Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін і доповнень до деяких декретів Кабінету Міністрів України про податки


              Д Е К Р Е Т
          КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
       Про внесення змін і доповнень до деяких
     декретів Кабінету Міністрів України про податки
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1993, N 26, ст.281 )
   ( Із змінами, внесеними згідно із Законами 
    N 168/97-вр від 03.04.97, ВВР, 1997, N 21, ст.156
    N 1523-III ( 1523-14 ) від 02.03.2000 )
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є :
   1. Внести зміни і доповнення до таких декретів Кабінету
Міністрів України про податки:
   1) У Декреті Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992
року N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян":
   а) частину четверту статті 2 доповнити словами "крім доходів,
одержаних від сільськогосподарських підприємств, які визначаються
за цінами продажу продукції державі";
   б) у статті 5:
   доповнити статтю підпунктами "л", "м", "н" і "о" такого
змісту:
   "л) суми, одержувані працівниками на відшкодування шкоди,
заподіяної їм каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним
з виконанням ними трудових обов'язків, а також у зв'язку із
втратою годувальника;
   м) суми, одержувані громадянами за здавання ними крові, від
інших видів донорства, за здавання грудного молока;
   н) вартість путівок на лікування, відпочинок та у дитячі
оздоровчі табори, крім туристських та міжнародних;
   о) суми, одержувані громадянами від органів статистики за
ведення записів сімейних бюджетів";
   ( Абзац втратив чинність на підставі Закону N 1523-III
( 1523-14 ) від 02.03.2000 ) підпункт "і" доповнити абзацом такого
змісту:
   "Суми  матеріальної допомоги, включаючи вартість речових
призів та подарунків, що надається в інших випадках, у межах
дванадцяти мінімальних розмірів заробітної плати на рік включно";
   в) у пункті 4 статті 6:
   доповнити пункт підпунктами "д", "е" і "є" такого змісту:
   "д) батьків і одного з подружжя військовослужбовців, які
загинули чи померли або пропали безвісти при виконанні службових
обов'язків;
   е) одного з батьків, який виховує інваліда з дитинства, і
батьків, які виховують двох і більше інвалідів з дитинства, що
проживають разом з ними і потребують постійного догляду;
   є) громадян, реабілітованих відповідно до Закону України "Про
реабілітацію жертв політичних репресій в Україні" ( 962-12 ).
   2) ( Підпункт 2 пункту 1 втратив чинність на підставі Закону
N 168/97-вр від 03.04.97 ) У Декреті Кабінету Міністрів України
від 26 грудня 1992 року N 14-92 "Про податок на добавлену
вартість":
   а) у пункті 1 статті 5:
   у підпункті "з" виключити слова "що здійснюються за рахунок
державних капітальних вкладень";
   підпункт "и" викласти в такій редакції:
   "и) продукти дитячого харчування та дитяче харчування, що
реалізуються молочними кухнями";
   підпункт "і" доповнити  словами  "учнівські  зошити  та
підручники";
   у   підпункті   "ї"   слова   "науково-дослідні   і
дослідно-конструкторські    роботи"    замінити   словами
"науково-дослідні,      дослідно-конструкторські      та
проектно-розвідувальні роботи";
   у підпункті "м" слова "державних лотерейних білетів" замінити
словами "лотерейних білетів";
   доповнити пункт підпунктами "с", "т", "у", "ф" і "х" такого
змісту:
   "с) ритуальні послуги;
   т) лікарські засоби та вироби медичного призначення, які
реалізуються через аптечні установи;
   у) послуги з утримання дітей у дошкільних закладах, що
утримуються за рахунок бюджету;
   ф) підготовка і перепідготовка кадрів, що здійснюється за
рахунок бюджету;
   х) послуги міського пасажирського транспорту (крім таксі)";
   б) у пункті 2 статті 6 число "16,67" замінити числом "21,875"
і доповнити пункт словами "та за ставкою 16,67 процента до
оподатковуваного обороту з реалізації товарів (робіт, послуг) за
розрахунками у валютах країн СНД";
   в) у статті 7:
   абзац другий пункту 2 після слів "власного виробництва"
доповнити словами "та переробки власної сільськогосподарської
сировини  на  власних  переробних підприємствах, за винятком
виробництва спирту, лікеро-горілчаних виробів, виноматеріалів,
вина, пива, хутрових шкурок та хутряних виробів";
   у пункті 4 слова "відповідно до підпунктів "е" - "р" замінити
словами "відповідно до підпунктів "е" - "х";
   г) у статті 8:
   абзац перший пункту 2 викласти у такій редакції:
   "Датою здійснення обороту (реалізації товарів, виконання
робіт, надання послуг) вважається день надходження коштів на
розрахунковий рахунок підприємств";
   д) у тексті Декрету слова "іноземна валюта" у відповідному
відмінку замінити словами "вільно конвертована валюта, крім валюти
країн СНД" у відповідному відмінку.
   3) У Декреті Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992
року N 18-92 "Про акцизний збір" :
   а) статтю 5 доповнити частиною такого змісту:
   "Не  підлягає  оподаткуванню оборот з реалізації спирту
етилового, що використовується на виготовлення лікарських засобів
і  ветеринарних  препаратів, та підакцизних товарів власного
виробництва підприємств та організацій агропромислового комплексу
при використанні їх для обміну на паливно-мастильні матеріали,
ліс, гербіциди, добрива та інші імпортні матеріально-технічні
ресурси для сільського господарства";
   б) у тексті Декрету слова "іноземна валюта" у відповідному
відмінку замінити словами "вільно конвертована валюта, крім валюти
країн СНД" у відповідному відмінку.
   4) У статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня
1993 року N 7-93 "Про державне мито":
   пункт 6 доповнити словами "а також пов'язаних з виплатою
грошової компенсації, поверненням майна або відшкодуванням його
вартості громадянам, реабілітованим відповідно до Закону України
"Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні" ( 962-12 );
   доповнити статтю пунктом 35 такого змісту:
   "35) державні органи приватизації - за позовами, з якими вони
звертаються  до суду та арбітражного суду, в усіх справах,
пов'язаних із захистом майнових інтересів держави, а також за
проведення аукціонів, за операції з цінними паперами".
   2. Статтю 7 Закону України "Про державний бюджет України на
1993 рік" ( 3091-12 ) доповнити словами "який не включає податок
на добавлену вартість".
   3. Зупинити дію:
   з 6 січня 1993 року пункту 18 статті 20 Закону України "Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 13, ст. 178, N 37, ст. 543) в частині
звільнення від оподаткування доходів, а також пункту 1 статті 21
цього Закону щодо пільги, передбаченої пунктом 18 статті 20;
   пункту 3 статті 27 Закону України "Про селянське (фермерське)
господарство" ( 2009-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992
р., N 14, ст.186);
   пункту 3 статті 14 Закону України "Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190);
   частини  четвертої  статті  19  Закону  України  "Про
пріоритетність соціального розвитку села та  агропромислового
комплексу в народному господарстві" ( 400-12  )  (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 32, ст. 453);
   постанови Верховної Ради України від 16 вересня 1992 року
"Про розмір податку на добавлену вартість на окремі м'ясні
вироби" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 40, ст.
593);
   на 1993 рік починаючи з 15 квітня пункту 1 статті 6 Декрету
Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 14-92 "Про
податок на добавлену вартість".
   4. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.
 
 
 Прем'єр-міністр України                 Л.КУЧМА
 
 Міністр Кабінету Міністрів України        В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
 м. Київ, 30 квітня 1993 року
   N 43-93
 
 Опубліковано: "Голос України", 21 травня 1993 року
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка