановою Верховної Ради України від 29 жовтня
1992 р. "Про Червону книгу України" ( 2750-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 52, ст. 686), Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити такси для обчислення розміру компенсації за
шкоду,  заподіяну  будь-якими  підприємствами,  установами,
організаціями та громадянами незаконним добуванням (збиранням) або
знищенням чи пошкодженням:
   тварин з числа видів, занесених до Червоної книги України,
які постійно або тимчасово перебувають у природних умовах на
території України, в межах її територіальних вод, континентального
шельфу та виключної (морської) економічної зони (додаток N 1);
   тварин з числа видів, занесених до Червоної книги України,
шляхом погіршення середовища їх перебування, у випадках, коли
неможливо підрахувати абсолютну кількість загиблих тварин (додаток
N 2);
   рослин, з числа видів, занесених до Червоної книги України,
Європейського Червоного списку, та їх місцезростання (додаток
N 3).
   2. Розмір компенсації шкоди обчислюється за вказаними таксами
службовими особами Міністерства охорони навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки, його органів на місцях та інших
спеціально уповноважених на те органів державної виконавчої влади,
яким надано право накладення адміністративних стягнень. ( Пункт 2
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 398 ( 398-99-п )
від 16.03.99 )
   3. Установити,  що  за добування (збирання) на підставі
дозволів для наукових та селекційних цілей видів тварин і рослин,
занесених до Червоної книги України, їхніх гнізд, яєць, плодів,
насіння, частин або продуктів цих тварин і рослин, сплачується
компенсація у розмірі 50 відсотків від такси за даний вид,
зазначений у додатках N 1 і 3 до цієї постанови.
   У разі коли підприємства, установи й організації здійснюють
охорону та відтворення видів тварин і рослин, занесених до
Червоної книги України, компенсація за їх добування (збирання)
встановлюється у розмірі 10 відсотків від такси за даний вид.
   4. Визнати такою, що втратила чинність постанову Кабінету
Міністрів України від 11 червня 1992 р. N 325 ( 325-92-п ) "Про
посилення охорони запасів цінних видів риб, морських ссавців,
водних безхребетних і водних рослин" (ЗП України, 1992 р., N 7,
ст. 154) у частині, що стосується видів тварин і рослин, занесених
до Червоної книги України.
 
  5. Ця постанова набуває чинності з 15 червня 1993 року.
 
   Прем'єр-міністр України            Л.КУЧМА
        Міністр
   Кабінету Міністрів України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.19
                      Додаток 1
              до постанови Кабінету Міністрів України
              від 1 червня 1993 р. N 399 
             (у редакції постанови Кабінету Міністрів
              України від 16 березня 1999 р. N 398
              ( 398-99-п ) 
 
               ТАКСА
   для обчислення розміру компенсації за шкоду, заподіяну
    незаконним добуванням або знищенням тварин, з числа
   видів, занесених до Червоної книги України, які постійно
     або тимчасово перебувають у природних умовах на
    території України, в межах її територіальних вод,
     континентального шельфу та виключної (морської)
             економічної зони
 
------------------------------------------------------------------
  Вид тварин та їх категорія  |   Розмір компенсації за
                | категоріями тварин (у гривнях за
                |     один екземпляр)
                |---------------------------------
                |  I | II | III | IV | V
------------------------------------------------------------------
     Безхребетні
   Типи Черви кільчасті,
      Молюски:
 
ейзенія Гордєєва (I),  п'явка   3   2
медична (II), устриця їстівна
(II)
   Тип Членистоногі
   Клас Ракоподібні
 
широкопалий рак     (III),   15      6
трав'яний краб (I), волохатий
краб (I), кам'яний краб (I),
ксанто пореса (I), мармуровий
краб (I), прісноводний краб (I)
   Класи Павукоподібні,
      Багатоніжки
 
сольпуга звичайна    (III),      4   2,5  1,5
скорпіон  кримський  (III),
багатозв'яз      гірський
український  (IV),  лептоюлюс
Семенкевича  (IV),  мухоловка
звичайна (II)
   Клас Комахи
 
Ряд Бабки
 
красуня-діва (III),   красуня  10       5
блискуча   кримська  (III),
стрілка Ліндена (I), стрілка
Меркурія          (I),
дозорець-імператор    (III),
кордулегастер кільчастий (III)
 
Ряд Прямокрилі
 
пилкохвіст Плігінського  (II),  10   8   6
анадримадуза Ретовського (II),
пилкохвіст  Болдирева  (I),
пилкохвіст  лісовий  (III),
коник-товстун степовий (I)
 
пилкохвіст український  (III),      6   5
дибка степова (II)
 
Ряди Богомоли, Ембії
 
емпуза смугаста кримська (II),      8   6
емпуза  піщана  (II),  ірис
плямистокрилий (III), боліварія
короткокрила   (II),  ембія
реліктова (III)
 
Ряди Веснянки,
   Напівтвердокрилі,
   Рівнокрилі
 
веснянка велика (II), коранус       8,5  6,5  5,5
сірий   (III),   онкоцефал
кримський  (III),  кошеніль
польська (IV)
 
Ряд Твердокрилі
 
слимакоїд кримський   (III),       15  13
жук-самітник  (II),  ковалик
Паррейса (III)
 
морімус темний (III), ковалик          10   8
сплощений  (III),  чекініола
платисцелідина (IV)
 
жужелиця угорська     (II),   10   8   3   1,5
красотіл   пахучий   (II),
волохатий  стафілін  (III),
пахучий   стафілін   (II),
цератофій  багаторогий (III),
жук-олень (II), вусач великий
дубовий західний (II), розалія
альпійська   (III),   вусач
мускусний   (III),   вусач
червонокрил  Келлера  (III),
вусач  земляний  хрестоносець
(I), ліксус катрановий (III),
брахіцерус зморшкуватий (IV),
левкомігус білосніжний (III),
скарабей священний (II)
 
Ряди Сітчастокрилі, Волохокрилі
 
аскалаф строкатий     (II),      6   4
окситира жовтовуса (III)
 
Ряд Лускокрилі
 
шовкопряд кульбабовий   (II),   20  18   15   13
шовкопряд  Балліона  (III),
ендроміс березовий (II), зегрис
Евфема (I), аврора біла (II),
ванеса    Л-біле    (IV),
носатка-листовидка (III), сатир
евксинський (III)
 
махаон (II), подалірій  (II),   20   8   5
поліксена (II), аполлон (II),
мнемозина  (II),   жовтянка
торф'яникова (I),  стрічкарка
тополева  (II),  райдужниця
велика (II), ванеса чорно-руда
(III),  люцина  (II),  сатир
залізний (III), клімена (II),
стрічкарка  велика  червона
(III), чорнушка Манто (III),
чорнушка Фегея (III), сінниця
Геро (II), томарес Ногеля (II),
томарес Каллімах (II), синявець
ероїдес (I), синявець Мелеагр
(II), синявець римнус (I)
 
бражник олеандровий   (III),          5   3
бражник  карликовий  (III),
бражник  Прозерпіна  (III),
сатурнія  руда (IV), бражник
Мертва голова (III)
 
Ряд Перетинчастокрилі
 
сапіга-полохрум (I)         25
 
плероневра хвойна     (I),   15   14   13
ксифідрія   строката  (II),
акантоліда жовтоголова  (II),
акантоліда   сланцева (III),
ценоліда сітчаста     (II),
апростема   Пелетьє   (II),
апростема  Карпентера  (II),
зарея міднотіла (III), зарея
бронзовотіла  (III),   абія
виблискуюча (II), абія блискуча
(III), мегариса  рогохвостова
(III), пахіцефус степовий (I),
янус   червононогий   (II),
каламеута   жовта   (III),
харакопіг  скіфський   (I),
мегалодонт    гаплофілумовий
(III),  мегалодонт  середній
(III),  арге  Фрівальдського
(II),  арге  Беккера  (III),
стериктифора  шипшинова (II),
долерус короткокрилий  (III),
долерус   степовий   (III),
тентредо схожий (III), сіобла
бальзамінова (III), перинеура
приструмкова (III),  макрофія
тевтонська   (II),   орусус
паразитичний (II)
 
сколія-гігант (II),    сфекс      10   8   7
жовтокрилий  (III),   сфекс
рудуватий   (II),  церцерис
горбкувата  (III),  криптохіл
кільчастий  (III),  криптохіл
червонуватий  (III),  аноплій
самарський  (IV),  дисцелія
зональна   (III),   амофіла
сарептанська   (IV),   стиз
двокрапковий  (III),   стиз
смугастий   (III),  стизоїд
тризубий (IV), ляра анафемська
(III), мегахіла округла (II),
джміль вірменський (II), джміль
яскравий  (II), джміль лезус
(II)
 
мелітурга булавовуса   (II),      8   7
рофітоїдес сірий (II), сколія
степова   (II),   ксилокопа
звичайна   (II),  ксилокопа
фіолетова (II), джміль моховий
(II),  джміль  пахучий (II),
джміль глинистий (II), джміль
пластинчастозубий (II), джміль
червонуватий  (II),  джміль
мінливий   (II),   джміль
незвичайний (II),  ліометопум
звичайний (III)
 
Ряд Скорпіонові мухи
 
льодовичник Вествуда   (III),      8   13
бітак італійський (II)
 
Ряд Двокрилі
 
ктир гігантський  (II),  ктир   5   4,5   4
шершнеподібний (III), ктенофора
святкова (I)
     Хребетні
   Клас Круглороті
 
Ряд Міногоподібні
 
мінога угорська (III), мінога          18
українська (III)
 
Ряд Осетроподібні
 
білуга чорноморська (II), шип  1500 1200
(I), стерлядь  (II),  осетер
атлантичний (I)
 
Ряд Лососеподібні
 
лосось чорноморський    (I),   340  34
лосось дунайський (I), харіус
європейський (II), умбра (II)
 
вирезуб (I),       ялець   340  200   50   40
Данилевського       (II),
ялець-андруга   закарпатський
(II),   пічкур   дунайський
довговусий   (III),  марена
дніпровська  (II),   марена
кримська (III), шемая дунайська
(IV)
 
рибець малий (I)           85
 
Ряд Окунеподібні
 
судак морський (I), чоп великий   170  85   60   50
(III), чоп малий (III), йорж
смугастий (II), лаврак губатий
(IV), горбиль світлий (IV)
 
зубарик звичайний (IV),              50   30
 
губань зелений (III)
 
Ряди Окунеподібні,
   Скорпеноподібні
 
піскарка бура  (IV), піскарка             30
сіра (IV),  морський  півень
(IV),  бичок-рижик  звичайний
(IV), бичок золотистий (IV)
 
Ряд Голкоподібні
 
морський коник  чорноморський      10
(II)
 
Ряди Камбалоподібні,
   Вудильникоподібні
 
арноглос (III), морський чорт          50   35
(IV)
   Клас Земноводні
 
Ряд Хвостаті
 
тритон карпатський (II), тритон      60
гірський  (II),  саламандра
плямиста (II)
 
Ряд Безхвості
 
ропуха очеретяна  (II),  жаба      50   40
прудка (III)
   Клас Плазуни
 
Ряд Лускаті
 
гекон кримський (III), мідянка      50   40
(II)
 
полоз жовточеревий (II), полоз   340  170  135
леопардовий (I), полоз лісовий
(III), полоз чотирисмугий (II),
жовтопуз (I)
 
гадюка степова східна (II)         85
 
Ряди Веслоногі, Журавлеподібні
 
пелікан рожевий (II), пелікан   1500  1000
кучерявий (II), журавель сірий
(II), журавель степовий (I),
дрофа (II), хохітва (I)
 
Ряди Лелекоподібні,
   Гусеподібні
 
лелека чорний  (II),  лебідь      1100  900
малий (III)
 
Ряди Веслоногі, Лелекоподібні,
   Гусеподібні
 
баклан довгоносий (II), баклан      500
малий (II), жовта чапля (II),
колпиця (II), коровайка (II),
червоновола казарка (II)
 
Ряд Соколоподібні
 
гриф чорний  (III),  беркут   3000  2800  2500
(III),  шуліка  рудий  (I),
орлан-білохвіст      (II),
стерв'ятник (I), орел степовий
(I),  орел-карлик  (I),  сип
білоголовий  (II),  могильник
(II),    балобан   (III),
сокіл-сапсан (II)
 
скопа (III), лунь польовий (I),   2000  1800  1400  1200
лунь степовий (I), яструб-тювик
(IV), канюк  степовий  (IV),
змієїд (III), підорлик великий
(III), підорлик малий (III),
боривітер степовий (II), пугач
(II)
 
Ряди Гусеподібні, Куроподібні,
   Совоподібні
 
огар (II), чернь білоока (II),      600  500  450
гага звичайна (III), крохаль
довгоносий (II), савка (IV),
глухар (II),  сич  волохатий
(IV), сичик-горобець (IV), сова
довгохвоста (IV), сова бородата
(III), сипуха (II)
 
Ряд Сивкоподібні, Гусеподібні
 
лежень (III),  зуйок морський   120  100  90
(III),   ходуличник   (II),
кулик-сорока (III), поручайник
(II),  кроншнеп  тонкодзьобий
(I),  кроншнеп великий (II),
кроншнеп   середній   (II),
дерихвіст   лучний   (II),
дерихвіст степовий (I), реготун
чорноголовий  (II),  чеграва
(III), гоголь (III)
 
Ряд Горобцеподібні
 
сорокопуд сірий (IV), сорокопуд          100  90
червоноголовий (III), завирушка
альпійська (IV), кам'яний дрізд
строкатий   (IV),  корольок
червоноголовий (IV), вівсянка
чорноголова (IV), шпак рожевий
(III), очеретянка прудка (III)
 
Ряд Комахоїдні
 
їжак вухатий  (III),  хохуля   300      150
звичайна (I)
 
Ряди Комахоїдні, Гризуни
 
бурозубка альпійська   (IV),      50   40   35
кутора  мала  (III),  сліпак
буковинський  (III),  сліпак
білозубий (II), сліпак піщаний
(II), сліпак подільський (III),
снігова полівка (III), водяна
полівка мала (III)
 
Ряд Рукокрилі
 
підковоніс малий     (II),      200  180
підковоніс   великий  (II),
нічниця  Бехштейна   (III),
нічниця   Наттерера  (III),
нічниця ставкова (III), нічниця
триколірна  (III),  довгокрил
звичайний  (II),  широковух
європейський (III), вечірниця
мала   (III),   вечірниця
велетенська  (III),  нетопир
середземноморський    (III),
нетопир кожанковидний (III)
 
Ряди Гризуни, Зайцеподібні
 
ховрах європейський    (I),   250  200  180  150
садовий вовчок (IV), мишівка
степова  (III),   тушканчик
великий   (II),   ємуранчик
звичайний (II), заєць білий (I)
 
Ряд Хижі звірі
 
горностай (IV), тхір степовий          255  170
(III)
 
норка європейська     (II),      680
перев'язка звичайна (II)
 
видра річкова  (II),   рись      2500
звичайна (II)
 
борсук (II), кіт лісовий (I)    1700  1000
 
тюлень-монах середземноморський   3400
(I)
 
Ряд Китоподібні
 
афаліна чорноморська   (III),   2550     2200  1900
азовка   (I),   білобочка
чорноморська (IV)
 
Ряд Парнокопитні
 
зубр (V)                           2500
   ______________
   Примітки:
   1. I категорія - зникаючі: види, що знаходяться під загрозою
зникнення і збереження яких є малоймовірним, якщо продовжиться
згубна дія факторів, що впливають на їх стан;
   II категорія - вразливі: види, які у найближчому майбутньому
можуть бути віднесені до категорії "зникаючих", якщо продовжиться
дія факторів, що впливають на їх стан;
   III категорія - рідкісні: види, популяції яких невеликі і які
у даний час не належать до категорії "зникаючих" чи "вразливих",
хоча їм і загрожує небезпека;
   IV категорія - невизначені: види, про які відомо, що вони
належать до категорії "зникаючих", "вразливих" чи "рідкісних",
однак достовірна інформація, яка б давала змогу визначити, до якої
із зазначених категорій вони належать, - відсутня; недостатньо
відомі: види, які можна  було  б  віднести  до  однієї  з
вищеперелічених  категорій,  однак  у  зв'язку з відсутністю
достовірної інформації питання залишається невизначеним;
   V категорія - відновлені; види, популяції яких завдяки вжитим
заходам щодо їх охорони не викликають стурбованості, однак не
підлягають використанню і потребують постійного контролю.
   2. За кожне знищене чи пошкоджене гніздо, нору, інше житло
тварин з числа видів, занесених до Червоної книги України, сума
компенсації становить трикратний розмір такси за даний вид тварин.
   За кожне вилучене яйце, а також за кожний ембріон у незаконно
здобутій хребетній тварині сума компенсації становить 50 відсотків
такси за даний вид тварин.
   За шкоду, заподіяну незаконною заготівлею ікри осетрових і
лососевих риб з числа видів, занесених до Червоної книги України,
стягується сума у розмірі двадцятикратної вартості заготовленої
ікри, згідно з діючими роздрібними цінами на ікру вищого сорту.
 
        Міністр
   Кабінету Міністрів України           А.ТОЛСТОУХОВ
 
( Додаток N 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 621
( 621-96-п ) від 08.06.96; в редакції Постанови КМ N 398
( 398-99-п ) від 16.03.99 )
                      Додаток 2
             до постанови Кабінету Міністрів України
             від 1 червня 1993 р. N 399 
             (у редакції постанови Кабінету Міністрів
             України від 16 березня 1999 р. N 398
             ( 398-99-п ) 
               ТАКСА
   для обчислення розміру компенсації за шкоду, заподіяну
  знищенням тварин з числа видів, занесених до Червоної книги
  України, шляхом погіршення їх середовища перебування, якщо
  абсолютну кількість загиблих тварин підрахувати неможливо
 
------------------------------------------------------------------
  Вид тварин та їх категорія  |   Розмір компенсації за
                | категоріями тварин (у гривнях за
                |     один екземпляр)
                |---------------------------------
                |  I | II | III | IV | V
------------------------------------------------------------------
 
За 1 гектар пошкоджених угідь
     Безхребетні
 
Гідрозої, Черви круглі, Черви
кільчасті
 
меризія азовська (II), оліндіас  2500  1500  1000
несподіваний (III), аксонолайм
замковий  (III),  хромадорина
двоока (II), ейзенія Гордєєва
(I)
 
жабоп'явка алжирська   (III),  1700  1500  1000
п'явка медична (II), глотківка
Щоголєва  (III),  археобдела
каспійська (III), псевдотрохета
п'ятикільчаста (II),  трохета
потайна (I)
 
Клас Ракоподібні
 
бранхінекта лякаюча    (IV),  2500     2000  1700
бранхінекта  маленька  (III),
бранхінекта   східна   (I),
танімастикс  ставковий  (I),
бранхіпус   Шаффера   (I),
бранхінела   колюча   (I),
бранхінектела  середня  (I),
дрепанозурус  дволикий  (IV),
гемідіаптом Рилова (I)
 
морський кріт (I), широкопалий  2700     2500
рак (III), трав'яний краб (I),
волохатий краб (I), кам'яний
краб (I), ксанто пореса (I),
мармуровий   краб    (I),
прісноводний краб (I), мізида
аномальна (I), мізида зубчаста
(I), мізида Варпаховського (I)
 
ніфарг середній     (III),     1700  1500
іфігенела  колючконога  (II),
іфігенела  шаблінська  (III),
іфігенела  Андрусова  (III),
гмеліна маленька (III), гмеліна
Кузнецова (III)
   Тип Молюски
 
ставковик булавоподібний (III),  1500  1000  900
ставковик  потовщений  (III),
турикаспія  лінкта   (III),
оксихілюс   Кобельта  (II),
гранарія зернова (I), хондрина
вівсяна   (III),  перистома
мердвенева  (I),   серуліна
зубчаста (I), трихія опушена
(III),      простеномфалія
карпатська  (II),  дробація
банатська (II), устриця їстівна
(II)
   ____________
   Примітка.
   I категорія - зникаючі: види, що знаходяться під загрозою
зникнення і збереження яких є малоймовірним, якщо продовжиться
згубна дія факторів, що впливають на їх стан;
   II категорія - вразливі: види, які у найближчому майбутньому
можуть бути віднесені до категорії "зникаючих", якщо продовжиться
дія факторів, що впливають на їх стан;
   III категорія - рідкісні: види, популяції яких невеликі і які
у даний час не належать до категорії "зникаючих" чи "вразливих",
хоча їм і загрожує небезпека;
   IV категорія - невизначені: види, про які відомо, що вони
належать до категорії "зникаючих", "вразливих" чи "рідкісних",
однак достовірна інформація, яка б давала змогу визначити, до якої
із зазначених категорій вони належать, - відсутня; недостатньо
відомі: види, які можна  було  б  віднести  до  однієї  з
вищеперелічених  категорій,  однак  у  зв'язку з відсутністю
достовірної інформації питання залишається невизначеним;
   V категорія - відновлені: види, популяції яких завдяки вжитим
заходам щодо їх охорони не викликають стурбованості, однак не
підлягають використанню і потребують постійного контролю.
 
        Міністр
   Кабінету Міністрів України           А.ТОЛСТОУХОВ
 
( Додаток N 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 621
( 621-96-п ) від 08.06.96; в редакції Постанови КМ N 398
( 398-99-п ) від 16.03.99 ) 
                      Додаток 3
              до постанови Кабінету Міністрів України
              від 1 червня 1993 р. N 399 
             (у редакції постанови Кабінету Міністрів
              України від 16 березня 1999 р. N 398
             ( 398-99-п ) 
               ТАКСА
      для обчислення розміру компенсації за шкоду,
      заподіяну незаконним збиранням або знищенням
    чи пошкодженням рослин з числа видів, занесених до
     Червоної книги України, Європейського червоного
    списку тварин і рослин, що перебувають під загрозою
     зникнення у світовому масштабі, та знищенням їх
             місцезростання
 
------------------------------------------------------------------
     Група рослин        | Розмір компенсації за
                   | категоріями рослин (у
                   | гривнях за один екземпляр)
                   |---------------------------
                   |  I  |  II  |  III
------------------------------------------------------------------
 
За знищення кожного дерева
залежно від його діаметра (біля
шийки кореня, сантиметрів):
   до 6                 70   40    20
   6,1 - 10               120   70    30
  10,1 - 14               140   90    50
  14,1 - 18               160   110    70
  18,1 - 22               270   220   180
  22,1 - 26               380   330   290
  26,1 - 30               490   440   500
  30,1 - 34               695   645   620
  34,1 - 38               900   850   800
  38,1 - 42              1105   1055   950
  42,1 - 46              1500   1300   1100
  46,1 - 50              1700   1500   1400
 
За кожний кущ або ліану віком       150   100    70
понад три роки
 
За кожну трав'янисту рослину,       15    12    9
незалежно від розміру
 
За кожне плодове тіло гриба        12    10    7
 
За кожний квадратний метр         25    20    15
субстрату (грунту, каменів, дерева
тощо), на якому ростуть мохи,
лишайники, водорості
 
За кожний кілограм водоростей       17    12    9
(у сирому вигляді)
 
   Примітки:
   1. За  знищення  дерев  з  діаметром стовбура понад 50
сантиметрів такса збільшується на 40 гривень за кожний сантиметр
діаметра. За знищення чи пошкодження кущів або ліан у віці до
трьох років включно розмір нарахувань зменшується вдвічі від такси
за цілу рослину.
   2. За  збір  плодів,  насіння,  квіток  відшкодування
нараховується в розмірі 20 відсотків такси за цілу рослину. За
збір бруньок, кори, частин кореня, інших частин рослини, якщо
такий збір не  призводить  до  її  загибелі,  відшкодування
нараховується в розмірі 50 відсотків такси за цілу рослину.
   3. За знищення природних луків, сіножатей, пасовищ, боліт та
інших місцезростань рослин, занесених до Червоної книги України,
унаслідок  переорювання, затоплення, відведення під забудову,
розробку корисних копалин, садово-городні ділянки, залісення, а
також у разі різкої зміни гідрологічного режиму чи забруднення
хімічними  речовинами,  яке  призвело  до  загибелі  рослин,
відшкодування нараховується в сумі 1500 гривень для видів рослин
першої категорії, 1000 гривень - для видів рослин другої і третьої
категорії за один гектар площі.
   4. Ця такса не поширюється на рослини, які культивуються і
вирощуються  у  розсадниках,  а  також  на  присадибних  та
садово-городніх ділянках.
 
        Міністр
   Кабінету Міністрів України          А.ТОЛСТОУХОВ
 
 
( Додаток N 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 621
( 621-96-п ) від 08.06.96; в редакції Постанови КМ N 398
( 398-99-п ) від 16.03.99 ) 
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка